Kontakt

Wykształcenie techniczne nie zabiło we mnie duszy humanisty.Na dodatek zamiłowanie do historii trafiło na podatny pilicki grunt.A może to tylko objawy tęsknoty za tym co minęło?

Mieszkam w Pilicy od 30 lat i niemal tyle czasu szperam po bibliotekach,archiwach i antykwariatach w poszukiwaniu pilickich śladów.Owocem poszukiwań jest ta strona,na której,oprócz przypomnienia tego co zazwyczaj można znaleźć w przewodnikach,chcę się podzielić informacjami rozszerzającymi wiedzę o historii Pilicy.

Mam nadzieje,że tą droga uda mi się nawiązać kontakt z ludźmi o pilickich korzeniach,dotrzeć do dokumentów spoczywających gdzieś na dnie szuflad i   uratować od zapomnienia wydarzenia,o których milczą oficjalne źródła.

Aleksander Kot

 

 

 

e-mail:  aleksander.kot@interia.eu

 tel.784 541 596

 

WSPÓŁAUTORZY >>

Specjalne podziękowania za przekazanie materiałów i informacji wzbogacających treść strony składam:

   • Piotrowi Wieczorkowi [materiały oznaczone ©.PW ],
   • Piotrowi Skowronkowi [ ©.PS ],
   • Szymonowi Kot [ ©.SzK ],
   • Tadeuszowi Osieckiemu [ ©.TO ], [ potomek rodziny Kwapiszów ]
   • Wojciechowi Schneiderowi [ ©.WS ],[ potomek rodziny Isaaków ]
   • Tomaszowi Wagnerowi [ ©.TW ] prowadzącemu stronę Zamek Pilcza na Facebooku.
   • Agnieszce Rzadkiewicz [©.AR],
   • Przemkowi Jaskurzyńskiemu [©.PJ]
   • Michałowi Demelowi [©.MD]
   • Pawłowi Gruszczyńskiemu [©.PG]
   • Krystynie Wróbel [©.KW] [potomkini rodziny Borków]
   • Michałowi Rokicie [©.MR]
   • Mariuszowi Krawczykowi [©.MK] [potomek rodziny Hubickich] e-mail:mar_krawc@op.pl
   • Zespołowi Szkół nr 2 w Wierbce [©.ZS2]
   • Bartkowi Aleksandrowiczowi [©.BA]
   • Piotrowi Ormanowi[©.PO]
   • Jackowi Łowińskiemu [©.JŁ] [potomek rodziny Founes Pace]
   • Kazimierzowi Janickiemu [©.KJ]
   • Annie Jaskuła [©.AJ]
   • Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy [©.MGBP]
   • Annie Kowalskiej [©.AKO]
   • o. gwardianowi Wacławowi Michalczykowi [©.WM]
   • dr Annie Wiernickiej [©.AW]
   • Jadwidze Szota [©.JS]
   • Dominikowi Okrasce [©.DO]
   • Tigranowi Vardikyanowi [©.TV] www.tigranart.com
   • Stefanowi Sajdakowi [©.STS]
   • Alicji Goncerz [©.AGo]
   • Andrzejowi Goncerz [©.ANG]
   • Elżbiecie Szczerbik [©.ES]
   • Zdzisławowi Kluźniakowi [©.ZK]
   • Stefanowi Jurkowskiemu [©.SJ] [potomek Ludwika Jurkowskiego]
   • Wojciechowi Krawczyńskiemu [©.WK] [potomek rodziny Kubiczków]
   • Dorocie Malec [©.DM]
   • Stanisławowi Sobczyńskiemu [©.SSO]
   • Andrzejowi W.Pacyna [©.AWP]
   • prof.Piotrowi Pawłowi Gachowi [©.PPG]
   • Jadzi i Markowi Tytko [©.JMT]
   • Izabelli Smolskiej-Celarskiej [©.ISC]
   • Narodowemu Archiwum Cyfrowemu
   • Archwum Korporacyjnemu [www.archiwumkorporacyjne.pl]
   • Stanisławowi Rysieckiemu [©.SR]
   • Krystynie Nowińskiej [©.KN]
   • Michałowi Otrębskiemu [©.MO]
   • Markowi Kubiczkowi [©.MAK] [potomek rodziny Kubiczków]
   • Magdzie Niemirowskiej-Kaczyńskiej[©.MNK]
   • Markowi Guzikowi[©.MG]
   • Marlenie Bednarskiej[©.MB]
   • Aleksandrze Goszczyńskiej[©.AG]
   • Danucie Jędralskiej-Jurczak[©.DJJ]
   • Katarzynie Jurczak[©.KJ]
   • Tomaszowi Różewiczowi[©.TR]
   • Teresie i Adamowi Zyśk [©.TAZ]
   • Antoniemu Cembrzyńskiemu [©.AC]
   • Marianowi Zawadzkiemu [©.MZ]
