1631-1633 Wiśniowieccy

O Pilicy » Właściciele » 1631-1633 Wiśniowieccy

Czasy wspominanych we wszystkich historycznych opisach Pilicy Wiśniowieckich to w rzeczywistości niemal niezauważalny epizod.Wywodzący się od wspólnego ze Zbaraskimi przodka,potężny ród Wiśniowieckich władał olbrzymimi włościami na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej.Po bezpotomnej śmierci Jerzego Zbaraskiego włości pilickie przypadły w spadku Januszowi i Helenie,potomstwu Konstantego Wiśniowieckiego.Silne związki rodzinne łączyły Konstantego ze Zbaraskimi.Pierwszą spośród czterech jego teściowych była Marusza Zbaraska-Zahorowska. Janusza,Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich uczynił Konstatnty w testamencie opiekunami swoich dzieci.Helena urodziła się pomiedzy 1600 a 1602 rokiem. Według niepotwierdzonych informacji zaręczona była z Daźbogiem Kierłą do ślubu jednak nie doszło.Być może w jej losach ukryta jest jakaś rodowa tajemnica miłosna  bo dopiero w 1631 roku,dobiegająca już trzydziestki Helena poślubiła Stanisława Warszyckiego,krewnego prymasa Stanisława Łubieńskiego,który ich swatał.Warszycki posiadał w tym czasie Ogrodzieniec jednak daleko mu było do fortuny Wiśniowieckich. W 1633 roku odwiedzając Pilicę, Albrecht Radziwłł stwierdził z przekąsem że tak wielka fortuna nie trafiła w godne rece.Ślub odbył się 22 czerwca 1631 roku w Lublinie.Mowę wygłosił ojciec przyszłego króla,Jakub Sobieski.Miesiąc po ślubie Helena Warszycka i Janusz Wisniowiecki zostali spadkobiercami Jerzego Zbaraskiego i do 3 marca 1633 roku, kiedy nastąpił podział spadku między rodzeństwem,wspólnie zarządzali pilickimi posiadłościami.Przy podziale spadku po Jerzym Zbaraskim Helena zrzekła się Zbaraża,Niemirowa i innych włości na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej otrzymując Pilczę,Mrzygłód ,Kazimierzę i 39 wsi.Tak więc o rodzie Wiśniowieckich można jedynie powiedzieć,że przez 19 miesięcy byli współwłaścicielami dóbr pilickich.

 

Ściana zachrystii pilickiej fary. Na dole, po lewej, herb Korybut Wiśniowieckich