Strona główna

     


„Miejsce, w którym miasto powstaje, wywiera wpływ na jego los , rozwój i znaczenie. Miasto jest punktem zbieżności interesów większego obszaru i zależnie od tego jak wielki krąg w swój zasięg oddziaływań potrafi włączyć - rośnie podstawa egzystencji miasta. Miasto musi więc posiadać pewne walory, które mu rolę ogniskowania, koncentrowania życia ułatwiają. Walory te wyrażają się w położeniu geograficznym i miejscu w historii narodu.”

Aby poznać historię narodu nie trzeba odwiedzać miejsc powszechnie uznanych za „obowiązkowe”, gdzie w atmosferze pośpiechu, w tłumie zwiedzających umyka to wszystko co ważne. Gdzie trudno wczuć się w atmosferę minionych wieków i przenieść się w myślach do wydarzeń i ludzi z nimi związanych. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do niewielkiej miejscowości PILICA leżącej na skraju Województwa Śląskiego ale nie na skraju wydarzeń. W miejscu tym „położonym na skrzyżowaniu dziejów” ,wśród wielu zabytków przewija się tyle wydarzeń i postaci historycznych,że pozazdrościć tego może niejedno większe miasto.


 Z OSTATNIEJ CHWILI >>

Nowość na stronie:

Po długiej przerwie w przedstawianiu historii gminy spowodowanej zaangażowniem w sporą ilością imprez i wystaw przyszedł czas na uzupełnienia tematów historycznych. Na początek ciekawe dokumenty średniowieczne związane z Pileckimi: Wyszperane w archiwach oraz Fotografowie- Stanisław Rachalewski Zbliża się rocznica Bitwy pod Grunwaldem. W obszernym artykule, zamieszczonym w Wyborczej, pojawiają się piliczanie, mieszkańcy Biskupic - Renata i Andrzej Mrozińscy

Artykuł >>>


 W tym roku Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Pilicy obchodziła jubileusz 950 lat istnienia Parafii Pilica. Z tej okazji można nabyć w zakrystii medal z wizerunkiem wzgórza św. Piotra a na drugiej stronie medalu herb ANNO DOMINI 1066 ZAŁOŻENIE PARAFII. Wartość nominalna medalu to 50zł natomiast wartość numizmatyczna jest kila razy większa. Zapraszamy do nabycia pamiątkowego medalu po każdej Mszy Świętej w zakrystii. Ilość medali jest ograniczona. Na całą Naszą Parafie jest tylko 250 sztuk medali. Ofiary składane za medale są przeznaczone na pokrycie kosztów renowacji Wzgórza Św. Piotra. [Gazetka Parafialna Głos Kolegiaty]DEWASTACJA CMENTARZA WOJENNEGO W KOTOWICACH


NOWE INFORMACJE >>>


 


Padalec zwyczajny to beznoga jaszczurka występująca w większej części Europy, po Afrykę i Azję. Przyjmuje różnorodne ubarwienie. Za najpiękniejszą uznaje się odmianę turkusową. Charakteryzuje się ona obecnością plamek koloru niebieskiego rozmieszczonych na grzbiecie. Zazwyczaj ubarwione są w ten sposób samce. Od maja do lipca trwa okres godowy podczas którego samce rywalizują między sobą o prawo do samic. Padalce walczą podobnie jak inne jaszczurki , chwytając się za głowę i próbując swoich sił. Taką rywalizację turkusowych samców udało się sfotografować w Lesie Szypowskim. Niegroźne padalce są często mylone ze żmiją zygzakowatą i bezsensownie zabijane.


ARCHIWUM AKTUALNOŚCI >>>


Zapraszam tych, którzy odwiedzili Pilicę do nadsyłania informacji o tym jak zapamiętaliście nasze miasteczko. Napiszcie co Wam się podobało a co nie. Zamieszczę również negatywne opinie jeżeli nie będą obraźliwe. Przyślijcie wykonane tutaj zdjęcia. Z przyjemnością zamieszczę te, które pokażą życie miasteczka zapamiętane inaczej niż widzimy je my-mieszkańcy. Tempo życia powoduje, że możemy przejść obojętnie obok miejsc, obiektów,przedmiotów czy sytuacji, które zaciekawią naszych gości.I M P R E Z Y  C Y K L I C Z N E >>

 


 


 


ZAPRASZAMY DO PILICY


WSPÓŁAUTORZY >>

Specjalne podziękowania za przekazanie materiałów i informacji wzbogacających treść strony składam:

