13 lutego 2016.Wieczór autorski Sławka Woźniczko

Pilickie Aktualności » 13 lutego 2016.Wieczór autorski Sławka Woźniczko

Wieczór autorski zorganizowany przez Miejsko- Gminna Bibliotekę Publiczną był okazją do przedstawienia twórczości Sławka Woźniczko, który po latach tworzenia „do szuflady” postanowił zmaterializować swoją twórczość w postaci tomiku poezji „Bądź bo ja byłem”. Jest to wybór wierszy z całego okresu twórczości, liczonego już w dziesiątkach lat. Autor, wsparty przez Ilonę Wieczorek, Martę Jaworską, Ewę Pacia, Andrzeja Fabiańskiego i Magdę Markiewicz zaprezentował utwory: Zakochana noc, Raz na stulecie, Taniec, Wołam, Papierowy świat, Do snu, Jak, Życzenie, Dobrzy znajomi, Deirde, Ile wylałem …, Grudniowy wieczór, Miłość, W Oknie Życia, Za przeszłość pijmy, CarpeDiem, Uśmiechaj się, Najpiękniej, Mów swoim dzieciom, Burza i Bądź, bo ja byłem.

Piosenki z tekstami Sławka wykonali: Grzegorz Węglarz, który zaspiewał utwór Ponury Clown i Basia Rymarowicz, która wykonała utwory: Wędrowiec, Dla Ciebie Jestem, Martwy Krzyk, Myśli w Czasie. Na zakończenie Anna Kowalska przeczytała wiersz Małe Miasteczko, będący niemal pilickim hymnem dla tych, którym na dźwięk słowa "Pilica" żywiej biją serca. Licznie zgromadzona widownia rzęsistymi brawami nagrodziła autora i wykonawców. Po wieczorze autorskim można stwierdzić, że zaprezentowany tomik poezji ma jedną wielką wadę. Jest nią nikły nakład. Wszystkie egzemplarze rozeszły się błyskawicznie ku rozpaczy tych, dla których ich zabrakło.

 

 Ewa Pacia

Magda Markiewicz

Ilona Wieczorek

Marta Jaworska

 

Andrzej Fabjański

 Małgosia Świerczek

 

Sławek Woźniczko

 

Grzegorz Węglarz

Basia Rymarowicz i Sławek Woźniczko

 

 

 

 

 

Dyr. MGBP, Anna Kowalska przeczytała wiersz "Małe miasteczko"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszym rzędzie od lewej : Małgosia Świerczek i Magda Markiewicz. W drugim rzedzie od lewej: Anna Kowalska, Mikołaj Woźniczko (autor grafik w tomiku), Ewa Pacia, Sławek Woźniczko, Marta Jaworska, Ilona Wieczorek, Andrzej Fabjański, Basia Rymarowicz i Grzegorz Węglarz.

 

 

Sławek Woźniczko urodził się 22IV 1962 r. w Pilicy. Zamieszkuje w niej do dziś. Pisze już od szesnastego roku życia, ale jego wczesne poezje zostały w znacznym stopniu zdekompletowane. Początkowo inspiracją dla jego twórczości była miłość, lecz później zaczął opisywać niemal wszystkie aspekty otaczającego świata. Woli, gdy zamiast „poeta", mówią o nim „twórca", bo oprócz poezji próbował sił także w prozie, ale tej lżejszej, bliższej humoreski i pastiszu. Pisze także teksty piosenek, a do niektórych skomponował muzykę. Chętnie angażuje się w różne przedsięwzięcia artystyczne, niektórych jest także inicjatorem. Sam o sobie mówi z humorem, że wystarczy go „zastartować". Tomik "Bądź, bo ja byłem"... zawiera wybór wierszy z niemal całego okresu twórczości autora. Został on podzielony na kilka rozdziałów, zawierających wiersze, których klimat nawiązuje do ich tytułów.