Nowości

Czerwiec-listopad 2022

Legendy -Opowieści -Tajemnice -Powstańcza tajemnica

Legendy -Opowieści -Tajemnice -Nosił wilk razy kilka

Legendy -Opowieści -Tajemnice -Pilickie dobra w rękach marszałka Francji

Żyli wśród nas -Ludzie Kościoła -ks. Wincenty Bogacki

Żyli wśród nas -Ludzie Kościoła -o. Stefan Brzozowski

Legendy. Opowieści. Tajemnice -Pilickie ślady - Majątek Krubki Górki

Wydawać by się mogło, że o Powstaniu Styczniowym na pilickiej ziemi wiemy wszystko... Tymczasem jest nowy ślad: Żyli wśród nas -Ludzie Kościoła -ks. Józef Kalasanty Ćwikliński

Kwiecień 2022

Żyli wśród nas -Ludzie nauki i techniki -Jan Łubieński

Żyli wśród nas -Ludzie Kościoła -o. Apolinary Szlenk

Żyli wśród nas -Ludzie Kościoła -ks. Jan Warmuziński

Legendy- Opowieści -Tajemnice -Pilickie ślady -Karpacka kolejka leśna

Legendy- Opowieści -Tajemnice -Pilickie ślady -Pilicki ślad w Częstochowie i ... ognisty ślad na niebie

Żyli wśród nas- Goście -Tadeusz Piotrowski

Militaria -W archiwach IPN

Styczeń 2022

Żyli wśród nas -Goście -pastor Teodor Kuntzel

Żyli wśród nas - Ludzie kościoła -Pastorowie - Otton Wüstehube

Wlaściciele -Zygmunt Frumkin

Żyli wśród nas - Goście - Kazimierz Żórawski

Właściciele -Inni Właściciele  -Piotr z Radomina i Włoszczowy Karwacjan

Żyli wśród nas - Ludzie koscioła - O. Ksawery Orłowski

Właściciele - Inni właściciele - Książę Antoni Lubomirski

Żyli wsród nas - Lekarze - dr Stefan Garlicki

Malarstwo i Rzeźba - Piliczanie na obrazach - Jan Borek z Trzcieńca

Malarstwo i Rzeźba - Piliczanie na obrazach - Adelajda Eleonora Lidia Kaden

Żyli wśród nas -Inni piliczanie -Abraham z Wilkowa

 

Październik -grudzień 2021

Żyli wśród nas -Goście -O. Antoni Franciszek Majewski

Życie codzienne -Apteka -Karol August Kłossowski

Żyli wśród nas -Wojskowi i powstańcy -Kanc Deroń

Żyli wśród nas -Goście- Carl Brauss.

Żyli wśród nas -Ludzie nauki i techniki -Bernard Dropisch.

Żyli wśród nas -Goście -Kazimierz Żórawski

 

Maj -wrzesień 2021

Militria -Sprawa Griszczuka i Schwallenberga

Obiekty przemysłowe -Papiernie -Schemat technologiczny linii papierniczej firmy C.A.Moes w Sławniowie

Autografy piliczan: Konstanty Wrotnowski i wójt Stanisław Drążkiewicz

Właściciele -Inni właściciele -Karwacjanowie

Militaria -9 pułk piechoty Legionów

Właściciele -Christian August Moes- Konstancja Emilia z Boesów Moes

Żyli wśródnas -Ludzie nauki i techniki - inż.Wacław Matuch  -pilicki "Edison"

Żyli wśród nas -Goście -Wacław Borzuchowski -tajemniczy społecznik

 

Marzec-kwiecień 2021

Żyli wśrod nas -Ludzie kościoła - o.Wacław Przemyski

Żyli wśrod nas -Literaci i artyści - Adam Franciszek Skorupka

Malarstwo i rzeźba -Mistrzowie pędzla - Michał Czaykowski

Żyli wśród nas -Ludzie kościoła -Ks. Józef Bonfat de Baffelt

Żyli wśród nas -Właściciele -Inni właściciele -Kurt Albert Faust von Sturm

Żyli wśród nas -Goście - Sobertyan Mayszakowski

Luty 2021

Żyli wśród nas -Goście - Bronisław Bartel

Właściciele -Innni właściciele - Karl August Benon Marx

Właściciele -Inni właściciele - Piotr Kazimierski

Właściciele -Inni właściciele - Jacek Pakosławski

Żyli wśród nas- Lekarze- Wincenty Paszkowski

Właściciele -Inni właściciele -Feliks Grabkowski

Żyli wśrod nas -Inni piliczanie -Bronisław Otrębski

Z naszymi wojewodami łączy się kolejny temat: Piliczanie w królewskim kondukcie

Właściciele -Inni właściciele-Krzywosąd Morawczyk

Żyli wsród nas-Ludzie Kościoła -o.Marian Świerczek

Żyli wśród nas -inni piliczanie- Franciszek Zyśk

Właściciele - Inni właściciele -Emanuel Franciszek Czerny

Właściciele - Inni właściciele - Andrzej Tęczyński

Żyli wśród nas-Społeczność żydowska -Rozenzaftowie

Żyli wśród nas -Inni piliczanie - Hm. Zdzisław Czarnomski

Właściciele- Inni Właściciele -Rzewuscy

styczeń 2021

Malarstwo i rzeźba -Mistrzowie pędzla -Antoni Hanusz

Żyli wśród nas -Ludzie kościoła -ks.kanonik Stanisław Kurzeniecki

Właściciele- Inni Właściciele - Leopold Bonawentura Brudzewski

Żyli wśród nas -Goście: Józef Jurek

Właściciele -Inni właściciele - Jan Leon Zeloff

Obiekty sakralne- Kościół pw. św. św. Stanisława i Walentego - Przeorzy klasztoru oo. augustianów

