6 czerwca 2015. IV Zjazd Sołtysów Diecezji Kieleckiej

Pilickie Aktualności » 6 czerwca 2015. IV Zjazd Sołtysów Diecezji Kieleckiej

W sobotę 6 czerwca w Busku-Zdroju odbył się IV Zjazd Sołtysów Diecezji Kieleckiej, którego organizatorem był Duszpasterz Rolników Diecezji Kieleckiej, proboszcz parafii w Busku-Zdroju, absolwent naszego LO, pochodzący Giebła, ks. Tadeusz Szlachta. W zjeździe uczestniczyli posłowie na sejm RP, senator ziemi świętokrzyskiej, radni sejmiku świętokrzyskiego, marszałek województwa Adam Jarubas, przedstawiciele organizacji służących pomocą rolnikom, przedstawiciele powiatowych władz samorządowych, burmistrzowie, wójtowie gmin województwa świętokrzyskiego oraz z historycznie powiązanych ze Świętokrzyskim terenów województw śląskiego i małopolskiego. Stąd w pilickiej reprezentacji obecność przedstawicieli miejscowości leżących poza diecezja kielecką. Uroczystą Mszę św. w intencji rolników i ich rodzin, mieszkańców wsi oraz wszystkich zebranych koncelebrowali obecni na spotkaniu księża pod przewodnictwem ks. biskupa profesora Kazimierza Ryczana, a homilię wygłosił ks. biskup ordynariusz Jan Piotrowski. Uczestnicy spotkania mieli możliwość uczestniczyć w konferencji "Czy małżeństwo i rodzina wymaga obrony?", której przewodniczył ks. biskup senior profesor Kazimierz Ryczan. W czasie spotkania głos zabrali między innymi marszałek Adam Jarubas, wojewodzina świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba i przedstawiciel sołtysów. Bardzo ciekawą prelekcję o polityce klimatycznej wygłosił profesor Jan Szyszko, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, który w latach 1997–1999 był ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 ministrem środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Prof.Szyszko jest autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Prelekcja dotyczyła gospodarowania zasobami wody, leśnym, gleby i powietrza. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą wypełnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Gdzie piliczanie nie pojadą informuja mnie o pilckich śladach. tak było i tym razem. Kierownikiem Działu Obsługi Technicznej zespołu "Ślask" jest absolwent naszego LO Marek Toborowicz. Spotkanie zakończyła grochówka i rozmowy o problemach wsi, które są podobne w województwach świętokrzyskim i w śląskim.

 

Drugi z prawej ks.Staworzyński,niegdyś wikary w pilickiej farze.

Z lewej: drugi-ks. Tadeusz Szlachta,trzeci-Adam Jarubas. Od prawej: pierwszy Eugeniusz Kapuśniak,wójt Żarnowca, drugi: ks.kanonik Jan Staworzyński

Ks.Biskup Kazimierz Ryczan

Ks.Biskup Jan Piotrowski

Od lewej:Marta Kasprzak Świderska-sołtys Szyc, Barbara Przybylik-przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pilica oraz Przewodnicząca Gminej Rady KGW, Zofia Michalik- sołtys Sierbowic, Anna Kowalska-Przewodnicząca Rady Osiedla w Pilicy, Halina Janus -sołtys Solcy, Jadwiga Smok-sołtys Zarzecza, Anna Janosik-sołtys Wierbki, Irena Pilarczyk-radna Rady Miasta i Gminy Pilica.

 teks i zdjęcia:  © AKO