Cmentarze

O Pilicy » Obiekty » Cmentarze

Cmentarz parafialny

Cmentarz na górze św.Piotra

Cmentarz wojenny

Nowy kirkut

Cmentarz ewangelicki

Cmentarz przy farze (nieistniejący)

Cmentarz na Zarzeczu (nieistniejący)

Cmentarz "Na Barbarze" (nieistniejący)

Cmentarz  choleryczny (nieistniejący)

Stary kirkut (nieistniejący)

Cmentarze wojenne z 1914r. (nieistniejące)

Cmentarz żołnierzy radzieckich (nieistniejący)

Groby w farze

Groby w kościele franciszkanów

Wirtualny cmentarz (czyli gdzie spoczywają słynni Piliczanie)

Cmentarz Wellwood (symboliczne groby Piliczan)

Cmentarz Holon Bat-Yam (symboliczne groby Piliczan)


 

Cmentarz parafialny

W okresie zaborów cmentarze grzebalne pozostawały pod zarządem miejscowej parafii reprezentowanej przez dozór kościelny.Stały się jednak do pewnego stopnia własnością komunalną.Wprowadzoną 15 kwietnia 1817 r., opłatę od grzebania zmarłych, tzw. pokładne, od roku 1846 pobierała kasa ekonomiczna miasta.4 sierpnia 1801 r. Kamera Królewska Wojenno -Ekonomiczna we Wrocławiu nakazała przeniesienie cmentarza z Zarzecza,gdzie znajdował się przy kościele kanoników regularnych,na inne miejsce. Nowy cmentarz założono na gruntach plebańskich przy drodze do Zawiercia. Do dnia 25 września 1802 r., cmentarz był otoczony murem z bramą i drewnianymi wrotami.W tym samym dniu ks. Marcin Siemieński dokonał poświęcenia cmentarza.Jego obszar był niewielki. W latach trzydziestych XIX wieku, kiedy w miasteczku czynny był szpital wojskowy, wydzielono z niego odrębny cmentarz dla prawosławnych. Umieralność w parafii była, np. w roku 1852 pogrzebano 277 osób, a w roku następnym 145 i cmentarz szybko zapełniał się.W dniu 3 września 1853 r. dozór kościelny powziął decyzję, aby cmentarz poszerzyć wykorzystując otrzymany na ten cel grunt dworski.Nowy teren został odgrodzony jedynie wykopanym rowem.Z tego okresu pochodzi najstarszy zachowany grób zawierający prochy mgr farmacji Floriana Czaplica,który zmarł 26.04.1857 roku w wieku 55 lat.

 

 

W 1862 r. mury otaczające stary cmentarz były zrujnowane a nowy był otoczony nadal jedynie rowem, brak było również kostnicy. Dopiero w 1863 roku cały cmentarz otoczono murem i wybudowano dom przedpogrzebowy. Z 1865 r.pochodzi zachowany grób rodziny Gruszczyńskich a z 1874r. grób Józefy Lubelskiej z Oberskich zm. 04.10.1874 roku w wieku 56 lat.Powiększony teren cmentarza nie wystarczył jednak na długo i wiosną 1878 r. cmentarz pilicki został zamknięty,a zmarłych grzebano na cmentarzu cholerycznym,który od lat trzydziestych XIX wieku funkcjonował przy drodze do Złożeńca „Na piaskach”. Z tego okresu pochodzi grób Jana Kantego Rompalskiego, studenta Instytutu Agronomii w Puławach zm. 28.4.1877 roku otoczony ciekawym obramowaniem kutym z żelaza. W 1883 r. komitet z ks. Teofilem Dybowskim na czele zajął się kolejnym powiększaniem cmentarza rozpoczynając budowę muru.Równocześnie działania podjęła grupa Piliczan pod przewodnictwem wójta Franciszka Rocha.Do końca 1884 r., przyłączona do cmentarza ziemia została zapłacona a w maju1886 r. wójt zawiadomił zarząd powiatowy w Olkuszu, że zakończono prace i cmentarz został otoczony nowym murem. Piękną figurę Matki Bożej można zobaczyć na pochodzącym z pierwszych lat XX wieku grobie rodziny Liberskich. Wykonawcą nagrobka była znana częstochowska firma karnieniarska "Proszowski i Kruszyński".

 

Z tego samego okresu pochodzi żelazny kuty nagrobek na mogile Piotra Raczynskiego zm. 22.10.1907 r. Grób rodziny Kubiczków posiada piękny nagrobek z Matką Bożą modlącą się koło krzyża, wykonany przez firmę Jerzy Waszekz Częstochowy.

 

 

 

Powrót do spisu treści

 

Cmentarz na górze św.Piotra

 

 

Jest rzeczą pewną że w Starej Pilicy musiało istnieć cmentarzysko i to najpewniej nie w rejonie kościoła, bo takie lokalizacje pojawiły się w późnym średniowieczu. We wczesnym średniowieczu cmentarze znajdowały się w pewnym oddaleniu od osad i z reguły na lokalnych kulminacjach. Być może śladem tego najstarszego pilickiego cmentarza jest kaplica na szczycie góry św.Piotra. Nie wiadomo od kiedy teren wokół kościółka pełnił funkcje grzebalne a pełnił je prawdopodobnie do czasu lokacji Nowej Pilicy. W nieznanych okolicznościach w XIX wieku cmentarz zaczął ponownie pełnić funkcje grzebalne.

Przyczyny można doszukiwać się w przepełnieniu cmentarza parafialnego. W dniu 3 września 1853 r. dozór kościelny powziął decyzję, aby go poszerzyć wykorzystując otrzymany na ten cel grunt dworski. Jest to data zbliżona do dat pierwszych dziewiętnastowiecznych pochówków na górze św. Piotra

Ks. Wiśniewski w swojej monografii wymienia kilka istniejących tutaj na początku XX wieku nagrobków:

Na cmentarzu przykościelnym pomniki: W rogu połud-zachodnim czarny marmur:

Kazimierzowi Myszczyńskiemu b.obyw. ziemsk. zm. w Sławniowie 14 sierp. 1907 r. przeżywszy lat 76.

Urodził się 8 stycznia w 1831 w Grądach*. Ochrzczony został w tym samym roku w Lesznie. Syn Jana Pawła Myszczyńskiego herbu Pierzchała (Ur. około 1793 w Zabokliku, zm. 21 stycznia 1847 w Warszawie) i Agnieszki Zakrzewskiej (ur. około 1806; zm. 16 września 1873 r.). Miał dwóch młodszych braci i dwie młodsze siostry. Był członkiemTowarzystwa Rolniczego w okręgu błońskim (1861 - zamieszkały Chylice, poczta Grodzisk, okręg błoński, powiat warszawski). Zmarł 14 sierpnia 1907  w Sławniowie. Wśród kadry kierowniczej firmy C.A.Moes w leżącym u stóp góry Sławniowie był Myszczyński (syn?).

* prawdopodobnie wieś na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej, w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno.]

Alfred Moes syn Alfreda i Wandy z Gadomskich ur. 20 XlI 1877 r. +13 V. 1903 r. Weselcie się sprawiedliwi w Panu, prawym przystoi chwała. Ps, 32. 3e

3° Pomnik z żelaza: Peter Gartmann geb. in Aachen 1832 + in Pilica 1874.

Matylda Boese Rotter. [30IX 1806 +18III 1852] .

[W książce ks.Wiśniewskiego nie ma dat a na pomniku nie ma podanego przez niego nazwiska Rotter. Jest to osoba spokrewniona z żoną Ch.A.Moesa,Constantią Boese [1817; +4.5.1898] ,być może siostra.]

W tyle prezbiterjum czarny marmur: Helmuth Constantin Eberhardt Moes 1891 + 1892.

(syn Juliana Ewalda Moesa, wnuk C.A.Moesa)

Od północy; Jan i Franciszka z Nowickich Borzęccy + 1855 r.

Najstarszy zachowany nagrobek, Matyldy Boese, pochodzi z roku marca 1852r.Powstał więc w kilka zaledwie miesięcy po nabyciu dóbr przez Christiana Augusta Moesa a przed rozpoczęciem budowy fabryki w Sławniowie. Na pewno nie istniały wówczas jeszcze zbór i cmentarz ewangelicki w Pilicy. Być może istniały wówczas plany przejęcia kościółka na potrzeby lokalnej społeczności ewangelickiej. Wraz z Moesami przybyła do Pilicy wykwalifikowana kadra techniczna w będąca w większości tego wyznania. Zamieszkali oni w zbudowanych przy sławniowskim zakładzie domkach położonych niedaleko kościółka.

W kolejnym z zachowanych grobów w roku 1855 pochowani zostali Jan i Franciszka Borzęccy. To również zagadkowy pochówek. Można jedynie snuć przypuszczenia. W tym czasie zmarli z parafii Pilica grzebani byli na pilickim cmentarzu. Jeden rok podany na nagrobku sugeruje śmierć małżonków w krótkim odstępie czasu. W roku 1855 panowała w Pilicy epidemia cholery. 

Trzeci z zachowanych nagrobków skrywa prochy zmarłego w 1874r.,Petera Gartmanna. W tym samym roku rodzina Moesów opuściła pilicki pałac i przeniosła się do Sławniowa a na cmentarzu ewangelickim w Pilicy wskutek przepełnienia nie grzebano już zmarłych. W kolejnych latach cmentarzyk na Górze św.Piotra stawał się rodzinnym cmentarzem rodziny Moesów.

Od czasu wizyty ks.Wiśniewskiego przybywały kolejne nagrobki:

[1] Ludwik Łodzia Kurnatowski

urodzony 13XI 1849 w Wielkopolsce +VII 1928 w Sławniowie

[Powiązania z Pilica lub z Moesami nieznane. Kurnatowscy,podobnie jak skoligaceni z Moesami Dzierżykraj-Morawscy, pochodzili z Wielkopolski.

[2] Z Wielowiejskich Felicja hr.Miączyńska

ur.? +23 XI 1925r.

Żona Władysława Miączyńskiego. Matka Janiny z Miączyńskich Moesowej [5];teściowa Aleksandra Moesa [3];Babka Władysława Moesa [9] Pawła [6],Andrzeja[7] i Tadeusza[8] Dzierżykraj Morawskich

[3] Aleksander Juliusz Moes

1856 +28X1928 w Sławniowie,

syn Christiana Augusta Moesa i Constantii Boese;mążJaniny [5];ojciec Władysława [9];Więcej informacji: http://www.jura-pilica.com/?1872-1874-a.moes,283

[4] Jadwiga Moes

ur.5 IX 1897 +28VI 1933

[5] Janina Joanna z hr.Miączyńskich Aleksandrowa Moes

ur.13 grudnia 1868 +24XI 1946

żona Aleksandra Moesa [3]

[6] Paweł Dzierzykraj Morawski

10XI 1929 + 5V1977

Syn Anny Maria Moes i Adama Marii Morawskiego-Dzierzykraj. Wnuk Aleksandra Moesa [3] i Janiny z Miączyńskich [5]

[7] Andrzej Dzierżykraj Morawski

10 X1925 +3.12.1983

Syn Anny Maria Moes i Adama Marii Morawskiego-Dzierzykraj. Wnuk Aleksandra Moesa [3] i Janiny z Miączyńskich [5]

[8] Tadeusz Dzierżykraj Morawski

2VIII 1923 - Warszawa +13.10.1984 r. Wrocław

Syn Anny Maria Moes i Adama Marii Morawskiego-Dzierzykraj. Wnuk Aleksandra Moesa [3] i Janiny z Miączyńskich [5].

[9] Władysław Moes 17XI 1900 +1986

Syn Aleksandra Moesa[3] i Janiny z Miaczyńskich[5]. Więcej informacji: http://www.jura-pilica.com/?tomasz-mann,166

[10] Alfred Łaszowski ur. 1912 +1997

krytyk literacki, publicysta, prozaik.Więcej informacji:http:// http://www.jura-pilica.com/?alfred-laszowski,226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * [ fot. grób M.Boese] W tym samym grobie pochowany jest Paweł Dzierżykray-Morawski

 

Artykuł zamieszczony w nrze 18 (391)/2018 "Głosu Kolegiaty":

Na cmentarzu na Górze św.Piotra znajduje się interesujący nagrobek. Ksiądz Wiśniewski, w wydanej w 1933 roku monografii „Historyczny opis miasta Pilicy” wymienia go jako miejsce pochówku „Matyldy Boze Rotter”. „Boze” to niedokładnie odczytane, zapewne wówczas już zatarte, nazwisko Böse (Boese). Tablica zamontowana później, kiedy w tym miejscu pochowany został Paweł Dzierżykraj -Morawski, podaje daty narodzin i zgonu jego: *10.11.1929 +.5.05.1977 oraz Mathildy Böse: 30.09.1806 + 18.03.1852.Na stronie www.jura-pilica.com zanotowałem: Jest to osoba spokrewniona z żoną Christiana Augusta Moesa, Constantią Boese, być może siostra. Sugerowała to niewielka, jedenastoletnia, różnica wieku. Constantia urodziła się w 1817 r. Od tego czasu trwały poszukiwania szerszych informacji o tajemniczej Matyldzie. Ojcem Constantii był Karol Böse (Boese), określany jako jako kupiec handlujący trunkami. Niedawno natrafiłem na informacje, że był synem Fryderyka Bogumiła Boese oraz Marii Rozyny z domu Wilken. Mieszkał w Sieradzu co najmniej od 1811 r. W 1814 r. był właścicielem folwarku w Warcie w pobliżu kościoła św. Jana, który sprzedał potem bratu Krystianowi. W 1818 wygrał przetarg na wybrukowanie kilku sieradzkich ulic. Był żonaty z Zuzanną Julianną z Rothertów. Tu zaświeciła się iskierka nadziei na rozwiązanie zagadki pilickiego nagrobka. Rothert i Rotter brzmią podobnie a w dawnych dokumentach spotykało się obie pisownie tego nazwiska. W Sieradzu urodziły się dzieci Karola i Zuzanny Julianny: Karol Fryderyk (1810-1810); Herman Ludwik (1811-1812); Edward Fryderyk (1812-1813); Amalia Paulina (1815. z męża Abitz); Konstancja Emilia (1817/18 - 4.5.1898); Barbara Medylda (1820-1822). Zuzanna Julianna zmarła 20 lutego 1826. W 1827 roku Karol Boese ożenił się powtórnie z Matyldą z Rothertów z Warty (ur. 30 września 1806), gdzie aptekarzem był jego brat Krystian Boese. Karol Boese zmarł w 1841 r. Jego zgon, jako ewangelika, odnotowano w księgach par. ewangelickiej w Zduńskiej Woli. Matylda Bose zmarła 18 marca 1852 r.Jedna zagadka wyjaśniła się. To nie siostra Constantii z Boesów, żony Christiana Augusta Moesa, została pochowana na pilickim cmentarzyku lecz macocha. Żeby nie było nudno pojawiła się kolejna zagadka, którą są koligacje rodzinne między małżonkami Karola noszącymi to samo nazwisko panieńskie. Jest i kolejna: nazwisko Rothert pojawia się kilkukrotnie w nieco późniejszych dziejach Pilicy a noszący je przodek pilickiej linii rodu jest związany z fabrykami Moesów w Pilicy i w Choroszczy. Jego korzenie wywodzą się z Kalisza, niezbyt odległego od Sieradza… ale to już temat na inne opowiadanie.

 

 Powrót do spisu treści

 

Cmentarz wojenny

 

 

Podczas I Wojny Światowej, w listopadzie i grudniu 1914 roku, w rejonie Pilicy toczyły się zacięte walki pozycyjne wrogich sobie armii, rosyjskiej i austriackiej. Poległo w nich ponad 4000 żołnierzy różnych narodowości, w tym wielu Polaków wcielonych z terenów ówczesnych zaborów ziem polskich w szeregi tych armii, do bratobójczych dla nas zmagań. Chowani początkowo na targowisku w Pilicy spoczęli w końcu wszyscy - wspólnie i bezimiennie na tym, utworzonym w 1918 roku cmentarzu.W poszanowaniu majestatu śmierci i ku przestrodze - ten tragiczny pomnik odnowiły Rada miejska i społeczeństwo Gminy Pilica.

Tak głosi napis na tablicy przy wejściu na cmentarz.Obiekt zaprojektowany został przez inzyniera Knella z Lublina.Liczba 4000 pochowanych nie znajduje pełnego potwierdzenia w dokumentach. W 1920 roku na cmentarzu w Biskupicach było 5 zbiorowych mogił i 53 indywidualne Dokument z 25 stycznia 1920 roku wystawiony przez  Urząd Gminy Pilica określa  ilość pochowanych jako  niewiadomą.Inny dokument, z połowy lat  trzydziestych, sporządzony przez władze wojewódzkie na podstawie danych  władz powiatowych stwierdza,że na cmentarzu  wojennym w Pilicy w 7 zbiorowych i 55 indywidualnych mogiach spoczywa 779 Austriaków i 219 Rosjan, ogółem 998  poległych.Obiekt pełnił rolę cmentarza zbiorczego,na który przeniesiono poległych z cmentarzy polowych w Smoleniu (125 poległych),Sławniowa (20), Złożeńca (711), Cisowej (nn), Strzegowej (110). Niedatowany dokument, prawdopodobnie z lat dwudziestych informuje,że w okolicy Pilicy jest jeszcze 140 mogił żołnierskich. Prawdopodbnie chodzi tu o cmentarz na ówczesnym targowisku.  Nie wszystkie ekshumacje były dokumentowane np Mokrus, Kocikowa, Morusy. Imienne wykazy poległych nie zachowały się. W latach międzywojennych na grobach znajdowało się jeszcze 35 tabliczek zawierających dane pochowanych tutaj żołnierzy. Na cmentarzu spoczywają żołnierze austriaccy z następujących jednostek:
-1pułk strzelców krajowych (LSchR)
-3,41,57,100 pułki piechoty (IR)
-2,21,31,32 pułki obrony krajowej (LIR)
-4,20,31 pułki honwedów
oraz Rosjanie z:
-70,71,72,297,298,299,300 pułków piechoty
-Jegierskiego pułk lejbgwardii,
-31 Brygady Artylerii

 

Fot. z lat 70-tych XX  wieku

 

 

 

 

 

 Fot. z lat 70-tych XX  wieku. Grób ppor. Jętkiewicza kilkukrotnie zmieniał  swój wygląd

 

 

 

 

Pierwotny projekt cmentarza

 

Plan cmetarza z lat 70-tych XX wieku

Dotychczas udało się ustalić,że w Pilicy pochowani zostali prawdopodobnie następujący żołnierze:

Austriacy:

 1. Ernest Jentkiewicz
 2. Jakob Vogel-1 Lande Schutzen Regiment;+ 28.11.1914 w Pilicy
 3. Julius Walter- LIR 2;+2.11.1914 koło Woli Kocikowej
 4. Josef Weissmann- LIR 21+między 20 a 30.11 1914 w Pilicy
 5. Franz Sindhoringer- LIR 2; +21.11.1914 Pilica
 6. Felix Schwarzgruber- LIR 2;+18.11.1914
 7. Matthias Haas- LIR 2;+2.11.1914 Pilica
 8. Hugo Korein - 20 k.u k. Landsturm Regiment; +22.11.1914 pod Pilicą.
 9. Zdenek Bisinger - 15 LIR+ 20.11.1914 Pilica lub Krzywopłoty. Ur.w 1892 r w  Telči. Leśnik w    Waldenfels. Urzędnik leśnictwa. Od 1913 r. służył w 15 IR
 10. Josef Rechagel [Rechnagel?] Spoczywał w Złożeńcu w imiennej mogile.Prawdopodobnie w latach 30-tych przeniesiony na cmentarz w Owczarni.
 11. Matthias Höpflinger  ur. w 1881r. Rolnik z  Meierhof, parafia Köstendorf. +  22.11.1914 pod Pilicą.
 12. Johann Hurnaus z  Genstenbach, parafia St.Martin. Ur. w 1886 r. Walczył w 2 LIR. + 22 listopada 1914 r. w Woli Kocikowej  i 28 listopada został tam pochowany.
 13. Anton Schallmoser z Munderfing. Walczył w 2 LIR. +18.11.1914 w wieku 27 lat. [W tym czasie 2 LIR walczył w okolicach Pilicy]
 14. Rudolf Sanger.  Hauptman. Walczył w 20 IR. Poległ 19.11.1914. Jako miejsce śmierci podano "Ryczów-Złożeniec". [według Blasius Schuster "Die K.u.k. Infanteriekadettenschule zu Wien 1869-1914".wyd.1933]
 15. Michael Lassengruber walczył w 2 LIR.
 16. Albert Lang. Żołnierz 10 kompanii LIR 1. W  wieku 23 lat zginął w okolicach Pilicy 20 listopada 1914 r.
 17. Ignatz Reischauer. W  wieku 23 lat zginął w okolicach Pilicy 22 listopada 1914 r.
 18. Pegoretti Giuseppe, syn Giuseppe i Teresy, ur.10.10.1890 w Trento [Włochy]. Rolnik. Jako żołnierz Landesschützen Regiment 1 [1 pułk strzelców krajowych] zmarł 23 listopada 1914 r z ran odniesionych w okolicach Pilicy.
 19. Johann Haider. Walczył w 9 kompanii LIR 2 [2 pułk piechoty obrony krajowej ].Zginął 18 listopad 1914 w okolicach Pilicy, w wieku 31 lat
 20. Johann Wolfsteiner. Kapral IR 14 [14 pułk piechoty]. W wieku 23 lat zginął 18.11 1914 r. w okolicach Pilicy.
 21. August Lepschy. Walczył w LIR 2 [2 pułk piechoty obrony krajowej ]. Tkacz. Zginął w okolicach Pilicy 18.11.1914 r. w wieku 21 lat.
 22. Karl Offinger. LSchR1 [1 pułk strzelców krajowych]. Mistrz krawiecki. Zginął 18.11.1914 w okolicach Pilicy.
 23. Johann Pürgy - LIR 2 - poległ 18.11.14 pod Pilicą

 24. Felix Stiglmeir - LIR 2 - poległ 27.11.14 prawdopodobnie w rejonie Pilicy

 25. Heinrich Mueller - LIR 21 - poległ 17.11.14 prawdopodobnie w rejonie Ogrodzieniec - Ryczów - Wola Kocikowa

 26. Josef Bronhagl - LIR 21 - poległ 26.11.14 prawdopodobnie w rejonie Żerkowice - Giebło - Pilica

Niezrealizowany projekt cmentarza wojennego pod zamkiem w Smoleniu zawiera nazwiska poległych, które miały być umieszczone na mogiłach:

LIR 13 (Landwehr Infanterie Regiment 13)

(23.) Heinrich Felkel

(24.) Heinrich Aichler

(25.) Konrad Franz

(26.) Adalbert Winkler

(27.) Franz Schindler

(28.) Franz Nemwlowil

(29.) Rudolf Rotl

(30.) Oswald Dauemeyer

(31.) Franz Spacil

(32.) Karl Millschitzki

(33.) Franz Necera

(34.) Ignaz Valvuch

LIR 15

(35.) Karl Schittenhelm

(36.) Franz Konrad

(37.) Rudolf Czerwinka

(38.) Gustaw Proksch

(39.) Franz Sikora

(40.) Josef Grundig

(41.) Johann Moscha

(42.) Oskar Munster

LIR 16

(43.) Gregor Guzik

(44.) Stefan Grys

(45.) Kasimir Surzyn

(46.) Jos.Alex.Stroklasa (Stokłosa?)

(47.) Franz Korzonek

LIR 31

(48.) Thomas Horatyk

(49.) Franz Michna

(50.) Felix Drabek

(51.) Anton Jaszek

(52.) Stanislau Pacyga

(53.) Alexander Zaliti korp.

LIR 32

(54.) Simon Karas

(55.) Stanislau Basta

(56.) Johann Recek

(57.) Johann Rymarizyk (Rymarczyk?)

(58.) Adalbert Garyczka

(59.) Franz Pych

(60.) Michael Klamerius

(61.) Franz Mazzur

(62.) Franz Gimbor

Wobec niezrealizowania obiektu zostali oni prawdopodobnie pochowani na cmentarzu w Biskupicach.

Ferretti Giovanni Pietro. Urodzony 21.03.1874 w Lisignago, syn Ignazio i Donati z d.Placida. Żołnierz 10 kompanii Landesschutzen Regiment 1.  10 lutego 1906 roku ożenił się z Erler Aurelia da Verla. Mieli 6 dzieci. Ranny w klatkę piersiową w okolicach Pilicy. Zmarł 21 listopada 1914r.w Feldspital 4/1 w Łazach wskutek krwotoku wewnętrznego.Pochowany na przylazaretowym cmentarzu w Łazach.[Prawdopodobnie w 1936 roku zwłoki zostały przeniesione na nieistniejącą obecnie  kwaterę wojenną na cmentarzu w Porębie].

Johann Leeb. Walczył w LIR 2 [2 pułk piechoty obrony krajowej ]. 15 stycznia 1915, w wieku 29 lat, zmarł w szpitalu garnizonowym w Ołomuńcu po ciężkiej ranie odniesionej 24 listopada 1914 pod Pilicą.

Alois Bodingbauer. Walczył w LIR 2 [2 pułk piechoty obrony krajowej ]. Ranny w okolicach Pilicy 20.11.1914r. Zmarł 26 listopada,w wieku 31 lat w Witkowitz. Pochowany w kwaterze wojennej na cmentarzu w Linzu


Rosjanie:

 1. ppor.Liwanisow- 71pp;+18.11.1914
 2. Ludwik Maciejewski- 299 pp;+11.1914
 3. kpt.Pietrow- 71 pp;+16.11.1914

 

Tablica ku czci Zdenka Bisingera na cmentarzu  Olšany

 

    

 

  

 

  

 

  

 

    

 

 

* [Fot. obok] Prowizoryczny grób zlokalizowany w fosie  od strony północnej fortyfikacji pałacu. Pochowany w nim został Michael Lassengruber z  austriackiego 2 LIR.

 

Ślad Wielkiej Wojny:

We wrześniu 2010 r. Archeolodzy, na wniosek UMiG w Pilicy, zbadali miejsce żołnierskiego pochówku na Smoleniu. Mogiła była od lat znana i oznakowana jednak nie było pewności co zawiera.
 

Po wstępnych oględzinach ustalono, że ujawnione i wydobyte kości ludzkie należały do mężczyzny, służącego w armii Austro – Węgierskiej w okresie I Wojny Światowej, poległego w trakcie walk prowadzonych na tym obszarze na przełomie listopada i grudnia 1914 roku. Zespół znalezionych przedmiotów potwierdza służbę w tej formacji.

Fakt braku wielu przedmiotów mogących znajdować się w pochówku, oraz wnioski ze stratygrafii wykopu potwierdzają fakt, że w przeszłości naruszono mogiłę pochowanego w tym miejscu żołnierza. Brakowało nieśmiertelnika, guzików kurtki mundurowej, pasa, butów, insygniów, dystynkcji, odznaczeń. Części tych przedmiotów mógł zostać pozbawiony jeszcze w trakcie działań wojennych. Pozostałych, już po działaniach (rabunek grobu).

[fragment raportu z prac]

Szczątki zostały przeniesione na cmentarz wojenny w Biskupicach.
Po jesiennych walkach 1914 roku pola i lasy wokół Pilicy usiane były zbiorowymi mogiłami i pojedynczymi grobami żołnierskimi,które w latach międzywojennych kilkakrotnie inwentaryzowano. W tym samym okresie przeprowadzano ekshumacje i przenoszono zwłoki na cmentarz wojenny w Biskupicach. Dlaczego pozostała samotna mogiła w smoleńskim lesie nie sposób dzisiaj ustalić.

 Przy poległym znaleziono 2 duże guziki, bączek, resztki daszka, 11 guzików wewnętrznych, szklane bieliźniaki i małą żelazną klamerkę. Bączek i guziki były wykonane z białego metalu, co  według współautora książki „Wielka Wojna na Jurze”, Piotra Ormana, jednoznacznie  wskazuje na austriacką Landwerę, która armaturę mundurową miała w tym  kolorze. Armia austro-węgierska po 1867 roku składała się z trzech członów:

 • Armia Wspólna (dla Austrii i Węgier bez żadnych odrębności, wszystkie  rodzaje broni, 102 pułki piechoty).
 • Obrona Krajowa - zorganizowana osobno  dla Austrii [Landwera] i dla Węgier [Honved]. Obejmowała  wszystkie rodzaje broni a liczyła 37 pułków piechoty i 3 pułki  górskie Strzelców Krajowych. W 1917 roku piechotę Landwery przemianowano  na pułki Strzelców, pułki górskie na Strzelców Cesarskich, dodatkowo 4 i  27 pułk Landwery przemianowano na pułki Strzelców Górskich. Węgierska  Obrona Krajowa liczyła 32 pułki z odrębnością mundurową,która charakteryzowały między  innymi inne bączki na czapkach, klamry i spodnie.
 • Landszturm - formacje o najgorszej wartości bojowej,odrębne dla Austrii i Węgier.

Najprawdopodobniej poległy był żołnierzem 13 LIR z Ołomuńca [13 Landwehr Infanterie-Regimenter czyli 13 Pułk Piechoty k.k. Landwehry ] wchodzącego w skład 46 LID [46. Landwehr Infanterie Truppendivision czyli 46 Dywizja Piechoty k.k. Landwehry]. Jednostka ta walczyła w okolicach Smolenia. Zwłoki zostały pochowane prowizorycznie o czym świadczy jedynie dziesięciocentymetrowa warstwa przykrywającej je ziemi. Być może było to wynikiem mrozów panujących na Jurze w zimie 1914 roku. Nie sposób rozstrzygnąć dzisiaj czy żołnierz został pochowany bez butów i oporządzenia czy też miejsce pochówku zostało spenetrowane przez miejscowa ludność. Zarówno oficjalne pozbawianie poległych oporządzenia jak i ograbianie grobów  były wówczas wojenną rzeczywistością.

 

Fragmenty raportów z okresu międzywojennego:

Styczeń 1920

Według załączonego zestawienia stwierdzono:

Owczarnia:

53 mogiły pojedyncze i 5 zbiorowych. Liczba pochowanych nieznana.

las Smoleński :

10 mogił pojedynczych i 1 zbiorowa. Łącznie 23 żołnierzy pochowanych.

dwór Smoleń:

1 mogiła zbiorowa. Pochowanych 100 osób.

marzec 1927

We wsi Smoleń 2 pojedyncze groby znajdują się w gromadzkim lesie. Wskazać będzie je mógł sołtys wsi Smoleń Michał Szymusik.

We wsi Złożeniec znajduje się ogólny cmentarz wojskowy w placu Jana syna Szczepana Pacieja. 4 groby w ogólnym lesie wsi Złożeniec które będzie mógł wskazać sołtys wsi tejże wsi Adam Guzik

sierpień 1933:

Złożeniec:

Na placu Jana Pacieja... znajduje się widoczna mogiła masowa z krzyżem uszkodzonym .W mogile spoczywają zwłoki 25 żołnierzy rosyjskich i 1 austriackiego. Na placu ogólnym wsi Złożeniec... znajdują się trzy mogiły pojedyncze widoczne bez znaków mogilnych. W lesie ogólnym wsi Złożeniec znajduje się jedna mogiła widoczna w której leżą zwłoki jednego żołnierza rosyjskiego. Na placu ogólnym... znajduje się mogiła wspólna, widoczna, bez znaku mogilnego. W mogile tej spoczywają maja zwłoki 148 żołnierzy austryjackich i 2 rosyjskich.

Na terenie lasu... znajdują się następujące mogiły widoczne: Przy zbiegu dróg ze Złożeńca do Pilicy i leśnej mogiła jednego oficera rosyjskiego. Po drugiej stronie tej drogi mogiła jednego żołnierza rosyjskiego. W odległości ... od drogi do Kwaśniowa mogiła jednego żołnierza austryjackiego. Przy tejże drodze w innem miejscu ... mogiła jednego żołnierza austryjackiego. Przy drodze do Gór Bydlińskich ... mogiła dwóch żołnierzy austryjackich i jednego rosyjskiego. Na polu Antoniego Gbyla znajduje się mogiła masowa... bez znaku mogilnego. W mogile podług informacji mieszkańców miejscowych spoczywają zwłoki około 500 żołnierzy austryjackich. Na granicy osad... znajduje się mogiła masowa, widoczna, bez znaku mogilnego,w mogile mają spoczywać zwłoki 5 żołnierzy austryjackich i jednego rosyjskiego. Na placu Alojzego Bąby... mogiła widoczna w której spoczywają zwłoki 3-ch żołnierzy rosyjskich i austryjack. Na placu Antoniego Maja... znajdują się dwie mogiły widoczne bez znaków mogilnych. W mogiłach spoczywają zwłoki 13 żołnierzy austryjackich. W lesie Augustyna Grucy znajdują się dwie mogiły pojedyncze, widoczne, bez znaków mogilnych. W jednej spoczywają zwłoki oficera austryjackiego, w drugiej żołnerza tejże narodowości Józefa Rechagla. Nazwiska pochowanych w powyższych mogiłach ,poza wymienionym nieznane. Innych mogił na terenie wsi Złożeniec nie ujawniono.

Smoleń:

 1. na polu Michała Szymusika... znajduje się mogiła masowa ,bez znaku mogilnego. W mogile mają spoczywać zwłoki 20 żołnierzy austryjackich i rosyjskich.

 2. W lesie należącym do maj. Kazimierza Arkuszewskiego... znajduje się mogiła zbiorowa,bez znaku mogilnego,.W mogile mają spoczywać zwłoki żołnierzy austryjackich i rosyjskich w liczbie 3-4.

Innych mogił na terenie wsi Smoleń nie odnaleziono.

Sławniów:

Cmentarz wojenny na polu Franciszka Peciaka i Wojciecha Kurczka nie istnieje. Zwłoki z tego cmentarz jeszcze przez b.władze okupacyjne zostały ekshumowane na cmentarz wojenny w Owczarni. Innych mogił na terenie wsi Sławniów nie odnaleziono.

Tematy pokrewne:

gen.Eugeniusz de Henning Michaelis

Wielka Wojna

Śladami Wielkiej Wojny

Cmentarze wojenne z roku 1914

Dzwonowice w kozackiej pieśni

I Spotkania z historią

IX Spotkania z historią i kulturą

Pilica w Wielkiej Wojnie- wystawa

Powrót do spisu treści

 

Nowy kirkut

 

 

W języku hebrajskim słowami określającymi cmentarz są: "bet chaim" (dom życia), "bet kwarot" (dom grobów) czy "bet olam" (dom życia wiecznego). W języku jidysz - "hajlike ort" (święte miejsce) oraz "gute ort" (dobre miejsce). W Polsce przyjęło się wywodzące się z języka niemieckiego słowo "kirkut",które w różnych rejonach naszego kraju brzmi w sposób zbliżony a jednak rózny: "kierkut", "kierkow", "kerchoł" , „kirchof”.

Gwałtowny rozwój pilickiej gminy żydowskiej spowodował, że stary kirkut szybko zapełnił się. Na dodatek położony był on w obrębie rozwijającego się miasteczka. W 1834 roku ukazało się zarządzenie władz nakazujące zaprzestania pochówków i ogrodzenie cmentarza murem. Takie decyzje dotyczyły w tym czasie cmentarzy wszystkich wyznań. Powołując się na konieczność odgrodzenia cmentarza Żydzi dokupili 80 łokci terenu za opłatą 50 złotych rocznego czynszu. W bliżej nieznanych okolicznościach przedstawili jednak komisarzowi obwodu olkuskiego zgodę na rozszerzenie kirkutu o obszar 80 na 80 łokci. Doszło do długotrwałego sporu z proboszczem. Żydzi w szybkim czasie „już we wszystkich rogach i w środku tego gruntu wcielonego do dawnego cmentarza po kilka osób pochowali”.IW religii żydowskiej istotna jest bowiem zasada nienaruszalności grobu. Cmentarzy żydowskich nie wolno rozkopywać, a ekshumacja dopuszczalna jest tylko w ściśle określonych przypadkach. Nie istnieje też pojęcie likwidacji cmentarza. Na zniszczonych cmentarzach żydowskich w Polsce jednym z zadań pracowników Komisji Rabinicznej jest dokładne wytyczenie obszaru, w którym dokonano pochówków. Jeśli teren cmentarza został całkowicie zapełniony, a dokupienie nowego gruntu nie jest możliwe, na starych grobach usypuje się grubą warstwę ziemi , w której grzebie się kolejne zwłoki. Szczątki ludzkie mają bowiem oczekiwać na nadejście Mesjasza. Proboszcz pilicki uzyskał zakaz dalszego funkcjonowania starego kirkutu. W roku 1842 wytyczono nowy cmentarz "pod Czarnym Lasem", który pełnił swą rolę do zakończenia II wojny światowej. Pojedyncze pochówki na starym cmentarzu odbywały się jednak podobno do roku 1860. Na nowym cmentarzu pobliskie źródła Pilicy dostarczały wody niezbędnej do rytualnego oczyszczenia. Nie zachował się istniejący niegdyś dom przedpogrzebowy. Cmentarz zajmuje powierzchnię około 1 ha i zawiera 327 zinwentaryzowanych nagrobków o różnym stopniu zachowania - od w pełni odrestaurowanych do ledwo czytelnych. W latach 1942-45 na terenie cmentarza miały miejsca egzekucje ludności żydowskiej. Ostatnie dwa nagrobki postawiono po zakończeniu wojny a upamiętniają one zamordowanych członków rodziny Pańkowskich.

 Żydzi uważają śmierć za naturalny proces stanowiący przejście z życia ziemskiego w pozaziemskie, w którym czeka nagroda na tych, których życie było godne i uczciwe. Cmentarze są dla Żydów miejscem świętym, ale jednocześnie rytualnie nieczystym dlatego przy wyjściu znajduje się studnia, przy której należy dokonać oczyszczenia. Nieczystość cmentarza uniemożliwia wstęp na jego teren kapłanom jednak zakaz ten nie dotyczy pochówków bliskich im osób. Muszą jednak zachować stosowny dystans od grobu. Przez szacunek dla zmarłych, na cmentarzu nie wolno wykonywać czynności niedostępnych dla zmarłych,takich jak jedzenie, picie.Nie wolno wypasać zwierząt czy zbierać siana. Zakazane jest wnoszenie Tory. Mężczyźni na terenie cmentarza żydowskiego powinni nosić nakrycie głowy okazując w ten sposób szacunek zmarłym.Gemara, księga, która razem z Miszną tworzy Talmud zakazuje wymazywania imienia Boga. Dotyczy to niszczenia ksiąg religijnych i innych przedmiotów, zawierających imię Boga.Księgi i przedmioty liturgiczne gdy nie nadają się do dalszego użytku, składa się w synagodze w skrytce, zwanej genizą do czasu pogrzebania ich na cmentarzu, z szacunkiem należnym zmarłym. Pogrzeb żydowski może nieznacznie się różnić w rytuałach i tradycjach będąc obrządkiem ortodoksyjnym, konserwatywnym czy zreformowanym. Organizacją pogrzebu zajmuje się najbliższa rodzina. Każda żydowska gmina ma własną spółkę pogrzebową. Niepochowanie ciała,dopuszczenie do jego zniszczenia lub naruszenia poprzez kremację, balsamowanie,sekcję zwłok czy zwierzęta było postrzegane jako wielki grzech. Stąd we wszystkich gminach istniały tzw. Chewra Kaddisza (Święte Bractwa), troszczące się, aby nawet najbiedniejszy Żyd miał odpowiedni pochówek,stosowne ubranie, prostą, drewnianą trumnę. Na Bractwu spoczywał też obowiązek odprawienia modłów za zmarłego, jeśli ten nie posiadał bliskich. Przynależność do bractwa jest zaszczytem nie przynoszącym finansowych gratyfikacji. Rodzina powiadamia rabina,który zaznajamia ich z procedurą. Zmarły nie może być pozostawiony sam, aż do momentu pogrzebania. Grupa kobiet zajmuje się ciałem zmarłej kobiety, zaś grupa mężczyzn ciałem zmarłego mężczyzny. Usta zmarłego należy zamknąć a twarz przykryć białą kartką. Stopy powinny znajdować się naprzeciw drzwi. Ciało powinno być doskonale czyste. Dla oczyszczenia zgodnie z rytuałem polewa się je wodą. Następnie zostaje ono ubrane w biały całun na znak oczyszczenia i świętości. W czasach dawniejszych zmarłego chowano w stroju, jaki zwykł był nosić za życia. Mężczyzn żonatych składano do grobu w dużym szalu modlitewnym zwanym tałesem, natomiast chłopców od 13 roku życia w tzw. małym tałesie, usuwając z tałesów frędzle (cicit) przypominające o wykonywaniu boskich przykazań, czego zmarły według religii czynić nie może. Czynności te wykonuje się przeważnie na cmentarzu, w specjalnym budynku zwanym Bet Tahara, czyli "dom oczyszczenia".Czasami zmarły dostawał też dodatkowe wyposażenie np. jeśli był rabinem na trumnie kładziono zwój Tory, a i zwykłym ludziom wkładano nieraz zamknięte kłódki na znak "zamknięcia" grobu na wieczne czasy. Osoby najbliższe zmarłemu rozrywają kawałek ubrania co symbolizuje ból serca spowodowany jego odejściem.(na sercu, gdy zmarł rodzic, na prawej stronie - inny krewny). Zwłoki były rzeczą nieczystą i każdy, kto opuszcza dom zmarłego winien symbolicznie umyć ręce, nawet jeśli nie dotykał ciała. Zgodnie ze wskazówką Talmudu mówiącą, że pogrzeb jest "blisko zgonu" powinien on odbyć się w ciągu 24 godzin, chyba że wypadał szabat lub inne święto. Pochówek nie mógł być jednak późniejszy niż po trzech dniach. Jest to zwyczaj, wywodzący się jeszcze z czasów biblijnych kiedy Żydzi zamieszkiwali tereny o ciepłym klimacie,w którym szczątki ludzkie szybko ulegały rozkładowi. Bez względu na pozycje społeczną zmarłego, dla podkreślenia,że w obliczu śmierci wszyscy są równi, używa się zwykłej, drewnianej trumny zbitej z desek bez użycia gwoździ. Ciało zmarłego jest zawsze grzebane w pozycji poziomej (nigdy w kucznej, jak się powszechnie sądzi ) w nie obudowanym grobie. Zmarły spoczywa wzdłuż osi wschód - zachód, z twarzą zwróconą na wschód tak, aby w chwili nadejścia Sądu Ostatecznego kierować się ku Jerozolimie. Uważa się, że po śmierci ciało wraca na ziemię a dusza odchodzi do Boga. Dopuszcza się jedynie pogrzebania w ziemi. Kremacja i balsamowanie zwłok są zabronione. Kto napotykał kondukt żałobny miał obowiązek się do niego przyłączyć, przy czym kobiety i mężczyźni postępowali za trumną w oddzielnych grupach. Ceremonia na cmentarzu jest bardzo krótka. Zwykle syn zmarłego lub bliski krewny odmawia modlitwę, czyli tzw. Kaddisz. Podczas tych czynności pogrzebowych nieboszczyk winien być zasłonięty, aby wrogowie zmarłego nie mogli cieszyć się z jego bezsilności. Wszyscy Żydzi pochowani poza Izraelem nie leżą w ziemi, do której ojciec rodu Jakub chciał być sprowadzony, gdy mówił: "Pochowajcie mnie z moimi Ojcami". Stąd, jeżeli jest to możliwe, kładzie się zmarłemu pod głowę garść ziemi z Ziemi Izraela (Erec Israel). Po opuszczeniu trumny do grobu każdy z obecnych bierze chociaż symbolicznie udział w zasypywaniu mogiły. Tradycyjne zwyczaje nie dopuszczały na pogrzebach kwiatów, ponieważ wszystko co służy żyjącym nie może należeć do zmarłych. Jednak w XIX w. wśród przedstawicieli judaizmu reformowanego, dopuszczało się składanie kwiatów doniczkowych i wieńców, zwłaszcza na pogrzebach polityków i żołnierzy. Nad grobem odbywa się przede wszystkim rozdzieranie szat. Dziś jest to już tylko zaledwie nacięcie odzieży, którą się nosi w czasie żałoby. Starym zwyczajem jest przy odchodzeniu rzucenie za siebie, w kierunku grobu, ziemi lub trawy i wypowiedzenie słów: "...Prochem jesteś i w proch się obrócisz!". Opuszczający cmentarz żałobnicy pocieszają się wzajemnie tradycyjną formułą życzeniem: "Niech Wszechobecny ześle wam pocieszenie, tak jak wszystkim, którzy są w żałobie po Syjonie i Jerozolimie". Po zakończeniu pogrzebu wszyscy jego uczestnicy powinny umyć ręce na znak oczyszczenia. Po zakończeniu obrzędu pogrzebowego organizowano poczęstunek dla żałobników, a podawano na nim chleb, soczewicę, jajka jako symbol życia oraz wino, czyli "kielich pociechy". Wtedy też można składać kondolencje, zabronione podczas wcześniejszych etapów pogrzebu. W dniu pochówku rozpoczynał się okres ścisłej, siedmiodniowej żałoby obowiązujący najbliższą rodzinę zmarłego. W czasie tych siedmiu dni w miarę możliwości żałobnicy przebywali razem, natomiast inni ich odwiedzali. Nie można wtedy pracować, czytać pism świętych, nosić sandałów, uprawiać seksu a nawet myć się, jednym słowem robić rzeczy, które sprawiają przyjemność. W czasie  żałoby ortodoksyjni Żydzi powstrzymują się od noszenia skórzanych butów, obcinania brody i włosów oraz kąpieli. Wywraca się też wszystkie łóżka w domu i porządkuje je dopiero po upływie żałoby. Oznaką żałoby było również zasłanianie lub odwracanie wszystkich luster w mieszkaniu. W czasie tym w domu zmarłego rano i wieczorem odprawia się nabożeństwa. Opłakiwanie należy jednak przerwać jeśli wypada szabas lub inne święto. Jest to dzień radosny. Czas odwiedzin mogiły na cmentarzu. Kolejny etap tzw. szloszim - (trzydzieści) trwał trzydzieści dni od pogrzebu i w tym czasie żałobnicy nie mogą uczestniczyć w zabawach ani obcinać włosów. Po śmierci rodziców obowiązywał tzw. avelut, kiedy to podczas dwunastu miesięcy od pochówku należy wstrzymywać się od rozrywek, a przez jedenaście miesięcy syn zobowiązany jest do odmawiania kaddisz w synagodze. W rocznicę zgonu zapala się świecę, która powinna płonąć przez całą dobę oraz odmawia kaddisz w bóżnicy. Ustawienie nagrobka na cmentarzu wymagało zgody Bractwa i uiszczenia opłaty.

Stanisław Kluczykowski."Ostańce". Plener malarski "Pilica 1973"

 

[1]

HENDLA LEA , córka cadyka Abrahama Mordechaja z Góry Kalwarii, żona Pinchasa Menachema Justmana - cadyka z Pilicy i Częstochowy.

Niewiasta cnotliwa, bogobojna.

[Tu ukryta]

Wśród niewiast w namiotach będzie błogosławiona. Żona rabina,

Pani Hendla Lea,

[Pokój jej duszy]. Córka wspaniałej winorośli, grzędy balsamu,

świętego rabina, [Świetność i świętość jego imienia jego chlubą]. [Naszego nauczyciela, rabina i rabiego]

Abrahama Mordechaja[Pamięć sprawiedliwego za życia wprowadziła go do nieba]. Syna Marana,

[Naszego pana, naszego nauczyciela i naszego przywódcy]. [Rabina]. [Pamięć sprawiedliwego niech będzie błogosławiona]. [Jego zasługi będą dla nas ostoją]. z Góry (Kalwarii).

Żona [naszego pana, naszego nauczyciela i naszego przywódcy]. [Świętego rabina]. [Świetność i świętość jego imienia jego chlubą]. MOHR.

Pinchasa Menachema Szlita, [Przewodniczącego sądu]. [Tutejszej naszej gminy].

Zm. i została pochowana 4 dnia 20 dnia miesiąca

[2]

DEBORA, CÓRKA ELIEZERA, ŻONA PINCHASA ELIASZA ROTENBERGA

Pieśń żałobna.

Smutne nasze serce a my zdruzgotani.

Zapłacz gorzko z powodu naszego nieszczęścia.

Biada! Biada! Zostało wykrzyczane z powodu naszej troski.

Obfita w czyny, kobieta dzielna.

Prowadziła dom strzegąc go przez całe życie.

W prawdzie i sprawiedliwości spędziła swoje dni.

Była bez skazy i pobożna od swej młodości,

Niewiasta mądrego serca, sprawiedliwa i wytworna.

Dla ubogich jej dom był szeroko otwarty.

Pomagała i prowadziła każdą wzdychającą duszę.

Jej dusza niech będzie związana

[w węzeł życia]

[3]

PINCHAS ELIASZ ROTENBERG (zm.1903), cadyk, syn Jakuba Józefa Rotenberga.

 

Gorzki żal

kieruje się do naszej chluby, blasku i wspaniałości

Dzień naszym wyrazem smutku zmieniającym nas.

Spadła korona naszego przywódcy, zaszło nasze słońce.

Pobożny, sprawiedliwy i pokorny zmarł przez nasze grzechy.

Strącony nasz cień, doradca i przewodnik.

O biada nam z powodu naszego wielkiego nieszczęścia!

Została zabrana od nas nasza cześć, nasz przywódca.

Zmęczą się każde usta dla wyrażenia części jego chwały.

Spokój i milczenie były tak, jak jego postępowanie. I

A jego dusza niech będzie związana

[w węzeł życia]

 

 

 

 

 

 

Wykaz nazwisk występujących na macewach Nowego Kirkutu:

[źródło: L.Hońdo,D.Rozmus,A.Witek  "Cmentarz żydowski w Pilicy.Rys historyczny i materiały inwentaryzacyjne"]

 

Abraham Aba, syn Jehudy ha-Lewi

Abraham Aba, syn Michaela

Abraham Aba, syn Szlomo

Abraham Aron, ojciec Josefa

Abraham Aron, syn Mosze Josefa

Abraham Chanoch, ojciec [...] Munowicz

Abraham Dawid

Abraham ha-Lewi, ojciec Szlomo

Abraham Jaków, ojciec Mordechaja Jehudy

Abraham Jehuda, ojciec Mosze Josefa

Abraham Jeszaja, ojciec Zewa Arje

Abraham Jisachar, syn Zewa

Abraham Matysjoh ha-Lewi, ojciec Samuela Jehudy

Abraham Mordechaj ha-Lewi, mąż Fajzel

Abraham Mordechaj, mąż Chawy

Abraham Mordechaj, ojciec Hindy Wajcman

Abraham Mordechaj, ojciec Mosze Israela

Abraham Mordechaj

Abraham Mosze, ojciec Fajgli Chaji

Abraham Symche, ojciec Icchaka Cwi

Abraham, ojciec Chaima Matysjoha

Abraham, ojciec Chany

Abraham, ojciec Chawy

Abraham, ojciec Chenki Brachy

Abraham, ojciec Elji Jehudy

Abraham, ojciec Fajgli

Abraham, ojciec Jehudy Łajba

Abraham, ojciec Josefa

Abraham, ojciec Lei

Abraham, ojciec Miriam

Abraham, ojciec Rajzli

Abraham, ojciec Temerli

Abraham, ojciec Zewa

Abraham, syn Jehudy

Abraham, syn Pesacha

Abraham, syn Szlomo Gitlera

Ajga, córka Jehudy Lajbusza

Ajzen Jehuda Simeon, syn Nehemia

Alta Frumet, córka Dawida Abrahama

Alter Icchak, ojciec Frajdli Michli

Arisz Awner ze Staszowa, ojciec Jakowa Mejira

Arje, ojciec Chany Zysli Zelcer

Aron Icchak, ojciec Mejira

Aron, ojciec Blimy Wajn(rib)

Aron, ojciec Chany

Aron, ojciec Frymety Perli Michalewicz

Aron, ojciec Jakowa

Aron, ojciec Mindli

Awigdor Cwi, ojciec Racheli

Bajla Liba, córka Jehudy

Bajla, córka Dawida Jehudy

Bankier Arje Laibusz, ojciec Chany Sary

Barnikowski Pesel, córka Szlomo, żona Icchaka

Ben Cijon, syn Tobia Gutmana

Benjamin, ojciec Frajdli Frajgenblat

Bluma, córka Mosze

Botnik Chaim, ojciec Dawida Jehudy

Botnik Dawid Jehuda, syn Chaima

Brajndla, córka Jehudy Lajbusza

Braner Icchak Ajzyk Dow, syn Mordechaja

Braner Mordechaj, ojciec Icchaka Ajzyka Dow

Chaim Barach, ojciec Goldy

Chaim Baruch, syn Josefa Cwi

Chaim Jehuda, ojciec Debory

Chaim Joew, syn Szlomo

Chaim Matysjoh, syn Abrahama

Chaim Mosze, syn Icchaka Cwi

Chaim Zew, syn Jehudy

Chaim, ojciec Bajli Wajnsztok

Chaim, ojciec Chany Trzebiner

Chaim, ojciec Fajzel

Chaim, ojciec Frajdli

Chaim. ojciec Hilela

Chaim, ojciec Rechli Szapir

Chaim, ojciec Samuela

Chaim, ojciec Samuela Pesachji

Chaim, ojciec Symche Daniela

Chaim, syn Ezriela

Chaim, syn Icchaka

Chaim: syn Jisachara

Chaim, syn Josefa

Chaim, syn Mosze

Chaja Cywia, córka Nalana Jehudy Łajba

Chaja Jacheta. Samuela Zew

Chaja Lea, córka Mosze Jakowa

Chaja Rywa, córka Efraima

Chaja, córka Josefa

Chaja, córka Nachmana Dawida z Żarnowca

Chaja, córka Szlomo

Chana Hadasa, córka Cwi

Chana Hadasa, córka Josefa, żona Jakowa

Chana Itla, córka Michaela

Chana Riwka, córka Jehudy

Chana Temerla, córka Icchaka Ajzyka

Chana, córka Abrahama

Chana, córka Arona

Chana, córka Icchaka Ajzyka

Chana, córka Mejira

Chana, córka Samuela

Chana, córka Samuela Szifa

Chana, córka Zewa, żona Polaka

Chanoch Menachem, syn Dawida Aszera

Chawa, córka Abrahama, żona Jakowa z Ogrodzieńca

Chawa, córka Eliezera Lipy, żona Abrahama Mordechaja

Chenka Bracha, córka Abrahama

Chenoch, syn Mejira

Cwi Benjamin; syn Menachema ha-Lewi

Cwi Dawid, syn Zewa

Cwi ha-Lewi, ojciec Simeona Wajngartena

Cvi Hirsz, syn Mordechaja

Cwi Mejir, syn Icchaka

Cwi, ojciec Chany Hadas

Cwi, ojciec Dawida Arje

Cwi, ojciec Ester Rochmy

Cwi, ojciec Jakowa

Cwi, ojciec Lei

Cwi, ojciec Pesli Roszenik

Cwi, ojciec Riwki

Cwi, ojciec Samuela

Cwi, syn Szlomo

Danciger Dawid Aszer, ojciec Israela Icchaka

Danciger Golda, córka Szlomo, żona Israela Icchaka

Danciger Israel Icchak, mąż Goldy

Danciger Israel Icchak, syn Dawida Aszera

Dawid Abraham, ojciec Alty Frumet

Dawid Arje, syn Cwi

Dawid Aszer, ojciec Chanocha Menachema

Dawid Chaim, syn Josefa

Dawid ha-Kohen, ojciec Jechiela Michała

Dawid Jehuda, ojciec Bajli

Dawid, ojciec Racheli

Dawid, ojciec Szewy

Dawid, syn Mejira ha-Kohen

Debora, córka Chaima Jelmdy

Debora, córka Eliezera

Dow Bereł, syn Jehudy

Dow Berisz, syn Gutmana

Dyna, córka Jeszja

Efraim Barach, ojciec Icchaka Szaloma

Efraim, ojciec Chaji Rywy

Efraim, ojciec Sary Brajndli

Eli, ojciec Jehoszuy

Eliezer Cwi, ojciec Rubena

Eliezer Josef, syn Icchaka Ajzyka

Eliezer Lipa, ojciec Chawy

Eliezer Zysman, ojciec Frajdli Lei

Eliezer Zysman, syn Mosze

Eliezer, ojciec Debory 74

Eliezer, ojciec Fąjgli Liby Rozencwajg

Eliezer, ojciec Icchaka Ajzyka

Eliezer, ojciec Mosze Efraima

Eliezer, ojciec Pinchasa

Eliezer, syn Menachema

Elija Jehuda, ojciec Perli Prywy

Elja Jehuda, syn Abrahama

Eljakim, ojciec Menachema Manesa

Ester Rochma, córka Cwi

Estera Lea, córka Jisachara

Estera Lea, córka Samuela Jehudy

Estera, córka Josefa

Estera, córka Mordechaja

Ezriel, ojciec Chaima

Ezriel, ojciec Szjandli

Fajfman Jacheta, żona Jehudy

Fajfman Jehuda, mąż Jachety

Fajgel Lea, córka Mosze ha-Kohen

Fajgel, córka Jehudy

Fajgela Chaja, córka Abrahama Mosze

Fajgela, córka Abrahama

Fajgela, córka Jirmejahu

Fajgela, córka Michaela

Fajgenblat Frajdla, córka Benjamina

Fajzel, córka Chaima, żona Abrahama Mordechaja ha-Lewi

Feder Abraham Mosze, mąż Rajzy Malki

Feder Kale Machila, córka Pinchasa Arje

Feder Mordechaj Jehuda, syn Natana Abrahama

Feder Mordechaj Simeon

Feder Natan Abraham, ojciec Mordechaja Jehudy

Feder Rajza Małka, córka Rubena Mejira. żona Abrahama Mosze

Feldberg Jechiel Michał, mąż Nachy Riwki

Feldberg Nacha Riwka, córka Mosze Zew, żona Jechiela Michała

Frajdla Lea, córka Eliezera Zysmana

Frajdla Michla, córka Altera Icchaka ha- Kohen

Frajdla, córka Chaima

Fridman Josef, ojciec Mosze

Fridman Mosze, syn Josefa

Frumet, córka Menachema ha-Lewi

Frumet, córka Mosze

Gedalia, ojciec Jentli

Gerszon, syn Icchaka

Gold Ma, córka Jakowa Nechemia, żona Naftalgo

Gold Jaków Nechemia, syn Pesachja

Gold Naftali, mąż Itli

Gold Pesachja, ojciec Jakowa Nechemia

Golda, córka Chaima Bamcha

Goldkorn Efraim Fiszel, syn Jakowa Icchaka

Goldkorn Jaków Icchak, ojciec Efraima Fiszla

Goldszmid Jaków, syn Szlomo Zelmana

Goldszmid Szlomo Zelman, ojciec Jakowa

Grabajzen Mordechaj, ojciec Szlomo

Grabajzen Szlomo, syn Mordechaja

Grinsztajn Jaków Mejir, mąż Jentli

Grinsztajn Jentla, córka Jakowa Mejira,żona Chaima

Guta, córka Michaela

Gutman, ojciec Dow Berisza

Hendla Lea, żona rabina

Herbert Abraham Icchak, ojciec Chaima Zysmana

Herbet Chaim Zysman, syn Abrahama Icchaka

Herbet Gitla, córka Jakowa Josefa ha- Kohen, żona Mosze Cwi

Herbet Mosze Cwi, mąż Gitli Herbet

Hilel, ojciec Jakowa

Hiłel, syn Chaima

Holcberg Chaim Baruch, ojciec Dawida Ojzera

Holcberg Dawid Ojzer, syn Chaima Barucha

Tcchak Ajzyk, ojciec Chany

Icchak Ajzyk. ojciec Chany Temerli

Icchak Ajzyk. ojciec Eliezera Josefa

Icchak Ajzyk, ojciec Sary

Icchak Ajzyk, syn Eliezera

Icchak Cwi, ojciec Chaima Mosze

Icchak Cwi, syn Abrahama Symche

Icchak Jechiel, mąż Sary

Icchak Jechiel, syn Mejira

Icchak Jechiel, syn Mosze

Icchak Mejir, syn Jeszaja

Icchak Mosze, ojciec Samuela Szaloma

Icchak Szalom, syn Efraima Barucha

Icchak, mąż Pesel Barnikowski

Icchak, ojciec Chaim

Icchak, ojciec Cwi Mejira

Icchak. ojciec Gerszona

Icchak, ojciec Itki

Icchak, ojciec Kajli

Icchak, ojciec Racheli

Icchak, ojciec Rubena

Icchak, syn Jehudy

Icchak syn Samuela

Israel Abraham, syn Mordechaja Nachuma

Israel Chaim, syn Samuela

Israel Dow, ojciec Pesel Klajner

Israel Josef, ojciec Miriam

Israel Josef, ojciec Pesli

Israel, ojciec Josefa Pinchasa

Israel, ojciec Lei

Isser, ojciec Riwki

Ita, córka Pinchasa ha-Kohen

Itka, córka Icchaka

Itla

Jaków Icchak, ojciec Pesy

Jaków Icchak, syn Rafaela

Jaków Jehuda, syn Jehoszuy

Jaków Josef ha-Kohen, ojciec Gitli Herbet

Jaków Mejir. mąż Temerli

Jaków Mejir, ojciec Jentli Grinsztajn

Jaków Mejir, syn Arisza Awnera ze Staszowa

Jaków Mejir, syn Jeszaja

Jaków Mordechaj, syn Josefa Dow

Jaków Mosze, syn Jehoszuy Aba Polaka

Jaków Nechemia, ojciec Itli Gold

Jaków Nechemia, ojciec Mordechaja

Jaków Nechemia, syn Simeona

Jaków z Ogrodzieńca, mąż Chawy

Jaków7, mąż Ghany Hadasy

Jaków, ojciec Krajndli

Jaków, ojciec Taube

Jaków, syn Arona

Jaków, syn Cwi

Jaków, syn Hilela

Jcchiel Michał ha-Kohen, ojciec Pinchasa Arje

Jechiel Michał, syn Dawida ha-Kohen

Jehoszua Aba Polak, ojciec Jakowa Mosze

Jehoszua, ojciec Jakowa Jehudy

Jehoszua, syn Eli

Jehuda Dawid, ojciec Mordechaja

Jehuda ha-Lewi, ojciec Abrahama Aba

Jehuda ha-Lewi, ojciec Simeona

Jehuda Icchak, ojciec Hindy Roszenik

Jehuda Jehoszua, syn Szlomo ha-Lewi

Jehuda Łajb, ojciec Mosze Mordechaja

Jehuda Łajb, syn Abrahama

Jehuda Lajbusz, ojciec Ajgi

Jehuda, ojciec Abrahama

Jehuda, ojciec Bajli Liby

Jehuda, ojciec Chaima Zewa

Jehuda, ojciec Chany Riwki

Jehuda, ojciec Dow Berla

Jehuda, ojciec Fajgli

Jehuda, ojciec Icchaka

Jehuda, ojciec Jeszaja Zacharia

Jehuda, ojciec Joewa Samuela

Jehudys, córka Natana

Jentla, córka Gedalia

Jentla, córka Simeona

Jentla, córka Szragi Fajwla

Jeszaja Zacharia, syn Jehudy

Jeszaja, ojciec Dyny

Jeszaja, ojciec Icchaka Mejira

Lajbisz Jehuda, ojciec Sary Krajndli Taterke

Lajbusz Jehuda, ojciec Brajndli

Lajbusz Jehuda, ojciec Racheli Wasserman

Laks Jaków, syn Menachema

Laks Menachem, ojciec Jakowa

Lea, córka Abrahama

Lea, córka Cwi

Lea, córka Israela

Lea. córka Josefa

Lea, córka Mejira

Lea, córka Samuela

Libermensz Abraham Aba, syn Israela

Libermensz Israel, ojciec Abrahama Aby

Malka. córka Samuela, syna Aba

Mejir Abraham, syn Szewacha

Mejir ha-Korien, ojciec Dawida

Mejir, ojciec Chany

Mejir, ojciec Chenocha

Mejir, ojciec Icchaka Jechiela

Mejir, ojciec Lei

Mejir, syn Arona Icchaka

Menachem ha-Lewi, ojciec Cwi Benjamina

Menachem ha-Lewi, ojciec Frumet

Menachem Manes, syn EIjakima

Menachem, ojciec Eliezera

Menachem, ojciec Samuela

Menachem, ojciec Sary

Mendelzohn Dawid, syn Mosze

Mendelzohn Mosze, ojciec Dawida

Michael, ojciec Abrahama Abby

Michael., ojciec Chany Itli

Michael, ojciec Fajgli

Michael, ojciec Guty

Michael, ojciec Rajzli Konopiński

Michael, ojciec Róży Liby

Michalewicz Chaim, mąż Frymety Perli

Michlewicz Frymeta Perlą, córka Arona, żona Chaima

Mindla, córka Arona

Miodownik Chaja Cyrla, córka Rafaela, żona Chanocha

Miodownik Chanoch, mąż Chaji Cyrli

Miriam Chaja, córka Josefa, żona Kelonimusa Symche

Miriam, córka Abrahama

Miriam, córka Israela Josefa

Miriam, córka Samuela Zanwela

Mordechaj Cwi. ojciec Rechli

Mordechąj Jehuda, syn Abrahama Jakowa

Mordechaj Nachum, ojciec Israela Abrahama

Mordechaj Pesach, ojciec Jentli Knobler

Mordechaj, ojciec Cwi Hirsza

Mordechaj, ojciec Estery

Mordechaj. ojciec Nechy Najman

Mordechaj, ojciec Riwki

Mordechaj, ojciec Sary Chany

Mordechaj, ojciec Simeona Nalana

Mordechaj, syn Jakowa Nechemia

Mordechaj, syn Jehudy Dawida

Mordechaj, syn Zew Cwi

Mosze Cwi

Mosze Efraima, syn Eliezera

Mosze ha-Kohen, ojciec Chany Zilbersztajn

Mosze ha-Kohen, ojciec Fajgli Lei

Mosze ha-Kohen. ojciec Perli Aigel

Mosze Israel, syn Abrahama Mordechaja

Mosze Jaków, ojciec Chaji Lei

Mosze Jehuda, ojciec Szlomo

Mosze Josef, ojciec Abrahama Arona

Mosze Josef, ojciec Racheli

Mosze Josef, syn Abrahama Jehudy

Mosze Josef, syn Samuela Zewa

Mosze Mordechaj, syn Jehudy Łajba

Mosze Zew, ojciec Nachy Riwki Feldberg

Mosze, ojciec Blumy

Mosze, ojciec Chaima

Mosze, ojciec Eliezera Zysmana

Mosze, ojciec Frumet

Mosze, ojciec Icchaka Jechiela

Mosze, ojciec Rubena

Mosze, syn Samuela Elija

Munowicz [...], córka Abrahama Chanocha, żona Samuela Icchaka

Nachman Dawid z Żarnowca, ojciec Chaji

Nachum, synJisachara

Naftali

Naftali, ojciec Szragi Fajwela

Naftali, syn Nalana Nuty

Najman Ajzyk, mąż Nechy

Najman Necha, córka Mordechaja, żona Ajzyka Najmana

Natan Jehuda Łajb, ojciec Chaji Cywii

Natan Nuta, ojciec Naftalego

Natan, ojciec Jehudys

Nehemia. ojciec Jehudy Simeona Ajzena

Noach Zelcer, mąż Charty Zysli Zelcer

Nonberger Elazar, syn Mosze

Nonberger Mosze, ojciec Elazara

Pankowska Łaja

Pankowski Abraham, syn Menachema Mendla

Pankowski Izrael

Pankowski Menachem Mendel, ojciec Abrahama

Peria Aigel, córka Mosze ha-Kohen

Perlą Gitla, córka Joela z Warki

Perlą Prywa, córka Elija Jehudy

Pesa, córka Jakowa Icchaka

Pesach, ojciec Abrahama

Pesla, córka Israela Josefa

Pinchas Arje, ojciec Kale Machili Feder

Pinchas Arje, syn Jechiela Michała ha-Kohen

Pinchas Eliahu

Pinchas ha-Kohen, ojciec Ity

Pinchas, syn Eliezera

Polak, mąż Chany

Poznajnski Ezrjel, ojciec Jakowa

Poznajnski Jaków, syn Ezrjela

Rachel, córka Dawida, żona Samuela Alimelecha ha-Kohen

Rachela, córka Awigdora Cwi

Rachela, córka Icchaka

Rachela. córka Mosze Josefa

Rachela, córka Szlomo

Rafael, ojciec Chaji Cyrli Miodownik

Rafael, ojciec Jakowa Icchaka

Rajzla, córka Abrahama

Rajzla, córka Samuela

Rechla; córka Mordechaja Cwi

Rela, córka Dow

Rcea, żona Jakowa Poznajnski

Riwka, córka Cwi

Riwka. córka Issera

Riwka. córka Mordechaja

Roszenik Hinda, córka Jehudy Icchaka, żona Jakowa

Roszenik Jaków, mąż Hindy

Roszenik Jom Tow, syn Menachema (H)endla

Roszenik Menachem (H)endel, ojciec Joma Tow

Roszenik Pesla, córka Cwi

Rotsztajn Chaim, syn Jehudy Łajba

Rotsztajn Israel Ruben, syn Nechemia

Rotsztajn Jehuda Łajba, ojciec Chaima

Rotsztajn Nechemia, ojciec Israela Rubena

Rotter Abraham z Wodzisławia, ojciec Mosze

Rotter Efraim Fiszel, syn Mosze

Rotter Mosze, ojciec Efraima Fiszla

Rotter Mosze, syn Abrahama z Wodzisławia

Róża (Miriam)

Róża Liba, córka Michaela

Rozencwajg Fajgel Liba, córka Eliezera

Ruben Mejir, ojciec Rajzy Małki Feder

Ruben, mąż Szewy Hendli

Ruben, ojciec Złaty Frumet

Ruben, syn Eliezera Cwi

Ruben, syn Icchaka

Ruben, syn Mosze

Ruben, syn Zewa

Salcer Jotanan, syn Pinchasa

Salcer Pinchas, ojciec Jotanana

Samuel Alimelech ha-Kohen, mąż Racheli

Samuel Elija, ojciec Mosze

Samuel Icchak, mąż [.,.] Munowicz

Samuel Jehuda, ojciec Estery Lei

Samuel Jehuda, syn Abrahama Matysjoha ha-Lewi

Samuel Pesachja, syn Chaima

Samuel Szalom, syn Icchaka Mosze

Samuel Szif, ojciec Ghany

Samuel Zanwel, ojciec Miriam

Samuel Zew, ojciec Jachety Chaji

Samuel Zew, ojciec Mosze Josefa

Samuel Zew, syn Joewa

Samuel, ojciec Chany

Samuel, ojciec Icchaka

Samuel, ojciec Israela Chaima

Samuel, ojciec Lei

Samuel, ojciec Rajzli

Samuel, ojciec Symache

Samuel, syn Aba, ojciec Malki

Samuel, syn Chaima

Samuel, syn Cwi

Samuel, syn Menachema

Sara Brajndla, córka Efraima

Sara Chana, córka Mordechaja

Sara. córka Icchaka Ajzyka, żona Icchaka Jechiela

Sara, córka Josefa

Sara, córka Menachema

Simeon Arje, ojciec Riwki Lei Trzebiner

Simeon Natan. syn Mordechaja

Simeon. ojciec Jakowa Nechemia

Simeon, ojciec Jentli

Simeon, syn Jeliudy ha-Lewi

Symache, syn Samuela

Symche Daniel, Chaima

Szapir Rechla, córka Chaima

Saterke Jaków Cwi, ojciec Jehudy Lajbusza

Szaterke Jehuda Lajbusz, syn Jakowa Cwi

Szewa Hendla, żona Rubena

Szew:a, córka Dawida

Szewach, ojciec Mejira Abrahama

Szjandla. córka Ezriela

Szlita Pinchas Menachem

Szlomo Cwi ha-Kohen, ojciec Joela Akiwy

Szlomo ha-Lewi, ojciec Jehudy Jehoszua

Szlomo, ojciec Abrahama Aby

Szlomo., ojciec Abrahama Gitlera

Szlomo, ojciec Chaima Joewa

Szlomo, ojciec Chaji

Szlomo, ojciec Cwi

Szlomo, ojciec Goldy Danciger

Szlomo, ojciec Pesel Barnikowski

Szlomo, ojciec Racheli

Szlomo, ojciec Witli

Szlomo, syn Abrahama ha-Lewi

Szlomo, syn Josefa

Szlomo, syn Mosze Jehudy

Szpicberg Elkana, syn Icchaka

Szpicberg Icchak, ojciec Elkana

Szraga Fajwel

Szraga Fąjwel, ojciec Jentli

Szraga Fajwel. syn Naftalego

Taterke Krajndla Sara, córka Jehudy Lajbisza

Tauba, córka Jakowa

Temerla, córka Abrahama, żona Jakowa Mejira

Tewel z Żarnowca, ojciec Zysli

Tobia Gutman, ojciec Ben Cijon

Traub Gedalja, mąż Tauby Fajgli

Traub Tauba Fajgela, córka Josefa, żona Gedalja

Trzebiner Abraham Jisachar, mąż Chany

Trzebiner Chana, córka Chaima, żona Abrahama Jisachara Trzebiner

Trzebiner Icchak, mąż Riwki Lei

Trzebiner Riwka Lea, córka Simeona Arje, żona Icchaka

Wajcman Hinda, córka Abrahama Mordechaja, żona Motla

Wajcman Motel mąż Hindy

Wajn(rib) Blima, córka Arona, żonaZew Cwi

Wajn(rib) Zew Cwi, mąż Blimy

Wajngarten Simeon, syn Cwi ha-Lewi

Wajnsztok Bajla, córka Chaima

Wajnsztok Chaim, syn Tobia Gutmana

Wajnsztok Cwi Jisachar, ojciec Dawida Pinchasa

Wajnsztok Dawid Pinchas, syn Cwi Jisachara

Wajnsztok Dow Bereł, syn Szlomo Akiwa

Wajnsztok Szlomo Akiwa, ojciec Dow Berła

Wajnsztok Szlomo Akiwa,syn Towia Gutmana

Wajnsztok Tobia Gutman, ojciec Chaima

Wajnsztok Towia Gutman,ojciec Szlomo Akiwy

Wasserman Abraham Mosze, mąż Racheli

Wasserman Josef

Wassennan Rachela, córka Jehudy Lajbusza, żona Abrahama Mosze

Werdiger Mosze Szmarja, syn Samuela Hoszua

Werdiger Samuel Hoszua, ojciec Mosze Szmarja

Wieles Jehuda Eliezer, syn Szaloma Mejira

Wieles Szalom Mejir, ojciec Jehudy Eliezera

Witla, córka Szlomo

Zandsztajn Chana Sara, córka Arje Lajbusza Bankiera, żona Kopia

Zandsztajn Kopel, mąż Ghany Sary

Zegelman Abraham, ojciec Samuela

Zegelman Aron, ojciec Mosze Jakowa

Zegelman Mosze Jaków, syn Arona

Zegelman Samuel, syn Abrahama

Zelcer Chana Zysla, córka Arje, żona Noacha

Zew Arje,, syn Abrahama Jeszaja

Zew Cwi, ojciec Mordechąja

Zew, ojciec Abrahama Jisachara

Zew, ojciec Chany

Zew, ojciec Cwi Dawida

Zew, ojciec Rubena

Zew, syn Abrahama

Zilbersztajn Chana, córka Mosze ha-Kohen, żona Icchaka

Zilbersztajn Icchak, mąż Chany

Złata Frumet, córka Rubena

Zonenlicht Joel, ojciec Menachema Chaima

Zonenlicht Menachem Chaim, syn Joela

Zysla, córka Tewla z Żarnowca

Zysman Icchak, syn Mejira

Zysman Mejir, ojciec Icchaka

Powrót do spisu treści

 

Cmentarz ewangelicki

 

 

Na przełomie XVIII i XIX wieku pojawiły plany stworzenia w Pilicy filiału kościoła protestanckiego dla grupy wyznawcy tej religii, którzy pojawili się tutaj na początku XIX wieku. W roku 1826 roku protestanci nadal nie posiadali jednak własnej struktury kościelnej a wszelkie posługi duchowe oraz zapisy w księgach prowadzili księża miejscowej parafii.

Szerszy napływ ludności wyznania augsbursko-ewangelickiego rozpoczął się wraz z nabyciem dóbr pilickich przez Christiana Augusta Moesa. Powróciła wówczas sprawa stworzenia niezbędnej infrastruktury kościelnej. W roku 1854 stanął zbór przy ul. Krakowskiej. W tym okresie powstał cmentarz ewangelicki zlokalizowany przy drodze do Złożeńca w pobliżu nieczynnego już wówczas cmentarza cholerycznego. Na cmentarzu pochowany został zmarły w Pilicy w roku 1872 Christian August Moes jednak później jego ciało przeniesiono do położonej niedaleko Białegostoku posiadłości Moesów w Choroszczy.

W 1927 r. w w miasteczku i w jego okolicy mieszkało 85 ewangelików a w latach 1937-1939 już tylko 17 obywateli tego wyznania. Według ustnej relacji, niepotwierdzonej na razie żadnymi dokumentami, na cmentarzu tym jako ostatnie miały miejsce pochówki żołnierzy niemieckich poległych podczas wyzwalania Pilicy w roku 1945.

 

 

Zgony ewangelików odnotowane w księgach filiału pilickiego:

[Fotokopie metryk są niejednokrotnie trudno czytelne, zarówno ze względu na jakość fotografii jak i ze względu na trudności z odcyfrowaniem rękopiśmiennych zapisów [w tym pisanych cyrylicą] stąd w podanej pisowni nazwisk lub miejscowości mogą wystąpić błędy]

1858:

9.stycznia. Fryderyk Wilhelm Reimann. Lat 3.

22.października. Karol Rademacher. Lat 43; ur. w Gliwicach.

1859

14.stycznia. Edward Knaut Lat 30; ur.Yorkshutte.

1.kwietnia. Karol Traugott Penker. Wiek 1 rok i 3m-ce; zm.w Wierbce

2.lipca. Maria Julianna Pencker Lat 7 zm. w Wierbka

3 grudnia..Anna Zofia Jaschek. Wiek 1 r. i 7 m-ce. zm. w Pilicy

11 grudnia..Karol Schulz. Lat 33. zm.w folwarku Owczarnia

1860

Wilhelm Schulz; Lat 59; ur. w w Estonii.

1861

11.stycznia.. Maxymilian Kunert Lat 50. Ur. w Kropitz w Prusach.

26.lutego. Fryderyk Wilhelm Hausler. Lat 51. Ur Bernstadt auf dem Eigen w Saksonii. Zm. w Zlożeńcu.

4.marca. Fanny Kowal. Zm. w Sławniowie w wieku 12 dni.

16.marca. Hermann. Dziewczynka zm.przy porodzie

30.marca. Anna Rozyna z Sitzmannów Dawid. Lat 55 ur.Oławie. Zm. w Czarnym Lesie

10.kwietnia. Anna Antonina Kunert. Wiek 1 r. i 4 m-ce.

24.kwietnia. Anna Rozyna Kapproth. Wiek 3,5 r.

14.maja. Juliusz Wibus. Lat13. Ur. w Ozorkowie. Zm. w Wierbce

30.maja. Alwina Bauch. Wiek 1,5 roku. Zm. w Wierbce

20.czerwca. Bera Alwina Matilda Benicke. Zm. w Gulzowie w wieku 16 dni.

24.lipca. Emil Otto Heidrich. Zm. w Pradłach w wieku 10 m-cy.

25.lipca. Traugott Knaut. Lat 51.

9.sierpnia. Paulina Lehman. Ur. w Zgierzu. Zm. w wieku 9,5 m-ca.

12.sierpnia. Augusta Florentyna Benicke. Ur. w Owczarni. Zm. w wieku 1r. I 9 m-cy.

21.sierpnia. Herman Lassy. Zm. w Sławniowie mając 11 dni.

9.października. Gustaw Adolf Arndt. Zm w wieku 9m-cy w Porębie Mrzygłodzkiej.

4 grudnia. Emila Lassy. Zm. w Sławniowie w wieku 4m-cy.

5 grudnia. Franciszek Franke. Urodzona w Laurahutte. Zm. w wieku 2 lat i 1m-ca w Porębie Mrzygłodzkiej

15 grudnia. Krystyna Emma Bussmann. Ur. w Wierbce. Zm. w wieku 3 lat i 4 m-cy w Porębie Mrzygłodzkiej.

1862:

22.lutego. Emma Furstenwald. Zm. w Sławniowie w wieku 2 lat.

27.lutego. Julianna Emma Kołaczewska. Zm. w Sławniowie w wieku 9 m-cy.

13.marca. Edward Izaak. Zm. w Pilicy w wieku 1r. i 3m-cy.

20.marca Maria Zofia Izaak . Zm. w Pilicy w wieku 2 l. i 6 m-cy.

4.kwietnia. Emil Siegmund. Zm. w Sławniowie wieku 2 lat.

25.maja. Matylda Paulina Keferstein. Zm. w Wierbce w wieku 5 m-cy.

8.sierpnia. Wilhelm Goldschmidt. Zm. w Sławniowie w wieku 8 lat.

12.września. Fryderyka z Nimeyerów Schelhaas. Ur. w Frondenberg w Westfalii. Zm. w Wierbce w wieku 40 L.

27.września. Albert Eugeniusz Kowalski. Zm. w Wierbce w wieku 9 m-cy.

21 listopada. Henryk Berthold Lassy. Zm. w Sławniowie w wieku 4 m-cy.

17 grudnia. Artur Mielenz. Ur w Byczynie. Zm. w folwarku Owczarnia w wieku 6 m-cy.

1863

15.marca. Matylda Wojnarowska. Ur. w folwarku Dobra. Zm.w Złożeńcu w wieku 3 m-cy.

23.czerwca. Julian Kowalski Ur. w Wierbce. Zmarł tam w wieku 4m. i 10 dni.

25.czerwca. Robert Jauernik. Lat 30. Ur. w Opolu. Zmarł w Sławniowie.

3.lipca. Katarzyna z Wojskich Nowak, Lat 68. Ur. W Gliwicach. Zm. w Wierbce.

19.lipca. Meyer. Chłopiec. Urodził się martwy.

28.lipca. Fryderyk August Fuhrmann. Lat 14. Ur. w Soherlau. Zm. w Sławniowie.

3.10 Ludwika Winkler. Lat 8. Zam w Pilicy. Zm. za Wolbromiem.

14.października. Emma Berta Reimann. Zm. w Pilicy w wieku 1 roku.

31.października. Wilhelm Winkler. Zm. w Pilicy w wieku 11 dni.

20 listopada. Karol August Richter. Lat 4. Ur. w Złożeńcu. Zm. w Kąpiołkach.

21 grudnia. August Gustaw Prietz. Zm. w Pilicy w wieku 1 roku.

1864

24.stycznia. Matylda Emma Fuhrmann. Ur. w Pilicy. Zm. w Sławniowie w wieku 6 tygodni.

26.marca. Karol August Stephan. Lat 21. Ur. w Nider-Langseifersdorf. Zm. w Sławniowie.

26.lutego. Antonina z Majerów Laubitz. L.31. Ur. w Berlinie. Zm. w Kwaśniowie.

17.kwietnia. Amalia Olga Biedermann. 1 rok i 7 m-cy. Zm. w Pilicy.

3.maja. Michał Hetke z guberni płockiej. Lat 40.

15.maja. Juliusz Hermann Holaczewski. Wiek 1 rok. Zm. Sławniowie.

30.maja. Karol Edward Gossshelf Biedermann. Lat 4. Zm. w Pilicy.

8.lipca. Karolina z Wilhelmów Schutz. Lat 67. Zm. w Rzerzuśni.

21.sierpnia. Aleksander Izaak. Zm. w Pilicy w wieku 7 m-cy.

26.września. Eliza Maria Seiffert . Zm. w Wierbce mając 1 rok.

11.października. Rothert. Chłopiec. Wiek dwa dni. Zm. w Wierbce.

5 grudnia. Robert Oswald Prietz.. Lat 36. Ur. w Schwibus.[Świebodzin]

Bogumił Krebs. Lat 75. Ur. w Hirszberg. Zm. w Sławniowie.

1865

27.stycznia. Katarzyna z [Rieskich] Bremer. Lat 85. Zm. w Przyłubsku

24.marca. Anna Maria Kolner. Zm. w Sławniowie w wieku 5 tygodni.

6.czerwca. Anastazy Sehager. Lat 56. Ur.we wsi Kompanów [poznańskie]. Zm. w Wysokiej Pilickiej.

10.sierpnia.. Karol Henryk Edmund Mannling. Wiek 1 rok i 4 m-ce. Zm. w Pilicy.

19 listopada. Emilia Werner. Lat 14. Ur. w Michałowie. Zm. w Sławniowie.

27 grudnia. Wilhelm Kolner. Wiek 5 i pół roku. Zm. w Sławniowie.

1866

6.lutego. Reinhold Lohwirkus. Wiek 1 rok i 9 m-cy. Zm. w Sławniowie.

13.lutego. Karol Obigal . Lat 36. Ur. w Sycowie . Zm.w Smoleniu.

19.lutego. Emilia Zofia Henrietta Kanut. Lat 42. Ur. w Henriettenhutte. Zm. w Kwaśniowie.

22.kwietnia. Gustaw Kube. Lat 8. Ur. w Zgierzu. Zm. w Sławniowie.

28.maja. August Preizer. Lat 45. Zm. 28.maja. w Wierbce.

21.lipca. Emila Scheppe. Lat 63. Ur. w Kaliszu. Zm. w Owczarni.

3.sierpnia. Franciszek Preiss. Lat 2,5. Ur. w Porębie Mrzygłodzkiej. Zm. w Sławniowie.

23.września. Rudolf Futtrleib. Wiek 4 m-ce. Zm. w Wierbce.

10.października. Leonard Edmund Seifert. 4 m-ce. Zm. w Wierbce.

4.listopada. August Adolf Fuhrmann. Wiek 4 m-ce. Ur. w Sławniowie. 

5 listopada. Jan Bogumił Geszke. Lat 63. Ur. w Lesznie. Zm. w Sławniowie.

14 listopada. Fryderyk Wilhelm Benecke. Lat 47. ur. we Frankfurcie n/Odrą. Zm. w Wierbce.

9 grudnia Karol Fryderyk Dawid. Lat 61. Zm. w Czarnym Lesie.

24 grudnia. Chłopczyk nazwiskiem Wolf. Urodził się nieżywy w Sławniowie.

1867

2.stycznia. dziewczynka nazwiskiem Kellner . Wiek 3 dni. Zm. w Sławniowie

13.lutego. Marta Lempke.Wiek 8 m-cy. Zm. w Wierbce.

13.lutego. Rajmund Gustaw Wagner. Wiek 1,5 m-ca. Zm. w Sławniowie.

20.lutego. Augusta Henser. Lat 15. Zm. w Kroczycach

29.marca. Wilhelm Karol Schwinkus. Wiek 1 rok i 2 m-ce. Zm. w Sławniowie.

23.maja. Jan Gottlieb Schonbronn.Wiek 2 lata. Zm. w Wierbce.

31.maja. Gustaw Adolf Geilke. Wiek 9 dni. Zm. w Sławniowie.

13.września. Chłopiec nazwiskiem Nordmann. Wiek 9 dni.

19 września. Stanisław Rothert.Lat 3. Zm. w Biskupicach

1 października. Samuel Andrzej Edward Willsen. Lat 30. Ur. w Lublinie. Zm.  w Wolbromiu.

30 grudnia. August Voss. Lat 64. Ur. we Wrocławiu. Zm. w Cieślinie,

1868

5 stycznia. August Witalis Futterforblatt. Lat 26. Ur. w Brzezinach. Zm. w Wierbce.

8 stycznia. Jan Goldschmidt. Lat 64.

22 kwietnia. Wilhelmina Jadwiga Ludwika Mańska. Wiek 10 dni. Zm. w Dobrej.

3 maja. Fryderyk Adolf Molz .Lat 27. Ur.w Grostgen [?] w Prusach. Zm. w Pradłach.

4 czerwca. Joanna z Voyen von Oberkampf Pfeiffer. Lat 77. Zm. w Mstyczowie.

16 czerwca. Joanna Beata Reimann. Lat 4. Zm. w Pilicy.

31 październik/12 listopad. Wilhelm Rieger. Zm. w Pilicy.

1869

5 stycznia. W Wierbce zmarło dziecko płci żeńskiej nazwiskiem Fuhrmann.

17 stycznia. Maria Alojza Emma Fiel. Zm. w przysiółku Ruski Las w wieku 6 m-cy.

18 stycznia. Albina Antonina Heise. Lat 14. Zm. w Owczarni.

19 lutego. Jan Wolf. Lat 54. Ur. w Mildbrun w Saksonii. Zm.w Sławniowie.

6 kwietnia. Jan Adalbert Alber Krieger.2 lata i 7 m-cy. Zmarł w Sławniowie.

11 kwietnia. Karl Reinhold Rieter.Wiek 20 tygodni. Zm. w Pilicy.

22 maja. Karl Friedrich Rothert. Zm. w Zarzeczu.

27 lipca. Emilia Kellner. Wiek 7 m-cy. Zm. w Sławniowie.

4 sierpnia. Albert Henryk Schiefelbein. Wiek 6 m-cy. Zm. w Sławniowie.

14 września. Gustaw Adolf Lehmann. Wiek 1 rok. Zm. w Sławniowie.

21 września. Augusta Holaczewska. Wiek 3 lata. Zm. w Sławniowie.

1870:

3 stycznia. Heinrich Kaden. Wiek 80 lat. Ur. w Augustenburgu w Saksonii.*

19 stycznia. Karolina Rothert z d. Zimmer. Lat 47. Zm. w Wierbce.

31 stycznia. Friedrich Wilhel Reimann. Lat 47. Zmarł na polach folwarku Owczarnia.

10 lutego. Eduard Gustaw Menke. Lat 5. Zm. w Pilicy.

18 lutego. Wilhelmina Benicke. Zm. w Sławniowie.

19 lutego. Gotlieb Schonbrunn. Zm. w Wierbce.

5 marca. Wilhelmina Kaiser z d. Adam. Lat 57. Zm. w Sławniowie.

16 marca. Paweł Heissig. Wiek 1 rok. Zm. w Sławniowie.

28 marca. Wanda Emma Menke. Wiek 11 m-cy. Zm. w Pilicy.

28 marca. Henryk Bertold Franke. Zm. w Sławniowie.

1 kwietnia. Ida Schmidt. 2 lata i 4 m-ce. Zm. w Sławniowie.

2 kwietnia. Henryk Wilhelm Mibus. Wiek 2 lata. Zm. w Sławniowie.

6 kwietnia. Karolina Maria Leonhard. Wiek 3 lata. Zm. w Sławniowie.

7 kwietnia. Edgar Hugo Geilke. Wiek 8 m-cy. Zm w Sławniowie.

13 kwietnia. Julius Lehmann. 1 rok. Zm w Sławniowie.

4 czerwca. Reinhold Lemann. Zm. w Olkuszu.

12 lipca. Emilia Sybilla Dropisch. Zm.w Wierbce w wieku 1 roku.

20 lipca. Robert Cypress. Zm. w Sławniowie w wieku 8 m-cy.

6 sierpnia. Emma Henrietta Sophia Spiess. Zm. w Sławniowie w wieku 12 dni.

8 września. Gotlieb Ferdynand Lehmann. 6 m-cy. Zm. w Sławniowie.

* Istnieją rozbieżności między zapisem w księdze zgonów a życiorysem Kadena podanym w Polskim Słowniku Biograficznym. Według informacji podanych przez jego potomkinię Ritę M.Moritz Kaden podawał jako miejsce urodzenia Augustenburg a rzeczywistości urodził się w Borstendorf . Taką informację zawiera m.in.  jego akt ślubu. Według zapisu w księdze zgonów data śmierci podana w Polskim Słowniku Biograficznym - 18 IX 1873 - jest nieprawidłowa. [Taką datę podawałem dotychczas na stronie w temacie Karol Henryk Kaden].

 

 

 

Tematy powiązane:

C.A.Moes

Ewangelicy 

Zbór ewangelicki

Kaplica http://www.jura-pilica.com/?kaplica-przy-ul.-27-stycznia,65

Szkoła niemiecka 

Powrót do spisu treści

Cmentarz przy farze

Nie zachowany. Ks. Błażej Kajetan Żurakowski, który przez 25 lat był archidiakon pilickim a później dziekanem pilickiej kolegiaty, kanclerzem, kanonikiem inflanckim, proboszczem w Kidowie i Ogrodzieńcu w testamencie spisanym w roku 1769 kazał się pochować na cmentarzu przy kolegiacie.

Cmentarz na Zarzeczu

W latach 1799-1801 katolików grzebano na Zarzeczu przy kościele kanoników regularnych.

W Zarzeczu w Ślązku Nowym nie odległe przy Pilicy leżącym, znajduje się kościół św. Walentego zwany, do którego należy cmentarz, pomieszkanie dla plebana i drugie dla czeladzi. Oprócz tego należy do kościoła ogród, role, łąki, staw, ośmiu chałupników pańszczyznę robiących i kapitał wyderkowy zwany, wynoszący zł. p. 5500... Zakon kwestionowany posiadał fundusz wspomniany bez przerwy w possessji, lecz w roku 1799 został cmentarz do kościoła tego należący na chowanie zmarłych parafjanów pileckich wyznaczonym.

4.8.1801 Kamera Królewska Wojenna -Ekonomiczna działając w imieniu Fryderyka Wilhelma nakazała przeniesienie cmentarza na inne miejsce.

....zaleciliśmy na naleganie wyznania protestanckiego (ewangelików) w nowym Ślązku będących,dalsze rozpoznanie ażeby można bez szkody tam mieszkających katolików takowy kościół wraz z należytościami, nabożeństwa, protestantów spuścić.... Ponieważ także dobrze będzie gdy się cmentarz czyli miejsce pogrzebów, które dotychczas przy tym kościele było przeniesie, przeto ur. Drake został poinformowanym aby zniósłszy się z ur. Siemieńskim insze miejsce na nowy cmentarz wyszukał. Koszta tranzlokacji tej każemy z naszej kasy wypłacić. Jesteśmy wam etc. Dan we Wrocławiu 4 sierp. 1801 r. Królewska Wrocławska kom. Woj. Ekonomiczna. Andree Muller Sztein

 Do niedawna wśród zieleni można było dostrzec pzoostałości kamiennych krzyży i nagrobków.

 

Powrót do spisu treści

Cmentarz "Na Barbarze"

Kościół p.w. św.Barbary funkcjonował od roku 1662, kiedy został konsekrowany,do końca XVIII w. Przy kościółku znajdował się cmentarz grzebalny. Już po rozebraniu świątyni pochowano na nim poległych w okolicy Pilicy uczestników Powstania Styczniowego. Dzisiaj w  miejscu kościoła stoi kapliczka.

[Spotykane w literaturze przewodnikowej informacje o tym,że kościół został przebudowany na remizę z wielu względów nie wydają się prawdziwe.]

 

Powrót do spisu treści

 

Cmentarz  choleryczny

Epidemie cholery nawiedzały Pilicę w latach 1830-1837,1853,1855,1856,1861,1892-1895,1899. Zmarłych grzebano na powstałych w latach trzydziestych XIX wieku cmentarzach cholerycznych. Jeden z nich funkcjonował „na piaskach” przy drodze do Złożeńca w pobliżu istniejącego do dzisiaj cmentarza ewangelickiego. Drugi cmentarz położony był pod lasem sławniowskim. Burmistrz Gnoiński pisał w październiku roku 1837 „teraz panuje cholera a cmentarz choleryków w piaskach mają”.Zwłoki posypywano w trumnach wapnem a trumny oblewano smołą. Wiosna 1878 roku, w związku z przepełnieniem cmentarza parafialnego przy ulicy Zawierciańskiej,na cmentarzu cholerycznym przy drodze do Złożeńca grzebano wszystkich zmarłych z miasteczka. Cmentarze choleryczne czynne były do roku 1880.

Powrót do spisu treści

Stary kirkut

Pierwsze wzmianki o obecności społeczności żydowskiej w Pilicy pochodzą z roku 1581 i odnoszą się do procesu, w którym miejscowi Żydzi oskarżeni zostali o sprofanowanie hostii za co groziła olbrzymia kara pieniężna, zostali jednak z zarzutu oczyszczeni. Skoro istniała społeczność żydowska musiały też zapewne istnieć synagoga, cheder, mykwa i kirkut. Zazwyczaj pierwsze trzy z tych obiektów lokowane były blisko siebie skupiając wokół osadnictwo żydowskie i tworząc zalążek gminy wyznaniowej. Kirkut lokowany był poza granicami miasta. Gdzie rozlokowały się obiekty pierwotnej gminy żydowskiej w Pilicy trudno dzisiaj stwierdzić. Wiadomo, że było to miejsce w pobliżu późniejszego klasztoru Franciszkanów. Na XIX-wiecznych planach miasta widnieje ulica Starego Kierchoffu (dzisiejsza ulica Klasztorna). Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć,że znajdujący się przy tej ulicy, nieistniejący dzisiaj cmentarz, znany dopiero z późniejszych przekazów, istniał już wówczas.W Aktach tyczących się kierchoffu żydowskiego” przechowywanych w Archiwum Parafialnym w Pilicy znajduje się datowany na rok 1721 dokument, w którym przywódcy gminy żydowskiej Jakub Michałowicz oraz Jakub i Salomon Lewkowiczowie zwracają sie o pozwolenie grzebania ciał „...w ogrodzie kierków zwanego za miastem Pilica położonego, niegdyś na chowanie trupów żydowskich przeznaczonego....”. Po roku 1635 ówczesny dziedzic miasteczka Stanisław Warszycki usunął Żydów z Pilicy a budynek bóżnicy przeznaczył na kościół pod wezwaniem św. Barbary. Kosciół św.Barbary był obiektem murowanym, sklepiony beczkowo, z siodłowym dachem krytym gontem.Czy tak wyglądała pierowtna pilicka synagoga nie sposób dzisiaj ustalić.Decyzję ojca respektował Jan Kazimierz Warszycki a dopiero kolejny dziedzic Pilicy , Michał Warszycki, po 1690 roku wyraził zgodę na ponowne osiedlenie się Żydów w Pilicy.Izraelici osiedlili się w nowym miejscu, nad rzeką,przy dzisiejszej ulicy Łaziennej gdzie powstały; modrzewiowa bóżnica oraz murowane budynki chederu i mykwy. Cmentarz zlokalizowano przy ulicy Klasztornej.Jest to lokalizacja nieco zaskakująca ze względu na brak w pobliżu jakiegos naturalnego źródła wody niezbędnej do rytualnego oczyszczenia.Za prawo użytkowania Żydzi mieli wnosić na rzecz kolegiaty pilickiej świadczenie w wysokości trzech kamieni łoju rocznie.Gwałtowny rozwój gminy żydowskiej spowodował,że obiekt ten szybko zapełnił się.Lista zmarłych z lat 1811-1825 zawiera ponad tysiąc nazwisk.Stary Kirkut pełnił funkcje grzebalne do roku 1842.Jako nieczynny dotrwał do II wojny światowej kiedy to został zniszczony. Jedynym ocalałym śladem są nieliczne macewy wmurowane w fundamenty okolicznych budynków.

 

 

 

 

 

 

Lista pochowanych w latach 1811-1825

Lista zawiera tylko te osoby których nazwisko jest znane.

Lata 1808-1810

brak danych

Rok 1811

pochowano co najmniej 92 osoby w tym:

nazwisko-imię; wiek

Bankier Sora Ryfka; 6 miesiecy

Feiner Abram Joel; 1 rok

Feiner Jochet; 1 rok

Gutman Abram; 4 lata

Hochcajt Golda; 3 miesiące

Krieger Meka; 1 rok

Krieger Fajtek; 6 tygodni

Lewkowicz Lewek; 14 tygodni

Pocanowski Berek; 3 miesiące

Reinbaum Etl; 6 miesięcy

Szwarcbaum Jachet;

Schlachter Herszl; 7 miesięcy

Tatarka Ester; 9 lat

Tatarka Symcha; 10 tygodni

Weinstok Jankiel ; 3 tygodnie

Zebrak Boruch; 74 lata

1812

pochowano co najmniej 54 osoby w tym:

Freyman Jochym Israel; 1 rok

Leyderman Abram Leibel; 5 lat

Sztein Lewek; 28 lat

Tetenbaum Reyzl; 3lata

Altman LeweK; 60 lat

Szwarcbaum Joel 9 miesiecy

1813

pochowano co najmniej 113 osób w tym:

Baba Bela; 90 lat

Zylbersztein Izaak; 38 lat

Grinberg Icyk; 50 lat

Hungerman Zelman; 7 lat

Panicz Berek; 72 lata

Menzatka Gitl; 30 lat

Pakciarz Sora;; 14 lat

Tenenbaum Jeremiasz; 3 lata

Erlich Itl ; 3 lata

Fayner Malka ;

Luria Faygl ; 6 miesięcy

Silberstein Herszl ; 4 lata

Borzykowski Samuel ; 4 lata

Tebebaum Majer Jeremiasz; 46 lat

Hochman Zlata; 28 lat

Hananel Symcha; 80 lat

Tatarka Haia; 9 miesięcy

Weinberg Cyryl; 2 lata

1814

pochowano co najmniej 74 osoby w tym:

Peltz Naftali Lewek; 9 miesięcy

Blaiweis Sora; 50 lat

Freindlich Faygl; 2 lata

Erensztein Frimet; 1 rok

Naiweld Jeremiasz; 3 tygodnie

Reicher Hodes; 2 tygodnie

Garnertoth Rochl ; 1 rok

Liberman Dwora; 2 miesiące

Spiewak Lewek; 5 lata

Freindlich Sora; 24 lata

1815

pochowano co najmniej 52 osoby w tym:

Weinberg Roda; 6 miesięcy

Silberstein Gitl; 35

Tatarka Szandl ; 4 lata

Kwasniowski Szaja; 3 lata

Monszein Mosiek ; 24lata

Tatarka Mosiek ; 5 tygodni

Silberstein Laja ;

1816

pochowano co najmniej 49 osób w tym:

Tetenbaum Liebe Recie; 2 lata

Honigarten Dawid; 37 lat

Freyman Jeremiasz; 3 lata

Nayweld Wita; 38 lat

Friedman Salomon; 80 lat

1817

pochowano co najmniej 48 osób w tym:

Żarnowiecki Herszl; 60 lat

Reinbaum Faygl; 2 tygodnie

Erlich Icyk; 10 miesięcy

Szteinberg Sora; 50 lat

Szezekochi Hemia; 2 lata

Złotnik Eigel Siamsia ; 83 lata

Tatarka Haja; 4 lata

Szteinberg Mary; 10 dni

1818

pochowano co najmniej 49 osób w tym:

Meryn Sara; 3 tygodnie

Herszberg Gitl ; 1 rok

Tatarka Mosiek; 7 tygodni

Sznycer Ewa; 4 miesiące

Senblaum Prywa Laia; 2 lata

Fraytek Ester; 3 dni

1819

pochowano co najmniej 116 osób w tym:

Krylman Ester ; 70 lat

Luria Wolf; 5 tygodni

Szteinberg Hana Ryfka; 10 miesięcy

Frydman Gitl; 90 lat

Sirer Hana

Liberman Ester; 8 lat

Kaufman Mary; 6 miesięcy

Szwarcbaum Eydl; 2 lata

Feldensztein Izrael; 2 lata

Paliwoda Maier Rachmiel; 4 miesiące

Szancer Sara Mary; 1 rok

Szteinberg Michał; 60 lat

Reinbaum Haja; 9 dni

Kumelhar Leyzor; 9 miesięcy

Strzegowski Abram; 1 rok

Leyderman Mosiek; 4 miesiące

Tenenbaum Judes; 3 dni

Kuperman Taybl; 40 lat

Ferens Hilel ; 3 miesiące

Zoeler Hana ; 7 miesięcy]

Freyman Rochl; 2 miesiące

1820

pochowano co najmniej 68 osób w tym:

Paliwoda Abram; 60 lat

Godnoski Josef; 78 lat

Klapmacher Abram Leyb; 4 tygodnie

Tenenbaum Jakob Izrael; 7 miesięcy

Złotnik Brayndl; 80 lat

Godnoski Tauba; 4 miesiące

Erensztein Hana; 6 miesięcy

Szczekocki Abram; 10 dni

Borensztein Faybus; 16 dni

Hugeirman Noah; 70 lat

Kempa Szaydl; 12 lat

Waldig Mindla ; 72 lata

1821

pochowano co najmniej 71 osób w tym:

Sztein Leybus; 8 lat

Tenenbaum Malka; 4 lata

Cyrl Josek; 2 lata

Federman Lewek; 2 lata

Reinbaum Hanaka; 2 lata

Senblaum Aigel; 1 rok

Bangard Berek; 3 lata

Erensztein Laia; 4 lata

Feldensztein Josek ; 1 rok

Kuperman Aron Szlamka; 1 rok

Naiman Frymet; 3 lata

Lintner Rochl; 9 lat

Gitygier Abram; 52 lata

Godnoski Menka; 1 i ½ roku

Berg Mendel; 3 miesiące

Durchlaufer Mary; 66 lat

Strzegowski Szulem; 4 dni

Żarnowiecki Gitl; 70 lat

Raychman Jumen; 10 lat

Inselsztein Lewek; 3 lata

Bursztyn Hana; 7 miesięcy

Szczekocki Josek; 60 lat

1822

brak danych

1823

pochowano co najmniej 83 osoby w tym:

Graynus Golda; 60 lat

Bery Izrael Judek; 4 miesiące

Przyłupski Szaydl; 62 lata

Waycman Mosiek; 5 lat

Grobayzen Abram; 1 rok

Inselsztein Liber; 10 miesięcy

Laychter Lewek; 45 lat

Krelbaum Pesl; 50 lat

Gryner Bacia; 10 lat

Kapa Laja; 14 lat

Boten Izaak ; 20 lat

Lindner Reyzl; 70 lat

Sicher Aydl; 8 dni

Kanaka Dwora; 80 lat

Bratman Haia; 4 lata

Knobloch Nesta; 1 rok

Wolbromski Mendel; 5 lata

Weingarten Bacia; 73 lata

Leybel Bela; 7 lat

Paserman Hana; 2 lata

Perczyk Gerszon; 2 lata

Szteinberg Abram; 50 lat

Eisensztein Zysia; 5 dni

Bierfraind Gnendl; 74 lata

Eichner Mosiek Fiszel ; 1 rok

Manberg Marek; 4 lata

Tyberg Hana Rayzl; 3 lata

Zauberman Lewek; 1 rok

Szlachter Hana; 14 dni

Tenenbaum Abram; 3 lata

Bredyn Herszl ; 2 lata

Zax Abram; 38 lat

Lamberg Ester;

1824

pochowano co najmniej 118 osób w tym:

Cierkowski Mecha; 4 tygodnie

Perczyk Tobiasz; 40 lat

Lewenberg Blima; 2 lata

Pomeranc Rochl; 68 lat

Zychtieger Frymet; 25 lat

Barmhercyk Zusman; 3lata

Fraydman Szyja; 60 lat

Leybenhaus Wolf; 1 rok

Zonszain Zelik; 47 lat

Tenenbaum Ester; 24 lata

Weingarten Jochym; 3 lata

Erensztein Herszl; 1 rok

Cukierman Dawid; 4 lata

Libermensz Jeremiasz; 9 miesięcy

Weingarten Szymon; 74 lata

Wolberg Dawid; 7 lat

Tandytor Natan; 3 miesiące

Wisnicki Rayzl; 7 lat

Zyswald Jakob; 1 rok

Alter Leybus; 14 miesięcy

Dancygier Jochym; 4 lata

Gryner Fraydl; 1 rok

Dancygier Fajgl; 1 rok

Zolta Sora ; 4 lat

Eichner Pesl; 1 rok

Gotfrai lewek; 3 tygodnie

Weinsztok Michał; 11 miesięcy

Libernmensz Jeremiasz; 3 miesiące

Feldensztein Ruda Frimet; 4 miesiące

Perelmutter Herszl; 11 miesięcy

Mumacher Perec; 80 lat

Erensztein Braydl; 2 lata

Dorchgang Rywka; 2 miesiące

Sznaygaygier Jakob; 1 rok

Grobayzen Hendl; 4 tygodnie

Sznayderman Abram; 6 miesięcy

Brauner Rubin Leybus; 13 lat

Fryde Herszl; 12 lat

Pilcer Izrael Mendel;

Tyberg Zyskind; 1 rok

Pomeranc Jentl; 9 miesięcy

Tatarka Abram Jankiel; 9 miesięcy

Szteinberg Gitl; 60 lat

1825

pochowano co najmniej 69 osób w tym:

Kronenberg Szaja; 4 tygodnie

Grobayzen Jochym; 44 lat

Feldbaum Abram; 3 miesiące

Mezantka Aygiel; 53 lata

Raychman Izrael ; 66 lat

Fraytek Bela; 10 tygodni

Tutelbaum Czarna; 22 dni

Tandytor Haskel; 44 lata

Cierkowski Mendel; 10 tygodni

Birnabaum Zelik; 4 lata

Fraydman Szaydl; 1 rok

Flomen Michał; 2 lata

Fainszmid Ester; 1 rok

Sztraycher Szmul; 50 lat

Szerer Brandl ; 36 lat

Dorchgang Hana;

Zylbersztein Abram;

Grzegorowski Zysl; 6 miesięcy

Herszberg Lemel; 1 rok

Lewemberg Herszl; 2 lata

 Powrót do spisu treści

Cmentarze wojenne z 1914r.

(zlikwidowane.)

Jesienią 1914 roku,bezpośrednio po zakończeniu walk, w okolicach Pilicy znajdowały się liczne pojedyncze mogiły oraz kilka cmentarzy wojennych założonych w pobliżu pobojowisk. Łączna liczba poległych  szacowana jest na ok.4000 żołnierzy. Na wojennych cmentarzach w Złożeńcu pochowanych było 711 poległych,w Sławniowie 20,w Smoleniu 125 a nieznana ilość w Cisowej. Przez wiele lat po wojnie trwała akcja przenoszenia zwłok na cmentarze zbiorcze. Na obszarze Jury były nimi Ciecierzyn, Jangrot, Kroczyce-Bleszczowa, Kotowice, Pilica-Biskupice, Wolbrom-Kaliś/Ogonów. W tej akcji na terenie gminy Pilica zlikwidowane zostało kilka cmentarzy wojennych:

Targowisko miejskie w Pilicy

W jednym z niedatowanych dokumentów z lat dwudziestych wspomina się,że w Pilicy,w innym miejscu, spoczywało 140 poległych,których potem przeniesiono do Biskupic. Prawdopodobnie chodziło targowisko,na którym według różnych relacji chowano poległych. Plac targowy usytuowany był w miejscu gdzie dzisiaj stoją budynki MGOK i OSP a funkcjonował w tym miejscu niemal tyle czasu ile istniała miejscowość. Zachowała się niedatowana fotografia tego miejsca, na której widać nieistniejący dzisiaj krzyż być może stojący w miejscu cmentarza wojennego.

Sławniów:

Protokół z roku 1926

We wsi Sławniów ogólny cmentarz wojskowy około krzyża w placu Franciszka Peciaka i Wojciecha Kurczka

Protokół spisany w roku 1933

Cmentarz wojenny na polu Franciszka Peciaka i Wojciech Kurczka nie istnieje. Zwłoki z tego cmentarza [20] jeszcze przez b.władze okupacyjne zostały ekshumowane na cmentarz wojenny w Owczarni.

Smoleń

Na początku 1918 roku,stacjonująca w Pilicy 1 kompania Oddziału Roboczego Grobów Wojennych otrzymała pismo,które powołując się na rozkaz dowódcy 46 Dywizji Piechoty Obrony Krajowej,gen.Brandtnera, nakazywało utworzenie cmentarza wojennego u podnóża smoleńskiego zamku ponieważ dowodzona przez niego jednostki w trakcie walk dokonała czynów wielkich ,wymagających należytego uhonorowania. Uznano ,że cmentarz u stóp smoleńskiego zamku będzie właściwym uhonorowaniem zasług jednostki. Do realizacji nie doszło gdyż zanim opracowano i przedyskutowano koncepcje obiektu teren znalazł się na terytorium odrodzonego państwa polskiego.

Protokół spisany w roku 1920

Las „Smoleński”-10 grobów pojedynczych.1 grób zbiorowy [23osoby] Na każdej mogile jest zrobiony należycie nadgrobek i postawiony krzyż. Dwór Smoleń 1 mogiła zbiorowa 100 osób. Nadgrobku ani żadnych napisów nie ma

Protokół spisany w roku 1926

Dwa pojedyncze groby znajdują się w gromadzkim lesie .

Protokół spisany w roku 1933

Na polu Michała Szymusika w odległości 22m od drogi gruntowej do Pilicy znajduje się mogiła masowa bez znaku mogilnego. W mogile znajdują się zwłoki 20 żołnierzy rosyjskich i austryjackich.

Złożeniec

Protokół z roku 1926

We wsi Złożeniec znajduje się ogólny cmentarz wojskowy w placu Jana syna Szczepana Pacieja... 4 groby w ogólnym lesie wsi Złożeniec.

Protokół z roku 1933

Na palcu Jana Pacieja w odlegołości 4m od drogi prowadzącej przez wieś znajduje się widoczna jest mogiła masowa z krzyżem uszkodzonym. W mogile spoczywają zwłoki 25 żołnierzy rosyjskich i jednego austryjackiego... Na placu ogólnym tuż przy lesie K.Arkuszewskiego znajduje się mogiła wspólna widoczna bez znaku mogilnego W mogile tej spoczywa zwłoki 148 żołnierzy austryjackich i 2 rosyjskich... Na polu Antoniego Gbyla znajduje się mogiła masowa widoczna wym.10,,0x3,50 mtr bez znaku mogilnego, w mogile podług informacji mieszkańców miejscowych spoczywają zwłoki około 500 żołnierzy austryjackich.

 

 

 

tematy powiązane:

Ślad Wielkiej Wojny

Śladami Wielkiej Wojny

gen.de Henning Michaelis

Dzwonowice w kozackiej pieśni

Cmentarz wojenny

Wielka Wojna

Powrót do spisu treści

Cmentarz żołnierzy radzieckich

Podczas zdobywania Pilicy zginęło 82 żołnierzy rosyjskich. Kilkunastu zabitych zostało pochowanych na rynku a wśród nich zmarły z ran tuz przed wyzwoleniem partyzant Aleksander Griszczuk ps.”Newski”. Po ustaniu walk zwieziono na furmankach zwłoki z okolicznych pól na cmentarz grzebalny w miasteczku. Tutaj leżeli na śniegu i mrozie, aż do marca. Komendant miasta Iwanow domagał się, aby wszystkich pogrzebano w zbiorowej mogile na pilickim rynku co powodowało opór zarządu gminy ze względu na funkcjonujące na rynku ujęcie wody. Komendant miasta zgodził się, aby cmentarz wojenny urządzono w parku zamkowym, 300 m przed frontonem pałacu. Zwłoki przewożono na nowe miejsce pochówku w miarę dostarczania trumien. Uroczysty pogrzeb miał miejsce 18 marca 1946 r. Ciała żołnierzy oraz zwłoki kpt. Aleksandra Gryszczuka spoczęły w 6 grobach, nad którymi zbudowano z desek pomnik z czerwoną gwiazdą na szczycie. W pogrzebie wzięło udział 18 żołnierzy radzieckich,komendant Iwanow, przedstawiciele miejscowych władz, oraz mieszkańcy Pilicy. 1 listopada odprawiono w kościele parafialnym nabożeństwo żałobne, po którym pochód przeszedł na zamek . Wkrótce Ministerstwo Administracji Publicznej nakazało ekshumację zwłok i przewiezienie ich do Olkusza. 28 stycznia 1948 r. Starostwo Powiatowe w Olkuszu powołało komisję w składzie: Stanisław Prostecki delegat referatu odbudowy, lekarz Edward Dróżdż, Zygmunt Ćmiel — przedstawiciel zarządu gminy, Roman Dupel - przedstawiciel MO, Maria Referesztajn z PCK, oraz sołtys Szymon Podedworski, jako świadek. Ekshumację przeprowadzono 19 i 20 lutego. Wykopywaniem zwłok z zamarzniętej i kamienistej ziemi oraz układaniem ich w trumnach zajmowało się 11 robotników z Gulzowa, którzy otrzymali wynagrodzenie w wysokości 108 000 zł. Żołnierze nie posiadali żadnych dokumentów umożliwiających identyfikację. Nadano im kolejne numery od 1 do 83. Koszty ekshumacji wyniosły 445.000 zł. W rosyjskich aktach znalazłem dane kilku pochowanych w Pilicy żołnierzy:

mł.lejtnant Michaił Aleksandrowicz Szarszanow ur.1920. Zginął 16 stycznia 1945.

Aleksiej Iwanowicz Utkin. ur.1908 w rej. bieżeckim obwodu kalinińskiego. Zginął 17 stycznia 1945.

Michaił Iwanowicz Żiwołup ur.1901 Zginął/zmarł 21 stycznia 1945 .

Roman Iwanowicz Budz. ur.1912r. Pochodził z Gorodnicy w rejonie Husiatyńskim. Zmarł z ran 23 stycznia 1945.[ Kniga Pamjati Tarnopolskoj Obłasti]

młodszy sierżant Wasilij Michajłowicz Kuzin,urodzony w 1901 r. Zmarł z ran 26 stycznia 1945 r. i został pochowany w Pilicy.

Konstantin Wasiliewicz Cygankow ur.1894 lub 1924 w Sewastopolu. Zmarł 1 lutego 1945, pochowany pierwotnie w Pilicy

szer. Aleksander Aksentiewicz Griszczuk ur.1912. Zmarł 15 kwietnia 1945 Pilica

st sierżant Wasilij Nikołajewicz Bielskij. Ur.1902 w Twerze. Zmobilizowany w r. 1941.Zmarł z ran w kwietniu 1945r. Pochowany w Pilicy.

Szeregowy Kazimierz Iwanowicz Salniewicz, rejon zaleszczycki, obwód tarnopolski zmobilizowany 1944 .Według Knigi Pamjati Tarnopolskoj Obłasti zginął w sierpniu 1944 .Został pochowany w Pilicy. [Obie te informacje raczej wykluczają się  wzajemnie]

 

 

Powrót do spisu treści

Groby w farze

Zofia z Bolanowic umiera pomiędzy rokiem 1450 i 1455. ...czego dowodzi Paprocki nadgrobkiem żony iego Zofii w Pilcy,który wypisał. Umarła ta Zofia herbu Topór w roku 1450

Zofia ze Szczekocin

Żona Jana (2) Pileckiego. Zmarła między 1489 a 1492.Pochowana została w pilickim kościel p.w. św.Jana Chrzciciela gdzie znajdował się niegdyś jej nagrobek z napisem:

Magnifica domina Zophia consors magnifici domini Jaoannis Pileczki palatini sandomiriensis,ultimum clausit diem feria quarta ante festum Assumptionis Maria

Stanisław Pilecki Zmarł 26 III 1527 w Krakowie w szpitalu Św. Floriana. Pochowany został w Pilicy w kościele .parafialnym,gdzie umieszczono epitafium. Umarł 1527,w Pilcy pogrzebiony

Maciej Lodensis (z Łodzi).

Zmarł 14 stycznia 1616

Mikołaj Padniewski

zm.1581.Pochowany w krypcie pod kaplicą Padniewskich. W kaplicy Padniewskich ma nagrobek.W górnej części pomnika są cztery herby:

Nowina     Doliwa

Grzymala     Nałęcz

i napis:

Magnifico Domino d. Nicolao Padniewski de Padnievo viro antiqua religione et virtute moribus probatissimo integerrimoque rnodestia singulari peneque rara magnificus dominus Albertus Padniewski de Padniewo castellanus oświecirnen. Capitaneus dibovien. etcc. filius patri charissimo amoris pietatisque ergo posuit anno a Christo incarnato 1601.

Ne autem quis tarditatem in extruendo monumento hoc temere ac accuset sciet non negligentia factum aliqua sed quod preter voluntatem suam in loco hoc de cujus hereditate diu incertus erat mater precipue magnifica morti proxima sepeli se petiit prescia Illius edocta divinitus quod postea effectus com-probavit obiit anno Domini.

 AgnieszkaBrudzyńska

Żona Mikołaja. Zmarła w 1563 roku. Nagrobek znajduje się w kaplicy Padniewskich.Nie ma pewności czy została tu pochowana gdyż zmarła przed nabyciem Pilicy przez Padniewskich. Na nagrobku  tarcza herbowa:

Prawdzic    Godziemba

Nałęcz     Doliwa

Po obu stronach tarczy są dwa napisy:

Magnificae Dominae d. Agneti Padniewska de Brodzino matronae pietate in Deum liberalitate in egenos beneficentia in omnes conspicuae magnificus dnus Albertus Padniewski de Padniewo castellanus oświecimen capitaneus dibovien, etcc. filius indulgentissimae marti in eodem mausoleo sub quo et charissimus conjunx illius conditus est effigiem hanc posuit ut quos viventes fidus amor obseryantiae conjugali integre tenuerat eosdem mortuos idem locus haberet obiit anno incarnationis Dominicae — die. —

 Wojciech Padniewski

Umarł w r. 1610, przed 16 maja. Pochowany w krypcie pod kaplicą Padniewskich.

Stanisław Padniewski

Zmarł przed 5 grudnia 1611Pochowany w krypcie pod kaplicą Padniewskich.

Anna Warszycka

Zmarła w roku 1681.Pochowana w Pilicy w krypcie grobowej Pileckich i Warszyckich gdzie spoczywa w trumnie aksamitem obitej.

W kaplicy stoi czarny marmurowy pomnik, ozdobiony czerwonym marmurem. U góry herb Habdank Warszyckich. Poniżej napis:

DOM. Anna Warszycka — miecznikowa koronna — wielkich w koronie Polskiey — urodzeniem godnością i sławą — rodziców — jaśniewielm. 1MP. Stanisława Warszyckiego — kasztelana krakowskiego — jaśnieoświeoney xieżny Heleny — na Wiśniowcu i Zbarażu — córka — jaśniewielm. IMP. Michała na Warszycach Warszyckiego — miecznika koronnego — małżonka — dopełniwszy — świątobliwością bogomyślnością niska pokorna — wielka ku ubogim szczodrobliwością - y - wszelką chrześcijańską doskonałością — dni życia swojego od Boga przeznaczonych zostawiwszy Bogu oyczyźnie domowi zacnemu wielkiey nadzieje synów dwóch — Stanisława y Jerzego — córek trzy Teressę, Helenę, y Barbarę — oddawszy Stwórcy swojemu tu — przy dziedzicznym kościele pileckim ciało swe złożyć rozkazała — ktorey żałosny małżonek na wiekopomne czasy ten grobowiec — położył roku Pań. MDCLXXXIII die XV lutego.

Ks. Franciszek Leśniewicz

zbudował i uposażyłkaplicę z ołtarzem św. Józefa. Zmarł w 1711 roku i został pochowany w kolegiacie o czym przypomina pomnik z szarego marmuru z portretem na blasze.

Florian Minecki

Dworzanina Michała Warszyckiego.Zmarł w roku 1719 w wieku 84 lat. Pochowany pod kaplicą Padniewskich.

Ks. Józef Fichauzen

Kanonik pilicki, proboszcz w Czarncy,za pozwoleniem kolatora pod kaplicą Pana Jezusa Ukrzyżowanego pochował swoją matkę i sam tam, w roku 1731,przeżywszy lat 56, został pochowany.

Ks. Kazimierz Dobrakowski

Prepozyt pilecki. Został pochowany w roku 1736 w kaplicy p.w. Pana Jezusa ukrzyżowanego.

ks. Stanisław Lelowski

Doktor obojga praw, proboszcz w Kidowie i Kijach,niegdyś archidiakon pilicki. Zmarł 28 sierpnia 1736 r. i został pochowany został w grobie ks. Dobrakowskiego. Żył 52 lata.

 

Powrót do spisu treści

Groby w kościele franciszkanów

OO. Reformaci posiadają 2 groby: pod kościołem i pod Kaplicą Fundatorską; pierwszy tak duży jak i kościół, a wysoki 3 m 50 cm, z cegły, sklepiony; drugi również z cegły, sklepiony i wysoki jak poprzedni. Wejście do grobów jest jedno z kościoła od chóru organowego po schodach zakrytych drzwiami dębowymi, wpuszczonymi w posadzkę kościelną.

Oprócz dobrodziejów klasztoru chowano tu ludzi prostych. Nie upłynęło jeszcze pół wieku od erekcji kościoła, kiedy groby te zostały zapełnione. Gwardian, o. Witalis Chuchrowski, w r. 1793 uzyskał pozwolenie od ks. kanonika Mikołaja Narcyza z Wybranowa Wybranowskiego, oficjała generalnego krakowskiego, na pochowanie ciał zakonników i świeckich osób w grobach klasztornych, ale nie na powierzchni, lecz w ziemi. W dniu 24 listopada 1793 r. ciała i kości 75 zmarłych złożono do ziemi prostopadle pomiędzy ołtarzami św. Małgorzaty z Kortony a schodami prowadzącymi do grobów. Szczątki 18 osób, pozostawiono nadal w tych samych miejscach. W r. 1916 ówczesny gwardian klasztoru, o. Stanisław Bulik, zebrał spoczywające bez trumien szczątki zmarłych, do jednej wielkiej trumny-skrzyni, a pozostałe trumny uporządkował. W dniu 5 maja 1939r. o. Hipolit Dzielski z upoważnienia władz kościelnych zrobił w grobach klasztornych porządek. Złożył szczątki we wspólnym grobie pod ołtarzem św. Małgorzaty z Kortony, Zachowane w dobrym stanie trumny ze szczątkami rodziny fundatorki kościoła i klasztoru i innych osób obok nich pochowanych, trumny o. Apolinarego Szlenka i o. Rajmunda Ptaka, a także nienaruszone od kilkudziesięciu lat zwłoki brata Piotra Kutty pogrzebał w dniu 9 maja we wspólnym grobie w ziemi pod Kaplicą Fundatorską.11-go maja odprawione zostało nabożeństwo za wszystkich spoczywających w grobach zakonnych. Na powierzchni pozostała tylko jedna,pochodząca z roku 1930,cynkowa trumna ze zwłokami ostatniego opiekuna klasztoru Stanisława Floriana Gruszczyńskiego.,którego zakonnicy nazywają „Dziadkiem”.Był on ostatnim syndykiem klasztoru, czyli świeckim zarządzającym dobrami materialnymi.

Dwa filary wspierające kościół znajdują się w krypcie dlatego otrzymała ona wezwanie świętych Piotra i Pawła,którzy stali się filarami Kościoła. Część kaplicy, gdzie znajduje się trumna, zdobią dwa malowidła autorstwa Grzegorza Skrzypka z Dąbrowy Górniczej. „Śmierć św. Franciszka” jest kopią obrazu z kościoła Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, a „Chrystus zmartwychwstały wydobywający z grobu Adama i Ewę” wzorowany jest na obrazie z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Istambule.

 

 

W grobach klasztornych pochowano 77 zakonników:

 

 • 2 lipca 1748 o. Aleksander Jabłkowski

 • 21 maja 1749 o. Bazyli Chrzącz
 • 12 kwietnia 1750 o. Kapistran Klein, były misjonarz Apostolskiej Rosji

 • 30 września1753 o. Rajmund Gruszczyński

 • 24 maja 1754 br. Krescenty Miedźwiedzki

 • 23 listopada1760 o. Eustachy Szczygłowicz

 • 20 kwietnia1762 o. Chryzostom Przysłocki

 • 30 czerwca1763 br. Tyburcy Kotkowski

 • 9 listopada1763 o. Hilary Cieciurski

 • 1 lipca 1765 o. Kazimierz Kamski

 • 19 maja1767 o. Alojzy Jurkowski

 • 31sierpnia 1768 br. Akkursy Prakowski

 • 1 września 1768 br. Euzebiusz Giza

 • 16 sierpnia 1772 o. Edmund Urbański

 • 10 maja 1774 o. January Piechnikiewicz, dziekan prowincji

 • 10 maja 1776 o. Piotr Czyżowicz

 • 7 lipca 1777 o. Gracjan Frankiewicz

 • 17 marca17S3 o. Bonifacy Perty

 • 14 kwietnia1786 br. Urban Sarnowicz

 • 22 marca 1789 br. Pacyfik Pelian

 • 1 kwietnia 1789 br. Teofil Kutyłowicz

 • 28 marca 1793 br. Erazm Gramm

 • 29 lipca1796 o. Ludwik Zarzycki

 • 27 lipca 1797 o. Zachariasz Pęczkowski

 • 23 lutego1801 br. Filip Kozerski (kleryk)

 • 18 stycznia1803 br. Robert Sokulski

 • 24 lutego 1805 o. Feliks Gołębiowski, sekretarz prowincji i definitor

 • 4 października 1806 o. Hilarion Twardowicz, misjonarz i profesor

 • 19 października 1806 o. Feliks Krzakowski

 • 26 marca1807 br. Wincenty Smołczyński

 • 6 maja 1811 o. Bartłomiej Lazarowicz

 • 2 października 1811 br.Jan Procner

 • 13 marca 1812 br.Felicjan Wyboroski

 • 17 marca 1812 o.Andrzej Kwieciński

 • 3 stycznia 1813 o.Antoni Luciński

 • 22 listopada 1815 o.Ildefons Mikuciński, ex-kustosz śląski

 • 27 stycznia 1816 o.Onufry Bieniewski

 • 10 lipca 1816 br.Paulin Łabiszewski

 • 27 lipca 1818 o.Ireneusz Schultz

 • 3 sierpnia 1819 o.Tadeusz Strzyżowski

 • 9 marca 1821 o.Dezyderiusz Klein, ex-kustosz śląski,gwardian w latach 1813-1814

 • 18 listopada 1821 br.Bonifacy Skalski

 • 19 czerwca 1822 br.Alkantara Kleyn

 • 18 listopada 1822 o.Witalis Łaskawski

 • 27 marca 1825 o.Dionizy Kamieński

 • 14 maja 1826 o.Solan Kickiewicz (lat 62), definitor, gwardian w latach 1824-1826

 • 1826 o.Onufry Dominikiewicz, definitor,gwardian w latach 1826-1827

 • 2 kwietnia 1827 br.Tadeusz Choynacki

 • 3 stycznia 1836 br.Wigiliusz Chmielowski

 • 18 grudnia 1837 br.Paschalis Kustrowski

 • 16 września 1840 br.Dominik Muszewicz

 • 1846 o. Adrian Gałuszka [Gałuszkiewicz],definitor

 • 19 grudnia 1849 br.Feliks Trzemiech

 • 26 października 1854 o.Narcyz Siekierski, ex-prowincjał,gwardian w latach 1827-1828,1829-32

 • 30 października 1854 o.Julian Gurnik

 • 3 stycznia 1855 o.Damian Guzowski

 • 2 lipca 1859 o.Jan Zamojski

 • 10 kwietnia 1860 br.Julian Chwalbiński

 • 18 października 1862 o.Patrycy Przylipski

 • 13 grudnia 1863 br.Idzi Fabiańczyk

 • 1 sierpnia 1866 o.Bartłomiej Rutkowski, ex-prowincjał 1843-1844

 • 2 marca 1869 br.Teofil Głaz

 • 26 maja 1870 br.Hipolit Rajfurski

 • 30 grudnia 1872 br.Hieronim Wieczorkowski

 • 18 kwietnia 1873 o.Maurycy Wojciechowski,kustosz

 • 6 listopada 1873 o. Ambroży Daniłowski

 • 27 grudni 1874 o. Florian Świerzewski

 • 22 czerwca 1876 br. Florian Ługowski

 • 9 sierpnia 1876 o. Placyd Stypułkowski

 • 5 maja 1878 o. Stefan Robakiewicz, ex-prowincjał

 • 29 grudnia 1886 o. Rafał Grześkiewicz

 • 1 czerwca 1879 o. Tomasz Deszczyński

 • 19 maja 1882 br. Teofil Kostecki

 • 29 czerwca 1886 o. Iwo Zawistowski

 • 10 grudnia 1890 br. Piotr Kutta, lokaj i towarzysz wygnania beatyfikowanego 18 sierpnia 2002 r. metropolity warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Przebywał w Jarosławiu nad Wołgą od 1863r. do 1882r. Po powrocie z Rosji wstąpił do oo reformatów.

 • 16 kwietnia 1906 br. Bonifacy Szczerbiński

 • 21 lutego 1915 o. Apolinary Szlenk,gwardian w latach 1876-1902

 • 3 listopada 1932 o. Rajmund Ptak

 • 1 września 1940 br. Aleksy Sordl

 • 24 października 1944 br. Arnulf Zimmel

Pochowano tu również 176 księży oraz osób świeckich. W podziemiach spoczywają :

 • 26 lutego 1749 ks.Franciszek Jeżowski. Proboszcz z Chliny. Dobrodziej klasztoru.

 • 21 stycznia 1750 Krzysztof Tomnicki. Burgrabia krakowski. Dobrodziej klasztoru.

 • 25 maja 1750 Michał Świdziński. Administrator wsi Solca w parafii Kidów.

 • 13 sierpnia 1750 Tomasz Chomentowski (lat 11) Syn skarbnika sandomierskiego Mikołaja Chomentowskiego.

 • 30 sierpnia 1751 Tomasz Siermantowski. Syn substytuta klasztoru.

 • 26 listopada 1751 Józef Życzyński [dziecko].

 • 12 czerwca 1872 Józef Kramkowski. Podczaszy bialski,był w III Zakonie.

 • 7 lipca 1752 Zofia Gaszyńska, panna, siostra FZŚ, przez wiele lat wychowawczyni dziewcząt.

 • 1 grudnia 1753 Szymon Przemyski, mieszczanin pilicki.

 • 10 grudnia 1753 Krzysztof Trzebiatowski. Kapitan regimentu konnego starosty żarnowieckiego Hieronima Wielopolskiego, syndyka klasztoru. Był w III zakonie.

 • 15 grudnia 1753 Oliszewska z Węgrzynów. Członkini III Zakonu.

 • 2 lutego 1754 Krystyna Kramkowska, podczaszyna bialska,z III Zakonu.

 • 1755 Konstancja Młodzianowska ,dziedziczka Nakła i Szyc.

 • 22 września 1755 Mikołaj Strzała,podstoli margeburgensis, z III Zakonu.

 • 16 grudnia 1755 Katarzyna Tumnicka, I voto Jordanowa,żona podczaszego krakowskiego, z III Zakonu.

 • 5 listopada 1757 Jan Siermantowski, mieszczanin i burmistrz pilicki, ponad dziesięć lat był substytutem klasztoru,

 • 22 listopada 1757 Agnieszka Gnoińska,żona ekonoma, lat 32, Była w III Zakonie. Zmarła tuż po porodzie.

 • 7 grudnia 1757 Jan Bielawski ze wsi Niegowa,dobrodziej klasztoru. Był w III Zakonie.

 • 2 marca 1758 Franciszek Górski, lat ok.70. Prze 8 lat był stróżem sadzawek klasztornych położonych na peryferiach miasta. Tam prowadził prawie pustelnicze życie. Codziennie rano przychodził do naszego kościoła na mszę. Zmarł w infirmerii klasztornej. Był w III Zakonie.

 • 19 kwietnia 1758 Zofia z Grabiańskich Piasecka, dobrodziejka klasztoru, lat 24, z Niegowonic. w czasie choroby przyjęła habit III Zakonu.

 • VII 1758 Antoni Gnoiński ,dziecko ekonoma pilickiego, ok.4 lat.

 • 24 stycznia 1759 ks. Jakub Skałupski,wikary z Chliny. W chorobie przyjął habit III Zakonu i złożył profesję.

 • 24 kwietnia 1759 Barbara Chomentowska, żona skarbnika sandomierskiego. Dobrodziejka klasztoru.

 • 23 maja 1759 Marcjanna Tabaszowska ze wsi Kąpiele.

 • 28 maja 1759 Helena Ksiąszkowa, uboga, całe lata siedziała pod naszym kościołem i służąc mu.

 • 1 lipca 1759 dziecko,córka Gnoińskiego ekonoma (zarządcy) pilickiego.

 • 17 sierpnia 1759 Miszczoska, właścicielka Irządz, przyjęła habit III Zakonu.

 • 5 sierpnia 1760 Unikowska, panna, najbardziej szanowana przez naszą fundatorkę.

 • 10 październik 1760 Wojciech Wessel ,ojciec podskarbiego Królestwa Polskiego i dziedzica pilickiego, kasztelan warszawski.

 • 28 stycznia 1761 ks.Kazimierz Lachowicz,dziekan lelowski,prepozyt w Mrzygłodzie i proboszcz Kroczyc.

 • 13 lutego 1761 żona służącego dworskiego.

 • 22 grudnia 1761 Marcin Walewski z Pełczy, podkomorzy sieradzki.

 • 5 maja 1762 Michał Kobielski ze wsi Udórz.

 • 10 maja 1762 Błeszyński, ponad 89 lat, podczaszy bracławski,ze wsi Przybysławice.

 • 14 maja 1762 Marcin Piętka stolarz ze wsi Sałsze przyległej do Śląska.

 • 10 grudnia 1762 dziecko ze wsi Szyce.

 • 8 lutego 1763 Marianna Koźmieńska z Ligoty.

 • 12 lutego 1763 dziecko Dominika Kalinowskiego z miasta Pilicy.

 • 14 lutego 1763 dziecko Gnoińskiego ekonoma pilickiego.

 • 12 czerwca 1763 Szymon Płowczyk, syn młynarza ze wsi Wierbka.

 • 19 sierpnia 1763 Michał Gosławski z Bonowic.

 • 25 sierpnia 1763 ks.Stanisław de Werbno Pawłowski, prepozyt żarnowicki, potem proboszcz w Obiechowie, członek III Zakonu św. Franciszka, wybudował kościół w Obiechowie, człowiek niezwykłej pobożności. [uzupełnienie: Zm. 26 sierpnia 1763, w wieku 63 lat. Źródło: Ks.Franciszek Navarra. Historya kościołów Michałowskiego i Obiechowskiego. Kraków. Gebethner i Spółka.1893

 • 7 kwietnia 1765 Wojciech Sikorski,zakrystian kolegiaty pilickiej.

 • 14 kwietnia 1765 Karol Niedźwiedzki,strażnik z Koziegłów.

 • 26 maja 1765 Stefan Zakrzewski,chorąży lelowski,75 lat,z III Zakonu.

 • 2 maja 1767 Anna ze Stockich Zieleńska,miecznikowa warszawska.

 • 16 czerwca 1767 Joanna Tarnawska,chorążyna czernichowska.

 • 16 września 1767 dziewczynka,córka Brzezińskiego,ekonoma [zarządcy] ogrodzienieckiego.

 • 3 grudnia 1767 Kazimierz Jordan,starosta siemiechowski.

 • 26 lutego 1768 dziecko dwuletnie Piaseckiego z Dzwonowic.

 • 14 marca 1768 dwuletnia dziewczynka,córka Wawrzyńca Turskiego,kucharza w klasztorze.

 • 21 kwietnia 1768 Barbara Spinkowa,podstolina kijowska,ze wsi Buk,parafia Gołcza,tercjarka franciszkańska.

 • 7 kwietnia 1769 Gaspar Ortowski,posługujący w klasztorze,stróż nocny sadzawek ofiarowanych klasztorowi przez fundatorkę.

 • 22 grudnia 1769 Marcjanna Dalowska,podkomorzyna sieradzka.

 • 31 stycznia 1771 Józefa ze Straszewskich Kowalska,ze wsi Brzozówka,żona trybuna ziemskiego stężyckiego,za zgoda proboszcza ze Szreniawy.

 • 27 lutego 1773 Katarzyna Piegłowska,przez lat około dwadzieścia leżała ciężko chora, członkini III Zakonu.

 • 13 marca 1773 Justyna z Borzęckich Kalinowska, żona starosty lelowskiego i syndyka klasztoru pińczowskiego, członkini III Zakonu,szczególna dobrodziejka klasztoru.

 • 26 kwietnia 1773 Jadwiga z Walewskich Walewska,żona starosty libertowskiego, żyła w małżeństwie około 7 lat, zmarła po porodzie, była w III Zakonie.

 • 24 marca 1774 Tekla z Białeckich Piasecka,okrutnie zabita siekierą przez swego służącego.

 • 10 maja 1774 Stanisław Węgierski, podkomorzy sądecki, dobrodziej klasztoru.

 • 16 lutego 1775 Anna Katerlina [Katerla] chorążyna bracławska ze wsi Jeziorowice.

 • 26 lutego 1775 Mikołaj Henrion przezwiskiem Clermont.

 • 17 maja 1775 de Bętkowa Spinek,podstolina kijowska ze wsi Buk.

 • 25 lutego 1776 Andrzej Lewicki,miecznik połocki,ze wsi Lgota.

 • 27 maja 1776 Franciszka z Zakrzewskich Lisowska.

 • 14 listopada 1776 Jadwiga Eminowiczowa.

 • 18 listopada 1776 Józef Życzyński,podstoli Bracławski.

 • 1777 Grabiański,podczaszy zakroczymski.

 • 1777 Ignacy Wielogłowski.

 • 19 lutego 1778 Barbara Wielogłowska, matka Ignacego.

 • maj 1780 Elżbieta Przemyska,żona substytuta klasztoru.

 • 6 czerwca 1780 Jan Stocki,lat 12,syn Józefa Stockiego z woj.krakowskiego.

 • 31 października 1781 Konstancja Życińska,podstolina bracławska, wdowa,z domu Komornicka,ze wsi Kleszczowa, członkini III Zakonu.

 • 10 maja 1783 Teresa Błażejowska, panna.

 • 11 listopada 1784 Feliks Sośnicki,dziecko,syn Franciszka posługującego w kuchni.

 • III 1785 Jakub chłop,[włościanin],pochowany z wdzięczności za półroczną posługę w klasztorze.

 • 30 marca 1785 Konstancja Pękosławska,dziecko.

 • 10 grudnia 1785 Walentyn Szpyrka,biedak.

 • 4 lutego 1786 Joanna Wesslówna,córka kasztelanica warszawskiego,pochowana w krypcie fundatorów.

 • 10 czerwca 1786 Kajetan Soszyński, koniuszy starosty lelowskiego.

 • 4 sierpnia 1786 Jerzy Gromlewicz ,kuchmistrz.

 • 19 marca 1786 Marianna Sośnicka,żona Franciszka, kiedyś pomagała w zakrystii i w kuchni klasztornej,

 • 15 stycznia 1787 dziecko Sołtyków ze wsi Ligota,ochrzczone przez położną zaraz po urodzeniu.

 • 10 marca 1788 Maciej Bleszyński ,syn burgrabiego sieradzkiego.

 • 17 kwietnia 1788 Jadwiga,wdowa,uboga.

 • 25 czerwca 1789 Franciszek Pakosławski, dziecko, syn Jacka i Marianny Pakosławskich z Przychód.

 • 30 czerwca 1789 Leon, drugie dziecko Pakosławskich.

 • 27 lipca 1789 Jerzy Leski z Łan Małych, pułkownik wojsk niemieckiego autoramentu.

 • 4 lutego 1790 Marcjanna Grabiańska ze wsi Szyce.

 • 21 lipca 1790 Joanna ,dziecko Pakosławskich ze wsi Dobra.

 • 4 lutego 1791 Franciszka Łuszczykiewiczowa, panna.

 • 16 kwietnia 1791 Marianna, dziecko, córka Franciszka, kucharza klasztoru.

 • 27 maja 1791 Teodor Wessel, hrabia na Czerwinie i Pilczy,wojewoda łęczycki, podskarbi wielki koronny, kawaler Orła Białego.

 • 10 września 1791 Elżbieta Ostaszewska.

 • 8 lutego 1792 Magdalena Walter, dziecko, córka Alberta i Marianny.

 • 6 października 1792 Teodora Wesslówna z Woli Libertowskiej,pochowana tam gdzie fundatorzy.

 • 15 listopada 1791 Karol Kierz,lat 14 ,zmarł przysypany ziemią.

 • 25 kwietnia 1793 Anna Florkowska,wdowa.

 • 10 lipca 1793 Marianna Walterowa z ochrzczony dzieckiem.

 • 31 sierpnia 1793 Ludwik Wessel ,dziecko 17-miesięczne.

 • 2 października 1793 Franciszka Woźnicka.

 • 30 listopada 1792 Helena Lewicka ze wsi Skarżyce.

 • 1 lutego 1794 Józefa Sośnicka,dziecko kucharza klasztoru.

 • 9 kwietnia 1794 Anna Szpyrczewska z Pilicy.

 • 22 sierpnia 1794 dziecko Pawła Wróblewskiego.

 • 27 września 1794 Baltazar Pusienski [?]

 • 16 stycznia 1795 Tadeusz Pękosławski ,dziecko.

 • 26 lutego 1795 Franciszek Feliks Dobrakowski,substytut klasztoru.

 • 9 czerwca 1795 Józefa Kalinowska.

 • 25 kwietnia 1795 Franciszek Sośnicki, przez 16 lat pracował wiernie w kuchni klasztornej.

 • 9 sierpnia 1795 Gabriel Grzymski ze wsi Strzegowa, podsędek ziemski czchowski.

 • 13 września 1795 Michał Wielogłowski ze wsi Czaniec,pułkownik wojsk koronnych.

[Teresa Chomętowska?]

 • 5 stycznia 1796 Tekla z Kmitów Grabiańska ze wsi Zawada.

 • 18 lutego 1796 Jerzy Nowakowski,wójt pilicki.

 • 16 marca 1796 Barbara Łęska ze wsi Łany.

 • 29 maja 1797 Michał Grabiański,starosta szycki.

 • 15 lipca 1797 Alojzy Gralewski,uczony (nauczyciel) pilicki.

 • 7 czerwca 1798 dziecko miesięczne.

 • 12 września 1798 dziecko czteromiesięczne.

 • 26 listopada 1798 Wawrzyniec Turski,niegdyś sługa p.Wessla.

 • 1798 Salomea,dziecko,córka Antoniego Gogoczowskiego.

 • 2 marca 1799 Zofia,dziecko Pakosławskich z Dobrej.

 • 7 sierpnia 1799 Antoni Szczepański z Przychód.

 • 16 listopada 1799 Hiacynta,dziecko,córka Tomasza Ciepielowskiego,biedaka posługującego w klasztorze.

 • 27 lipca 1800 Marianna 16-miesięczne dziecko Józefa i Rozalii Łabędzkich.

 • 16 listopada 1800 ks.Józef Hayrich,prepozyt kościoła kanoników regularnych od pokuty reguły św.Augustyna w Pilicy-Zarzeczu. Tercjarz franciszkański, l.77, kapłan 53. Pochowany tu na swoje życzenie, obok naszych braci.

 • 22 maja 1802 Magdalena Korzeniowska kapitanowa niegdysiejszego wojska polskiego, dobrodziejka klasztoru stopnickiego.

 • 20 czerwca 1802 Józef Spytkiewicz ,kowal, samotny,ok.50 lat.

 • 5 września 1802 Julianna Skupieńska, wdowa,lat 60.

 • 12 lutego 1803 Ludwika z Soszyński,lat 62,ze wsi Szypowice.

 • 16 lipca 1803 kilkumiesięczne dziecko geometry Brzozowskiego.

 • 21 lipca 1803 Elżbieta Korpalska.

 • 24 lutego 1804 Johann von Praeising,pułkownik kirasjerów pruskich.

 • listopad 1805 Honorat Józef Skowroński,mieszczanin pilicki.

 • 2 stycznia 1806 Honorata Marianna Skowrońska,mieszczka,żona Honorata Skowrońskiego.

 • 8 marca 1806 19- letni syn Gertrudy i Mikołaja Szewczyków ze Sławniowa.

 • 12 marca 1806 Dymitr Wessel,bratanek fundatorki,pochowany w krypcie fundatorskiej.

 • 21 marca 1806 Ewa z Szaniawskich Wesslowa z Woli Libertowskiej,żona Karola Wessla,pochowana w krypcie fundatorskiej.

 • 19 maja 1807 Małgorzata Marianna z Kozłowskich Pękosławska,dobrodziejka klasztoru w Pilicy i w Gliwicach, pochowana w habicie tercjarskim.

 • 25 lipca 1807 Jan Jastrząbek z Wierbki.

 • 20 sierpnia 1807 Franciszek,dziecko Adama Klimkiewicza,kucharza klasztornego.

 • 21 września 1807 Franciszek Solnicki,prawie stuletni starzec, ubogi mieszczanin pilicki.

 • 2 października 1807 Józefa ,dziecko Adam i Elżbiety Klimkiewiczów, mieszczan pilickich posługujących w klasztorze.

 • 27 marca 1808 Maciej Wichtowicz,niegdyś polski żołnierz

 • 30 marca 1808 Agnieszka,dziecko 11-tygodniowe,córka Jakuba i Heleny Włodarskich, mieszczan pilickich.

 • 24 kwietnia 1808 Gertruda Szewczykowa ze Sławniowa.

 • 25 listopada 1808 chłopiec czteroletni,syn Tomasza i Elżbiety Czapliców.

 • 7 marca 1809 Wawrzyniec Łodzicki,niegdyś żołnierz.

 • 14 kwietnia 1809 Agnieszka Myszkowska,staruszka, uboga wdowa.

 • 26 lutego 1810 Barbara Zdzieblińska,wdowa, mieszczka pilicka.

 • 11 kwietnia 1810 Katarzyna Dziedzieżka ze wsi Ciszówka.

 • 8 marca 1811 Józef,dziecko prawie trzyletnie Karola i Małgorzaty [z Gostkowskich] Wesslów z Woli Libertowskiej. Pochowane w krypcie fundatorskiej.

 • 8 marca 1811 Antoni,dziecko półtoraroczne Antoniego i Balbiny z Grudzińskich.

 • 29 kwietnia 1811 córka bezimienna Karola i Matyldy Wesslów z Woli Libertowskiej. Pochowana w krypcie fundatorskiej.

 • 5 kwietnia 1813 Justyna Bronicka.

 • 18 kwietnia 1814 Franciszek Wałek z Dzwonowic,tercjarz.

 • 13 maja 1814 Franciszek Fidyk przez wiele lat ogrodnik klasztoru.

 • 14 lutego 1816 Tekla z Grodzickich Karasiowa z Udorza.

 • 15 lutego 1822 Tomasz Czechowski.

 • 1 kwietnia 1826 Karol Wessel,hrabia ,starosta libertowski,dobrodziej klasztoru, z Woli Libertowskiej,syn Teodora Wessla.

 • 6 lutego 1829 Izabela z Błeszyńskich Grabiańska z Biskupic.

 • 15 maja 1829 Urszula Brzyska l.71.

 • 28 maja 1829 Nepomucena Stojowska, 15 lat,córka Jana i Karoliny Stojowskich z Pradeł, na pogrzebie było 23 kapłanów.

 • 7 października 1829 Franciszek Berger,słynny lekarz dobrodziej klasztoru.

 • 5 listopada 1833 Eliasz Wessel ,lat 21, syn Karola i Matyldy Wesslów z Woli Libertowskiej.

 • 22 października 1838 Mateusz Depczyński,profesor szkoły w Pilicy.

 • 31 stycznia 1850 Franciszka z Wesslów Witkowska ze wsi Zabrodzie,córka Karola,pochowana w krypcie fundatorów.

 • 6lipca 1858 Matylda z Gostkowskich Wesslowa,żona Karola,

 • 1865 Tekla z Michalskich Gruszczyńska.

 • 1870 Franciszek Gruszczyński,syn Antoniego, mąż Tekli.

 • 6 lutego 1890 Franciszek Gruszczyński,syn Franciszka.

 • 6 grudnia 1890 Maria Rozalia Brygida z Jurkowskich Gruszczyńska,żona Franciszka.

 • 17 lipca 1930 Stanisław Florian Gruszczyński,ostatni syndyk klasztoru.

Listę osób pochowanych w podziemiach klasztoru opracował o.Wacław Michalczyk.

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczoną wyżej listę osób świeckich pochowanych w podziemiach kościoła i klasztoru oo.franciszkanów w Pilicy -Biskupicach sporządził o. Wacław Michalczyk, gwardian w latach 2002-2012, bazując na zapisach w klasztornych dokumentach. To wspaniały przykład na to, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi,. Są na niej osoby „proste” -jest Helena Ksiąszkowa, uboga, całe lata siedziała pod naszym kościołem i służąc mu. Jest Jakub chłop, pochowany w 1785 r. z wdzięczności za półroczną posługę w klasztorze czy też Walentyn Szpyrka, biedak. Są na niej też ciekawe, niemal zapomniane postacie, które chcę Wam przybliżyć. W podziemiach spoczęli między innymi:

 1. 21 stycznia 1750 [podane daty to daty pochówów a nie śmierci]. Krzysztof Tomnicki. Burgrabia krakowski. Dobrodziej pilickiego klasztoru. W koronice imbramowickiego klasztoru norbertanek, w latach 1725 i 1727, występuje Krzysztof Tomicki z Sulisławic (koło Olkusza). W pierwszą sobotę po święcie św. Piotra 1732 roku Krzysztof Tomicki zapisał na Sulisławicach 1000 złp na rzecz kościoła w Kossowie, w powiecie włoszczowskim, w gminie Radków. Bto wówczas kosciół pw. Wszystkich Świętych. Był to prawdopodobnie pierwotny, niezachowany, kościół drewniany, sprofanowany w okresie reformacji przez dziedzica rzeszowskiego. Nowy, murowany został konsekrowany w roku 1766. W 1759 roku burgrabią zamku krakowskiego był Józef  Tomicki.

 2. 1755. Konstancja z Ostrowskich Młodzianowska. Dziedziczka Nakła [koło Szczekocin] i Szyc [obecnie w gminie Pilica]. Urodziła się około 1710 r. Była żoną Stanisława Kostki Młodzianowskiego, chorążego znaku pancernego u marszałka wielkiego koronnego F. Bielińskiego. Stanisław Kostka był synem Stanisława (zm. w 1717 r.) i Aleksandry Czyżowskiej. Dzierżawił Szyce, Sierbowice, Szypowice i Dzwonowice.

 3. 22 września 1755. Mikołaj Strzała. Podstoli malborski. Był w III Zakonie. 9 października 1727 był świadkiem na ślubie starosty oświęcimskiego Adama Małachowskiego z Małachowa, zawartym w krakowskim kościele Mariackim z Anną Rosnowską.

 4. 19 kwietnia 1758. Zofia Joanna z Grabiańskich Piasecka z Niegowonic. Dobrodziejka pilickiego klasztoru. Urodzona w Winownie z Wielmożnych Antoniego i Anny z Majeckich małżonków Grabiańskich i ochrzczona w parafii Koziegłówki 27 maja w 1732 roku. W czasie choroby przyjęła habit III Zakonu. W Chechle, w 1754 roku, poślubiła Antoniego Piaseckiego. Z małżeństwa tego w parafii Chechło zostały ochrzczone dzieci: w 1755 roku Magdalena Anna i w 1757 roku Marianna Franciszka.

 5. 24 kwietnia 1759. Barbara Chomentowska. Żona Mikołaja Chomentowskiego, skarbnika sandomierskiego. Dobrodziejka klasztoru. W 1746 r. (1755?) Mikołaj Chomentowski, skarbnik sandomierski ofiarował klasztorowi obraz olejny malowany na płótnie, Chrystus dźwigającego krzyż. Obraz ten rodzina Chomentowskich przechowywała od pokoleń. W1784 r. Zefiryn (lub Serafin) Michalski gwardian pilicki od 5 lipca 1787 do roku 1788, przeniósł do kościoła ten obraz, który dotychczas wisiał w ołtarzyku na korytarzu, na wprost zakrystii i umieścił go w ołtarzu Najświętszego Imienia Jezus.

 6. 10 październik 1760. Wojciech Wessel. Ojciec podskarbiego Królestwa Polskiego i dziedzica pilickiego, kasztelan warszawski. 

 7. 28 stycznia 1761. ks. Kazimierz Lachowicz. Właściwie: Jan Kanty Kazimierz Lachowicz. Pochodził ze szlachty. Urodził się w Mrzygłodzie w roku 1708 r. Wyświęcony został w 1736 r. Proboszczem w Kroczycach został w 1737 r. W tym samym roku został kanonikiem pilickim. Za ks. Lachowicza został wybudowany w Kroczycach domek nazwany organena przeznaczony dla organisty. Był w 1745r. dziekanem lelowskim. W kościele w Kroczycach znajduje się kielich z napisem Hic calix expensis M.C.Lachowicz loci praelati comparatus An. D. 1758 oretur pro ipso. W 1746 r. został poroboszczem w Mrzygłodzie gdzie 14 listopada 1746 r. urządził uroczyste pochowanie kości wyjętych z grobów kościelnych. W tym samym roku rozpoczął prowadzenie Księgi Zmarłych i Księgi małżeństw. Dokończył dostawioną do ściany północnej kościoła, murowaną kaplicę Matki Bożej Różańcowej, której budowę rozpoczął ks.Węgrzynkowski. W jej ołtarzu w 1747 r. umieścił obraz Matki Bożej Różańcowej. Nabył barokową monstrancję: Nad słońcem Bóg Ojciec, na szczycie większa korona, trzon tworzy Wniebowzięta. Napis: „Expensis M. C. Lachowicz loci praelati 1758 O retur proipso. Na podstawie wypukłorzeźby św. Jozefata, Kazimierza, Florjana, Stanisława Kostki. Ufundował portatyle 1, chór, organy, ławki, relikwiarze, korony dla obrazu MBR i sygnaturkę (w roku 1700). Z jego fundacji przy parafii mieli pracować dwaj wikariusze, stały nauczyciel, organista, zaś co pięć lat miały odbywać się misje. 11 stycznia 1761 r. w Kroczycach o. Jakób Włodarski superior domu Stradomskiego Congr.Misionum odebrał z rąk ks. Lachowicza 1000 zł na fundację misji we Mrzygłodzie. Ks.Lachowicz dokonał w 1761 r. zapisu 6000 zł. na kształcenie kleryka z Mrzygłodu. Urządził wprowadzenie relikwii świętych, sprowadził misjonarzy w 1760 r. Mansjonarz co sobotę, z wyjątkiem przypadadających uroczystości, miał śpiewać mszę de Beata za dusze fundatora. -ks. Kazimierza Lachowicza. Powołał bractwo Różańca świętego. Z jego zapisu Bractwo to miało swego dobrze uposażonego promotora, który wraz z ludem i dziatwą szkolną śpiewał różaniec. Zostawił różne legaty na cele kościelne. Wybudował kaplicę na cmentarzu, postawił dwie figury św. Jana Nepomucena, wyremontował stary kościółek Wszystkich Świętych na Pasterniku. Nabył plac na Pasterniku, gdzie postawił zabudowania gospodarcze. Był doktorem filozofii. Jego portret, w tak zw. doktoratce pod szyją, znajduje się w mrzygłodzkiej zakrystii. Miastu darował pole, które zwano Lachowień. Był dziekanem kolegiaty pilickiej. W roku 1755 zapisał 4000 zł na Drogini, na kształcenie kleryka z pilickiego kościoła. 28 stycznia 1761został pochowany w pilickim kościele oo. reformatów.

 8. 22 grudnia 1761.Marcin Walewski z Pełczy herbu Colonna (Kolumna). Urodził się w roku 1700, jako syn Franciszka Walewskiego i Felicji z Finków. Zaczynał karierę urzędniczą od skarbnikostwa piotrkowskiego, które trzymał w latach 1726-1734. Następnie przeszedł o kilka szczebli wyżej, na podczaszostwo piotrkowskie które dzierżył wlatach1734-1737. W 1735 roku, jako marszałek województwa sieradzkiego, podpisał uchwałę Rady Generalnej konfederacji warszawskiej.W latach 1737 -1750był stolnikiem sieradzkim a w 1750 r. wybrano go na sejmiku podkomorzym sieradzkim, jednak część szlachty oprotestowała ten wybór ze względu na zbyt wczesną porę (przed wschodem słońca), co jednak nie przeszkodziło w otrzymaniu nominacji. Podkomorzym był do śmierci. Walewski żenił się dwukrotnie. Jego pierwszą żoną, poślubioną w roku 1736, w Minodze, była Magdalena Antonina z Szembeków ze Słupowa herbu asnego, wdowa po Pisarzewskim ze Słupowa, z którą miał trzech synów: Józefa, [ok.1737-1807] podczaszego krakowskiego; Michała[ur.1735-zm.1806]- staros bocheńskiego,członka Sejmu Wielkiego, kawalera orderów Orła Białego i św.Stanisława, marszałka regionalnego Konfederacji Targowickiej (1792), senatora IRP (1784-1792), starostęwielickiego i wojewody sieradzkiego (1784-1792). Pierwsza żona Michała, Jadwiga z Walewskich Walewska, która zmarła po porodzie, 26 kwietnia 1773 została pochowana w Pilicy. Kolejny syn –Romuald [ok.1738-1812]był konsyliarzem Rady Nieustajacej. Michał miał również córkę -Annę Ludwikę, zamężną za Adamem Śląskim, pułkownikiem wojsk koronnych, zmarłą w sędziwym wieku, w 1832 r.Drugą żona Marcina [ślub ok. 1740] była Marcjanna z Romerów z Wierzbicy, herbu Grzymała [ur. ok. 1720-zm. po 1761], za sprawą której uzyskał dobra w województwie krakowskim. Z tego związku narodzili się: Franciszek [1745-1813]; Kacper [1750-1806] 2-członek Sejmu Wielkiego, Adam [1750-1831]-brygadier wojska koronnego;Justyna, Marianna i Paulina. Michał Walewski zmarł14 grudnia 1761 r.

 9. 25 [lub 26] sierpnia 1763. Ks. Stanisław de Werbno Pawłowski. Urodzony w 1710 w Trzcinicy, w ziemi wieluńskiej. Człowiek niezwykłej pobożności. Dr świętej teologii. Wyświęcony został 19 grudnia 1739 r. W latach 1751/52 był proboszczem w Przegini w parafii Nativitas s. Joannis Baptistae et s. Nicolaus Ep. Prepozyt w Łanach, prepozyt żarnowicki, potem proboszcz w Obiechowie gdzie w latach 1760-63 wybudował kościół, który ufundowała Katarzyna z Lubrańca z Dąmbskich Mieroszewska, wdowa po Kazimierzu Felicjanie Mieroszewskim.

 10. 3 grudnia 1767. Kazimierz Jordan. Urodził się ok. 1700 r. Był synem Władysława Jordana z Myślenic herbu Trąby (ur. ok.1670 -zm.1718) i Katarzyny Męcińskiej z Kurozwęk herbu Poraj (ur. ok.1690 -zm.1755). Był podczaszym krakowskim (1728-1747), starostą siemichowskim (wymieniony z tym tytułem w latach 1750, 1761, 1764), stolnikiem podolskim, porucznikem znaku pancernego (1746), pułkownikiem i dziedzicem Szalowy. Ożenił się z Marią z Wiatrowic Wiktor. Ze związku tego urodził się syn -Tadeusz (ok.1730) i sześć córek: Katarzyna (po 1730-1808); Salomeę(ur. po 1730)); Anastazja (ur.po 1730); Aniela (ok.1740-1812); Zuzanna (ur. ok. 1740. Drugim mężem Zuzanny był generał Konstanty Gostkowski, z którym miała córkę Matyldę, żonę Karola Wessla. Matylda i Karol również pochowani są w pilickim klasztorze); Konstancja. Drugą żoną Kazimierza Jordana była Marianna Korwin-Krasińska z Krasnego h. Ślepowron, z którą miał córkę Teklę (ur.1740). Z trzecią żoną miał syna. Kazimierz Jordan zmarł w roku 1767.

 11. 13 marca 1773. Justyna z Borzęckich Kalinowska. Członkini III Zakonu, szczególna dobrodziejka pilickiego klasztoru.Urodziła się w roku 1710 (lub w 1730). Była córką Franciszka Borzęckiego herbu Półkozic, (podstoli wielki litewski w 1732 roku, starosta żydaczowski w latach 1730-1740, skarbnik lwowski w latach 1724-1730) i Ludwiki Marianny z Pociejów (ur.1690). Dziadkami Ludwiki ze strony matki byli Ludwik Konstanty Pociej i Emerencjanna Warszycka lub z Pociejem ok.1710. Po jego śmierci poślubiła hrabiego Montmorency). Braćmi Justyny byli: Antoni, Aleksander Maciej i Ludwik Stanisław. Poślubiła Ignacego na Wielkiej Kamionce Kalinowskiego herbu Kalinowa (ur.1720-zm.1782). Ze związku tego urodzili się: Seweryn Ksawery (1759-?); Antonina Walewska; Justyna (1750-1809); Agnieszka; Franciszka Olszewska; Józefa i syn Ludwik Bartłomiej. Ignacy był cześnikiem halickim (1746), członkiem Stanów Galicyjskich, starostą dobrahostowskim (1765), syndykiem klasztoru pińczowskiego i starostą lelowskim (1765). Justyna, wspólnie z mężem, nabyła to starostwo od Łubieńskiej. W 1773 r. Ignacy, po śmierci Justyny, w imieniu swoim i dzieci, zawarł układ z Borzęckim, podstolim koronnym, o spadek po wspomnianej wyżej Emerencjannie z Warszyckich, babce Borzęckiego, a prababce Kalinowskich.

 12. 26 kwietnia 1773. Jadwiga z Walewskich Walewska. Była córką Józefa Walewskiego z Walewic herbu Pierzchała, kasztelana łęczyckiego (ur.1720-zm. 3 stycznia 1763) i Ludwiki Colonna-Walewskiej. Była pierwszą żoną Michała Walewskiego z Walewic herbu Kolumna (ur. 1735). Ślub zawarli w roku 1762 w Bielawach. Z tego związku urodzili się: Teodora, po mężu Jabłonowska (?-1826) i Wojciech. W 1764 roku Michał Walewski był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa łęczyckiego i posłem łęczyckim na sejm elekcyjny. Był I marszałkiem konfederacji barskiej województwa krakowskiego (1771 r.). W roku 1773 Jadwiga zmarła po porodzie. Była w III zakonie. Michał Walewski był podkomorzym krakowskim w latach 1776–1785 i posłem na sejm 1776 roku z województwa krakowskiego. W wyniku rozgrywek między stronnictwami nie został dopuszczony do udziału w obradach.W 1778 r. otrzymał order św. Stanisława, Drugą jego żoną została Ksawera Marianna Jadwiga Turno herbu Kotwice (1750-?), z którą miał córki: Teresę, zamężną Bierzyńską (ok. 1776-1856); Karolinę Teresę Tatianę (1778-1846), zamężna z hrabią Aleksandrem Chodkiewiczem, a następnie z księciem Aleksandrem S. Golicynem (1789–1858); Synami Michała i Ksawery byli: Józef (1780-1813) i Hieronim Jerzy (ok.1780). Od 1779 roku Michał Walewski był szambelanem królewskim, a w nastepnym roku był posłem na sejm z województwa krakowskiego. W latach 1784-1792 był senatorem I RP a wojewodą sieradzkim w latach 1785–1792. W 1785 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. W czasie Sejmu Czteroletniego (1788–1792) wysunął projekt rozbudowy polskiej armii do 100 000 żołnierzy. Rotmistrzem kawalerii narodowej był w 1789 roku. W 1790 poślubił Szczęsną Feliksę Feliciatas Kokoszka-Michałowską z Michałowa, herbu Jasieńczyk (ur.1770 -zm.19 marca 1844 we Włoszczowej), wdowę po Marcinie Slaskim, damę Orderu Krzyża Gwiaździstego. (Jej bratankiem był wybitny malarz Piotr Michałowski). W 1792 Michał Walewski został marszałkiem regionalnymi konsyliarzem konfederacji generalnej koronnej (targowickiej). Figurował na stworzonej w 1792 r. przez posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa, liście posłów i senatorów, na których Rosjanie mogą liczyć przy rekonfederacji i obaleniu dzieła 3 Maja. W 1793 r. Michał został odznaczony pruskim Orderem Orła Czerwonego. Był również starostą bocheńskim, wielicki i libertowskim. W roku 1798 rozwiódł się ze Szczęsną Feliksą, która następnie poślubiła Ignacego Juliana hr. Komorowskiego h. Korczak.Ciekawa to postać: stanął konsekwentnie po stronie rządu, popierając przedstawione sejmowi projekty, m. in. projekt prawa małżeńskiego, ostro zwalczany przez opozycję i kler […] Artykuł >>> rzuca nieco światła na temat przyczyny rozwodu ...albo jeszcze bardziej ją zaciemnia. Michał Walewski zmarł w roku 1806.

 13. 24 marca 1774. Tekla z Białeckich Piasecka. Zabita siekierą przez swego służącego.

 14. 18 listopada 1776. Józef Życzyński, podstoli bracławski.

 15. 4 lutego 1786. Joanna Wesslówna, córka kasztelanica warszawskiego, pochowana w krypcie fundatorów. Jej ojciec -Bartłomiej Józef Wessel, kasztelnic warszawski, syn Wojciecha Wessla z jego pierwszego małżeństwa z Parysówną, zmarł w 1781. Pochowany został w warszawskim kościele NMP na Nowym Mieście.Ze świeckich zaś osób spoczął w kościele Panny Maryi[…] synowiec [bratanek]ostatniej z królewicowych rodziny Sobieskich, Bartłomiej Józef Wessel, kawaler maltański, kasztelanie warszawski, który w dziele wydanem po łacinie w Amsterdamie dzielnie zbijał błędy niedowiarków encyklopedystowskich. Umarł ten Wessel 3 lipca 1781 r.

 16. 27 lipca 1789. Jerzy Antoni Łęski. Syn Wojciecha i Magdaleny Kańgówskiej. Pułkownik wojsk koronnych (w regimencie dragonii Wielopolskiego, niemieckiego autoramentu). Posiadał prawem emfiteutycznym 1, na lat 50, wybraniectwo 2 Małe Łany. W 1749 poślubił Barbarę Łukawską. Odnotowany został w klasztornych w dokumentach jako Jerzy Leski z Łan Małych, pułkownik wojsk niemieckiego autoramentu. 16 marca 1796 spoczęła obok niego jego małżonka -Barbara Łęska ze wsi Łany.

  Synami Jerzego i Barbary byli:

  Józef Franciszek Stanisław, urodzony 7 września 1760 r. w Łanach Małych (gm.Żarnowiec), brygadier korpusu szlacheckiego kadetów, major wojska polskiego, profesor astronomii w Akademii Krakowskiej, dyrektor obserwatorium, oraz członek czynny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Królestwie Polskim. Wykonywał akwaforty i malował portrety miniaturowe, ilustrował książki i kopiował obrazy, tworzył kompozycje historyczne i alegoryczne. Miał za żonę Karolinę Hube. Zmarł 13 lipca 1825 r.

  Teodor, kapitan wojsk Polskich, dziedzic dóbr Swojczany, w roku 1795 pojął za żonę Teresę Sikorską. W 1850 zadłużony majątek Dąbrowica dzierżwiony przez Łuczyckich  przeszedł na własność skarbu państwa i został oddany w dzierżawę Teodorowi Łęskiemu.

  1 wieloletnia, dziedziczna i zbywalna dzierżawa gruntu

  2 Posiadłość królewska, z której powoływano chłopów do piechoty wybranieckiej. Dobra lenne, obowiązane do dawania rekruta.

 17. 27 maja 1791. Teodor Wessel, hrabia na Czerwinie i Pilczy, wojewoda łęczycki, podskarbi wielki koronny, kawaler Orła Białego. 

 18. 13 września 1795. Michał Wielogłowski ze wsi Czaniec, pułkownik wojsk koronnych. Urodził się prawdopodobnie w roku 1730, jako syn cześnika mielnickiego. Towarzysz chorągwi pancernej, chorąży znaku husarskiego w 1752 r. starosta lubaczowski, elektor Stanisława Augusta w 1764 r. jako delegat województwa krakowskiego, burgrabia zamkowy krakowski w 1765 r. pułkownik kawaleryi narodowej 1785, 1787 r. Dziedzic Gosprzydowy (pow. brzeski, gm. Gnojnik), która w rękach tej rodziny była od średniowiecza do 1798 kiedy Barbara Wielogłowska sprzedała swój majatek Janowi Komarowi. Właściciel Czańca (pow.bielski, gmina Porąbka). Właściciel wsi Przełaj w gminie dziszów, którą Wielogłowscy przejęli od Płazów. W końcu XVIII wieku (po śmierci Wielogłowskiego?) Przełaj przechodzi do rąk Tadeusza Lisickiego. Trzykrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa miał syna i córkę.

 19. 5 stycznia 1796. Tekla Apolonia Grabiańska. Urodziła się 11 lutego 1766. Wyszła za mąż za Wojciecha Grabiańskiego z Niegowonic (ur. ok.1747, syn Antoniego i Anny z Majeckich), urzędnika skarbowego w Żarkach, dziedzica dóbr wsi Niegowonice. Wojciech i Tekla mieszkali w dworze w Niegowonicach do około 1795 roku, a następnie w Zawadzie gdzie 2 stycznia 1796 zmarła Tekla. Dzieci Wojciecha i Tekli: Felicjan Józef Wojciech (ur.17 lutego 1780 roku); Hieronim (ochrzczony 9 listopada  1781 roku, zmarł 5 sierpnia 1785 roku); Antoni Jan z Padwy (urodzony 16 czerwca 1785 roku; w 1843 r. był legitymowanyze szlachectwa w Królestwie Polskim); Kajetan Dominik Emanuel (urodzony 4 sierpnia 1793 r.).

 20. 16 marca 1796. Barbara Łęska. Żona Jerzego Antoniego (zob.poz.16).
 21. 29 maja 1797. Michał Grabiański, starosta szycki. Urodził się około 1730 r. w Niegowonicach. 26 lipca 1753 poślubił w Wojkowicach Mariannę Gutowską, córkę Walentego i Anny. Ze związku tego ok.1755 r. urodził się: Ignacy Grabiański. Wiadomo, że w roku 1761, dzięki pożyczce udzielonej przez kustosza pilickiego ks. Górskiego, który pożyczył 370 czerwonych złotych pod zastaw Szypowic, Teodor Wessel spłacił poddzierżawcę  (posesora arendownego) starostwa szyckiego -Dzwonowic Sierbowic i Siamoszyc- Bogusława Nieszkowskiego trzymającego te wsie w zastawie za pożyczkę i mógł wydzierżawić je kolejnemu pożyczkodawcy. Został nim Michał Grabiański, który dzierżawił Tenutę Szyce, Sierbowice, Dzwonowice i młyn w Samoszycach, znajdującą sięw dożywotnim posiadaniu Teodora Wessla. W 1773 r. syn Michała -Ignacy Grabiański, został przyjęty na Uniwersytet Jagielloński. W 1774 r. Teodor Wessel wydzierżawił Michałowi Grabiańskiemu Siamoszyce, a w 1775r. -jako zastaw za pożyczkę -Szypowice. 29 grudnia 1780 r. w kronice klasztornej odnotowano, że: za modlitwą zakonników i rodziców - Tekla Grabiańska, córka Michała ze Szyc, ciężko i niebezpiecznie chora, uzdrowiona została dzięki modlitwie w pilickim klasztorze pod obrazem Chrystus dźwigający krzyż. W 1786 r. Ignacy Grabiański, syn Michała, był wraz z ojcem posesorem arendownym (poddzierżawcą) starostwa szyckiego. W latach 1786-1787 jako dzierżawca Sierbowic wymieniany jest Michał Grabiański, cześnik owrucki, cześnik latyczowski. W 1788 kończy się dzierżawa Siamoszyc przez Grabiańskich. W ciągu kilku następnych lat trwa zamieszanie w prawach własności starostwa szyckiego.W roku 1789: Tenuta Szyce, Sierbowice, Dzwonowice i młyn w Samoszycach W posesyi JW Teodora Wessla ekspodskarbiego wielkiego koronnego, Orderu Orła Białego kawalera, dożywotniej, zaś w dzierżawnej posesyi ur. Michała Grabiańskiego, której złożywszy przywilej, czyli konsens w r. 1760 do ustąpienia prawa W.Młodzianowskiego i przysięgi ekstrakt przez wspomnianego JW Teodora Wessla przed księgami ziemskimi lelowskimi stosownej z prawem, dnia 16 lipca roku niniejszego wykonanej…Tymczasem z roku 1787 r. pochodzi informacja, że Michał Grabiański, cześnik latyczowski, wydzierżawił prawa do dóbr Szyce od świeżo nobilitowanegoChristiana Wilhelma Zugehoera, rezydenta księcia kurlandzkiego, sekretarza kanclerza koronnego. Znając zawiłości finansowych interesów Teodora Wessla taka rozbieżność nie powinna dziwić. Według spisu z 10 października 1790 r. Michał Grabiański trzymał wówczas, jako zastaw za długi, starostwo szyckie w skład którego wchodziły miejscowości: Szyce, Dzwonowice, Sierbowice i Szypowice. W spisie z 1791 r. Michał Grabiański, cześnik owrucki,wymieniony jest jako posesor-dzierżawca dworu w Szycach. Wraz z nim zamieszkują tam: syn Józef i córki: Agnieszka, Antonina i Katarzyna. Ok.1791 r. w Szycach urodził się Leon Grabiański. W 1791 w dworze w Dzwonowicach mieszka, dzierżawiący tę wieś, syn Michała -Ignacy Grabiański z żoną Teklą z Bronickich i z córką Marianną. W roku 1777 w pilickim klasztorze został pochowany Grabiański, (ur.1711?) podczaszy zakroczymski. 4 lutego 1790 r.została pochowana w pilickim klasztorze Marcjanna Grabiańska ze wsi Szyce. Nie udało mi się ustalić powiązań rodzinnych z Michałem Grabiańskim.

 22. 16 listopada 1800. ks. Marek Józef Hayrich, [Haynrich, Hainrich, Heynrich, Henning]. Syn Krzysztofa. Urodził się 4 lutego 1724 r.W 1744 r. złożył profesję zakonną. 17 września 1746 r. otrzymał święcenia diakonatu a 23 grudnia 1747 r. -prezbiteratu. W 1782 r. przebywał w klasztorze kanoników regularnych od pokuty reguły św.Augustyna w Pilicy, na Zarzeczu, a w roku 1791 był tu przeorem. W latach 1792-95 był przeorem u św. Marka w Krakowie oraz komisarzem generalnym zakonu. Tercjarz franciszkański. Zmarł 16 listopada 1800 r. Pochowany tu na swoje życzenie, obok naszych braci. Tablica pamiątkowa z lacińskim napisem w kruchcie.

 23. 12 marca 1806. Dymitr Wessel,bratanek fundatorki, Marii z Wesslów Sobieskiej, pochowany w krypcie fundatorskiej.

 24. 21 marca 1806. Ewa z Szaniawskich Wesslowa. Pochowana w krypcie fundatorskiej. W dokumentach pojawia się jako: Szeniawska, Szaniawska i Sieniawska. Jej ojcem był Filip Neriusz Nereusz Szaniawski herbu Junosza, (1727-1782), starosta kąkolownicki, starosta bolesławski (1777 r), poseł na sejmy, przemysłowiec. W 1770 został kawalerem Orderu św. Stanisława. Według Herbarza Kaspra Niesieckiego był również kawalerem Orderu Orła Białego. Od grudnia 1744 był żonaty z Ludwiką Załuską, starościanką rawską (ur. ok.1720- zm. 21 sierpnia 1797). Para doczekała się czterech córek i sześciu synów. Spośród rodzeństwa Ewy wyróżnił się brat -Józef (zm. 1809), od 7 czerwca 1769 koadiutor opactwa wąchockiego, następnie opat wąchocki, prałat kapituły krakowskiej i radca konsystorza krakowskiego, kawaler orderu św Stanisława. Nie wiadomo kiedy, ani w którym kościele, odbył się ślub Ewy z Szaniawskich z Karolem Wesslem. Zamieszkali w Woli Libertowskiej. Najwcześniejsza wzmianka o niej jako o małżonce Karola pochodzi z 2 września 1795 r., kiedy przed chlińskim proboszczem, z Józefem Ostaszewskim, podawała do chrztu Józefa Karola Narkiewicza, potomka wójta chlińskiego. Niewiele więcej o niej wiadomo. Zmarła 17 marca 1806, mając 36 lat i nie pozostawiając potomstwa.

 25. 1 kwietnia 1826. Karol Wessel, hrabia, starosta libertowski, dobrodziej klasztoru, z Woli Libertowskiej, syn Teodora Wessla.

 26. 6 lutego 1829. Izabela z Błeszyńskich Grabiańska. Urodziła sięw roku 1802, była córką Jana Błeszyńskiego i Teresa Bortoń. W 1819 r. poślubiła Hipolita Grabiańskiego, który nieco wcześniej rozwiódł się z Heleną z Kmitów, z którą miał syna Wiktora. W 1819 urodził się im syn -Jan Feliks Grabiański. Pomiędzy 11 listopada 1819 a 3 sierpnia 1821 w ręce Hipolita i Izabeli z Błeszyńskich przeszła Kleszczowa. 3 czerwca 1823 r. Hipolit jako Dziedzic Dóbr Rodak Wsi Possesor Wsi Kleszczowa i Izabela stali się szczęśliwymi rodzicami Florentyny Konstancji Antoniny. Prawdopodobnie w roku 1824 dla Hipolita i Izabeli Grabiańskich skończyła się arenda Kleszczowej. W tym samym roku mieszkają już we własnym dworku w Biskupicach, na Bergerówce, pod numerem ósmym. Była to prawdopodobnie transakcja wewnątrz rodziny bowiem w 1802 r. Michał Grabiański, cześnik żytomierski, nabył folwark Bergerówka na licytacji. Tu 17 grudnia 1824 r. urodziła się córka Hipolita i Izabeli, czworga imion: Karolina Ewa Teresa Jadwiga, która zmarła 26 maja 1825 r. Izabela z Błeszyńskich zmarła 3 lutego 1829 r.

 27. 7 października 1829. Franciszek Berger, słynny lekarz, dobrodziej klasztoru. W 1810 roku Teresa z Potockich do związku z Wojciechem Ostrowskiego z Radoszewnicy pod Koniecpolem wnosi, jako posag, folwark Podlesie, który został następnie przekazany Franciszkowi Bergerowi, w zamian za bezpłatne leczenie chłopów i mieszczan z dóbr Koniecpolskich. W 1825 roku Berger: Czując coraz bardziej nadwątlone siły, przymuszonym się bydź widzę reszte dni swoich wypoczynkowi poświęcić a tym samym usunąc się od tych prac i trudów podróżnych które są nie oddzielne dla każdego doktora na prowincyi mieszkającego. Miło mi było przez lat trzydzieści w całej tuteyszej i dalszej okolicy, dopełniać chętnie każdego wezwania, tym więc przykrzej mi teraz przychodzi przez pisma publiczne (dla nie narażenia nikogo na zawód) zawiadomić wszystkich Obywateli którzy mię zaufaniem swoim zaszczycać raczyli, iż dla przyczyn powyższych, trudnić się leczeniem za obrębem mojego mieszkania zupełnie odtąd przestaję; nie odmawiając przecież nikomu w mym własnym domu, rady i przepisów, gdy tego żądać będzie. mieszkać bowiem ciągle będę w wsi mey dziedzicznej Podlesie, położonej między Lelowem a Koniecpolem w Obwodzie Krakowskim -Podlesie 1 Grudnia 1825 r. Franciszek Berger. Doktor Medycyny i Chirurgii. Od 1829 był lekarzem miejskim w Pilicy. W testamencie zapisał datek na rzecz pilickiego klasztoru oo.reformatów, gdzie 7 października 1829 został pochowany. W 1832 r. zapis na rzecz franciszkanów uprawomocnił się: 5 listopada 1832: Kommissya Rządowa Sprawiedliwości Ogłasza: iż Rada Administracyjna Postanowieniem na dniu 4/16 Października r. b. wydanem, zapis summy złp. 200 corocznie przez lat 20 dla OO. Reformatów w Pilicy, testamentem przez niegdy Franciszka Bergera, na dniu 20 Września 1829 r. urzędownie zeznanym uczyniony, stosownie do art. 910 Kod. Cyw. z zachowaniem praw osób trzecich zatwierdziła. w Warszawie dnia 3o Października 1832 r. Z polecenia Dyrektora Głównego Prezyduiącego w Kommis. Rządowey Sprawiedliwości Sekretarz Jeneralny. Referendarz Stanu Borakowski.

 28. 31 stycznia 1850. Franciszka Filipina Petronela z Wesslów Witkowska. Córka Karola Wessla i jego trzeciej żony - Matyldy Mechtyldy Gostkowskiej [zob. poz. 26].Urodziła się 23 maja 1818 r. 25 maja otrzymała chrzest z wody, dopełniony 31 maja sakramentem, udzielonym w kościele w Żarnowcu. 25 sierpnia 1842 r. poślubiła czterdziestoletniego Tomasza Baruth Witkowskiego z Rudołtowic, herbu Nowina, Naddzierżawcę Ekonomii Żarnowieckiey, zamieszkałego na przedmieściu Zabrodzie, gdzie Franciszka zmarła.

 29. 6 lipca 1858. Matylda z Gostkowskich Wesslowa, Urodziła się w roku 1770 jako córka generała wojsk polskich Konstantego Gostkowskiego h. Gozdawa (1730-1790) i Zuzannyz Jordanów herbu Trąby. Żona Karola Wessla, z którym miała dzieci: Konstancję, żonę Walerego Wielogłowskiego, posła na Sejm Krajowy Galicji; Michała (1819-1893), żonatego z Rachelą Karęga i Joannę, żonę hrabiego Godeffroy. Matylda zmarła 3 lipca 1858 r.w Owczarach koło Krakowa.

