ks. Jarosław Szlenzak

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » ks. Jarosław Szlenzak

Piliczanin z krwi i kości. Urodził się 30 sierpnia 1955 r. i został ochrzczony w Pilicy. Studiował teologię oraz historię sztuki. Święcenia otrzymał 22 maja 1983 roku w częstochowskiej katedrze. Posługę kapłańską sprawował we Francji, w Belgii, w Niemczech, w diecezji częstochowskiej, a po utworzeniu diecezji sosnowieckiej przez 17 lat był proboszczem parafii w Sączowie. W roku 2009 roku został proboszczem naszej parafii pw. św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, zastępując ks. Kazimierza Pantaka. W roku 600-lecia pilickiej parafii został mianowany kanonikiem gremialnym oraz kustoszem kolegiaty i kapituły olkusko-pilickiej.

Przez ostatnie 11 lat mieszkańcy Pilicy i odwiedzający naszą światynię goście zwracali uwagę na zmiany w jej wnętrzu i w otoczeniu. To okres w którym pilicka kolegiata była nieustającym placem budowy. W prezbiterium nowy stylizowany ołtarz soborowy z amboną i podstawą ołtarzową. W kaplicach Padniewskich i św. Józefa pojawiły się dwa mosiężne żyrandole, wykonano restauratorsko-konserwatorskie m.in. odtworzenie i zabezpieczenie polichromii i stiuków. Pełną konserwację przeszły dwa zabytkowe drewniane lichtarze z 1730 r. ufundowane przez Marię-Józefę z Wesslów Sobieską, które znajdują się obecnie przed ołtarzem głównym. Odczyszczono ściany wnętrza kościoła, zabytkowe ołtarze, polichromie, rzeżby, stiuki, gzymsy, pilastry, głowice i inne detale architektoniczne przywracając im dawny blask. Przeprowadzono pełną konserwację dwóch zabytkowych rokokowych konfesjonałów z 1725 r. Wykonano komplet stylowych, dębowych ławek do kościoła. Zainstalowano  nowy system nagłośnienia wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Uporządkowane i rewitalizowane zostały zabytkowe ornaty i inne szaty liturgiczne zgromadzone w zakrystii. Zakupiono monstrancję, kielich mszalny, puszki-kielichy na komunię św, kustodię, ornaty, kapy, alby, komże i inne paramenty do sprawowania liturgii oraz chodnik dywanowy do kościoła. Powstała nowa elewacja kolegiaty. Prace konserwatorsko - budowlane wykonano na całej powierzchni murów zewnętrznych kościoła, zabezpieczając i odtwarzając płaskorzeźby i sztukaterie. Nowe, metalowe okna w całym kościele zabezpieczyły zabytkowe witraże.

Prace konserwatorsko budowlane przeprowadzono przy wieży -dzwonnicy, od zabezpieczenia fundamentów, przez drewniane konstrukcje, po pokrycie szczytu kopuły blachą miedzianą.

Zdemontowane zostały zabytkowe, popękane dzwony, z 1538 r. i 1767 r. i umieszczone na wybudowanym cokole ustawionym na placu kościelnym. W odrestaurowanej dzwonnicy zawisły dwa nowe dzwony, z elektronicznym napędem i sterowaniem komputerowym. Są to wierne repliki zdemontowanych dzwonów. Na placu przykościelnym stanął nowy, dębowy, Krzyż Misyjny, pomnik papieża Jana Pawła II i pomnik Przodków Rodów Szlacheckich pochowanych przy Kolegiacie w latach 1410 r.-1910 r.

Odtworzono cztery artystycznie wykonane, zabytkowe żelazne bramy, w ogrodzeniu placu kościelnego. W ramach małej architektury wybrukowano otoczenie kolegiaty, zamontowano sześć stylowych latarni oświetlających cały plac kościelny, założono iluminację oświetlającą architekturę kolegiaty. Ogrom prac skrył się przed naszymi oczami pod nawierzchnią i wewnątrz fundamentów. Założono nową ziemną instalację energetyczną do budynku kościoła i instalację elektryczną wokół kościoła. Kilka lat trwały prace archeologiczne przy odkrytych do głębokości 3 – 4 m fundamentach kościoła, które osuszono, zakonserwano i zabezpieczono przed powrotem wilgoci przez wykonanie drenażu przeciwwilgociowego wokół ścian przyziemia, po obwodzie kościoła, kanalizacji deszczowej i systemu odprowadzania wód gruntowych i opadowych z placu kościelnego.

Przeprowadzono prace remontowo-budowlane w podziemiach kościoła. Przygotowano kotłownię do zainstalowania nowego ogrzewania i wentylacji świątyni. Wykonano przyłącze sieci gazowej i instalację grzewczą w plebanii. Wiele prac został wykonanych poza terenem koscioła. Uporządkowano teren cmentarza i zabezpieczono kaplicę, wzmocniono stare mury ogrodzenia cmentarza. Generalny remont przeszła plebania, budynki gospodarcze, wikariat i Dom Parafialny.

Generalny remont, sfinansowany w dużej mierze przez mieszkańców,przeszła zabytkowa kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Kocikowej. Uroczystości jubileuszu 950-lecia pilickiej parafii obchodzone były 29 czerwca 2016 r. na Wzgórzu Św. Piotra. Z tej okazji pozostałości tamtego kościoła przeszły remont. Postawione zostało nowe kamienno-drewniane ogrodzenie i uporządkowano teren. W pracach licznie uczestniczyli parafianie.

 

Wykonano ekspertyzy i I etap projektu architektonicznego niezwykle ważnego tematu: zabezpieczenia zagrożonych murów oporowych kolegiaty… przyszłość zabytku rysowała się w różwych barwach. Jako piliczanin i miłośnik lokalnej historii z podziwem patrzyłem na to co się w sąsiednej parafii dzieje… i wtedy, jak z grom z jasnego nieba pojawiły się w mediach szokujące tytuły. Proboszcz! Dotacja! Podpis! Im większy brukowiec tym większa sensacja i więcej jadu. Nie mam zamiaru bawić się w śledczego czy sędziego i roztrząsać co jest prawdą, co zamierzonym działaniem, co niefrasobliwością a co pomówieniem. Prawdę znają dwie osoby: ksiądz Szlenzak oraz Pan Bóg i między sobą muszą sprawę załatwić.

Ja, chociaż nie parafianin, mówię: dziękuję za to co zostało zrobione.