Ks. Stanisław Bokwa

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » Ks. Stanisław Bokwa

W 1909 r. ks. Stanisław Bokwa,jako wikary parafii pw.św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, wystawił w Pilicy nowy, murowany, budynek wikariatu w miejsce starego, drewnianego.

Kiedy 27 grudnia 1910 r. zdecydowano o rozbudowie i przebudowie budynku seminarium w Kielcach, biskup Łosiński upoważnił do prowadzenia i doglądania budowy prokuratora seminarium ks.Stanisława Bokwę i wiceregensa ks. Lucjana Maciejskiego.30 maja 1911 r. kancelaria Generalgubematora w Warszawie mianowała ks. Bokwę zarządzającym domem seminarium. Wizja lokalna wykazała, że istniejące mury alumnatu za słabe, by postawić na nich planowane drugie piętro więc należy je zburzyć i postawić nowe. 16 marca rozpoczęto prace przy rozbudowie gmachu seminarium. Podczas prac ziemnychna głębokości 1,5 m odkryto fragment kości miednicznej (60x70 cm) mamuta włochatego.

6 maja 1913 r.ks. Stanisław Bokwa ofiarował go, istniejącemu od 1908 roku, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kielcach. Obecnie ten eksponat, będący własnością Muzeum Narodowym w Kielcach, jest wypożyczony do Muzeum Historii Kielc, które mieści się w budynku dawnego Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przy ul.Leonarda 4. W 1918 rokuks.Bokwa został proboszczem w parafii św.Wawrzyńca w Drugini gdzie, po czterech miesiącach pobytu, 10 stycznia 1919 r. zmarł na tyfus. W ciągu swojego pobytu na tej parafii zdążył wystarać się o 3 morgi pola na cmentarz.