27-28 września 2014. VIII Jurajskie Spotkania Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową

Pilickie Aktualności » 27-28 września 2014. VIII Jurajskie Spotkania Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową

Dopiero dzisiaj (29 września)  udało mi się porozmawiać z panią Czesławą Hajduk, prezes Stowarzyszenia Chorych z Przepuklina Oponowo-Rdzeniową i poznać szczegóły organizacji i przebiegu zorganizowanych przez to stowarzyszenie VIII Jurajskich Spotkań, które miały miejsce w Pilicy w dniach 27 i 28 września. Wczorajszą lakoniczną relację mogę rozszerzyć teraz o dodatkowe informacje. Oddział katowicki stowarzyszenia ma siedzibę w Pilicy-Biskupicach i teoretycznie obejmuje swoim działaniem województwa śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie i świętokrzyski. W praktyce nie funkcjonuje tutaj jednak żadna rejonizacja. Dwudniowe spotkanie poświęcone zostało przede wszystkim na prelekcje, konsultacje indywidualne oraz na warsztaty psychologiczne. Od początku działaności stowarzyszenia wspiera go społecznie dr Przemysław Potasz z Buska Zdroju. Swoje cegiełki do organizacji spotkania dołożyły Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi z Zespół Szkół nr 1, firmy medyczne Gama oraz Coloplast, Konsorcjum Mięsne Okrasa Grupa Południe, Spółdzielnia Mleczarska " Mlekovita", klasztor oo. franciszkanów, firma cateringowa p.Danuty Pasierb ze Sławniowa, członkowie chóru Hosanna, Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Jurajskie, sołtys Biskupic pani Irena Pilarczyk oraz autorka urodzinowego tortu, pani Maria Król. Osiemnasta rocznica rozpoczęcia działaności przez oddział stowarszyszenia była bowiem okazją do oderwania się od spraw medycznych i skosztowania urodzinowego tortu. Podstawowa, medyczna część spotkania została okraszona dawką zajęć sportowo-ruchowych i muzycznych przygotowanych przez Zespół Szkół nr 1. Program artystyczny zapewniły Warsztaty Terapi Zajęciowej z Łaz. Goście mieli również okazję uczestniczenia w skróconej wersji "Narodowego Czytania", bez orkiestry, bez tańców i w skromniejszej dekoracji. Za to udało nam się wciągnąć do czytania "Trylogii" uczestników spotkania. Przy okazji składam serdeczne podziękowania tym, którzy poświęcili swój wolny czas aby wesprzeć MGBP i Towarzystwo Jurajskie wcielając się w rolę lektorów.  

 

Irena Pilarczyk

Andrzej Fabjański

Sławomir Woźniczko

Ewa Kozjak

Bernadeta Trajda

Krystyna Kunicka

Małgorzata Drąg-Wieluńska

 

Ilona Wieczorek