Legendy. Opowieści. Tajemnice -Między Noblem a herezją

Legendarni piliczanie -Florian Boturzyński

Właściciele -Inni właściciele -Jan Firlej

Właściciele -Inni właściciele -  Piotr Zborowski

Żyli wśród nas- Lekarze -Zygmunt Ćmiel  i dr Leon Ludwik Chodakowski

Właściciele -Inni właściciele -Stanisław Kostka Dembiński -wojewoda krakowski;

Właściciele -Inni właściciele - Dymitr Wessel 

Właściciele -Inni właściciele - Życzyńscy

Żyli wśród nas-Ludzie Kościoła -pastor Edmund Robert Wentzel

Żyli wśród nas- Literaci i artyści- Anna Wesołowska

Żyli wśród nas- Ludzie nauki i techniki - doc. dr Franciszek Czech

Żyli wśród nas- Inni piliczanie - Wojciech Wessel

Żyli wśród nas -Goście- Królewskie ślady

Legendy-Opowieści-Tajemnice -Między sercem a portfelem

Legendy-Opowieści-Tajemnice -Niezachowane epitafia w pilickiej farze

Legendy-Opowieści-Tajemnice -Szeregowiec Ryan -wersja pilicka

Legendy-Opowieści-Tajemnice -Pilickie dzieci piszą do Marszałka

Legendy-opowieści-Tajemnice- Pilickie ślady w Paryżu

Legendy-opowieści-Tajemnice- Wojskowy rajd w Pilicy

Żyli wśród nas -Ludzie nauki i techniki -inż.Jan Bróg

listopad -grudzień 2020

Żyli wśród nas -ludzie nauki i techniki -Zygfryd Bartel

Żyli wśród nas- Goście-Fotografowie- Stefan Bursche.

Żyli wśród nas- Ludzie nuki i techniki -Stefan Patzer

Obiekty- Cmentarze- cmentarz na Górze św.Piotra - Kazimierz Myszczyński.

Właściciele-Inni właściciele -Stanisław Kostka Dembiński

Właściciele-Inni właściciele -Hipolit Stanisław Grabiański

Właściciele-Inni właściciele -Życzyńscy

Żyli wśród nas -Ludzie kościoła -ks.Jarosław Szlenzak

Żyli wśród nas -Ludzie kościoła -ks.Adam Błaszczak

Żyli wśród nas -Ludzie kościoła -ks. Stefan Walusiński

Żyli wśród nas -Ludzie nauki i techniki -inż.Jan Bróg

Żyli wśród nas -Inni piliczanie – Antoni Wojda

Żyli wśród nas -Inni piliczanie -Edward Stephan

Żyli wśród nas -Inni piliczanie – Lewek Meryn

Żyli wśród nas -Inni piliczanie -Adam Toborowicz

Sierpień -październik 2020

Właściciele- Inni właściciele- Szymon Ługowski

Właściciele- Inni właściciele- Leo Karl Adolf Marquardt von Lützow

Właściciele- Inni właściciele-Artur von Zastrow

Właściciele- Inni właściciele-Krzysztof Gembicki

Właściciele- Inni właściciele-Hanek i Jan z Chełmu Chełmscy

Właściciele- Inni właściciele-Mikołaj i Jan z Brzezia Lanckorońscy

Właściciele- Inni właściciele-Stanisław Barzi herbu Korczak

Właściciele- Inni właściciele-Krzysztof Gembicki herbu Nałęcz

Właściciele- Inni właściciele-Olszowscy

Właściciele- Inni właściciele- Łuczyccy herbu Nowina

Właściciele- Inni właściciele-Kacper Poniatowski czyli królewski ślad.

Właściciele- Inni właściciele-Mikołaj Chomentowski

Właściciele- Inni właściciele-Piotr Hipolit Kostecki

Właściciele- Inni właściciele-Jan Dobrzycki z Dobrzycy herbu Leszczyc

Lipiec 2020

Żyli wśród nas -Lekarze. Franciszek Berger

Właściciele- Inni właściciele- Franciszek Wodzicki

Właściciele- Inni właściciele- Kazimierz Ossoliński

Żyli wśrod nas- Ludzie Kościoła- ks. Kazimierz Walenty Hamerling

Marzec -czerwiec 2020

Pilickie ślady- Ratusz w Sulmierzycach

Pilickie ślady- kapliczka w Rybniku

W literaturze i w filmie - Trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego

Legendy-Opowieści-tajemnice: Niezachowane epitafia w pilickiej farze.

Legendy-Opowieści-tajemnice: Pilickie "pradzieje" ojców reformatów

Wśród pilickich autografów doszły podpisy: królewiczowej Marii z Wesslów Sobieskiej, podskarbiego Teodora Wessla, posła Józefa Kotnisa i hetmana Ludwika Pocieja.

 Pojawiło się sporo nowych informacji dotyczących Teodory Kownackiej. Zamieściłem więc jej nowy biogram, znacznie rozszerzony.

