Biblioteka

Biblioteka

W tym miejscu zamieszczane są opracowania rozszerzające wiedzę o pilickich  i jurajskich  zabytkach i przyrodzie oraz o wydarzeniach  związanych z okolicznymi terenami.

 


 


NUMERY ARCHIWALNE:


 


SPIS TREŚCI ROCZNIKÓW "NASZEJ PILICY" 


 


 Errata: Na stronie 18 w wykazie stowarzyszeń pominięta została OSP Wierbka.

(Zarejestrowana 10 grudnia 2001. KRS 0000068288)

 


 

 

Powstają one przy różnych okazjach i wydrukowane w niewielkim nakładzie trafiają do nielicznej grupy odbiorców. Opublikowanie wersji elektronicznych umożliwi dotarcie opracowań do większej grupy odbiorców.

 

Nr 1/2011

 • Monografia Góry św.Piotra

 

 

Nr 2/2011

 • Wrzesień 1939 w Pilicy
 • Wrześniowa epopeja III batalionu 11 pp.
 • Piliczanie w kampanii wrześniowej

 

Nr 3/2011

 • Dzieje Wierbki cz.1 Dzieje do 1939 roku.

 

 


 

 

Numer 1/2011

 • Mieszkańcy zamku Pilcza
 • Przestępstwa i kara  w prawie miejskim Pilicy od XV do XVIII wieku w świetle zachowanych dokumentów
 • Smoleń w legendzie
 • Dzieje Doliny Wodacej w świetle archeologii
 • Krótka historia OSP Pilica

 

 

Numer 2/2011

 • Epsteinowie w Pilicy
 • Piliczanie w Akademii Krakowskiej
 • Akademia Krakowska w Pilicy


 

Numer 1/2012

 • Rowerem wkoło Doliny Wiercicy
 • Cmentarz wojenny z 1914 roku w Kotowicach. Historia i opis obiektu
 • Wielowiekowe tradycje hutnictwa żelaznego w Pradłach *
 • Wędrówka po dolinie Krztyni
 • Zabierz wędki na Jurę

 

Numer 2/2012

 • Ruskie Góry
 •  „Czerwone portki” i „Turcy” na Jurze w listopadzie i grudniu 1914 roku.
 • Kilka uwag na temat genezy zamku Pilcza w Smoleniu
 • Młyny i tartaki w dolinie Krztyni
 • Jura Północna jako subregion turystyczny

 

 Numer 1/2014

 • Jaskinia Niedźwiedzia Górna
 •  Ryczów,którego już nie ma
 • Kronika Towarzystwa Jurajskiego
 • Odbicie więźniów z posterunku żandarmerii w  Pradłach

  

 

P.K.Kantecki. Elżbieta.Trzecia żona Jagiełły.Opowiadanie historyczne [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

 

O.Kolberg Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 18, Kieleckie. Cz. 1-2

 

R.Hubicki. Opis trzech zamków w bliskości Krakowa w okręgu pileckim [CBN Polona]

 

M.Federowski. Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy. T. 1 [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

 

M.Federowski. Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy. T. 2 [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

 

Katarzyna Niemczyk. Kilka uwag do genealogii Elżbiety Pileckiej-Granowskiej i jej rodziny. Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 1 (5)  s.138 [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

 

J.Wiśniewski. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem. [Biblioteka Cufrowa UMCS]

 

M.Siennik Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz pana Jana Pileckiego, któremu są przydane lekarstwa końskie z cwiczeniem tego lekarza : Przydaliśmy y figury zioł rozmaitych ku lekarstwu z ziołkami dostatecznemi sprawione, teraz znowu na światło wydane  [CBN Polona]

 


Listy Jerzego Zbaraskiego [Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa]

 


Michał Poleski. Zamek Ogrodzieniecki na tle najbliższej okolicy, jego przeszłość i stan obecny [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

 


dr Wanda Dobrowolska. Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich [Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. T VII. 1926-1927. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa]

 Anna Stanisławska. Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane roku 1685 [Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa]

 


Zygmunt Krasiński. Sen Elżbiety Pileckiej. [Polska Biblioteka Internetowa]