Konstanty Wrotnowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Konstanty Wrotnowski

Konstanty Wrotnowski urodził się ok. 1832 r. we wsi Olszowa w powiecie radomskim jako syn Antoniego i Julii z Płużańskich urzędników zamieszkałych w Radomiu.

Przed 27 kwietnia 1857 roku rozpoczął pracę w aptece Czapliców jako prowizor farmacyi. Jest świadkiem na spisanym w Pilicy w tym dniu akcie zgonu Floriana Czaplica. Jako podaptekarz lat 26 mający ... w Pilicy zamieszkały ...figuruje jako świadek w spisanym w styczniu 1858 r. akcie urodzenia Anny, córki Floriana i Zuzanny Czapliców. W dniu 5 sierpnia 1858 r.  wziął ślub z najstarszą córką Czapliców - Józefą Elżbietą . Młodzi małżonkowie zamieszkują w Pilicy. Wkrótce rodzą się tutaj ich dzieci:

  • 22.06. 1859 w Pilicy - Michalina Zuzanna Julia, która zmarła 23listopada tego samego roku.

  • 22.10.1860 w Pilicy - Florian Jan Wincenty.

Od roku 1859 Wrotnowski prowadził aptekę w Działoszycach a w roku 1860 małżonkowie przenoszą się tam na stałe. 14 listopada 1861 r. zmarła córka Zuzanny Elżbieta. Pracując w aptece Czapliców Konstanty Wrotnowski współdziałał przy organizacji pomocy sanitarnej dla oddziału Apolinargo Kurowskiego w Ojcowie oraz przy tworzeniu powstańczego szpitala na zamku w Pieskowej Skale. W okresie przygotowań do powstania za zgodą Fortunata Gralewskiego, właściciela apteki "Pod Złotym Tygrysem" przy ulicy Szczepańskiej w Krakowie, umieścił w niej swą kancelarię i zorganizował zaopatrzenie w broń i amunicję dla oddziałów powstańczych stacjonujących pod Krakowem. Po przeniesieniu się do Działoszyc, w roku 1862 r. został naczelnikiem powstańczym w Skalbmierzu. Po wybuchu powstania Wrotnowski bierze w nim bezpośredni udział będąc dowódcą plutonu kawalerii u A.Kurowskiego. Dalsze losy Konstantego Wrotnowskiego nie są znane. Jedynym jego śladem z późniejszego okresu jest informacja z życiorysu kobiety-powstańca o pilickim rodowodzie, Anny Kobyłeckiej, z której wynika, że władze austriackie przechwyciły gryps wysłany przez Wrotnowskiego do Kobyłeckiej z prośba aby zajęła się kompromitującymi go papierami znajdującymi się w jego mieszkaniu. Policja przeszukała mieszkanie i znalazła w nim obciążające Kobyłecką pieczęcie, za pomocą których dostarczała rozmaitym osobom fałszywe paszporty. Nie można wykluczyć,że podobnie jak Kobyłecka, Wrotnowski został skazany w procesie przed sądem austriackim i po odbyciu kary wydany w ręce rosyjskie. Nieznane są również losy jego żony.