Właściciele- Inni właściciele- Karol Wessel

Żyli wśród nas -Inni Piliczanie- Engliszowie

Luty 2019

-Żyli wśród nas- Goście - Stanisław Holenderski

-Mistrzowie pędzla - Szymon Górnicki

Styczeń 2019

-Żyli wśród nas – Goście - Antoni Gawiński

„Żyli wśród nas – Goście - Justyna Szokalska

„Żyli wśród nas – Goście - Wiktor Szokalski.

Grudzień 2018

 -Malarstwo i rzeźba -Piliczanie na obrazach -Zaginiony portret Ludwika Pocieja.

 -Inni właściciele- Domasławscy herbu Nałęcz (posiadacze Wierzbicy)

 -Inni właściciele -Piotr Pieniążek (posiadacz Dzwonowic)

 Wrzesień 2018

Żyli wśród nas - Sportowcy - Marian Kula >>>

Żyli wśród nas - Wojskowi i powstańcy -kmdr Zbigniew Kula >>>

Żyli wśród nas - Wojskowi i powstańcy - kmdr por. dr Adam Kula >>>

Pilickie Ślady - Klasztor oo. paulinów we Włodawie >>>

Pilickie  ślady- Budynek Stadtischer Realgymnasium am Zwinger we Wroclawiu

Piliczanie na obrazach - Kielich bpa Padniewskiego

Kilka reprodukcji obrazów doszlo w temacie: Mistrzowie pędzla - Kolasińscy

 

Lipiec 2018

Uzupełnienie w temacie Biegańscy herbu Prawdzic (właściciele dóbr Przychody)

Żyli wśrod nas- Inni piliczanie- rejent Maurycy Czekański

Rozbudowany został rozdział: Właściciele- 1631-1633 Wiśniowieccy

Właściciele - Inni właściciele: Baranowscy herbu Rawicz

Właściciele - Inni właściciele: Borkowie herbu Wąż

Legendy-Opowieści-Tajemnice: Piliccy "milionerzy"

Jeszcze jeden milioner:Piliccy "milionerzy"

Czerwiec 2018

 Goście - Prof.dr inż. Roman Dawidowski

Goście - inż. Henryk Stulgiński

Militaria-Do XIX wieku -Biali Husarze w Pilicy

Żyli wśród nas-Ludzie kościoła-ks.Leon Zagórski

Żyli wśród nas-Goście -Maksymilian III Habsburg

Żyli wśród nas-Goscie- prof. dr hab.Jerzy Czajkowski

NOWY TEMAT w dziale Militaria: Militarne pradzieje

NOWY TEMAT w dziale Militaria: Potop-wojna polsko-szwedzka 1665-1667  [Aktualizacja 9 maja 2018]

Żyli wsród nas -Goście: Jan Kazimierz Sapieha

Obiekty - Cmentarze -Cmentarz na Górze św.Piotra -Tajemniczy nagrobek

Żyli wśród nas- Goście: O. Mikołaj Lechwar

Żyli wśród nas- Goście: O. Emil Brzuszek

Żyli wsród na -Goście: O.Pius Jończy

W literaturze i w filmie: O.Adrian Gałuszkiewicz

marzec 2017

Ciekawa fotografia w temacie Mleczarnia

Ciekawa fotorgrafia w temacie Zakłady powroźnicze

Przyroda -Powódź Tysiąclecia (+kolejne zdjęcia dodane 21.03.2017)

Uzupełnienie w temacie Pilickie opłatki

Fotografowie - ciąg dalszy biogramów tych, którzy utrwalili na fotografiach dawną Pilicę

Nowe informacje w temacie - Dom Ludowy

Uzupełnienie w temacie A-19/Polam/Ospel- zdjęcia dawnych produktów i artykuł z 1971 r.

Pilicka flotylla- kolejne zdjęcie drobnicowca m/s Pilica oraz kutry typu Pilica- kolejne zdjęcia, rysunki i film

W teatrze i w filmie- w formacie pdf artykuł "Przedwojenny James Bond z Pilica w tle", ( prezentowany kiedyś w "Naszej Pilicy")

Pilickie ślady: W muzeach: śladami powozu Moesów ; Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach ; Górnośląski Park Etnograficzny

Nowe informacje w temacie Komunikacja pasażerska

Luty 2017

Mistrzowie pędzla:Kacper Gomółka

Poczta: ciekawostka z 1918 r.

Niedoszli właściciele-Alfons Fomicz Koziełł-Poklewski

Goście - ks.prałat Antoni Gruszczyński

Lekarze - kolejne informacje o Janie Rompalskim i biogram dra Józefa Paschalisa

Życie kulturalne- Kino - uzupełnienie historii kina autorstwa p.Marka Guzika

Nowy temat: Początki piłki nożnej w Pilicy.

Nowe informacje w temacie: Mistrzowie pędzla- Adolf Hiroń

W literaturze i filmie: Isaak Bashevis Singer  [Pilica w twórczości Noblisty!]

Samoloty firmy Plage&Laskiewicz - dwa filmiki o wydobyciu wraku Lublina RVIII  z Zatoki Puckiej

Goście: Barbara Piasecka -Johnson

Żyli wśród nas- Ludzie nauki i techniki: dr Władysław Mironowicz  aktualizacja

W filmie: Młyn i Krzyż

W filmie: Królewskie sny

Styczeń 2017

Kolejne informacje o m/s Pilica

Legendy-opowieści-tajemnice: Gdzie jest generał?

Goście: Władysław Cholewiński, nauczyciel akademicki

Goście: rabin Jechiel Danziger

Grudzień 2016

Kolejne informacje o m/s Pilica

Legendy-opowieści-tajemnice: Gdzie jest generał?

