1 października 2016. X Jurajskie Spotkania Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową

Pilickie Aktualności » 1 października 2016. X Jurajskie Spotkania Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową

Stowarzyszenia Chorych z Przepuklina Oponowo-Rdzeniową działa od dwudziestu lat. 1 października br.w obiektach Zespołu Szkół nr 1 w Pilicy miały miejsce X Jurajskie Spotkania tego stowarzyszenia. Jego katowicki oddział ma siedzibę w Pilicy-Biskupicach i obejmuje swoim działaniem województwa śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie i świętokrzyskie. Prezesem oddziału jest pani Czesława Hajduk. W praktyce nie funkcjonuje tutaj jednak żadna rejonizacja więc na X Spotkania przybyli ludzie z całej Polski. Jednodniowe spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim na konsultacje indywidualne, które prowadził dr Przemysław Potasz z Buska Zdroju, który od początku działaności stowarzyszenia wspiera go społecznie. W spotkaniu uczestniczyły panie: Elżbieta Szlęk, emerytowana psycholog Poradni Pedagogiczno -Psychologicznej w Zawierciu, również od lat wspomagająca działania stowarzyszenia oraz Małgorzata Rzekiecka, kierownik zespołu do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiatowymo Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. Podstawowa, medyczna część spotkania została uzupełniona zajęciami sportowo-ruchowymi i rekreacyjnymi przeprowadzonymi przez wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1-Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz z Liceum Ogólnokształcącego im.Królowej Elżbiety z Pilczy.

Pani Elżbieta Szlęk

Prezes oddziału, pani Czesława Hajduk....

....otrzymuje kwiaty od społeczności LO im.Królowej Elżbiety z Pilczy