11 czerwca 2016. XI Zjazd Miejsko-Gminny OSP

Pilickie Aktualności » 11 czerwca 2016. XI Zjazd Miejsko-Gminny OSP

W dniu 11 czerwca 2016 w remizie OSP w Złożeńcu odbył się XI Zjazd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilicy. W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele do Zarządu, Delegaci danych jednostek OSP oraz zaproszeni goście. Spośród 18 Przedstawicieli do Zarządu podczas zjazdu wybrano oraz ukonstytuowano nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w składzie:

Prezes – dh Artur Janosik

Wiceprezes – dh Jan Pająk

Wiceprezes – dh Marek Fiutak

Komendant gminny – dh Sławomir Ziębiński

Z-ca Komendanta gminnego – dh Adam Przybylik

Sekretarz – dh Iwona Sikora

Skarbnik – dh Mieczysław Opiłka

Członek Prezydium – dh Kazimierz Grzesiak

Członek Prezydium – dh Robert Szwaja

 

Ukonstytuowano również nową Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko –Gminnego ZOSP RP, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Podczas Zjazdu oprócz wyboru nowego Zarządu, omówiono sprawy szkoleń, przesyłania danych o potrzebach jednostek, honorowania zasłużonych druhów strażaków oraz bezpieczeństwo i kulturę w trakcie zawodów strażackich.

 

Iwona Sikora