Goście: Władysław Cholewiński, nauczyciel akademicki

Goście: rabin Jechiel Danziger

Żyli wśród nas- Goście: Kazimierz Piłsudski

Żyli wśród nas- Ludzie nauki i techniki: doc. dr Józef Sendra

Żyli wśród nas- Ludzie nauki i techniki: prof. Maciej Szafarczyk

Uzupełnienia w tematach:

Listopad 2016:

Nowe obrazy w dziale Pilica w grafice

Wzgórze św.Piotra w sztuce

Tajemnica kaplicy p.w. św.Józefa

Uzupełnienia w temacie "Pilickie Ślady":

Legendy-opowieści-tajemnice:Tajemnica kaplicy pw.św.Józefa

Wystawa "Góra św.Piotra w sztuce"

wrzesień-październik 2016:

Pilickie W-11: rok 1841 i 1930

Mistrzowie pędzla - Kazimierz Krupa

Królewski ślad w Sanoku

Relikty kaplicy Pileckich przy krakowskim kościele Dominkanów >>>

Ciekawy pomysł upamiętniający lubelskie Zakłady Mechaniczne Plage&Laśkiewicz

Bronisław i Jan Przyłuscy

filmik o C.A.Moesie

Uzupełniony życiorys Zdzisława Puchały

Nowe obrazy w dziale Pilica w grafice

23 września 2016

Historia OSP Sierbowice

W-11 rok 1841 i 1930

22 września 2016

por. Czesław Ahrends

dr inż. Andrzej Wojda

17 kwietnia 2016

Kolejne informacje w temacie Goście - Turyści

Kolejne informacje w temacie Wyszperane w archiwach

Nowy temat- W Obronie Zamościa 1813

12 kwietnia 2016

Goście- Zorian Dołęga Chodakowski

Goście - Turyści

10 kwietnia 2016

ks. Ludwik Alojzy Kajetan Zaborski

2 kwietnia 2016

Legenda o studni na zamku Pilcza w Smoleniu.

27 marca 2016

W dziale "Właściciele" prowadzony został poddział "Inni właściciele", grupujący biogramy właścicieli ziemskich wsi wchodzących w skład dzisiejszej gminy Pilica.

Nowe biogramy :

Inni właściciele- Dobińscy

Inni właściciele-Krzysztof Modrzewski

12 marca 2016

Przeredagowana i uzupełniona strona: klasztor i kościół franciszkanów

11 marca 2016

Ludzi nauki i techniki- Henryk Hirszberg

Rozszerzony został biogram Aleksandra Moesa

10 marca 2016

Inni piliczanie:Julian Ewald Moes

9 marca 2016

Wojenne okruchy:Wojenne wspomnienia-wspomnienia wysiedleńców z Kujaw, którzy trafili do Dobrej i do Sławniowa

8 marca 2016

Goście: Pinchas Menachem Justman

7 marca 2016

Fotografowie- Zygmunt Felicjan Skrobański

21 lutego 2016

Goście- Zofia Szczebrowska-Pfabe

20 lutego 2016

o.Bonawentura Staliński

13 lutego 2016

ks.Szymon Dynerowicz

11 lutego 2016

Biegańscy herbu Prawdzic

5 lutego 2016

Militaria-Wrzesień 1939- Wspomnienia Stanisława Fabjańskiego z kampanii wrześniowej.

4 lutego 2016

Kazimierz Kubiczek- drogista.

 26 stycznia 2016

prof.Mieczysław Pachelski

Uzupełnienia w tematach:Dawna motoryzacja (1925 i 1926r.) i Pilicka flotylla (nowe informacje o drobnicowcu m/s Pilica)

 23 stycznia 2016

Piotr Kmita z Wiśnicza herbu Szreniawa - starosta i wojewoda krakowski

Piotr z Bnina Opaliński - ochmistrz dworu Zygmunta Augusta.

17 stycznia 2016

Tobiasz Minor z Przybysławic.Właściciel Kleszczowej

16 stycznia 2015

Stanisław z Mirowa Myszkowski herbu Jastrzębiec.Właściciel Kleszczowej

20 grudnia 2015

Materiałów przybywa szybciej niz wolnego czasu. Stąd spore zaległości w zamieszczaniu kolejnych historycznych informacji. Mam nadzieję, że wświęta nadrobię troche zaległości.

Jan Woyna-Ośniałowski

17 października 2015

Goście- Fotografowie

13 października 2015

Nowe informacje o pastorach pilickiego filiału.

mjr Michał Chylewski (Powstanie Listopadowe)

O niepodległość 1914-1920- Ludomir Tarkowski

7 października 2015.

Wydawało mi się, że pilicka "lista katyńska" była kompletna a tymczasem pojawiło się kolejne nazwisko, trzecie w ciągu tygodnia: "1940.Starobielsk/Charków" - ppor. Jan Gumułka z Wierzbicy.

Nowe informacje: "Francja.1940" - mjr Stanisław Derejski

29 wrzesnia 2015

Ostaszków-Miednoje. Kolejne ofiary NKWD rodem z Pilicy: Stefan Kwiatkowski i Jan Bilski

27 września 2015. Nowe informacje w tematcie Życie kulturalne:

26 września 2015

Rzeźbiarze i architekci - Domenico Signo.

