Florian Czaplic

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Florian Czaplic

Florian Czaplic  pochodził ze starego litewskiego rodu szlacheckiego Czapliców h. Kierdeja, którego historia sięga czasów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły.W 1766 r. obradował w Warszawie sejm pod laską marszałkowską podkomorzego łuckiego Celestyna Czaplica, i od niego nazwany Sejm Czaplica. W Herbarzu Polskim A.Bonieckiego czytamy,że .. Antoni [Czaplic] syn Sebastiana ... i Floryan [Czaplic], syn Tomasza z Elżbiety Rydzewskiej, wnukowie Tomasza, dziedzica Chmieliszcza 1772 roku, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie w latach 1842 i 1843.  Florian Czaplic  urodził się ok. 1805 r. w woj. Lubelskim.Był związany z grupą płk. Józefa Zaliwskiego, który po upadku powstania listopadowego, w roku 1833 zaczął organizować małe oddziały i usiłował wzniecić nowe walki na terenie Królestwa Polskiego. Zaliwski wycofał się do Galicji gdzie został aresztowany i skazany na śmierć.Karę tą zamieniono mu na więzienie.Florian Czaplic szczęśliwie uniknął aresztowania, ukończył studia, uzyskał tytuł magistra farmacji i  od około1835r. został właścicielem jedynej apteki w Pilicy.Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839 podaje, że Czaplic Floryan, Magister  Farmacji prowadzi aptekę w Pilicy.Czaplic prowadzi tutaj aktywną działalność patriotyczną związaną z konspiracją narodową. Pomaga mu w tym jego żona - Zuzanna,która jeździ do Krakowa po polskie książki i patriotyczne wydawnictwa. Dla zaopatrzenie apteki jeździ też do Warszawyprzy okazji utrzymując  kontakty z konspiracją warszawską.Mieszkanie Czapliców było miejscem nielegalnych zebrań, na których omawiano sprawy związane z przygotowaniem powstania przeciwko zaborcom.Florian Czaplic nie doczekał powstania styczniowego.Zmarł po krótkiej chorobie w kwietniu 1857 roku,w wieku 55 lat.Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pilicy.
Na tablicy wykuty był napis:


Ś.P. FLORYANOWI CZAPLIC
MAGISTROWI FARMACYI
 NAJLEPSZEMU OJCU
POZOSTAŁE W SMUTKU
POGRĄŻONE DZIECI W DOWÓD CZCI I MIŁOŚCI
PAMIĄTKĘ TĘ KŁADĄ
ŻYŁ LAT 55  +26 KWIET. 1857

Z treści napisu można wnioskować, że wystawienie pomnika nastąpiło już po śmierciu jego,niewymienionej na tablicy,żony Zuzanny. Według niepotwierdzonej informacji córka/córki Floriana i Zuzanny powróciły z zesłania do Pilicy, a po śmierci zostały pochowane przy ojcu, w rodzinnym grobie.Fundatorem mógł jednak być syn Czapliców-Adam,który uniknął zesłania.

Potomkami Floriana i Zuzanny byli:
- Florentyna ur.ok. 1834
- Gabriela ur.ok.1836,
- Maria ur.ok. 1838
- Jadwiga ur.ok. 1840
-Adam Tadeusz ur.w Pilicy 26.XI.1854
- Anna ur.ok. 1857