   • Piotrowi Wieczorkowi [materiały oznaczone ©.PW ],
   • Piotrowi Skowronkowi [ ©.PS ],
   • Szymonowi Kot [ ©.SzK ],
   • Tadeuszowi Osieckiemu [ ©.TO ], [ potomek rodziny Kwapiszów ]
   • Wojciechowi Schneiderowi [ ©.WS ],[ potomek rodziny Isaaków ]
   • Tomaszowi Wagnerowi [ ©.TW ] prowadzącemu stronę Zamek Pilcza na Facebooku.
   • Agnieszce Rzadkiewicz [©.AR],
   • Przemkowi Jaskurzyńskiemu [©.PJ]
   • Michałowi Demelowi [©.MD]
   • Pawłowi Gruszczyńskiemu [©.PG]
   • Krystynie Wróbel [©.KW] [potomkini rodziny Borków]
   • Michałowi Rokicie [©.MR]
   • Mariuszowi Krawczykowi [©.MK] [potomek rodziny Hubickich] e-mail:mar_krawc@op.pl
   • Zespołowi Szkół nr 2 w Wierbce [©.ZS2]
   • Bartkowi Aleksandrowiczowi [©.BA]
   • Piotrowi Ormanowi[©.PO]
   • Jackowi Łowińskiemu [©.JŁ] [potomek rodziny Founes Pace]
   • Kazimierzowi Janickiemu [©.KJ]
   • Annie Jaskuła [©.AJ]
   • Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy [©.MGBP]
   • Annie Kowalskiej [©.AKO]
   • o. gwardianowi Wacławowi Michalczykowi [©.WM]
   • dr Annie Wiernickiej [©.AW]
   • Jadwidze Szota [©.JS]
   • Dominikowi Okrasce [©.DO]
   • Tigranowi Vardikyanowi [©.TV] www.tigranart.com
   • Stefanowi Sajdakowi [©.STS]
   • Alicji Goncerz [©.AGo]
   • Andrzejowi Goncerz [©.ANG]
   • Elżbiecie Szczerbik [©.ES]
   • Zdzisławowi Kluźniakowi [©.ZK]
   • Stefanowi Jurkowskiemu [©.SJ] [potomek Ludwika Jurkowskiego]
   • Wojciechowi Krawczyńskiemu [©.WK] [potomek rodziny Kubiczków]
   • Dorocie Malec [©.DM]
   • Stanisławowi Sobczyńskiemu [©.SSO]
   • Andrzejowi W.Pacyna [©.AWP]
   • prof.Piotrowi Pawłowi Gachowi [©.PPG]
   • Jadzi i Markowi Tytko [©.JMT]
   • Izabelli Smolskiej-Celarskiej [©.ISC]
   • Narodowemu Archiwum Cyfrowemu
   • Archwum Korporacyjnemu [www.archiwumkorporacyjne.pl]
   • Stanisławowi Rysieckiemu [©.SR]
   • Krystynie Nowińskiej [©.KN]
   • Michałowi Otrębskiemu [©.MO]
   • Markowi Kubiczkowi [©.MAK] [potomek rodziny Kubiczków]
   • Magdzie Niemirowskiej-Kaczyńskiej[©.MNK]
   • Markowi Guzikowi[©.MG]
   • Marlenie Bednarskiej[©.MB]
   • Aleksandrze Goszczyńskiej[©.AG]
   • Danucie Jędralskiej-Jurczak[©.DJJ]
   • Katarzynie Jurczak[©.KJ]
   • Tomaszowi Różewiczowi[©.TR]
   • Teresie i Adamowi Zyśk [©.TAZ]
   • Antoniemu Cembrzyńskiemu [©.AC]
   • Marianowi Zawadzkiemu [©.MZ]
   • Janinie Drozdowskiej [©.JD]
   • Anieli Pałka [©.AP]
   • Feliksowi Fabjańskiemu [©.FF]
   • Małgorzacie Nowickiej [©.MN]
   • Mieczysławie Sypień [z d.Zasada] i Jackowi Sypień  [©.JMS]
   • Teresie,Ireneuszowi i Krzysztofowi Bochenkiewiczom  [©.BO]
   • Antoniemu Tadeuszowi Gruszczyńskiemu  [©.ATG]
   • Andrzejowi Grzegorzowi Fabiańskiemu   [©.AGF]
   • Andrzejowi Grabowskiemu   [©.AGR]
   • Michałowi Kowalskiemu  [©.MKO] - autorowi opracowania  „Przyczynek do dziejów Gminno Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pilicy (2000-2012)" 
   • Barbarze Rymarowicz  [©.BR] - autorce opracowania   "Historia Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic"
