30 sierpnia 2014. Otwarcie remizy OSP Kocikowa

Pilickie Aktualności » 30 sierpnia 2014. Otwarcie remizy OSP Kocikowa

Uroczystość otwarcia remizy po modernizacji  sfinansowanej ze środków Gminy Pilica i funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęła msza św., którą odprawił ks. kanonik Jarosław Szlęzak, proboszcz parafii pw.św. Jana Chrzciela i św.Jana Ewangelisty w Pilicy. Prezes OSP Kocikowa, dh Włodzimierz Mrówka złożył raport Senatorowi RP, Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach gen.brygady Zbigiewowi Meresowi. Po raporcie Młodzieżowa Orkiestra Dętą przy OSP w Dzwono-Sierbowicach odegrała hynmn narodowy a poczet sztandarowy wciągnął flagę na maszt. Dh Szymon Kijas przedstawił historię OSP Kocikowa. Następnie ks. kanonik Jarosław Szlęzak dokonał poświęcenia strażnicy a Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Michał Otrębskim, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jan Pająk i Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu brygadier Marek Fiutak dokonali przecięcia wstęgi. Pan Burmistrz wręczył prezesowi OSP Kocikowa akt przekazania remizy.   

 

Dyplomy uznania za pełną poświęcenia służbę na rzecz rozwoju OSP Kocikowa, za pracę w ochronie życia i mienia ludzkiego, która wymagała wiele zaangażowania i własnego czasu otrzymali:

dh. Piotr Otręba

dh Stanisław Staśko

dh Andrzej Brąblik

dh Zdzisław Bielak

dh Julian Węglarz

dh Stanisław Węglarz

dh Mieczysław Maj

 

Odznaki za długoletnią służbę w OSP otrzymali:

55 lat dh Piotr Otręba

50 lat dh Stanisław Staśko

45 lat dh Mieczysław Maj

40 lat dh Stanisław Węglarz

35 lat dh Adam Maj

35 lat dh Marian Węglarz

35 lat dh Włodzimierz Mrówka

30 lat dh Sylwester Odyjas

30 lat dh Grzegorz Węg!arz

25 lat dh Andrzej Żyła

25 lat dh Piotr Żyła

25 lat dh Tomasz Węglarz

25 lat dh Michał Brąblik

25 lat dh AndrzejGajda

20 lat dh Sławomir Żyła

15 lat dh Karol Węglarz

15 lat dh Karol Rozlach

15 lat dh ArturMaj

15 lat dh Szymon Kijas

10 lat dh Arkadiusz Rozlach

10 lat dh Mariusz Węglarz

 

Imprezę zakończyły wystapienia zaproszonych gości, po których rozpoczął się IV Festyn Rodzinny.