30. sierpnia 2015.Konkurs "Ekologiczne sołectwo"

Pilickie Aktualności » 30. sierpnia 2015.Konkurs "Ekologiczne sołectwo"

W konkursie „Ekologiczne Sołectwo 2015, którego organizatorem jest powiat zawierciański, uczestniczyło sołectwo Smoleń. 10 sierpnia 2015 roku komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu odwiedziła Smoleń oceniając walory ekologiczne, przyrodnicze i estetyczne wsi. 30 sierpnia 2015 podczas XVI Dożynek Wojewódzkich w Żarnowcu ogłoszono wyniki konkursu. Sołectwo Smoleń zajęło w nim III miejsce.