   • Janinie Dulbińskiej Przybylik  [©.JDP] Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, za udostępnienie pisanej przez siebie kroniki wydarzeń w gminie Pilica.
   • Sylwii Jurczyk   [©.SJ] autorce pracy magisterskiej   „Projekt założeń klasztornych Kanoników Regularnych Św. Augustyna z zachowaniem ruin kościoła Św. Stanisława i Walentego w miejscowości Zarzecze w powiecie Zawierciańskim"
   • Cezaremu Brożkowi  [©.CB]  Stowarzyszenie "Wierzbica.Historia.Pamięć"
   • Joannie i Maciejowi Paskom  [©.JMP]  
   • Michałowi Otrębskiemu  [©.MO],  Burmistrzowi Pilicy
   • Sławkowi Woźniczko  [©.SW]
   • Stowarzyszeniu Sportów Wodnych  i Wędkarstwa w Pilicy [©.SSWW]
   • Edwardowi Bzdędze  [©.EB]
   • Henryce Hefko   [©.EB]
   • ks.Zbigniewowi Grzesińskiemu   [©.ZG]
   • Mirosławowi i Jarosławowi Nowakowskim   [©.MJN]
   • Mieczysławowi Gomułce   [©.ZG]
   • Stanisławowi Wojdzie   [©.SWO]
   • Agnieszce Drozodowskiej   [©.AD]
   • Pawłowi Korusiewiczowi [© PK]
   • Jolancie Sajdak [©JS]
   • OSP Kidów [© OSPK]
   • OSP Siadcza [© OSPS]
   • OSP Sierbowice [© OSPSr]
   • Janowi Szota [© JSz]
   • Janinie Grabowskiej [© JG]
   • Annie Pietrzyk [© APi]
   • Władysławie Barczyk [© WB]
   • Henryce Drąg [© HD]
   • Romanowi Drąg [© RD]
   • Władysławowi Fabjańskiemu [© WF]
   • Janinie Drozdowskiej [© JDr]
   • Jadwidze Muszyńskiej [© JM]
   • Annie Woźniczko [© AWo]
   • Zbigniewowi Drozdowskiemu [© ZD]
   • Ewie Grzesiuk [© EG]
   • Joannie Dąbrowskiej [© JoD]
   • Zofii Całek [© ZC]
   • Wandzie Latacz [© WL]
   • Piotrowi Mendakowi [© PM]
   • Maryli Lepiarczyk [© ML]
   • Aleksandrowi Chmielewskiemu [© ACh]
   • Elżbiecie Janoska [© EJ]
   • Władysławie Gomułka [© WG]
   • Helenie Wojas [© HW]
   • Bogumile Łągiewka [© BŁ]
   • Państwu Rydel [© PR]
   • Krystynie Jagiełło [© KJa]
   • Wandzie Rybczyńskiej [© WR]
   • Henryce Jurczak [© HJ]
   • Zofii Michalik [© ZM]
   • Bożenie Miklas [© BM]
   • Bogusławowi Jabconiowi [© BJ]
   • Zofii Kuźniak [© ZoK]
   • Józefie Otrębskiej [© JO]
   • Annie Koniec  i Jolancie Antczak  [© AKJA]
   • Barbarze Przybylik [© BP]
   • Dawidowi Janocha [© DJ]
   • Barbarze Dyszy  [© BD]
   • Mariannie Chmura   [©MCh]
   • Joannie Frankowskiej   [© JF]
   • KGW Kleszczowa   [© KGW Kleszczowa]
   • Wiesławie Zaborskiej   [© WZ]
   • Iwonie Błażkiewicz   [© IB]
   • Janinie Drozdowskiej [©.JD]
   • Anieli Pałka [©.AP]
   • Feliksowi Fabjańskiemu [©.FF]
   • Małgorzacie Nowickiej [©.MN]
   • Mieczysławie Sypień [z d.Zasada] i Jackowi Sypień [©.JMS]
   • Teresie,Ireneuszowi i Krzysztofowi Bochenkiewiczom  [©.BO]
   • Antoniemu Tadeuszowi Gruszczyńskiemu  [©.ATG]
   • Andrzejowi Grzegorzowi Fabiańskiemu   [©.AGF]
   • Andrzejowi Grabowskiemu   [©.AGR]
   • Michałowi Kowalskiemu  [©.MKO] - autorowi opracowania Przyczynek do dziejów Gminno Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pilicy (2000-2012)
   • Barbarze Rymarowicz  [©.BR] - autorce opracowania  "Historia Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic"