Pradzieje- Badania archeologiczne w Smoleniu

Piliczanie w zakonie Obserwantów

Nowe informacje w tematach:

Olimpijski ślad.

Poczta (1857r.)

Krzysztof Kobylański

24 września 2015. Uzupełnienia w tematach:

Maria M.Epstein

Kościół w Kidowie

Pilica flotylla

prof.Jan Otrębski

Arkuszewscy

Aleksander Rothert

Pilica w grafice

Cmentarz ewangelicki

Poczta

21 września 2015.

Ostatnie tygodnie przed Świętem Zmarłych to czas porządków na cmentarzach.Zrobiłem więc nieco porzadku w temacie „Wirtualny cmentarz czyli gdzie są pochowani znani piliczanie”.Pojawiły się w nim informacje o miejscach spoczynku Arkuszewskich, gen. Aleksandra Osińskiego, prof. Jana Otrębskiego, księcia Jerzego Zbaraskiego, Konstantego Moes Oskragiełło, Christiana Augusta Moesa, gen.Stefana Hubickiego, prof. Jerzego Kolasińskiego, prof.Aleksandra Rotherta i jego brata Adolfa.

Gmina na starej fotografii: fotokopie grafik (prawdopodobnie z końca XIX wieku) przedstawiających fabryki w Sławniowie i w Wierbce oraz młyn parowy i farbiarnię nad pilickim stawem.

Pilica w grafice: dwie akwarele Joanny Pasek

4 września 2015-Goście: prof. Gustaw Glogau

17 lipca 2015

Legendy-opowieści-tajemnice: Tragedia w Ostrowi Mazowieckiej

Pilickie W-11- Rok 1848

21 czerwca 2015

Kazimierz Milejski. Malarz-samouk

Młyn Makieły w Kleszczowej

1914-1920: kpt. Mieczysław Kubiczek

Pilicka eskadra- samolot szkolny TS-11 Iskra

20 czerwca 2015

Żyli wśród nas- wojskowi i powstańcy-por.Jacek Pawlik

15 czerwca 2015

Pilickie W-11. Nerwowy tatuś

3 maja 2015

Pilica w grafice- szkice architektury z 1984 r.

1 maja 2015

Piliczanie na obrazach: nowe grafiki: F.Padniewski T.Wessel I.Komorowski

28 kwietnia 2015

Przez dziesiątki lat uważano,że pomiędzy rządami Teodora Wessla i Teodory Kownackiej własność dóbr pilickich była przedmiotem sporu między wierzycielami podskarbiego oraz/lub przedmiotem zastawu bankowego. Najpierw natrafiłem na dokumenty potwierdzające prawo do majątku wierzycieli Mniewskiego,Dąbskiego i Czartoryskiego. Teraz pojawił się nowy rewelacyjny wątek. Mocno udokumentowane jest przejęcie Pilicy za długi przez Karola Larischa, barona i  potentata finansowego.

Inne nowości: Wywiad Ireny Hellman z Julianem Tuwimem

Pilica w grafice- Szkoła w Dzwono-Sierbowicach

26 kwietnia 2015

Pilica w miniaturze- zamek w Smoleniu

Piliczanie na obrazach: Kilka nowych grafik przedstawiających prymasa Komorowskiego

22 kwietnia 2015

Etnografia-Ciekawy eksponat

19 kwietnia 2015

Inni piliczanie: Gabriel Silnicki herbu Jelita.Rycerz Rzeczypospolitej. Właściciel Szyc, Sierbowic i Dzwonowic

Stanisław Młodzianowski herbu Dąbrowa. Właściciel Szyc, Sierbowic i Dzwonowic

14 kwietnia 2015

Właściciele- Filip Padniewski

Piliczanie na obrazach- Jerzy Zbaraski-szkic Jana Matejki

5 kwietnia 2015

Legendy-Opowieści-Tajemnice: "Taniec śmierci" z Pilicą w tle.

22 marca 2015

Legendy-opowieści-tajemnice: Pilicka flotylla

W literaturze i w filmie: Pisali o piliczanach- Władysław Strumski

Goście- Ludwig von Anhalt Kothen Pless

3 marca 2015

Mistrzowie pędzla-Zofia Pustułka

10 stycznia 2015

Strona wzbogaciła się o autograf Alfreda Łaszowskiego a moja biblioteka o książkę z odręcznym wpisem tego autora.

Nowe informacje w tematach:

Kościół w Kdowie - ciekawa informacja o przeniesieniu ołtarza z Lelowa do Kidowa

Sieć drogowa

Nowy temat: Plenery malarskie 2005-2006

5 stycznia 2015

Nowe informacje w tematach:  Pilickie W-11Krzyż Lotniczypoczta

28 grudnia 2014

Piliczanie na obrazachportret Marii z Wesslów Sobieskiej z Galerii Narodowej w Budapeszcie

Akademicy Krakowscy- nowe informacje o Józefie Łańcuckim

26 grudnia 2014

Nowe informacje:

Cmentarz wojenny Biskupice  

Aleksander Moszkowski

Konstanty Moes-Oskragiełło

gen.Stefan Hubicki

gen.S.Hubicki w I wojnie światowej

o.Józef Męciński

W kozackiej pieśni -portret gen.Krasnowa

24 grudnia 2104

Nowy temat - Pilickie opłatki

21 grudnia 2014

Nowe informacje w biogramach

prof.J.Otrębskiego,

prof.W.Sadowskiego 

A.Łaszowskiego

inż.Aleksandra Stephana

15 grudnia 2014

uzupełnienia w tematach:

Alfred Łaszowski (fotografia)

Honorowi Obywatele Pilicy -fotografia o.Błażkiewicza podczas obrony pracy doktorskiej

Źródła Pilicy

Drożdżownia

C.A.Moes - film o Choroszczy

Wirtualne spacery - pałac z lotu ptaka

5 grudnia 2014

Wojskowi-płk Lucjan Świtaj

3 grudnia 2104

Pogoda nie tylko dla bogaczy

2 grudnia 2014

Pilickie W-11: nowe informacje w latach 1910,1915,1916

Powstanie listopadowe - obóz jeniecki w Pilicy

26 listopada 2014

Pilickie W-11- przekręt stary jak świat

18 listopada 2014

inż.Aleksander Stephan

Życie kulturalne - o dwadzieścia dwa lata wstecz przesunęła się data pierwszej znanej wizyty teatru objazdowego w Pilicy.

16 listopada 2014

Goście- gen.Mieczysław Ryś-Trojanowski

Ludzie koscioła: O.Feliks Wójcik  Przypadająca pod koniec kampanii wyborczej 25 rocznica śmierci wielkiego społecznika minęła niemal niezauważona poza Dzwono-Sierbowicami.

14 listopada 2014

Lekarze- dr Jan Duleba

dr Włodzimierz Mudroch

12 listopada 2014

Etnografia- zdjęcia starych domów w Sierbowicach,Dzwonowicach,Szycach,Sławniowie i Wierzbicy

Apteka- aptekarz Stanisław Pasierbiński

8 listopada 2014

Cmentarz Holon-Bat Yam

Malarstwo i rzeźba  - Franciszek Turek

7 listopada 2011

Lekarze - dr Zygmunt Pyrowicz

2 listopada 2014

Z dawnych przewodników

Źródła Pilicy- opis z roku 1954

Cmentarz żołnierzy radzieckich- kolejne nazwiska pochowanych żołnierzy

1 listopada 2014

Na starych fotografiach- kilkanaście npowych fotografii rynku,stawu, ulic, klasztoru i pałacu

OSP w gminie- uzupełnienie informacji o OSP Wierzbica

Młyny - uzupełnienie

Ślady przeszłości- uzupełnienie

 Rzeźbiarze i architekci Tadeusz Świerczek - uzupełnienie

Mleczarnia- uzupełnienie

Dzwono-Sierbowice- uzupełnienie

31 października 2014

Lista ofiar 1939-1945 - Anna Stamirowska

Militaria-1914-1920 Nowe nazwiska legionistów (Paradystal Słupiński Artelik) i uzupełnienia biogramów  ( Grabowski, Witkowski, Breitenwald)

Żyli wśród nas- Goście-Kazimierz Stamirowski

Rzeźbiarze i architekci Tadeusz Świerczek

Nowy temat: Militaria-Wojenne okruchy

25 października 2014

Nowe informacje w tematach:

Rafał Hadziewicz

Adolf Hiroń

Kacper Fodyga

Dawna motoryzacja

8 października 2014

Po długiej przerwie w zamieszczaniu materiałów na stronie wynikajacej z urlopu, udziału w organizowaniu i upamiętnianiu  różnych wydarzeń w Pilicy oraz prac nad kolejnymi numerami "Naszej Pilicy" wracam do zamiszczania  informacji i fotografii. 

Nowe tematy:

Zyli wśród nas: Studenci  Akademii Krakowskiej

Miejscowości: Dzwono-Sierbowice

uzupełnienia:

Miejscowości:WierbkaPrzychodyKidów

Miejsca pamięci:Kidów,Siadcza

Militaria/Cichociemny: Stefan Przybylik

Na starych fotografiach

28 sierpnia 2014

uzupełnienie biogramu kpt. Antoniego Otrębskiego

27 sierpnia 2014

Militaria-Katyń-Szota Stanisław

uzupełnienie:Militaria-Miednoje-Wit Kopeć

26 sierpnia 2014

Lista ofiar 1939-1945 została uzupełniona o zestawienie Osoby urodzone na terenie gminy Pilica. Podczas okupacji  zamieszkałe poza jej terenem 

24  sierpnia 2014

 Militaria-1914-1920: Biogramy czlonów POW: Michał Brożek, Piotr Cień , Jan Kotnis, Kotnis Józef , Kotnis Władysław, Zagała Antoni

Lista ofiar 1939-1945: Biogramy: Stanisław Wieczorek, Jakub Grabowski , Antoni Zagała , Piotr Zagała, Jan Gumułka, Józef Zagała.

17 sierpnia 2014

Akademicy Krakowscy: Józef Łańcucki

Rozdział znacznie rozszerzony: Właściciele:J.J.Skorupkowie

21 lipca 2014.

Nowości: Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Kidowie nadesłana przez p.Barbarę Przybylik

7 lipca 2014

Nowe informacje w tematach: Dawna motoryzacja i Komunikacja pasażerska

Dwa wirtualne spacery po Pilicy

27 czerwca 2014

W lewym meny, w zakładce "Dla turystów" pojawiła się "Pogoda" - prognoza pogody dla Pilicy na najbliższe pięć dni a w górnym menu, w zakładce "Kontakt" panel umożliwiający wysyłanie wiadomości mailowych do mnie bezpośrednio ze strony.

