9 lutego 2016. XVI Biesiada KGW

Pilickie Aktualności » 9 lutego 2016. XVI Biesiada KGW

Zapustową Biesiadą Kół Gospodyń Wiejskich Pilica "z przytupem" zakończyła tegoroczny karnawał. Tegoroczną biesiadę przygotowało KGW Wierbka, reaktywowane rok temu po latach przerwy w działaności, i z roli gospodyń wywiązało się znakomicie. Spotkanie było okazją do podziękowań za całoroczną pracę społeczną, które złożyli członkowie władz gminy z burmistrem Arturem Janosikiem na czele, władze województwa w osobie marszałka Stanisława Dąbrowy oraz władze powiatu reprezentowane przez członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego  Cezarego Barczyka. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych: Urszula Rusek-przewodniczaca Rady Wojewódzkiej KGW oraz Andrzej Krawczyk-prezes WZRKiOR w Katowicach. Na spotkanie przybyli  radni Miasta i Gminy Pilica oraz reprezentanci instytucji i stowarzyszeń współpracujących z KGW.

W czasach kiedy praca społeczna dewaluuje się, kiedy wiele gmin i miejscowości staje sie kulturalnymi  pustyniami, kiedy tradycja staje się pustym słowem, nasza gmina może pochwalić się siedemnastoma prężnie działającymi Kołami Gospodyń Wiejskich.Tradycja to nie tylko "oberki". To pamięć o historii miejscowości i o przodkach. Gospodynie spotkania, chcąc przypomnieć fabryczną historię Wierbki, której materialne ślady do dzisiaj można znaleźć, zaprosiły fabrykanta Aleksandra Moesa wraz z małżonką :)

Marszałek Piłsudski powiedział: Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości... O przyszłość Gminy Pilica możemy być spokojni.

Przewodnicząca KGW Wierbka Agata Adamczyk

Radna MiG Pilica Iwona Sikora

Z lewej:Andrzej Krawczyk-prezes WZRKiOR w Katowicach

Upominek odbiera sekretarz Miasta i Gminy  Pilica - Anna Kulczak

Burmistrz Artur Janosik z uznaniem wyrażał się o działalności gminnych KGW

Z lewej: Barbara Przybylik- Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pilica

Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Cezary Barczyk

Z prawej -Urszula Rusek Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej KGW

Aleksander Moes we własnej osobie

Aleksander Moes i Janina z Miączyńskich :)

Budowa fabryki...

... to zajęcie męczące...

...ale dochodowe.