9 grudnia 2018. Uroczystość w Olkuszu

Pilickie Aktualności » 9 grudnia 2018. Uroczystość w Olkuszu

W Olkuszu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom dawnego powiatu olkuskiego, członkom organizacji wojskowych, politycznych i społecznych, którzy w latach 1914-1918 podjęli zbrojną i cywilną walkę o niepodległość Ojczyzny. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Instytut Pamięci Narodowej. Rozpoczęła je Mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu odprawiona w intencji członków organizacji z terenu dawnego Powiatu Olkuskiego, które wniosły wkład w dzieło odbudowy niepodległej Polski w 1918 roku. Mszę koncelebrował ks. Mieczysław Miarka, proboszcz olkuskiej parafii św. Andrzeja. Po mszy nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na Stary Cmentarz gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową wmurowaną w Ścianę Pamięci. Na czele szły kompania honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa pod dyrekcją por. Agaty Ćwiklak oraz  kilkanaście pocztów sztandarowych organizacji, instytucji i szkół, a za nimi przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Pilickie Towarzystwo Jurajskie miało zaszczyt, na zaproszenie organizatorów, wziąć udział w tym wydarzeniu. Na starym Cmentarzu dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dr hab. Filip Musiał, odczytał list, jaki skierował do uczestników uroczystości Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Po przemówieniach, burmistrz Olkusza Roman Piaśnik oraz dyrektor Filip Musiał odsłonili pamiątkową tablicę, ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Wykonałją artysta plastyk Wiesław Nadymus. Poświęcenia tablicy dokonał ks. dziekan Henryk Chmieła. Apel Pamięci odczytał por. Adam Orczyk z 16. batalionu powietrzno-desantowego z Krakowa. Na zakończenie uroczystośći delegacje władz samorządowych, posłów, organizacji społecznych oraz instytucji złożyły pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To druga tablica pamiątkowa na tym cmentarzu nawiązująca do historii Pilicy w okresie walk o odzyskanie niepodległości.

Dawny powiat olkuski