14 września 2016. Uroczystość pod pomnikiem w Kleszczowej

Pilickie Aktualności » 14 września 2016. Uroczystość pod pomnikiem w Kleszczowej

Potyczka pod Kleszczową to jedyny epizod Kampanii Wrześniowej, który rozegrał się na pilickiej ziemi. To potyczka jakże charakterystyczna dla tej kampanii. Przeciwko wielokrotnie liczniejszemu przeciwnikowi stanęła grupa zdesperowanych zołnierzy, którzy odcięci od macierzystej jednostki, pozbawieni informacji o sytuacji w kraju, woleli zginąć w walce niż pójść do niewoli.

Od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wierbce opiekują się pomnikiem w Kleszczowej i każdego roku, w rocznice potyczki, którą stoczyli żołnierze III batalionu 11 pp. spotykają się w tym miejscu aby wspólnie z przedstawicieliami władz gminy, kombatantami i przedstawicielami społeczności Kleszczowej złożyc hołd poległym.

Wydarzenia pod Kleszczową nie są pozbawione białych plam. Nie wiadomo jakie były straty obu stron. Nie wiadomo gdzie pochowano część poległych. Nieznany jest los wielu spośród tych, którzy trafili do niewoli. Pamięć o wydarzeniach sprzed 77 lat i jej przekazywanie kolejnym pokoleniomsą ważne aby mieć nadzieję, że kiedyś uda się rozwiązać zagadki i chociaż kilku potomkom żołnierzy Września wyjaśnić losy przodków, umożliwiając zapalenie świeczek na ich grobach.

 

p.s. bitwa - zbrojne starcie głównych sił stron prowadzących wojnę lub stanowiących część ich związków operacyjnych (armia, flota, Front, Grupa Armii), decydujące o dalszym przebiegu lub rezultacie operacji, kampanii lub wojny.

potyczka − starcie zbrojne z udziałem małych oddziałów, zwykle o małym znaczeniu strategicznym.

Spotykane w literaturze i w internecie określanie starcia pod Kleszczową mianem bitwy nie jest więc prawidłowe.

 

WIĘCEJ O POTYCZCE POD KLESZCZOWĄ >>>