26 czerwca 2014

Pisali o piliczanach: Kazimierz Gliński

Goście:Alfred Schouppe

20 czerwca 2014

Nowy temat w dziale Goście-Tolimir Żarski-lutnik

15 czerwca 2014

Nowy temat: Goście-Wiktor  Dobrzycki.Rewolucjonista

Życie codzienne - Boże Ciało w Pilicy

Uzupełnienia w tematach:

Wielka Wojna- nowe nazwiska piliczan rannych i zabitych  w armii carskiej

Lekarze-nowe nazwiska z końca XIX wieku

Apteka - aptekarze w II połowie XIx w.

Powstanie styczniowe - Dynerowicz

Militaria-do końca XIX wieku - 1833r. Niżowski pułk w Pilicy

Nie tylko PilicaIndustriada 2014

8 czerwca 2014

Nowy temat w dziale "Bajki z mchu i paproci"-Gruba pomyłka

uzupełnienia w tematach:

OSP w gminie Pilica-OSP Sławniów

Gwardiani

Wielka Wojna

Wyzwolenie

Kazimierz Kwiecień-rolnik i poeta

29 maja 2014

Nowe informacje : Międzynarodowy Plener Malarski Pilica 1973

Karol Alfred Founes-Pace

Życie kulturalne-teatr

11 maja 2014

Kilkadziesiąt nowych fotografii pojawiło się w dziale "Na starych fotografiach"

9 maja 2014

Przygotowania do wystawy w dniu święta 3 Maja i do prezentacji poczatków pilickiego przemysłu na Pikniku Historycznym  w Porębie zajęły sporo czasu. Najwyższy czas odrobić  zaległości w umieszczaniu nowych informacji. Otrzymałem od piliczan olbrzymia porcje fotografii, które wkrótce zaczna pojawiać się na stronie.

Nowy temat:

Kazimierz Kwiecień-rolnik i poeta

19 kwietnia 2014

Nowy temat w menu "O PIlicy"- Cudze chwalicie

18 kwietnia 2014

Goście: Jan Hymczak

16 kwietnia 2014

Prace nad gazetą "Nasza Pilica" i "VIII Spotkaniami z historią i kulturą" spowodowały,że na stronie nie pokazywały się nowości.Czas nadrobić te zaległości.Na początek nowy temat:  Sportowcy

30 marca 2014

Na starej fotografii-staw .Zdjęcia z remontu stawu dolnego i budowy stawu górnego w latach 1985-1987.

Uzupełnienia:

Pieczęcie urzędowe.- pieczęcie Gminy Kidów z lat okupacji.

Stemple-znaczki-koperty

Lista ofiar 1939-1945

Piliczanie-fotografie rodzinne

21 marca 2014

Temat:Wacław Chrzanowski-zamieszczona została etiuda filmowa nagrodzona na ogólnopolskim konkursie.

20 marca 2014

Na starych fotografiach- Fotografie Smolenia

19 marca 2014

W rozdziale Akademicy krakowscy doszły notki biograficzne ks. Ludwika Niewiarowskiego , ks.Joachima Niewiarowskiego iks.Marcina Siemieńskiego.

4 marca 2014

Nowe biogramy w temacie "Akademicy krakowscy":

ks.Piotr Jan Praczlewicz

bp Hieronim Wacław Sierkowski

ks.kazimierz Chochmański

2 marca 2014

Uzupełnienia w tematach:

 Pilickie W-11- lata  1670 i 1791

Antoni Dutkiewicz

Anna Stanisławska

9 lutego 2014

uzupełnienia w tematach:

Jerzy Kolasiński

Na starych fotografiach [Ul.Markowska, ul.Senatorska, Rynek]

Lista ofiar 1939-1945

Źródła Pilicy

8 lutego 2014

Nowy temat: Literaci i artyści-Antoni Dutkiewicz-tenor

uzupełnienie w temacie Militaria-1914-1920 [W.Buholc i batalion olkuski im.FG.Nullo]

29 stycznia 2014

Goście:

O.Antoni Galikowski

O.Eugeniusz Krajewski

O. dr Anzelm Szteinke

23 stycznia 2014

Nowy temat: Honorowi Obywatele Pilicy

22 stycznia 2014

Nowe informacje w tematach:  

Pałac w Wierbce

Życie kulturalne (Muzyka-Beata Kostrzewska)

Ratusz i budowle komunalne

Cheder

Aktualności- Wielki sukces Scholi

 18 stycznia 2014

Nowe informacje w temacie: prof.P.P.Gach

Aktualności:

Gminny Przegląd Jasełek Szkolnych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

26 grudnia 2013

Nowe materiały  w tematach:

Piliczanie

Na starych fotografiach

Jerzy Kolasiński

18 grudnia 2013

Nowe materiały w tematach;

Młyny

Poczta

Piliczanie 

Na starych fotografiach

1 grudnia 2013

OSP w gminie

Mleczarnia

26 listopada

Uzupełnienie w tematach Życie kulturalne/teatr , Dom LudowySzkoły prywatnePiliczanieBrowary i gorzelnieElektrownie

18 listopada 2013

Dawna motoryzacja

11 listopada 2013

relacja z obchodów Święta Niepodległości

10 listopada 2013.

Kilkanaście nowych fotografii  w galerii Piliczanie.