   • Janinie Dulbińskiej Przybylik  [©.JDP] Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, za udostępnienie pisanej przez siebie kroniki wydarzeń w gminie Pilica.
   • Sylwii Jurczyk   [©.SJ] autorce pracy magisterskiej „Projekt założeń klasztornych Kanoników Regularnych Św. Augustyna z zachowaniem ruin kościoła Św. Stanisława i Walentego w miejscowości Zarzecze w powiecie Zawierciańskim"
   • Cezaremu Brożkowi  [©.CB]  Stowarzyszenie "Wierzbica.Historia.Pamięć"
   • Joannie i Maciejowi Paskom  [©.JMP]  
   • Michałowi Otrębskiemu  [©.MO],  Burmistrzowi Pilicy
   • Sławkowi Woźniczko  [©.SW]
   • Stowarzyszeniu Sportów Wodnych  i Wędkarstwa w Pilicy [©.SSWW]
   • Edwardowi Bzdędze  [©.EB]
   • Henryce Hefko   [©.EB]
   • ks.Zbigniewowi Grzesińskiemu   [©.ZG]
   • Mirosławowi i Jaroslawowi Nowakowskim   [©.MJN]
   • Mieczysławowi Gomułce [©.ZG]
   • Stanisławowi Wojdzie  [©.SWO]
   • Agnieszce Drozdowskiej   [©.AD]
   • Pawłowi Korusiewiczowi [© PK]
   • Jolancie Sajdak [©JS]
   • OSP Kidów [© OSPK]
   • OSP Siadcza [© OSPS]
   • OSP Sierbowice [© OSPSr]
   • Janowi Szota [© JSz]
   • Janinie Grabowskiej [© JG]
   • Annie Pietrzyk [© APi]
   • Władysławie Barczyk [© WB]
   • Henryce Drąg [© HD]
   • Romanowi Drąg [© RD]
   • Władysławowi Fabjańskiemu [© WF]
   • Janinie Drozdowskiej [© JDr]
   • Jadwidze Muszyńskiej [© JM]
   • Annie Woźniczko [© AWo]
   • Zbigniewowi Drozdowskiemu [© ZD]
   • Ewie Grzesiuk [© EG]
   • Joannie Dąbrowskiej [© JoD]
   • Zofii Całek [© ZC]
   • Wandzie Latacz [© WL]
   • Piotrowi Mendakowi [© PM]
   • Maryli Lepiarczyk [© ML]
   • Aleksandrowi Chmielewskiemu [© ACh]
   • Elżbiecie Janoska [© EJ]
   • Władysławie Gomułka [© WG]
   • Helenie Wojas [© HW]
   • Bogumile Łagiewka [© BŁ]
   • Państwu Rydel [© PR]
   • Krystynie Jagiełło [© KJa]
   • Wandzie Rybczyńskiej [© WR]
   • Henryce Jurczak [© HJ]
   • Zofii Michalik [© ZM]
   • Bożenie Miklas [© BM]
   • Bogusławowi Jabconiowi [© BJ]
   • Zofii Kuźniak [© ZoK]
   • Józefie Otrębskiej [© JO]
   • Annie Koniec  i Jolancie Antczak  [© AKJA]
   • Barbarze Przybylik [© BP]
   • Dawidowi Janocha [© DJ]
   • Barbara Dyszy  [© BD]
   • Mariannie Chmura   [©MCh]
   • Joannie Frankowskiej   [© JF]
   • KGW Kleszczowa   [© KGW Kleszczowa]
   • Wiesławie Zaborskiej   [© WZ]
   • Iwonie Błażkiewicz   [© IB]
   • Gabrieli Faryaszewskiej   [© GF]
   • Andrzejowi Żebro   [© AŻ]
   • Joannie Postuła   [© JP]
   • Barbarze Zawada   [© BZ]
   • Ryszardowi i Władysławowi Pustułkom   [© RWP]
   • Leszkowi Rydzykowi   [© LR]
   • Agatcie Janosik   [© AJ]
   • Władysławowi Boćkowskiemu   [© IB]
   • Danutcie Kuc   [© DK]
   • Henryce Adamskiej   [© HA]
   • Edycie Szota   [© ES]
   • Grzegorzowi Rodackiemu   [© GR]
   • Ryszardowi Laterowi   [© RL]
   • Zbigniewowi Staśko   [© ZS]
   • Zofii Bąk   [© ZB]
   • Zofii Całek   [© ZC]
   • Marii Wieczorek   [© MW]
   • Elżbiecie Krupa   [© EK]