18 maja 2014.Czterysta lat obecności Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy

Pilickie Aktualności » 18 maja 2014.Czterysta lat obecności Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy

W dniu 18 maja parafię pw. św.Jana Chrzciciela i_św.Jana Ewangelisty wizytował biskup sosnowiecki, ks.Grzegorz Kaszak. Podsumowując wizytę w Pilicy ks.biskup wysoko ocenił prace wykonane w parafii przez obecnego proboszcza, ks.kanonika Jarosława Szlenzaka. W związku z czterystuleciem obecności w parafii obrazu Matki Bożej Śnieżnej dostojny gość odprawił uroczystą mszę podczas której wygłosił homilię.  

 
Według  ks.kanonika Jarosława Szlenzaka obraz Matki Bożej Śnieżnej znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła  datowany jest na początek XVII w. W 1614 r. podarowany został parafii przez krakowskich dominikanów, którzy rok wcześniej zamówili kopię w Rzymie. Wizerunek ten nie był dotychczas szczegółowo badany przez historyków sztuki. Obraz jest nakryty metalowa sukienką,  prawdopodobnie srebrną, ozdobiona ornamentem złożonym z lilii trybowanych i złoconych. Tło sukienki zdobi ukośnie nałożona krata lekko złocona oraz dwie aureole wokół głów postaci jak również korony pokryte zlotem. 
 
 
 
 
 Rzymska Bazylika  Santa Maria Maggiore jest głównym sanktuarium maryjnym Rzymu. Legenda przypisuje wzniesienie tej świątyni papieżowi Liberiuszowi w IV wieku n.e. Za jego czasów bezdzietny patrycjusz rzymski Jan z małżonką postanowili uczynić spadkobierczynią swoich dóbr Matkę Bożą. Ukazała się ona obojgu we śnie i wyraziła życzenie, aby tam, gdzie znajdą po przebudzeniu śnieg zbudowali kościół ku jej czci. O poranku, pomimo sierpniowego upału, małżonkowie zobaczyli śnieg na wzgórzu Eskwilińskim. Tego samego dnia uroczysta procesja dotarła na wzgórze a papież narysował na śniegu zarys nowego kościoła. W dobudowanej później kaplicy paulińskiej  znajduje się słynna ikona Matki Bożej Śnieżnej. W 590 roku, podczas epidemii dżumy, papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji z kościoła Santa Maria Antiqua do bazyliki św. Piotra. Wtedy to, ukazać miał się anioł chowający miecz do pochwy, co przyjęto za znak zakończenia kary Bożej. Po ustąpieniu zarazy papież nazwał Madonnę Salus Populi Romani czyli Ocalenie Ludu Rzymskiego.  
 
 
Rzymski wizerunek Matki Bożej Śnieżnej był wielokrotnie kopiowany. Obok wizerunku częstochowskiego był przez synody biskupów polskich polecany jako wzór dla obrazów Matki Bożej malowanych dla kościołów. Siedemnastowiecznego kopiowania obrazu nie można odczytywać w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Aby uczynić zadość ówczesnym regułom kopiowania, wystarczyło powtórzyć w nowym dziele układ ikonograficzny i symboliczny pierwowzoru będący przekazem wartości ideowych.