23 marca 2014. Walne Zebranie członków SSWiW

Pilickie Aktualności » 23 marca 2014. Walne Zebranie członków SSWiW

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy odbyło się 23 marca 2014r.  Istniejące od roku 1984  Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy liczy 81 członków zwyczajnych i 5 członków honorowych. W ubiegłym roku zmarł ceniony członek zarządu, wieloletni skarbnik stowarzyszenia Pan Maciej Janicki.

 

W roku 2013 zostały zrealizowane prawie wszystkie uchwały podjęte na poprzednim Walnym Zebraniu. Zarybiono kroczkiem podchowalnik dolny i górny. Wpuszczono lina i jesiotra do dolnego i górnego zbiornika. Ze względów finansowych nie zarybiono zbiorników szczupakiem. Prowadzono hodowle karpia w podchowalnikach. Zbiornik górny został zarybiony karpiem. Problemy ze śnięciem karpi spowodowane zamuleniem skrzeli zostały rozwiązane we współpracy z ichtiologiem. Prace wynikające z umowy użyczenia stawów były wykonywane na bieżąco. Uchwała dotycząca remontu ogrodzenia zbiornika dolnego , nie została w pełni wykonana z powodu braku funduszy na zakup farb. Wykonano tylko prace spawalnicze. Uchwała dotycząca zorganizowania zarodów wędkarskich , została wykonana . Dodatkowo zostały zorganizowane zawody dla dzieci.

 

Zarząd Stowarzyszenia zamierza w roku 2014:

  • prowadzić hodowlę karpia na podchowalnikach,

  • w miarę posiadanych środków prowadzić prace remontowe i porządkowe wynikające z umowy użyczenia.

  • zorganizować w maju zawody wędkarskie dla członków SSWiW.

  • we współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy, zorganizować 1 czerwca  zawody wędkarskie dla dzieci.

  • zorganizować w lipcu jubileuszowe zawody wędkarskie z okazji trzydziestolecia działalności  Stowarzyszenia.

 

Pan Burmistrz, Michal Otrębski podziekował członkom stowarzyszenia za prowadzenie bieżących prac konserwacyjno-remontowych na użyczonych im przez gminę obiektach oraz poinformował zebranych,że Urząd Miasta i Gminy uzyskał z funduszy europejskich środki na budowę "Rybaczówki" a prace budowlane rozpoczną się w tym roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu,pan Adam Rozlach,z okazji trzydziestolecia działałności wręczył członkom Stowarzyszenia pamiątkową statuetkę.