   • Janinie Drozdowskiej [©.JD]
   • Anieli Pałka [©.AP]
   • Feliksowi Fabjańskiemu [©.FF]
   • Małgorzacie Nowickiej [©.MN]
   • Mieczysławie Sypień [z d.Zasada] i Jackowi Sypień [©.JMS]
   • Teresie,Ireneuszowi i Krzysztofowi Bochenkiewiczom [©.BO]
   • Antoniemu Tadeuszowi Gruszczyńskiemu [©.ATG]
   • Andrzejowi Grzegorzowi Fabiańskiemu [©.AGF]
   • Andrzejowi Grabowskiemu [©.AGR]
   • Michałowi Kowalskiemu [©.MKO] - autorowi opracowania „Przyczynek do dziejów Gminno Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pilicy (2000-2012)"
   • Barbarze Rymarowicz [©.BR] - autorce opracowania "Historia Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic"
   • Janinie Dulbińskiej Przybylik [©.JDP] Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, za udostępnienie pisanej przez siebie kroniki wydarzeń w gminie Pilica.
   • Sylwii Jurczyk [©.SJ] autorce pracy magisterskiej „Projekt założeń klasztornych Kanoników Regularnych Św. Augustyna z zachowaniem ruin kościoła Św. Stanisława i Walentego w miejscowości Zarzecze w powiecie Zawierciańskim"
   • Cezaremu Brożkowi [©.CB] Stowarzyszenie "Wierzbica.Historia.Pamięć"
   • Joannie i Maciejowi Paskom [©.JMP]
   • Michałowi Otrębskiemu [©.MO], Burmistrzowi Pilicy
   • Sławkowi Woźniczko [©.SW]
   • Stowarzyszeniu Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy [©.SSWW]
   • Edwardowi Bzdędze [©.EB]
   • Henryce Hefko [©.EB]
   • ks.Zbigniewowi Grzesińskiemu [©.ZG]
   • Mirosławowi i Jarosławowi Nowakowskim [©.MJN]
   • Mieczysławowi Gomułce [©.ZG]
   • Stanisławowi Wojdzie [©.SWO]
   • Agnieszce Drozodowskiej [©.AD]
   • Pawłowi Korusiewiczowi [© PK]
   • Jolancie Sajdak [©JS]
   • OSP Kidów [© OSPK]
   • OSP Siadcza [© OSPS]
   • OSP Sierbowice [© OSPSr]
   • Janowi Szota [© JSz]
   • Janinie Grabowskiej [© JG]
   • Annie Pietrzyk [© APi]
   • Władysławie Barczyk [© WB]
   • Henryce Drąg [© HD]
   • Romanowi Drąg [© RD]
   • Władysławowi Fabjańskiemu [© WF]
   • Janinie Drozdowskiej [© JDr]
   • Jadwidze Muszyńskiej [© JM]
   • Annie Woźniczko [© AWo]
   • Zbigniewowi Drozdowskiemu [© ZD]
   • Ewie Grzesiuk [© EG]
   • Joannie Dąbrowskiej [© JoD]
   • Zofii Całek [© ZC]
   • Wandzie Latacz [© WL]
   • Piotrowi Mendakowi [© PM]
   • Maryli Lepiarczyk [© ML]
   • Aleksandrowi Chmielewskiemu [© ACh]
   • Elżbiecie Janoska [© EJ]
   • Władysławie Gomułka [© WG]
   • Helenie Wojas [© HW]
   • Bogumile Łągiewka [© BŁ]
   • Państwu Rydel [© PR]
   • Krystynie Jagiełło [© KJa]
   • Wandzie Rybczyńskiej [© WR]
   • Henryce Jurczak [© HJ]
   • Zofii Michalik [© ZM]
   • Bożenie Miklas [© BM]
   • Bogusławowi Jabconiowi [© BJ]
   • Zofii Kuźniak [© ZoK]
   • Józefie Otrębskiej [© JO]
   • Annie Koniec i Jolancie Antczak [© AKJA]
   • Barbarze Przybylik [© BP]
   • Dawidowi Janocha [© DJ]
   • Barbarze Dyszy [© BD]
   • Mariannie Chmura [©MCh]
   • Joannie Frankowskiej [© JF]
   • KGW Kleszczowa [© KGW Kleszczowa]
   • Wiesławie Zaborskiej [© WZ]
   • Iwonie Błażkiewicz [© IB]
   • Janinie Drozdowskiej [©.JD]
   • Anieli Pałka [©.AP]
   • Feliksowi Fabjańskiemu [©.FF]
   • Małgorzacie Nowickiej [©.MN]
   • Mieczysławie Sypień [z d.Zasada] i Jackowi Sypień [©.JMS]
   • Teresie,Ireneuszowi i Krzysztofowi Bochenkiewiczom [©.BO]
   • Antoniemu Tadeuszowi Gruszczyńskiemu [©.ATG]
   • Andrzejowi Grzegorzowi Fabiańskiemu [©.AGF]
   • Andrzejowi Grabowskiemu [©.AGR]
   • Michałowi Kowalskiemu [©.MKO] - autorowi opracowaniaPrzyczynek do dziejów Gminno Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pilicy (2000-2012)"
   • Barbarze Rymarowicz [©.BR] - autorce opracowania"Historia Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic"
   • Janinie Dulbińskiej Przybylik [©.JDP] Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, za udostępnienie pisanej przez siebie kroniki wydarzeń w gminie Pilica.
   • Sylwii Jurczyk [©.SJ] autorce pracy magisterskiej„Projekt założeń klasztornych Kanoników Regularnych Św. Augustyna z zachowaniem ruin kościoła Św. Stanisława i Walentego w miejscowości Zarzecze w powiecie Zawierciańskim"
   • Cezaremu Brożkowi [©.CB] Stowarzyszenie "Wierzbica.Historia.Pamięć"
   • Joannie i Maciejowi Paskom [©.JMP]
   • Michałowi Otrębskiemu [©.MO], Burmistrzowi Pilicy
   • Sławkowi Woźniczko [©.SW]
   • Stowarzyszeniu Sportów Wodnych i Wędkarstwa w Pilicy [©.SSWW]
   • Edwardowi Bzdędze [©.EB]
   • Henryce Hefko [©.EB]
   • ks.Zbigniewowi Grzesińskiemu [©.ZG]
   • Mirosławowi i Jaroslawowi Nowakowskim [©.MJN]
   • Mieczysławowi Gomułce [©.ZG]
   • Stanisławowi Wojdzie [©.SWO]
   • Agnieszce Drozdowskiej [©.AD]
   • Pawłowi Korusiewiczowi [© PK]
   • Jolancie Sajdak [©JS]
   • OSP Kidów [© OSPK]
   • OSP Siadcza [© OSPS]
   • OSP Sierbowice [© OSPSr]
   • Janowi Szota [© JSz]
   • Janinie Grabowskiej [© JG]
   • Annie Pietrzyk [© APi]
   • Władysławie Barczyk [© WB]
   • Henryce Drąg [© HD]
   • Romanowi Drąg [© RD]
   • Władysławowi Fabjańskiemu [© WF]
   • Janinie Drozdowskiej [© JDr]
   • Jadwidze Muszyńskiej [© JM]
   • Annie Woźniczko [© AWo]
   • Zbigniewowi Drozdowskiemu [© ZD]
   • Ewie Grzesiuk [© EG]
   • Joannie Dąbrowskiej [© JoD]
   • Zofii Całek [© ZC]
   • Wandzie Latacz [© WL]
   • Piotrowi Mendakowi [© PM]
   • Maryli Lepiarczyk [© ML]
   • Aleksandrowi Chmielewskiemu[© ACh]
   • Elżbiecie Janoska [© EJ]
   • Władysławie Gomułka [© WG]
   • Helenie Wojas [© HW]
   • Bogumile Łagiewka [© BŁ]
   • Państwu Rydel [© PR]
   • Krystynie Jagiełło [© KJa]
   • Wandzie Rybczyńskiej [© WR]
   • Henryce Jurczak [© HJ]
   • Zofii Michalik [© ZM]
   • Bożenie Miklas [© BM]
   • Bogusławowi Jabconiowi [© BJ]
   • Zofii Kuźniak [© ZoK]
   • Józefie Otrębskiej [© JO]
   • Annie Koniec i Jolancie Antczak [© AKJA]
   • Barbarze Przybylik[© BP]
   • Dawidowi Janocha[© DJ]
   • Barbara Dyszy [© BD]
   • Mariannie Chmura [©MCh]
   • Joannie Frankowskiej [© JF]
   • KGW Kleszczowa [© KGW Kleszczowa]
   • Wiesławie Zaborskiej [© WZ]
   • Iwonie Błażkiewicz [© IB]
   • Gabrieli Faryaszewskiej [© GF]
   • Andrzejowi Żebro [© AŻ]
   • Joannie Postuła [© JP]
   • Barbarze Zawada [© BZ]
   • Ryszardowi i Władysławowi Pustułkom [© RWP]
   • Leszkowi Rydzykowi [© LR]
   • Agatcie Janosik [© AJ]
   • Władysławowi Boćkowskiemu [© IB]
   • Danutcie Kuc [© DK]
   • Henryce Adamskiej [© HA]
   • Edycie Szota [© ES]
   • Grzegorzowi Rodackiemu [© GR]
   • Ryszardowi Laterowi [© RL]
   • Zbigniewowi Staśko [© ZS]
   • Zofii Bąk [© ZB]
   • Zofii Całek [© ZC]
   • Marii Wieczorek [© MW]
   • Elżbiecie Krupa [© EK]