Kacper Borzęcki.Powstaniec styczniowy

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Kacper Borzęcki.Powstaniec styczniowy

Kacper Borzęcki,syn Franciszka i Marii z Gruszczyńskich, urodził się 7 stycznia 1847 roku w Pilicy. Do Powstania Styczniowego przystapił jako uczeń 5 klasy gimnazjalnej.Pracował w powstańczej organizacji cywilnej w Pilicy, gdzie zajmował się ekspedycją broni i żywności oraz roznoszeniem depesz.Walczył  w oddziałach A. Denisiewicza, F. Grylińskiego i Z. Chmielińskiego.W bitwie pod Oksą został ranny w bok.Był aresztowany i uwięziony w Pilicy,ale dzięki protekcji wielu osób został zwolniony i oddany pod policyjny nadzór.Zamieszkał później w Kielcach gdzie był pracownikiem sądowym.Ożenił się z Zofią z Kossakowskich.Należał tu do  utworzonego w roku 1916  Komitetu ku uczczeniu Powstania Styczniowego.Jego podpis znajduje się na wystosowanym apelu do Czcigodnych Weteranów Powstania 1863 roku w Kielcach.Po odzyskaniu niepodległości Kacper Borzęcki, po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym,otrzymał honorowy stopień ppor. weterana i został wprowadzony do Imiennego Wykazu Weteranów Powstań Narodowych 1831,1848 i 1863 Roku. W roku 1930 otrzymał Krzyż Niepodległości z Mieczami. Często brał udział w uroczystych akademiach, gdzie deklamował wiersze o treści patriotycznej.Zmarł w szpitalu św. Aleksandra w Kielcach w dniu 24 sierpnia 1931r.

 

Metryka w pilickich księgach parafialnych