Gmina na starych fotografiach

Galeria » Gmina na starych fotografiach

SPIS TEMATÓW


*Panoramy

*Rynek

*Pałac

*Fara

*Klasztor oo. franciszkanów

*Kościół św.Piotra i Pawła

*Kościół św.Jerzego

*Kościół Marków

*Ulice

*Staw

*Obiekty różne

*Smolen

*Sławniów

*Wierbka

*Obiekty niezidentyfikowane

PANORAMY 

Powrót do spisu tematów

Fot.pa_1.Rok 1874-najstarsze zdjęcie Pilicy. Widok z okolic północno-wschodniego

narożnika fortyfikacji w kierunku klasztoru

Fot.pa_2

Fot.pa_3

Fot.pa_4

Fot.pa_5

Fot.pa_6

Fot.pa_7

Fot.pa_8

 Fot.pa_9

RYNEK 

Powrót do spisu tematów

Fot.ry_1

Fot.ry_2

Fot.ry_22

Fot.ry_3. 17 października 1917 r.  Dom Żyda Konopińskiego trudniącego się wyrobem nakryć głowy.

Na szyldzie napis „Hütten, Mutzen / kapelusze, czapki”.Obok niedźwiedź, który wskazuje

na szycie używanych przez ortodoksyjnych Żydów czapek z niedźwiedziego futra.

Zdjęcie wykonano w piątym dniu Święta Szałasów. Na balkonie widoczna jest kuczka czyli szałas,

w którym podczas święta spożywano posiłki dla przypomnienia w jakich warunkach mieszkali

Żydzi w czasie czterdziestoletniej wędrówki z Egiptu przez pustynię do Ziemi Obiecanej.

Ortodoksi mieszkają w nich przez cały czas święta. Inni korzystają z szałasów tylko

w czasie modlitw przy synagogach.

Fot.ry_4.3 maja 1918 r.

Fot.ry_5. Lata dwudzieste XX wieku

Fot.ry_6.Tydzień LOPP.Rok 1935 ©.TO

Fot.ry_7

Fot.ry_8

Fot.ry.30.Fragment fotografi  wykonanej we wrześniu 1939r. przez żołnierza niemieckiego

Fot.ry.31.Rynek w latach trzydziestych XX wieku. 

Fot.ry_9.Rok 1960 ©.AR

Fot.ry_10

Fot.ry_11

Fot.ry_12.Po 1953 r.

Fot.ry_13.Po 1953 r.

Fot.ry_14.Po 1953 

Fot.ry_15

 Fot.ry_37

 Fot.ry_38

 Fot.ry_41

Fot.ry_16

Fot.ry_21

 Fot.ry_42

 Fot.ry_40. Odsłonięcie pomnika 

Fot.ry_17. Rynek-r.1999

Fot.ry_18.Rynek-r..1999

Fot.ry_23


Fot.ry_19.

Fot.ry_20


Fot.ry_24.Robert Kreczmański. "Jura Częstochowska. Śladami starej pocztówki"

Fot.ry_25.Robert Kreczmański. "Jura Częstochowska. Śladami starej pocztówki"

Fot.ry_26.Robert Kreczmański. "Jura Częstochowska. Śladami starej pocztówki"

Fot.ry_27.Pochód pierwszomajowy

Fot.ry_28

 Fot.ry_3

 Fot.ry_39

  Fot.ry_40.Dom pod nr 23 [dawna poczta]

  Fot.ry_41 Pochód 1-majowy. Przełom lat 70/80 XX wieku

  Fot.ry_42 Remont rynku .Nie ma jeszczena nim  studni

  Fot.ry_43

   Fot.ry_44

   Fot.ry_45

   Fot.ry_46

   Fot.ry_47

   Fot.ry_48 W tle wylot ul.Barbary i klasztor

   Fot.ry_49  W tle pilickie "Sukiennice" po wschodniej stronie rynku

   Fot.ry_50 W tle od lewej: budynek dzisiejszej "Pizzeri", klasztor, wylot ul.Barbary i "Sukiennice"

 PAŁAC 

Powrót do spisu tematów

Fot.pa_1.Rok 1891.Ślub hr.E.Belina-Brzozowskiej

Fot.pa_25

Fot.pa_9

Fot.pa_10

Fot.pa_22.Początek lat 60 XX wieku. Sowy poza fontanną !

Fot.pa_20

Fot.pa_1.

 Fot.pa_49.

Fot.pa_37.

Fot.pa_38.

Fot.pa_2.

Fot.pa_3.

Fot.pa_4

Fot.pa_8

Fot.pa_34

Fot.pa_31.Lata 40/50 XX w.

Fot.pa_43

  Fot.pa_62

 Fot.pa_55.

 Fot.pa_56.

Fot.pa_44

Fot.pa_5.Sowy w fontannie w akcji

Fot.pa_6.

Fot.pa_7.

Fot.pa_11.Fotografia wykonana przez żołnierza niemieckiego w 1939r. W fontannie rozebrana po II wojnie figura słonia.

  Fot.pa_61

   Fot.pa_65

   Fot.pa_66

   Fot.pa_67

Fot.pa_39

  Fot.pa_62

  Fot.pa_63

Fot.pa_24

Fot.pa_12.

Fot.pa_18.Lata 40/50 XX w.Park pałacowy.Figura Matki Bożej w rozebranej po II wojnie rotundzie [©.KW]

Fot.pa_36

Fot.pa_19.Lata 40/50 XX w.Park pałacowy [©.KW]

Fot.pa_30.Połowa lat 50-tych XX wieku

Fot.pa_47

Fot.pa_48

Fot.pa_13.R.1930.Fortyfikacje. Bastion północno-wschodni

Fot.pa_14.

Fot.pa_16.Rok 1891.Ślub hr.E.Belina-Brzozowskiej

Fot.pa_17.

Fot.pa_21.

 Fot.pa_50.

 Fot.pa_51.

 Fot.pa_52.

 Fot.pa_53.

 Fot.pa_54.Fotografia wykonana około roku 1918

  Fot.pa_64.

Fot.pa_23.Fortyfikacje.Rok 1928

Fot.pa_15

Fot.pa_26.Fortyfikacje.R.1930

Fot.pa_27.Prowizoryczny grób zlokalizowany w fosie  od strony północnej fortyfikacji pałacu.

W listopadzie 1914 r. pochowany w nim został Michael Lassengruber z  austriackiego 2 LIR.

Fot.pa_28.Rok 1914. Okopy austriacke na polach Owczarni.W tle pałac

Fot.pa_29. Oficyna pałacowa.Około roku 1930

Fot.pa_56.

Fot.pa_32.Kordegarda przy pałacowej bramie

Fot.pa_33.2 połowa lat 50-tych XX wieku.Pracownicy poczty

Fot.pa_35.Pracownicy nadleśnictwa przed pałacem

Fot.pa_40.

Fot.pa_41.

Fot.pa_42.

  Fot.pa_57

  Fot.pa_58

  Fot.pa_59

  Fot.pa_60

   Fot.pa_68

   Fot.pa_69


KOŚCIÓŁ PW.ŚW.JANA CHRZCICIELA

I JANA EWANGELISTY 

Powrót do spisu tematów

Fot.fa_1.Lata 40/50 XX w.

Fot.fa_2.Lata 40/50 XX w.

Fot.fa_3.27 marca 1966r. Po prawej budynek przedwojennej szkoły handlowej

Fot.fa_4.

Fot.fa_5.

Fot.fa_6.

 

 

 

KLASZTOR OO.FRANCISZKANÓW 

Powrót do spisu tematów

Fot.fr_1.Klasztor. Lata 30-te XX wieku

Fot.fr_2.

Fot.fr_3.Widok na klasztor z ul.Zawierciańskiej

Fot.fr_4.

Fot.fr_5.Wirydarz w klasztorze

Fot.fr_6.

Fot.fr_7.

Fot.fr_8.Klasztor. Lata 30-te XX wieku.Szopka

Fot.fr_9.Klasztor. Lata 30-te XX wieku.Ołtarz główny

Fot.fr_10.Klasztor. Lata 30-te XX wieku.Św.Antoni

Fot.fr_11.Widok na klasztor od ul.Zawierciańskiej

Fot.fr_12.

Fot.fr_13.

Fot.fr_14.Korytarz odzielający klasztor od kościoła

Fot.fr_15.Klasztor przed r.1946

 Fot.fr_16.

 Fot.fr_17.

KOŚCIÓŁ PW.ŚW.PIOTRA I PAWŁA 

Powrót do spisu tematów

Fot.pp_1.

Fot.pp_10.

Fot.pp_2.Fot.wykonana przed 1933 r.

Fot.pp_3.R.1915 kościółek św.Piotra

Fot.pp_4.12 maja 1928. Członkowie Spółki Księgarskiej po mszy z okazji uruchomienia

papierni w Sławniowie

Fot.pp_5.

Fot.pp_6.

Fot.pp_7.Ok. 1914 r.

Fot.pp_8.

Fot.pp_9.

Fot.pp_10.

Fot.pp_11.Zbiory IS PAN. Fot.J.Wojciechowski.

Fot.pp_12.Zbiory IS PAN.Fot.K.Klos. 1914 r.

Fot.pp_13.Zbiory IS PAN.Fot.K.Klos. 1914 r.

Fot.pp_14.Zbiory IS PAN.Fot.K.Stefański

Fot.pp_16.Być może jest to ostatnia fotografia kościółka.Wykonana została 17 kwietnia 1944r.

Dokładnie 9 miesięcy później światynia spłonęła

Fot.pp_17. 17 kwietnia 1944

Fot.pp_18. 17 kwietnia 1944.W tle zabudowania fabryki w  Sławniowie

  Fot.pp_25 Dzwonnica. Zanim dzwon został skradziony

Fot.pp_15.Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku na górze św.Piotra, tuż obok cmentarza

znajdowało się gospodarstwo. Na fotografii stan po pożarze.Fotografia wykonana około roku 1990.

Fot.pp_22. 1maja 1931.Na fot.St.Kulka

 Fot.pp_23. 

 Fot.pp_24. 

KOŚCIÓŁ P.W.ŚW.JERZEGO 

Powrót do spisu tematów

Fot.kj_1.

Fot.kj_2.

KLASZTOR AUGUSTIANÓW

Powrót do spisu tematów

Fot.ka_1.Listopad 1914. Na pierwszym planie widoczny niesistniejący dzisiaj kanał

doprowadzający wodę do fabryki w Sławniowie

 Fot.ka_2

ZBÓR EWANGELICKI 

Powrót do spisu tematów

Fot.ze_1.Listopad/grudzień 1914 r.

Fot.ze_2.Listopad/grudzień 1914 r.

Fot.ze_3.Fotografia wykonana prawdopodobnie ok.1918 r

Fot.ze_4.W tle wieżyczka zboru

CMENTARZE 

Powrót do spisu tematów

Brama cmentarza ewangelickiego

Fot.ce_1.

KAPLICZKI 

Powrót do spiu tematów

Fot.ka_1.Rok 1958.Kapliczka przy ul.17 stycznia

ULICE 

Powrót do spisu tematów

Fot.ul_18.Ul.Żarnowiecka.W głębi skrzyżowanie z dzisiejszymi ul.3 Maja i Jana Pawła II.

W głębi,po lewej,widoczny fragment olejarni a ponad nią klasztor.[Prawdopodobnie rok 1944]

Fot.ul_1.Róg ul.Klasztornej i Reformackiej. Lata 60-70  XX wieku

Fot.ul_2.Ul.Klasztorna.W tle klasztor.Lata 60-70  XX wieku

Fot.ul_3.Dom Otrębskich przy ul.Klasztornej

Fot.ul_4.Ul.Krakowska.Widok od stawu w kierunku rynku. Z lewej za drzewami zbór ewangelicki.

Fot.ul_5.Ul.Krakowska.Widok od stawu w kierunku rynku. Z lewej zbór ewangelicki.

 

 Fot.ul_32. Ul.Krakowska

Fot.ul_6.Grobla na drodze w kierunku Wolbromia

 Fot.ul_39. W lewo ul.Mickiewicza, w prawo Zarzecze

 Fot.ul_40. Mostek na skrzyżowaniu dróg do Wolbromia i Złożeńca.W głębi po lewej ul.Kościuszki

 Fot.ul_41.Skrzyżowanie drogi do Wolbromia z ul.Mickiewicza. W głębi staw i droga do pałacu

Fot.ul_19.Droga do Wolbromia na wysokości grobli.

Fot.ul_7.Ul.Krakowska.Z lewej fragment kosciółka pw.św.Jerzego

Fot.ul_8.Ul.Krakowska. Fotografia przedwojenna

 Fot.ul_38.Ul.Krakowska. Fotografia przedwojenna

Fot.ul_9.Rok 1960. Ul.Księżna. 

Fot.ul_10.Róg ul.Senatorskiej i Księżnej

Fot.ul_36.ul.Księżna

 Fot.ul_37.ul.Księżna

Fot.ul_20.Ul.Zawierciańska

Fot.ul_11.Ul.Markowska.Lata 20-te XXwieku. Zakład powroźniczy Izaaków [po wojnie Urząd Gminy]

 Fot.ul_33. Pompka na ulicy Krakowskiej

Fot.ul_12.Stary bruk na Markowskiej odsłonięty podczas remontu ok.2010 r.

Fot.ul_13.Ul.Markowska ok.roku 1942

Fot.ul_14.ul.Barbary ok.1942 r.

Fot.ul_15.Ul.Zamkowa.

Fot.ul_16.Ul.Żarnowiecka

 Fot.ul_39.Ul.Żarnowiecka


Fot.ul_17.Ul.Senatorska. Niegdyś siedziba sądu i policji. Obecnie restauracja "Pod Kolumnami"

Fot.ul_22.Ul.Senatorska

 Fot.ul_23.Ul.Senatorska

  Fot.ul_24.Ul.Markowska.Urząd Gminy 

Fot.ul_25.Ul.Markowska.Urząd Gminy po pożarze w dniu 23. lutego 1978r.

 Fot.ul_26.Ul.Markowska.Urząd Gminy po pożarze w dniu 23. lutego 1978r.

 Fot.ul_27.Ul.Markowska. Urząd Gminy po pożarze w dniu 23. lutego 1978r.

 Fot.ul_28.Ul.Markowska. Urząd Gminy po pożarze w dniu 23. lutego 1978r.

  Fot.ul_29.Ul.Markowska. Urząd Gminy po pożarze w dniu 23. lutego 1978r.

  Fot.ul_30.Ul.Markowska. Urząd Gminy po pożarze w dniu 23. lutego 1978r.

  Fot.ul_31.Ul.Markowska. Urząd Gminy po pożarze w dniu 23. lutego 1978r.

   Fot.ul_38.Ul.Markowska.

 Fot.ul_35. Ulica 3 Maja

Fot.ul_21.Fotografia niezbyt stara.Wykonano ją w roku 2006. Zasługuje jednak na umieszczenie jej w tym dziale.Warto wybrać się na  spacer aby  przekonać się jak bardzo zmieniła się droga wiodąca od ul.Zawierciańskiej do klasztoru.

STAW 

Powrót do spisu tematów

Fot.st_1.Upust  na grobli.

