21 lutego 2014.Uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy

Pilickie Aktualności » 21 lutego 2014.Uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy

Uroczysta,otwarta sesja Rady Miasta i Gminy poświęcona była dwudziestej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Pilicę.W okolicznościowych wystąpieniach gospodarzy miasta i zaproszonych gości przypomniano,oczywiście w olbrzymim skrócie, dzieje miejscowości oraz historię starań o odzyskanie praw miejskich.Wszyscy obecni na sesji otrzymali wydaną z tej okazji książkę Krzysztofa R. Prokopa  "Staropolskie sylwetki pilickie XIV-XIXw". Artystyczną oprawę zapewniła młodzież z pilickiego liceum, która zaprezentowała widowisko historyczne przybliżające postać założycielki miasta a zarazem patronki szkoły, królowej Elżbiety z Pilczy. Na okolicznościowej mini-wystawie zaprezentowano dokumenty związane z prawami miejskimi, dawne pieczęcie urzędowe oraz archiwalne fotografie obiektów wykorzystywanych przez pilickie urzędy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja na stronie UMiG: