3 Maja 2016. Święto Konstytucji

Pilickie Aktualności » 3 Maja 2016. Święto Konstytucji

Uroczystości obchodów Święta Konstytucji rozpoczęła msza św. za Ojczyznę w klasztorze oo.Franciszkanów, po której młodzież z Zespołu Szkół nr 1 oraz dzieci z Przedszkola im. J.Korczaka w Pilicy zaprezentowali program artystyczny „Ustawa Rządowa z dnia 3. maja 1791r.”. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli na rynek gdzie pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. Poczty sztandarowe wystawiły: OSP Pilica, pilickie Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Piliczy, Zespół Szkół nr 2 w Wierbce oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Ospel S.A. Wiązanki kwiatów złożyli: władze Gminy reprezentowane przez: Burmistrza Artura Janosika, Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Barbare Przybylik oraz Sekretarz Miasta i Gminy Pilica Annę Kulczak; radna powiatu zawierciańskiego Róża Kończyk; księża z parafii pw.św.Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty oraz franciszkanie z parafii Najświętszego Imienia Jezus oraz delegacje straży pożarnych, uczniów LO w Pilicy, Zespołu Szkół nr 1 w Pilicy, Zespołu Szkół nr 2 w Wierbce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, Przedszkola w Pilicy, harcerze, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej, Rady Osiedla oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic.