6 stycznia 2017. XV Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych

Pilickie Aktualności » 6 stycznia 2017. XV Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych

Za nami kolejny Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych. Minęło piętnaście lat od pierwszej edycji a najstarsza cykliczna impreza kulturalna w gminie Pilica cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród widzów. Kolorowa i nastrojowa impreza została zapoczątkowana w 2003 r przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Sławniowie, której przewodziła wówczas dyr. Danuta Kot. Pierwsze przeglądy odbywały się w auli pilickiego klasztoru oo.franciszkanów. Startowały cztery szkoły podstawowe (Pilica, Wierbka, Sławniów, Dzwono-Sierbowice) i trzy przedszkola (Pilica, Wierbka, Kocikowa).

Z czasem, ze względu na zmiany organizacyjne w szkolnictwie, zmniejszyła się ilość zespołów a impreza przeniesiona została do Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy gdzie tłumnie przybywają rodzice,dziadkowie, babcie, rodzeństwo młodych artystów oraz mieszkańcy gminy aby obejrzeć w akcji młodych artystów. Od kilku lat, po zamknięciu SP nr 4 w Sławniowie, przegląd organizowany jest przez Zespół Szkół nr 2 w Wierbce.

Do rywalizacji stanęły dwa Zespoły Szkół: z Pilicy i z Wierbki, oraz Szkoła Podstawowa z Dzwono-Sierbowic. Gościnnie wystąpiły przedszkola z Pilicy i z Wierbki. Tradycyjnie w przeglądzie nie ma zwycięzców i pokonanych jednak każdego roku trwa rywalizacja,w którą włączają się całe szkolne społeczności. Nie wypada być „gorszym” od sąsiadów zza między! Przedstawienia w wersji tradycyjnej zaprezentowały przedszkolaki. Młodzież poszukała nowatorskich form zachowując jednak zgodne z tradycją przesłanie. Zespół z Dwono-Sierbowic wprowadził elementy komediowe. Uczniowie z Wierbki swoim pięknym, autorskim programem wprowadzili widzów w zadumę nad potrzebą istnienia tradycyjnych wartości jako życiowego drogowskazu dla tych,którzy zbłądzili. Młodzież z Pilicy skupiła się na pokazaniu okresu Bożego Narodzenia jako szczególnego wydarzenia w życiu rodzin. Jury w składzie; burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik, sekretarz Miasta i Gminy Pilica Anna Kulczak, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pilica Barbara Przybylik, dyrektor MGBP w Pilicy Anna Kowalska oraz dyrektor ZEAS Barbara Dąbrowa na szczęście nie musiało ustalać kolejności zespołów co byłoby to zadaniem niezwykle trudnym. Nagrodami zostali uhonorowani wszyscy uczestnicy XV Przeglądu. Wielkie brawa należą się uczestnikom oraz organizatorom z Zespołu Szkół nr 2 w Wierbce za przygotowanie kolejnej pięknej imprezy.

 

 Startuje jubileuszowy Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych!

Przedszkole im.Janusza Korczaka w Pilicy:

 

Przedszkole im.Czesława Janczarskiego w Wierbce: