3 Maja 2017

Pilickie Aktualności » 3 Maja 2017

Po uroczystej mszy w kościele franciszkańskim uczestnicy uroczystości przeszli na rynek gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. Wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele władze gminy i władz powiatu zawierciańskiego, przedstawiciele partii politycznych i organizacji młodzieżowych, franciszkanie z parafii Najświętszego Imienia Jezus, delegacje straży pożarnych, pracownicy Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Ospel S.A., delegacje: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Łowieckiego Hubertus, Koła Pszczelarzy, Sekcji Wierbka Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Wspólnoty Leśno -Gruntowej, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej i Rady Osiedla, uczniowie LO w Pilicy, Zespołu Szkół nr 1 w Pilicy, Zespołu Szkół nr 2 w Wierbce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, przedszkola w Pilicy oraz harcerze, Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic.