Drzewa -pomniki przyrody

O Pilicy » Przyroda » Drzewa -pomniki przyrody

Oficjalna lista pomników przyrody ożywionej:

 

1.Góra św.Piotra

Przy ogrodzeniu terenu kościółka św.Piotra – wiąz górski,lipy szerokolistne (4szt),lipa drobnolistna

 

2. Aleja do zamku Smoleń

Jesion wyniosły i lipa drobnolistna przy domu nr 62. [2011r. Jesion złamany]

 

3.Aleja wielogatunkowa obok zamku Smoleń

18 drzew przy polu biwakowym.Aleja wielogatunkowa (117 szt. drzew) przy polu biwakowym u podnóża ruin zamku.

 

4.Aleja z Owczarni do pałacu

276 klonów,lip i kasztanowców

 

 

 

Uchwała Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 października 2010 r.

Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi się ochronę następujących pomników przyrody na terenie Gminy Pilica:

1)lipa drobnolistna – 1 szt., o obwodzie pnia 191 cm stanowiąca element grupowego pomnika przyrody – alei wielogatunkowej droga z Biskupic do zamku w Pilicy złożonej z 276 szt. drzew,

2)klon zwyczajny - 2 szt., o obwodzie pnia 156 cm i obwodzie 247 cm stanowiący element grupowego pomnika przyrody – alei wielogatunkowej droga z Biskupic do zamku w Pilicy złożonej z 276 szt. drzew.

 

5.Skrzyżowanie dróg do Wolbromia i Złożeńca oraz ul.Zarzecze

Lipa drobnolistna

 

 

6.Przy kościele parafilanym

2 lipy drobnolistne [Jedna złamana przez wiatr w roku 2009,druga ścięta w r.2010]

 

 

 

7.Przy wikariacie

Lipa szerokolistna, dwa kasztanowce -[Wycięte w roku 2009]

 

 

 

8.ul.Cmentarna

Lipa drobnolistna

 

9.Cmentarz parafialny

Klon,2 jawory [Wycięte]

 

10.Wzdłuż ogrodzenia klasztoru Franciszkanów

Klony,lipy,kasztanowce -11 drzew.

 

 

11.Złożeniec .Gajówka „Psarskie”

Klon,jawor,lipa drobnolistna

 

Ozdobą parku pałacowego jest lipa o obwodzie 7 metrów i wysokości 26 metrów zwana "Lipą królowej Elżbiety".

 

 

W 1988 roku zakład specjalistyczny Andrzeja Skupa z Prudnika wykonał zabiegi konserwatorskie. Zdjęto z drzewa trzy dawne częściowo wrośnięte wiązania konarów wykonane ze stalowego płaskownika. Usunięto stara plombę z gruzu ceglanego w pniu. Oczyszczono wypróchniałe,częściowo przerośnięte korzeniami przybyszowymi wnętrze pnia i 11,50 m2 martwych powierzchni, które zabezpieczono specjalistycznymi preparatami. Wykonano cięcia sanitarne korony usuwając susz oraz połamane,chore i wadliwe gałęzie. Koronę drzewa wzmocniono 8 wiązaniami wykonanymi ze śrub przelotowych z uchem i linkami stalowymi 8mm. Otwory do ubytków przesłonięto plastikową siatką chroniacą przed gromadzeniem się liści i śmieci w pniu. W latach 1989-1993 firma „Dendro-service” Stefana Kisielewskiego z Wieliczki wykonała kolejną konserwację polegającą na usunięciu suszu w koronie, odciążeniu dolnych poziomych konarów,zabezpieczeniu ubytków natryskiem, zabezpieczeniu tkanki przyrannej tzw. sztuczną korą i założeniu metalowej siatki na otwory do ubytków. Wykonano również odwierty badawcze w pniu. Na podstawie stwierdzonych pozostałości martwej kory wysunięto hipotezę, że drzewo jest prawdopodobnie zrostem pięciu lip. Być może było to kilka odrośli w miejscu złamanej przed wiekami lipy, które z czasem zrosły się w jeden odziomek.

 

 

Tego wspaniałego okazu lipy z Kleszczowej nie ma w oficjalnych wykazach pomników przyrody