1 września 2016. Rozpoczęcie roku szkolnego

Pilickie Aktualności » 1 września 2016. Rozpoczęcie roku szkolnego

 Gośćmi rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Wierbce byli: prezes PSL Władysław Kosiniak- Kamysz, starosta zawierciański Krzystof Wrona, wicestarosta Cezary Barczyk oraz burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik. Przyszłość polskiej edukacji to jeden z priorytetów programu PSL.

  • "PSL nie widzi celu likwidacji gimnazjów. Nie możemy zrozumieć, po co jest ta propozycja. Nie zmienia ona warunków nauczania, ani pozycji ucznia czy nauczyciela; nie zmienia jakości nauczania. Zmiana tabliczek nie gwarantuje lepszej edukacji i nauczania"

  • Trzeba zmieniać polską szkołę, ale nie wykonywać rewolucji, tylko ewolucję – trzeba proponować lepszy program, lepszą jakość zajęć, wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli, a nie zmiany tabliczek i pieczątek. One nie przynoszą efektu"

W liście do pracowników oświaty prezes PSL ocenił, że zmiany proponowane przez obecny rząd są wandalizmem politycznym rujnującym system edukacji.  PSL proponuje:

  • zwiększenie nakładów na edukację z obecnych 4,8 do 6 proc. PKB

  • zapewnienie wszystkim uczniom, bez względu na status materialny rodziców, jednego ciepłego posiłku w szkole.

  • zmniejszenie liczebności klas, docelowo do 20 osób w 2020 r.

  • zwiększenie liczby lekcji języka angielskiego do pięciu godzin w tygodniu

  • położenia większego nacisku na zajęcia z przysposobienia obronnego i nauki pierwszej pomocy.

Według szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiegow związku z reformą szkolnictwa zagrożonych utratą pracy może być około 45 tys. pracowników szkół.

 

Od lewej:burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik., prezes PSL Władysław Kosiniak- Kamysz, wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa, starosta zawierciański Krzystof Wrona, wicestarosta zawierciański Cezary Barczyk oraz dyrektor ZEAS w Pilicy Barbara Dąbrowa.

Danuta Kot. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

 

Koniec wakacji :(  Nie ma sie z czego cieszyć :(