3 maja 2018. poświęcenie Pomnika Pamięci Przeszłych Pokoleń

Pilickie Aktualności » 3 maja 2018. poświęcenie Pomnika Pamięci Przeszłych Pokoleń

Pomnik, stanowiący wotum wdzięczności i pamięci wobec przeszłych pokoleń, stanął przy pilickiej farze, w miejscu gdzie 25 października 2017 roku zostały pogrzebane szczątki ludzkie, odnalezione podczas prac archeologicznych i remontowych prowadzonych przy fundamentach koscioła w latach 2013-2017. Przez wiele lat teren wokół fary był pierwszym pilickim cmentarzem. Przedstawiona na pomniku Pieta – postać Matki Bożej trzymającej na kolanach martwego Jezusa Chrystusa jest równie starym symbolem jak nasza fara. Pierwsze artystyczne przedstawienia tego typu pojawiły się w Niemczech w I połowie XIV wieku. W okresie późnego gotyku nastąpiło upowszechnienie się tego wizerunku w całej Europie.