Fot.st_2.Upust  na grobli.Widok z dzisiejszego parkingu przy "Biedronce"

Fot.st_3.

Fot.st_4.

Fot.st_5.Kapliczka przy ul.17 stycznia. Pocztówka wydana przed 1915 r.

Fot.st_6.Nieistniejące molo na pierwszym stawie

Fot.st_12.Nieistniejące molo na pierwszym stawie

Fot.st_7.Nieistniejące molo. Fot.wykonana przed 1970 r

Fot.st_8.

Fot.st_9.

Fot.st_10.

Fot.st_11.

Fot.st_13.

Fot.st_14

Fot.st_15.

Fot.st_16.

 Fot.st_17.

 Fot.st_18.

    Fot.st_40.

  Fot.st_19.Rok 1976.Budowa odchowalnika na terenie dzisiejszego stawu górnego.

  Fot.st_20. Rok 1976.Budowa odchowalnika na terenie dzisiejszego stawu górnego.

 

  Fot.st_21.Rok 1980."Koński Dół" przy drodze do Woli Kocikowej.W tle zarośla na terenie dzisiejszego stawu górnego.

  Fot.st_22.Rok 1983.Teren przyszłego stawu górnego.

  Fot.st_23.Rok 1984.Teren przyszłego stawu górnego

  Fot.st_25.   Fot.st_23.Rok 1984.Teren przyszłego stawu górnego

   Fot.st_26.Rok 1984.Odławianie ryb przed opróżnieniem dolnego stawu.

   Fot.st_27. Rok 1984.Odławianie ryb przed opróżnieniem dolnego stawu.

   Fot.st_28.Rok 1984.Prace przy budowie stawu górnego.

    Fot.st_39.

   Fot.st_29.Rok 1985.Staw dolny przed pogłębieniem.W tle nieistniejący dzisiaj "Belweder" a za nim budynek szkoły.

   Fot.st_30.Rok 1985.Budowa odchowalnika.W tle budynek STW a w prawym górnym rogu widoczne ogrodzenie cmentarza ewangelickiego.

   Fot.st_31.Rok 1985.Pogłębianie stawu dolnego.

   Fot.st_32.Rok 1985.Pogłębianie stawu dolnego.

 

   Fot.st_33.Rok 1985.Przepust z rzeki do stawu dolnego.

   Fot.st_34.Rok 1986.Prace na stawie dolnym.

   Fot.st_35.Rok 1987.Odbiór robót po zakończeniu prac.

   Fot.st_36.Rok 1987.Staw dolny po napełnieniu.

   Fot.st_37.Rok 1987.Staw dolny po napełnieniu.

   Fot.st_38.1 maja 1987r.Pierwsze zawody wędkarskie na górnym stawie.

OBIEKTY RÓŻNE 

Powrót do spisu tematów

Fot.r_1.Bożnica

Fot.r_2.Bożnica

Fot.r_3.Bożnica

Fot.r_4.Bożnica. Rok 1928

Fot.r_5.Wnętrze bożnicy

Fot.r_6.Wnętrze bożnicy

Fot.r_7.Cmentarz ewangelicki

Fot.r_8.Listopad 1914 r.Fabryka drożdży

Fot.r_9.Fabryka drożdży

Fot.r_34.Fabryka drożdży

 

Fot.r_10.Początek lat pięćdziesiątych XX wieku.W tle zabudowania Drożdżowni

 Fot.r_42. W tle drożdżownia

 Fot.r_46. Młyn parowy i farbiarnia  Moesów.

  Fot.r_43. W tle drożdżownia

Fot.r_11.Ćwiczenia straży przed budynkiem Drożdżowni

Fot.r_12.Ćwiczenia straży przed budynkiem Drożdżowni

Fot.r_13.Fotografia wykonana na terenie Drożdżowni

Fot.r_14.Nieistniejący dworek na Zarzeczu w miejscu gdzie dzisiaj stoi budynek nadleśnictwa.

Fot.r_15.Dworek przy ul.Senatorskiej

Fot.r_16.Projekt kościoła i klasztoru na Górce.Pocztówka  rozprowadzana jako cegiełka na budowę tych  obiektów

Fot.r_17.Kapliczka przy ul.17 stycznia

Fot.r_18.Budynki krochmalni i młyna przy skrzyżowaniu dróg do Wolbromia i do Złożeńca

Fot.r_19.Kuźnia.Dzisiaj w tym miejscu stoi "Biedronka"

Fot.r_20.Pocz. XX wieku.Remiza OSP w miejscu obecnego Domu Ludowego [© PW]

Fot.r_21.

Fot.r_22.Rok.1967. Mleczarnia przed rozbudową

Fot.r_23.Ślizgawka na zamarniętym stawie w Drożdżowni

Fot.r_24.Szkoła w Złożeńcu

Fot.r_25.1970r.Budynek szkolny

  Fot.r_44

Fot.r_26.Szkoła. R.1999

Fot.r_27.W tle budynek szkoły

Fot.r_28.W tle budynek szkoły

Fot.r_29.Wikariat

Fot.r_30.Park miejski

Fot.r_31.Park miejski

Fot.r_32.Droga do Dzwonowic

Fot.r_33.Nieistniejący już budynek zwany Belwederem. Pozostałość po Drożdżowni

 Fot.r_51.Nieistniejący już budynek zwany Belwederem. Pozostałość po Drożdżowni

Fot.r_34.Nieistniejący już budynek Urzędu Gminy przy ul.Markowskiej,Fot.wykonana po pożarze w dn.23 lutego 1978

 Fot.r_35.Nieistniejący już budynek Urzędu Gminy przy ul.Markowskiej. Fot.wykonana po pożarze w dn.23 lutego 1978

 Fot.r_36.Nieistniejący już budynek Urzędu Gminy przy ul.Markowskiej.Fot.wykonana po pożarze w dn.23 lutego 1978

 Fot.r_37.Nieistniejący już budynek Urzędu Gminy przy ul.Markowskiej.Fot.wykonana po pożarze w dn.23 lutego 1978

 Fot.r_39.Nieistniejący już budynek Urzędu Gminy przy ul.Markowskiej.Fot.wykonana po pożarze w dn.23 lutego 1978

 Fot.r_40.Nieistniejący już budynek Urzędu Gminy przy ul.Markowskiej.Fot.wykonana po pożarze w dn.23 lutego 1978

 Fot.r_41.Nieistniejący już budynek Urzędu Gminy przy ul.Markowskiej.Fot.wykonana po pożarze w dn.23 lutego 1978

  Fot.r_45Budynek dawnego chederu po pożarze

  Fot.r_46 Dom Otrębskich przy ul.Klasztornej

  Fot.r_47. Skrzyżowanie ul.Reformackiej i Zawierciańskiej. Zdjęcie wykonane przed rokiem 1983 kiedy wprowadzono znak "Stop" [widoczny z lewej]  o kształcie ośmiobocznym.

  Fot.r_48.Dawny budynek Urzędu Gminy w Kidowie

  Fot.r_49

  Fot.r_50

  Fot.r_51.Dom Roszkowskiego przy drodze do Dobrej

SMOLEŃ 

Powrót do spisu tematów

Fot.sm_1.Pocztówka wydana przez księgarnię M.Perelman w Kielcach

Fot.sm_2.

Fot.sm_3.

Fot.sm_4.Rok 1914. Austriacki gen.Brandner w Smoleniu

Fot.sm_5.

Fot.sm_6.

Fot.sm_7.

Fot.sm_8.

Fot.sm_9.

Fot.sm_10.

Fot.sm_11.

Fot.sm_12.

Fot.sm_13.

Fot.sm_14.

Fot.sm_15.

Fot.sm_16.

Fot.sm_17.

Fot.sm_18.

Fot.sm_19.Pocztówka wydana ok.1915 r.

Fot.sm_20.

Fot.sm_21.

Fot.sm_22.

Fot.sm_23.

Fot.sm_24.

Fot.sm_25.

Fot.sm_26.

Fot.sm_27.

Fot.sm_28.

Fot.sm_29.

Fot.sm_30. Rok 1963

Fot.sm_31. Rok 1963

Fot.sm_31. Rok 1963

Fot.sm_32. Rok 1963. Stara kuźnia w Smoleniu

 Fot.sm_33

  Fot.sm_34. Smoleń.Koniec XX wieku

  Fot.sm_35.W tle zupełnie jeszcze nie zarośnięte Skały Zegarowe

Zobacz: Smoleń w grafice i na fotografii.

 SŁAWNIÓW 

Powrót do spisu tematów

 

Fot.sl_1.Lata 20/30 XX wieku.Widok z góry św.Piotra na Sławniów [tzw. Domki]

 

Fot.sl_2.Fabryka Moesa. Fotografia prasowa wykonana przed listopadem 1907r.

 

Fot.sl_3.Fabryka Moesa. Rok 1928

 

Fot.sl_4.Fabryka Moesa

 

Fot.sl_5. Pocztówka wydana nakładem Z. Hubickiej w Zawierciu,

Wydrukowana przez Krajowy Dom Wydawniczy Fr. Karpowicza w Warszawie

 

 Fot.sl_6. Lata 70- 80 XX wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabryka papieru w Sławniowie. Grafika sprzed 1910r.

 

WIERBKA 

Powrót do spisu tematów

 

Fot.wi_1.Staw.Dzisiaj w tym miejscu znajduje sie boisko piłkarskie Ospelu

 

Fot.wi_2.Staw. Fotografia wykonana przed listopadem 1907 r.

 

 Fot.wi_23.

Fot.wi_3.

 

Fot.wi_4.

 

Fot.wi_5.

 

Fot.wi_6.Piec w pałacu

 

Fot.wi_7.r.1977. Polam-Ospel Wierbka

 

Fot.wi_8.r.1977. Polam-Ospel Wierbka

 

Fot.wi_9.r.1977. Polam-Ospel Wierbka

 

Fot.wi_10.Budowa nowej szkoły 1975-1978. Po prawej pozostałość dawnego systemu zasilającego

zakład Moesów w wodę ze stawu napędzająca turbinę.

 

Fot.wi_11.Budowa nowej szkoły 1975-1978

 

Fot.wi_12.Szkoła w Wierbce. październik 1930 r.

 

Fot.wi_13.Budowa nowej szkoły 1975-1978

 

Fot.wi_14.

 

Fot.wi_15.Budynek starej szkoły. Rok 1978

 

Fot.wi_16.

 

Fot.wi_17.Nowa szkoła. Rok 1978

 

Fot.wi_18.Budowa nowej szkoły 1975-1978

 

Fot.wi_19.

 

Fot.wi_20.Pocztówka wydana nakładem Z. Hubickiej w Zawierciu,

Wydrukowana przez Krajowy Dom Wydawniczy Fr. Karpowicza w Warszawie

 

Fot.wi_21.

 

 

 

 Fot.wi_22.

 

 Fot.wi_23.

 

  Fot.wi_24

 

  Fot.wi_25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papiernia Moesów w Wierbce. Grafika sprzed 1910r.

 

OBIEKTY NIEZIDENTYFIKOWANE 

Powrót do spisu tematów

 

 

Fot.nn_1.Jesień 1914 r. Mogiła żołnierska na polach Biskupic

 

 

Fot.nn_2.

 

Fot.nn_3.Październik 1973r. Nawiedzenie obrazu M.Bożej. Ul.Krakowska [?]

 

 

Fotografia wykonana w Pilicy około r.1914. Miejsce nieznane.