Ksiądz prof. dr hab. Daniel Olszewski (1934 – 2015)

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Ksiądz prof. dr hab. Daniel Olszewski (1934 – 2015)

Ponad rok temu, dnia 6 lutego 2015 roku zmarł ksiądz profesor dr hab. Daniel Olszewski. Był znakomitą i znaczącą postacią Kościoła, członkiem Polskiej Akademii Nauk, autorem ponad 350 prac naukowych w tym kilkunastu książek dotyczących Polskiej Kultury Religijnej. Odznaczonym Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Pewnie Czytelnik dziwi się czemu piszę akurat o tym księdzu. Starsi czytelnicy zapewne przypomną sobie młodego wikarego właśnie ks. Daniela Olszewskiego, dla którego Pilica byłą pierwszą i jedyną parafią. Pracował w Pilicy w latach 1958 – 1961 i warto Go przypomnieć, bo On o Pilicy pamiętał i Pilicę wspominał.

Ks. Daniel Olszewski urodził się w Wolicy koło Jędrzejowa we wrześniu 1934 r. Rodzice posiadali gospodarstwo rolne oraz młyn. W 1952 rozpoczął studia teologiczno-historyczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, które ukończył w 1958 r. przyjęciem święceń kapłańskich, po czym został skierowany do pracy w Pilicy jako wikary.

Był znakomitym kaznodzieją. Po przyjeździe do Pilicy rozpoczął serię kazań, w trakcie których w każdą niedzielę wyjaśniał i komentował bieżące czytania. W każde kazanie wkładał całe serce, mówił z ogromnym zaangażowaniem i ekspresją. Słuchacze bali się, że kiedyś wypadnie z ambony. Kazania kończył spocony a w zakrystii chwilę siadał i odpoczywał. Właśnie On przyciągnął ludzi do Fary, na Jego kazania na Mszy Św. o godz. 9 przychodziły tłumy.

Ks. Olszewski był ostatnim wikarym, który jeszcze uczył w szkole i pierwszym, który organizował nauczanie w sali naprzeciw kościoła. Tam też przygotowywał nas do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Św. Egzaminował proboszcz Ks. Kastek. Prowadził grupę ministrantów i cierpliwie poprawiał naszą wymowę trudnych tekstów łacińskich.

Bezpośrednio po pobycie w Pilicy został skierowany na studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską na temat „Struktura duchowieństwa parafialnego w archidiakonacie kurzelowskim” napisał pod kierunkiem znanego środowisku akademickim Krakowa ks. prof. Jerzego Kłoczowskiego, który właśnie w Lublinie rozpoczynał swoją naukową karierę. Lata 1966 – 1969 to praca w duszpasterstwie akademickim w Kielcach a jednocześnie przygotowywanie rozprawy doktorskiej.

W tym czasie ks. Olszewski prowadził również rekolekcje dla licealistów w Częstochowie. Tam my, Piliczanie spotkaliśmy Go jako jednego z księży prowadzących konferencje. Jego wykłady były bardzo przemyślane, ważył każde słowo czym byliśmy trochę zaskoczeni pamiętając Go z kazań z Pilicy. Oczywiście poznał nas i mimo nawału konferencji odbyliśmy spotkanie wspomnieniowe.

Pracę doktorską na temat „Duchowieństwo diecezji krakowskiej w Królestwie Polskim w latach 1835 – 1864” napisał pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza znanego historyka z Uniwersytetu Warszawskiego i obronił w 1972 roku.

W roku 1973 rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie do roku 2010 wykładał historię Kościoła. Przedmiot ten w latach 1983 – 1989 wykładał również w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1986 r uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym czasie wydaje cieszący się wielką popularnością podręcznik akademicki Dzieje chrześcijaństwa w zarysie (1982, 1996). Kolejną znaczącą publikacją była praca Z zagadnień religioznawstwa (1988), która po powrocie religii do szkół była wykorzystywana jako podręcznik w szkołach średnich.

W 1991 r ks. dr hab. Daniel Olszewski rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (przekształconej kolejno w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) na stanowisku adiunkta i był pierwszym a przez kilka lat jedynym księdzem zatrudnionym na tej uczelni. W 1993 roku awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Kultury, Oświaty i Nauki wspomnianego uniwersytetu.

W tym czasie opublikował najważniejszą, można powiedzieć fundamentalną swoją pracę Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku (1996), która ks. Danielowi Olszewskiemu przyniosła największy rozgłos i uznanie w kręgach naukowych. W niedługim czasie po jej publikacji zostaje uhonorowany tytułem Profesora Nauk Humanistycznych (1998) oraz członkostwem Komitetu Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk.

W 1997 roku za wybitne zasługi na polu dydaktycznym został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ostatni raz ks. prof. Daniel Olszewski odwiedził Pilicę 1 VII 2006 r. podczas zjazdu z okazji 50 lecia LO. Był krótko ale znalazł czas na kilka słów rozmowy. Pilicę wspominał miło choć nas, ówczesnych uczniów początkowych klas szkoły podstawowej, już niedokładnie. Wspominaliśmy różne sytuacje, które pamiętał ale mniej osoby, które uczył. Bardziej pamiętał nauczycieli, choć w szkole uczył tylko rok. E tym czasie już przebywał w Domu Księży Emerytów w Kielcach choć jeszcze ciągle pracował jako wykładowca. Nadal był pełen energii, nadal uśmiechnięty i takim Go zapamiętamy. Umawialiśmy się na spotkanie, rozmawialiśmy telefonicznie ale niestety już się nie spotkaliśmy.

Ks. prof. Daniel Olszewski zmarł 6 lutego 2015 roku w Kielcach. Miał 81 lat, księdzem był 57 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 9 lutego. Mszę Św. żałobną w Bazylice katedralnej w Kielcach sprawowali biskupi – bp Kazimierz Ryczan i bp Marian Florczyk. Mszy Św. pogrzebowej w kościele w Jasionnej – w rodzinnej parafii zmarłego, przewodniczył bp Jan Piotrowski. W uroczystościach uczestniczyli liczni studenci bliscy i znajomi ks. prof. Daniela Olszewskiego.

Mam nadzieję, że starsi Piliczanie przypomną sobie tego młodego, wspaniałego księdza a młodzi czytelnicy poznają wybitnego naukowca wprawdzie krótko ale związanego z Pilicą.

Cześć Jego Pamięci

dr Marek Guzik

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

 

Ks.Daniel Olszewski. Zdjęcie z roku 1961

 

O ks.prof. D.Olszewskim na stronie KUL >>>