19 lipca 2014.80-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Kidowie

Pilickie Aktualności » 19 lipca 2014.80-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Kidowie

Osiemdziesiątą rocznicę obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Kidowie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy, organizacji związkowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Pilica. Po uroczystej mszy zaproszeni goście obejrzeli prezentacje pokazującą dzieje wysłuchali krótkiej części artystycznej. Podczas uroczystości Koło zostało odznaczone zbiorową Odznaką za Zasługi dla Kółek Rolniczych. Indywidualne wyróżnienia otrzymały członkienie koła.

 

Za Zasługi dla Kółek Rolniczych:

Janina Brodzińska

Krystyna Pelan

Halina Zagała

Aneta Wojda

Mieczysława Delowska

Stanisława Szota

Maria Owcarz

Barbara Szywacz

Elzbieta Kucmierz

Maria Przybylik

Lucyna szelong

Marzena Szota

Zenona Grabowska

Dorota Fiutak

Barbara Przybylik

Elzbieta Cecugowicz

Maria Kazior

 

Order Serca Matkom Wsi

Regina Batorek

Janina Pelon

Henryka Szota

 

► HISTORIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W KIDOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piersza kobieca organizacja na wsi na ziemiach polskich powstała 1866 roku we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń”. W 1877 pierwsze koło gospodyń wiejskich założyła roku we wsi Janisławice Filipina Płaskowicka.  W 1918 r. organizacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólną nazwę: „Koło Gospodyń Wiejskich".  Koła gospodyń wiejskich działaja na rzecz pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, rozwijania przedsiębiorczości kobiet i zachowania tradycji w dziedzinie kultury i folkloru. Koła gospodyń wiejskich działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Na czele wszystkich kół stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich. Razem z kółkami rolniczymi i branżowymi organizacjami rolniczymi koła gospodyń wiejskich tworzą Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.