 30. 14 czerwca 1865. Tekla z Michalskich Gruszczyńska. Urodzona w 1785 roku. Żona Franciszka Gruszczyńskiego.

 31. 19 stycznia 1870 r. Franciszek Gruszczyński (1), urodzony w 1874 r. syn Antoniego i Cecyli z Zakalskich, mąż Tekli z Michalskich.

 32. 6 lutego 1890 Franciszek Gruszczyński (2), syn Franciszka i Tekli z Michalskich. Ur. w 1822 r. Mąż Marii Rozalii Brygidy z Jurkowskich (zobacz:poz.31)

 33. 6 listopada 1890 r. Maria Rozalia Brygida z Jurkowskich Gruszczyńska, żona Franciszka (2). Urodziła się w 1823 r. Według Księgi urodzeń małżeństw i zgonów z roku 1890 zmarła 6 listopada, w wieku 69 lat. [wg książki Franciszka Wojciecha Gruszczyńskiego „Kościół i klasztor oo reformatów w Pilicy-z okazji 200-lecia poświęcenia kościoła” zmarła 6 września]

 34. 17 lipca 1930 Stanisław Florian Gruszczyński, ostatni syndyk apostolski klasztoru. Tercjarz, urodzony w Dobrej 4 maja 1864, [Księgi urodzeń małżeństw i zgonów zmarł 17 sierpnia 1930].

Kim Wy jesteście - my byliśmy.

Kim my jesteśmy - Wy będziecie...

1 Mały, przenośny ołtarzyk tablicowy używany w podróżach

2 Był mężem Teodory, de domo także Walewskiej, która była szwagierką Marii z Łączyńskich, czyli słynnej Pani Walewskiej, znanej z romansu z cesarzem Napoleonem, której mężem był brat Teodory Anastazy Walewski.

Powrót do spisu treści

Wirtualny cmentarz

 

Otto z Pilczy

Zmarł w roku 1384. Miejsce śmierci i pochówku nieznane. Prawdopodobnie spoczywa w niezachowanej kaplicy Pileckich w krakowskim kościele dominikanów. Obecnie stoi w tym miejscu kaplica Lubomirskich pod wezwaniem św. Róży Limańskiej, która została wzniesiona na początku XVII stulecia z fundacji Sebastiana Lubomirskiego i jego małżonki. Podczas prac archeologicznych prowadzonych w otoczeniu kościoła dominkanów, po usunięciu dotychczasowej, zniszczonej nawierzchni placu w sąsiedztwie murów kaplicy Lubomirskich, pojawiły się fragmenty kamienno-ceglanego muru wykonanego z gotyckiej cegły palcówki oraz z bloków piaskowca. Przeprowadzone analizy historyczne oraz dalsze badania wykopaliskowe pozwoliły ustalić, że odkryty mur jest reliktem jednej z przypór gotyckiej kaplicy Pileckich, ufundowanej przez Ottona z Pilczy. Kaplica została wzniesiona pod koniec XIV w., przypuszczalnie ok. 1384 r. Podczas dalszych prac odsłonięto relikty dwóch ścian, które wskazywały, że są to pozostałości wielobocznej budowli. W jednej ze ścian znajdowało się wejście do kaplicy, z którego zachowały się pozostałości piaskowcowych węgarów oraz kamienny próg. Na podstawie zachowanych w zachodnim murze kaplicy Lubomirskich reliktów profilowanego cokołu zrekonstruowano przebieg kolejnych dwóch ścian, co umożliwiło rekonstrukcję niemal pełnego planu kaplicy. W trakcie badań ustalono, że zachodnia ściana kościoła św. Trójcy i mury kaplicy Pileckich posadowione zostały na reliktach starszej budowli sakralnej. Przypuszczalnie w trakcie budowy kaplicy Pileckich zlikwidowana został cała szkarpa dominikańskiego kościoła halowego z 2. połowy XIII w. a nowa budowla przejęła jej funkcje nośne.

Jadwiga z Melsztyna

Żona Ottona. Zmarła po 19 października 1404r.Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

[warto poznać ciekawa hipotezę o domniemanym miejscu pochówku matki chrzestnej Władysława Jagiełly >>>]

Elżbieta z Pilczy

Zwłoki złożono w Kaplicy Mansjonarskiej w katedrze wawelskiej.Syn dla upamiętnienia matki ufundował ołtarz pod wezwaniem św. Elżbiety. Elżbieta nie zaznała spokoju nawet po śmierci. Kiedy , w przepełnionej Katedrze Wawelskiej szukano miejsca dla pochowania króla Stefana Batorego wybór padł na kaplicę mansjonarską. Zlikwidowano wówczas grobowiec Elżbiety aby zrobić miejsce dla pochówku władcy. Uczestniczący przy czynnościach i oglądający jej zwłoki kronikarz napisał:

wyjęto jej kości z trumny, z których znać było, że białogłowa musiała być subtelna y cudna".

Dzisiaj tylko niewielka tablica umieszczona na podstawie nagrobka władcy przypomina że w tym miejscu pochowana jest najbardziej chyba zagadkowa królowa w naszej historii. A.Grabowski w1835 r. opisuje tablice marmurową z napisem:

Ossa Elisabete Piletiae uxoris tertiae Vladislai Jagiello Poloniae regis hic sunt recondita. Obiit A.D.142

[Tu są złożone kości Elżbiety Pileckiej trzeciej żony Władysława Jagiełły króla polskiego, zmarłej r.p.1421. Data śmierci błędna. Elżbieta zmarła 12 maja 1420 r.]

 

Wincenty  Granowski

Został otruty w roku 1410 w Toruniu.Być może z inicjatywy Krzyżaków.  Miejsce pochówku nieznane

Jan Granowski

zm.w roku 1476. Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Bolko V ks.opolski

Zmarł 29 maja 1460 w Głogówku.Pochowany miał być podobno w krypcie pod kaplicą św. Antoniego w kościele Franciszkanów w Głogówku.Najazd husytów w 1428 r. wypędził jednak zakonników z miasta a kościół i budynki klasztorne zostały spalone. Zakonnicy udali się do Bytomia, potem przenieśli się do Koźla. Do Głogówka wrócili około 1480 r. i odbudowali klasztor. W roku śmierci Bolka V kościół nie funkcjonował.Według innej wersji książę spoczywa w krypcie pod dzisiejszą kaplicą Oppersdorffów w kościele parafialnym p.w.św. Bartłomieja

Elżbieta [córka Elżbiety z Pilczy i Wincentego Granowskiego

Żona Bolka V. Prawdopodobnie w ostatnich latach życia mieszkała w zamku Pilca (w Smoleniu).Zmarła w 1453 r. Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Wacław

Syn Bolka V i Elżbiety, zm.ok.1453.Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Eufemia [córka Elżbiety z Pilczy i Wincentego Granowskiego]

Zmarła około 1423 roku,w rok po ślubie z Janem VI z Krawarza.Prawdopodobnie pochowana została w jego morawskich posiadłościach. Możliwości jest wiele-Stary Jicin, Stramberk,Roznow, Nowa Horka, Vsetin,Klimkovice,Fulnek,Bilowec i Moravski Krumlow.

Jan (2) Pilecki

Zmarł przed 13 grudnia 1496.Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Zofia ze Szczekocin

Żona Jana (2) Pileckiego. Córka Jana ze Szczekocin i Wojciechowa i Katarzyny z Jawora. Zmarła między 1489 a 1492.Pochowana została w pilickim kościele p.w. św.Jana Chrzciciela gdzie znajdował się niegdyś jej nagrobek.

Magnifica domina Zophia consors magnifici domini Joannis Pileczki palatini sandomiriensis, ultimum clausit feria quarta ante festum Assumptionis Marie.

Lokalizacja nagrobka nie jest znana. Można przypuszczać,że znajdował się w kaplicy św.Anny i został usunięty przy jej przebudowie.

Jan (3) Pilecki

Zmarł pomiędzy 19 stycznia a 1 lutego 1527r. Paprocki wymienia w swoim herbarzu epitafium Jana w pilickiej farze,prawdopodobnie zlokalizowane w kaplicy św.Anny:

Tamże w Pilcy wspomina epitaphium Jana starostę lubelskiego i parcowskiego,który umarł roku 1527...umarł ante festum Purificationis...

Anna Jarosławska

Żona Jana (3) Pileckiego. Zmarła po roku 1531.Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Stanisław Pilecki

Zmarł 26 III 1527 w Krakowie w szpitalu Św. Floriana. Pochowany został w Pilicy w kościele parafialnym,gdzie umieszczono epitafium.

Umarł 1527,w Pilcy pogrzebiony

Paprocki podaje informację o pochówku Stanisława prawdopodobnie w kaplicy św.Anny w farze:

Tamże tegoż roku [1527] opowieda epitaphium Stanisława Pileckiego starostę gródeckiego. ...umarł ...zasię ante festum Annuntiationis Mariae.

Informacja podana w jednym z czasopism geograficzno-turystycznych na początku XX wieku

Fotografię niezwykłej piękności nagrobku młodego Stanisława Pileckiego w kolegiacie w Pilicy z 1590 roku nadesłał nam p.Aleksander Janowski.

wprowadza niezłe zamieszanie bo o nagrobku jakiegokolwiek Pileckiego nie wspomina ks.J.Wiśniewski w latach trzydziestych XX wieku dokładnie opisujący pilicką farę. Na dodatek na żadnym z nagrobków nie występuje wymieniona data a w roku 1590 Pilica była już w rękach Padniewskich.

Rafał Pilecki

Zmarł po 1560r.Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Anna z Mokrska Sancygniowska

Żona Rafała.Miejsce śmierci i pochówku nieznane

Jan (5) Pilecki

Zmarł w 1574r. Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Elżbieta Herburt

Żona Jana (5).Miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Anna z Pilczy Opalińska

Zm.w r.1631. Pochowana w kaplicy kościoła oo. Bernardynów w Leżajsku

Filip Padniewski

Jego związek z Pilica nie jest jednoznacznie ustalony. Zm. 17 kwietnia 1572 w Warszawie. Nagrobek Filipa Padniewskiego znajduje się w Kaplicy Potockich na Wawelu. Wybudowany został przez Jana Michałowicza z Urzędowa w 1572 roku.

 

Mikołaj Padniewski

zm.1581.Pochowany w krypcie pod kaplicą Padniewskich w pilickim kościele p.w.św.Jana Chrzciciela.W kaplicy Padniewskich nagrobek.W górnej części pomnika są cztery herby:

 Nowina     Doliwa

Grzymala     Nałęcz

i napis:

Magnifico Domino d. Nicolao Padniewski de Padnievo viro antiqua religione et virtute moribus probatissimo integerrimoque rnodestia singulari peneque rara magnificus dominus Albertus Padniewski de Padniewo castellanus oświecirnen. Capitaneus dibovien. etcc. filius patri charissimo amoris pietatisque ergo posuit anno a Christo incarnato 1601.

Ne autem quis tarditatem in extruendo monumento hoc temere ac accuset sciet non negligentia factum aliqua sed quod preter voluntatem suam in loco hoc de cujus hereditate diu incertus erat mater precipue magnifica morti proxima sepeli se petiit prescia Illius edocta divinitus quod postea effectus com-probavit obiit anno Domini.

Agnieszka Brudzyńska

Żona Mikołaja.Zmarła w 1563 roku. Nagrobek znajduje się w kaplicy Padniewskich w pilickim kościele p.w.św.Jana Chrzciciela. Nie ma pewności czy została tu pochowana gdyż zmarła przed nabyciem Pilicy przez Padniewskich. Na nagrobku  tarcza herbowa:

 

Prawdzic    Godziemba

Nałęcz     Doliwa

 Po obu stronach tarczy są dwa napisy:

Magnificae Dominae d. Agneti Padniewska de Brodzino matronae pietate in Deum liberalitate in egenos beneficentia in omnes conspicuae magnificus dnus Albertus Padniewski de Padniewo castellanus oświecimen capitaneus dibovien, etcc. filius indulgentissimae marti in eodem mausoleo sub quo et charissimus conjunx illius conditus est effigiem hanc posuit ut quos viventes fidus amor obseryantiae conjugali integre tenuerat eosdem mortuos idem locus haberet obiit anno incarnationis Dominicae — die. —

 

 Wojciech Padniewski

Umarł w r. 1610, przed 16 maja. Pochowany w krypcie pod kaplicą Padniewskich w pilickim kościele p.w.św.Jana Chrzciciela

Stanisław Padniewski

Zmarł przed 5 grudnia 161. Pochowany w krypcie pod kaplicą Padniewskich w pilickim kościele p.w.św.Jana Chrzciciela.

Jerzy Zbaraski

Zmarł w 1631 roku. Pochowany wraz z bratem Krzysztofem w kaplicy św. Katarzyny Sieneńskiej, w krakowskim kościele Dominikanów p.w. Trójcy Świętej, którą ufundował po śmierci pochowanego tu brata Krzysztofa. Wzniesiono ją w latach 1627-1635.

We wrześniu 2012 r. w ramach prowadzonych wówczas prac badawczych w kościele Św. Trójcy (dominikańskim) w Krakowie miałem możliwość zobaczenia krypty Zbaraskich pod kaplicą św. Katarzyny. Przesyłam Panu kilka fotografii. Trumna Jerzego Zbaraskiego jest dziełem najwyższej klasy, równa królewskim na Wawelu. Zwracają uwagę czwórdzielne kartusze herbowe czy efektowne nogi w kształcie lwich łap. Niestety, kasztelan nie zaznał spokoju po śmierci. Trumna została otwarta podczas okupacji szwedzkiej w 1655 r, szczątki obrabowane. Trumna z wygiętym wiekiem stoi prostopadle do wejścia krypty, blokując dostęp do jej wnętrza. W głębi pomieszczenia na postumencie umieszczono drewnianą (!) trumnę Krzysztofa Zbaraskiego, zachowaną we fragmentach. Jeśli była pierwotnie zewnętrzna trumna metalowa, została zrabowana... Po wykonaniu niezbędnych pomiarów krypty postanowiliśmy nie naruszać szczątków obu braci - niech spoczywają nadal w spokoju... Krypta została zamknięta.[dr inż. arch. Jan Janczykowski.  Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków]

Helena z Wiśniowieckich

Zmarła 10 marca 1660 r. Pochowana w podziemiach klasztoru na Jasnej Górze.

Stanisław Warszycki

Zmarł w 1681r.Pochowany w podziemiach klasztoru na Jasnej Górze.

 

 

Jan Kazimierz Warszycki

Zm.w lipcu 1684. Pochowany w podziemiach klasztoru na Jasnej Górze

Anna Stanisławska

Zmarła między 14 października 1700 a 2 czerwca 1701 najprawdopodobniej w Kurowie.

Domicela z Wierzbowskich

Zmarła wkrótce po 27 kwietnia 1707 roku w zamku w Pilicy, lub w Krakowie. Ciało przewiezione zostało na Jasną Górę, ale O.O. Paulini czekali z pogrzebem na decyzję rodziny i pokrycie kosztów pochówku wyliczonych na 5 000 złp. Pasierb Józef Męciński przybył na Jasną Górę dopiero 24 lipca i wyznaczył datę pogrzebu na 8 sierpnia.

Michał Warszycki.

Zmarł w dniu 10 maja 1697 roku w Częstochowie. Miejsce pochówku nieznane.

Anna Warszycka

Zmarła w roku 1681.Pochowana w Pilicy w krypcie grobowej Pileckich i Warszyckich gdzie spoczywa w trumnie aksamitem obitej. W kaplicy w kościele p.w.św.Jana Chrzciciela znajduje się czarny marmurowy pomnik, ozdobiony czerwonym marmurem. U góry herb Habdank Warszyckich.

DOM. Anna Warszycka — miecznikowa koronna — wielkich w koronie Polskiey — urodzeniem godnością i sławą — rodziców — jaśniewielm. 1MP. Stanisława Warszyckiego — kasztelana krakowskiego — jaśnieoświeoney xieżny Heleny — na Wiśniowcu i Zbarażu — córka — jaśniewielm. IMP. Michała na Warszycach Warszyckiego — miecznika koronnego — małżonka — dopełniwszy — świątobliwością bogomyślnością niska pokorna — wielka ku ubogim szczodrobliwością - y - wszelką chrześcijańską doskonałością — dni życia swojego od Boga przeznaczonych zostawiwszy Bogu oyczyźnie domowi zacnemu wielkiey nadzieje synów dwóch — Stanisława y Jerzego — córek trzy Teressę, Helenę, y Barbarę — oddawszy Stwórcy swojemu tu — przy dziedzicznym kościele pileckim ciało swe złożyć rozkazała — ktorey żałosny małżonek na wiekopomne czasy ten grobowiec — położył roku Pań. MDCLXXXIII die XV lutego.

Emerencjanna z Warszyckich Pociejowa

Data,miejsce śmierci i pochówku nieznane.

Ludwik Pociej

Zm. w 1730r. Pochowany w podziemiach kościoła Paulinów we Włodawie,który ufundował

Maria z Wesslów Sobieska

Zm. w 1761r. Pochowano ją w kościele Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie, gdzie bratanek ufundował jej marmurowy nagrobek.

Teodor Wessel

Zmarł 21 V 1791 .Pochowany w Pilicy w podziemiach klasztoru Franciszkanów w Pilicy.po prawej stronie nawy znajduje się czarny marmurowy pomnik w ścianie wewnętrznej z napisem:

 

Conditarum isthac sub humo exuviarum

Iliustrissimi Theodori de cornitibus Wessel

a serenissima olim Maria Josepha Sobieska

Regia Princissa Polonie comitatus Pilicensis

domina amitaąue sua faveniissima co

haeredem mox dicti comitatus quondam adscit

Supremi Regni Thesaurarii et Aquilae albae equitis

Die 21 mensis maii Anno 1791 placi-

de vita functi

Filialis devotio et amor posuere me testem

 

Hrabiowska korona pokrywa dwa skrzyżowane klucze. Pod koroną herby Wesslów.

Teodora Kownacka

Zmarła 6 lutego1852 .Pochowana w Rawie Mazowieckiej.

Józef Skorupka

Zmarł 30 października (lub 17 września.) 1835 r.Miejsce pochówku nieznane

Józefa Skorupkowa

Zmarła w 1875r.w Paryżu.

Zefiryn Ratomski

Zmarł w 1895 r. w Krakowie.

Christian A. Moes

Zmarł w Pilicy 11 września 1872 roku. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Choroszczy. W 1939r., po  zajęciu Polski przez Rosjan, cmentarz został przeznaczony na park maszynowy stacjonującej tu 7 Dywizji Pancernej. teren cmentarza zrównany z ziemią  przez  rosyjskie czołgi. Mury zniszczonej kaplicy zostały rozebrane przez okolicznych mieszkańców na cele budowlane.

Krzyż na miejscu cmentarza

[Fotografia Jacka Romanowskiego ze strony http://gloschoroszczy.pl]

Leon Epstein

Zmarł w 1903 roku.Pochowany na Powązkach w rodzinnym grobowcu.

Karol Brzozowski

Zmarł dnia 19 IV 1941 w Kowalewie, pow. Pleszew

Zdzisław Puchała

Zm.24 listopada 1906.Miejsce pochówku nieznane. Być może spoczywa w Pilicy gdzie w kościele p.w. św.Jana Chrzciciela znajduje się tablica pamiątkowa.

 

Zdzisław Puchała herbu Puchała

właściciel dóbr Pilica wnuk

senatora i kasztelana Królestwa Polskiego

śp. Józefa a syn Tomasza pułkownika

b. wojsk polskich. Zmarł d. 24 listopada

1906 r. w wieku lat 66. Pozostała

w głębokim smutku żona tę pamiątką

poświęca prosząc o westchnienie do

Boga za zacną jego duszę.

 

 

Pelagia z Dziewulskich

Żona Zdzisława Puchały. Miejsce śmierci i pochówku nieznane.


Jadwiga Arkuszewska

Zmarła 1.11.1920 roku w Sarnach.Pochowana na Powązkach.W kościele farnym w Pilicy znajduje się tablica pamiątkowa:

Ś. P. Jadwiga z Arkuszewskich -Kazimierzowa Arku-

szewska -wł. Pilicy ur. 1870 r. zm. I. 11. 1920 r. -jako

siostra miłosierdzia -w szpitalu pol. W. P. w Sarnach

-pochowana na Powązkach -ofierze poświęcenia

- najlepszej żonie i matce - mąż i dzieci.

 

Grobowiec rodziny Arkuszewskich i Czachowskich na Powązkach. Kwatera 32, Rząd2;Miejsce 25,26

Na grobowcu znajduje sie tablica poświęcona pochowanemu w Szczecinie Kazimierzowi Arkuszewskiem

Ś.P.
KAZIMIERZ
ARKUSZEWSKI
Z PILICY
ZM. 2.VII.1964 R. W SZCZECINIE
I TAM NA WŁASNE ŻYCZENIE
POCHOWANY, ABY ŚWIADCZYĆ
O POLSKOŚCI ZIEM ODZYSKANYCH

W grobowcu pochowany jest Stanisław Arkuszewski, syn Kazimierza

Ś.P.
STANISŁAW
ARKUSZEWSKI
Z PILICY
KAWALER MALTAŃSKI
UR. 27.VII.1899 W KRUBKACH
ZM. 19.II. 1984

Kazimierz Arkuszewski

Zmarł dnia 2 VII 1964.Pochowany w Szczecinie. Symboliczny grób znajduję się na Cmentarzu Powązkowskim (opis powiżej)

 

gen. Aleksander Osiński

Pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym (Powązki Wojskowe) w Warszawie.Kwatera A-15; rząd 2; grób 1/2.

 

gen. Stefan Hubicki

Pochowany jest na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatera A10, rząd 8, miejsce 25.

 

prof.Aleksander Rothert

Pochowany jest w grobowcu rodzinnym na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie przy ul.Młynarskiej (sektor A/10 rząd1 grób 42).W tym samym miejscu pochowany jest jego brat Alfred,również urodzony w Pilicy.

 

Prof.Jan Otrębski

Grób na cmentarzu w Puszczykowie k.Poznania

 

prof.Jerzy Kolasiński

Pochowany jest na Cmentarzu Bródnowskim w warszawie. Kwatera 2/rząd F/grób4/6

Powrót do spisu treści

Cmentarz Wellwood

W 1967 roku członkowie założonego w 1911 roku stowarzyszenia First Piltzer Benevolent Association ustawili na cmentarzu Wellwood obelisk upamiętniający pilickich Żydów zamordowanych w okresie Holocaustu.

Napis w j.angielskim:

"In everlasting memory to the martyrs of the city of Piltz, Poland who perished in the Holocaust of 1941-1945. May they never be forgotten by mankind and our memory of their sainted lives shall live forever in our hearts. May their souls rest in peace."

Napis hebrajski :

"The memory of  our holy martyrs will be protected and etched upon the chambers of the hearts of our people forever."

SPIS UPAMIĘTNIONYCH OSÓB:

FASADA A:

Rodzina FEIGENBLATT :
Jacob
Freidl
Benjamin
Chaim David
Rachel
Sarah
Leah
Malka
Gutcha
Feigel

Rodzina DANZIGER:
Alter David
Sarah
Chaya
Abraham
Chaim Eliezer
Chenoch
Hillel

Reuben Zuckerman
Feigel Hinda
Yehuda Yosef

Rodzina SZWARCBAUM:
Menachem Mendel
Leah

Rodzina GREENSTEIN:
Chaim
Yentel
Bunim

Rodzina FREEDBERG:
Simcha
Chana
Mindel
Ester Baile
Rivtsha

Rodzina Paul BRUELL
Rosa, Hans

Rodzina Simon ZALUSKY
Risa, Robert

Rodzina PARIZER:
Mordchai
Ester
Pesl
Israel
Pesl
Zisl
Gitl
Ber
Toby
Smiel
Itzchok

Chava FELCZER
Tovia FELCZER

FASADA B:

Rodzina STEINFELD:
matka Feigel Lea
syn Yisrael
córka Gitel

Rodzina WEINGARTEN:
ojciec Gitman
matka Leah
bracia Pinchas & Yudil

Rodzina ROTSTEIN:
ojciec Avraham
matka Kreindel
siostra Hendel
bracia Itshe Meir & Mendel

Rodzina GROSS:
Wolf
Sarah
Itshe
Sheindel
Leibil
Yosef Dovid

Rodzina PARIZER:
Dovid
Malka
Ite
Tzvi
Sarah

Rodzina EHRLICH:
ojciec Moshe
matka Malka
ojciec Icek
matka Yachet
dzieci Riven & Yankel
Eily Yuvo
ojciec Yankel
matka Ruchel Lia
szwagierPinkus Zelcer
son Zalma

Rodzina KRIEGER:
ojciec Aaron
matka Shifra

LAPA Family:
ojciec Mendel
matka Rivka
bracia Yoel & Uren

FASADA C:

Rodzina GELIEBTER:
Antshel
Morris
Avraham
Chimiel (sp)
Ester
Yechezkel
Fintshe

Rodzina BAUM:
Meir Shlomo ben Alter Cohen
Gutel bat Yosef
Chaim Yoel
Raizl Golda
Sarah Pesl

Rodzina LEV:
Usher Zelig
Fraida Laia
Sara
Chana
Braindl
Hersh
Josl
Idel

Rodzina JACOBSON:
Faigel Chana
Pessel
Yentil

Rodzina NEBENHOUSE:
ojciec Shaja
matka Sarah
babka Shaindel
siostra Esther Ruchel

Rodzina KLAIMAN:
ojciec Josef Chajem
matka Fajgel Laje
babka Ruchel
siostra Malka

David & Baila RABINKO
Motel & Braindel LEWENTAHL

Rodzina GELIEBTER
Rodzina POMERANC

Joe POMERANTZ
Rodzina Berek TRZEBINER
Rodzina Chaim MORTKOWITZ
Chil & Ester MITTELMAN
Michael & Bajla FRENK

Rodzina LIEBERMAN:
siostra Esther
Mirel
Feigel
Eigel
Yankel GRUBEISEN
Laibush GRUBEISEN

Rodzina DAWIDOWICZ:
rodzice Nuta & Laya
bracia Moric, Beril, Aile
siostry Fela, Frida
teściowie Abram, Taube PRZYGORSKI

 

 

 

 

Powrót do spisu treści

Cmentarz Holon Bat-Yam 

Na cmentarzu Holon-Bat Yam niedaleko Tel Awivu znajduje się pomnik poświęcony pilickim Żydom - ofiarom Holocaustu. Na tablicy odwzorowany został rysunek pilickiej synagogi. Nie udało mi sie na razie ustalić kto jest fundatorem pomnika.

 

 

Powrót do spisu treści