20.września 2015.Panel historyczny poświęcony M.M.Epstein

Pilickie Aktualności » 20.września 2015.Panel historyczny poświęcony M.M.Epstein

W klasztorze oo. franiszkanów w Pilicy-Biskupicach odbyło się spotkanie „Dziedzictwo Służebnicy Bożej MM Epstein w 140 rocznicę urodzin i 90 rocznicę utworzenia Uniwersyteckiej Szkoły Pielegniarek i Higienistek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, który pełnił honorowy patronat nad imprezą. W imieniu gospodarzy gości przywitał o.Lucjan Janas, gwardian pilickiego klasztoru oo.franciszkanów a w imieniu władz gminy  burmistrz Artur Janosik. Dominikanin o.Karol Wielgosz odczytał list wystosowany do uczestników spotkania przez Klasztor Sióstr Dominkanek „na Gródku” w Krakowie. Wśród gości znaleźli się: reprezentantki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ś.Wincentego a Paulo w Krakowie oraz przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Katolickiego Stowarzyszenia Pielegniarek i Położnych Polskich. Potomków rodziny Epsteinów reprezentowała pani Zdzisława Fertig-Treter.

Wygłoszone zostały referaty:

  • S.Beata Widełka SM - „Posługa pielegniarska Sióstr Miłosierdza Wincentego a Paulo w królewskim mieście Krakowie”.

  • prof. dr hab.Urszula Perkowska (autorka poświęconej M.M.Epstein książki „Ty panie wskazujesz mi drogę życia” i współautorka wydawnictwa „Maria Epstein. Prekursorka pielęgniarstwa polskiego. W drodze do świętości. Katalog wystawy. )- „Szkoły pielegniarskie Marii Epstein”

  • prof.dr hab.Maria Kózka (Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM) - „Dylematy współczesnego pielęgniarstwa”.

Spotkanie prowadził Edward Szumara. W części artystycznej wysłuchano mini-recitalu Kingi Roch,której akompaniował Karol Skóra.

o.gwardian Lucjan Janas

Burmistrz Artur Janosik

o.Karol Wielgosz

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

 Edward Szumara

S.Beata Widełka SM

Kinga Roch i Karol Skóra

prof.dr hab. Urszula Perkowska

prof.dr hab.Maria Kózka

Zdzisława Fertig-Treter