5 listopada 2013

Uzupełnienia w temacie: Życie kulturalne-Teatr

2 listopada 2013

Życie kulturalne-Orkiestry

Uzupełnienia w temacie Dom Ludowy

1 listopada 2013

Sądownictwo

Pieczęcie urzędowe

Kolejne fotografie w galerii Piliczanie

Uzupełnienia w tematach:

28 października 2013

Nowy temat: Goście:Kleryk Dominik Drabczyński

Uzupełnienie: Życie kulturalne- Kino

17 października 2013

Temat:Akademicy Krakowscy-biogram Piotra Jana Praczlewica, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uzupełnienia: Juliusz Izaak

16 października 2013

Goście:Soter Antoni Rozbicki

uzupełnienia: Kalejdoskop

15 października 2013

Nowy temat: Pastorowie

Uzupełnienia:

Lekarze

Komunikacja pasażerska

8 października 2013

Goście :Zygmunt Gloger

Michał Federowski

prof.Adolf Szyszko-Bohusz

"Na starych fotografiach" - Smoleń

7 października 2013

Adam Bujak

6 października 2013

Uzupełnienia w tematach:
Na starych fotografiach

Henryk Fabjański

Cichociemny

Dom Ludowy

Kalejdoskop

Fotorelacja z prac na zamku w Smoleniu

28 wrzesnia 2013

Uzupełnienie w tematach:

Piliczanie

"Na starych fotografiach"

Wielka Wojna - Piliczanie w armii carskiej

Henryk Fabjański

Kalejdoskop

Nowy temat: Drobni producenci

15 września 2013

Uzupełnienie w tematach:

Życie kulturalne-Kino

Piliczanie

Organizacje paramilitarne

Juliusz Izaak

Kalejdoskop

11 wrzesnia 2013

Dział fotograficzny  "Piliczanie" został kompletnie przeredagowany i uzupełniony o wiele nowych fotografii.

Nowy temat w dziale GościeO.dr Albin Sroka

8 września 2013

uzupełnienia w działach:

"Na starych fotografiach"

Magdalena Maria Epstein

Gwardiani [o.Szczerba i o.Przemyski

Dzieje kościoła i klasztoru [Fotografie]

Szkoła Handlowa

Zbór ewangelicki

Siec drogowa

"Florki"

Wirtualne spacery

5 września 2013

dział "Na starych fotografiach" został kompletnie przeredagowany i uzupełniony o wiele nowych fotografii

Uzupełnienie informacji o powstańcu styczniowym Edwardzie Podolskim

31 sierpnia 2013

Nowe biogramy:

Goście: Gustaw Adolf Rothert

Goście: prof.Władysław Rothert

uzupełnienia: prof. Aleksander Rothert

28 sierpnia 2013

Nowy temat: Pałac - Park

uzupełnienia:

Magdalena Maria Epstein

Plener malarski Pilica-1973

26 sierpnia 2013

Wyzwolenie- nowa fotografia

Przyroda- Bociany

25 sierpnia 2013

Dokończenie "Polesia po raz piąty"

Nowe informacje w tematach:

Życie kulturalne - dwie fotografie pilickiego chóru.

1940.Ostaszków-Miednoje- Antoni Lipiński

Będzie ratusz

Magdalena Maria Epstein

Drzewa-pomniki przyrody

Szkoła handlowa Koedukacyjna 1931-1934

19 sierpnia 2013

Dalszy ciąg "Polesia po raz piąty"

18 sierpnia 2013

Wynikiem wakacyjnej przerwy jest kolejna wakacyjna opowieść - "Polesie po raz piąty" . Nie sposób od razu opisać czternastodniowy pobyt na wschodzie Polski. Na początek - pierwsze cztery dni.

2 lipca 2013

Nowe informacje o papierni w Sławniowie [rok 1823]

1 lipca 2013

Nowy temat: Burmistrz

Nowe informacje w tematach:

"Wrzesień 1939"

"Cichociemny"

Lista ofiar 1939-1945 [nowe informacje o Antonim Piotrowskim]

Zaktualizowana lista pilickich wójtów do r.1945

25 czerwca 2013

Pilica w grafice - Józef Wanag

24 czerwca 2013

Nowy temat: Folwarki

Nowe informacje w temacie Krzyż lotniczy

16 czerwca 2013

Pilica w grafice - Feliks Kwarta

10 czerwca 2013

Dzięki informacjom i fotografiom uzyskanym od panów Wojciecha Krawczyńskiego i Marka Kubiczka powstał samodzielny biogram Franciszka Kubiczka.

6 czerwca 2013

Nowe informacje w "Pilickim W-11"

udało sie ustalić kolejne nazwiska żołnierzy pochowanych na cmentarzu wojennym

Drobne uzupełnienia w tematach Ewangelicy i Ulice

24 maja 2013

Nowości w tematach:

Drzewa-pomniki przyrody

Wielka Wojna

Cmentarz wojenny

Komunikacja pasażerska

Smoleń w grafice i na fotografii

22 maja 2013

Nowe informacje:

Stemple,znaczki,koperty

Na starych fotografiach

Cmentarz wojenny [zidentyfikowany kolejny poległy]

150 rocznica wybuchu powstania styczniowego

30 kwietnia 2013

Goście:Jan Piątkowski

Nowe informacje w temacie :Młyny

Legendy-opowieści-tajemnice - Pomnik,którego nie ma

25 kwietnia 2013

Nowości w tematach: Kościół św.Jerzego

kościół św.Barbary

kapliczka św.Barbary

Mistrzowie pędzla- Maciej Makarewicz

20 kwietnia 2013

Nowe filmiki w temacie Wirtualne spacery

Dalsze informacje w temacie Samoloty firmy Plage&Laśkiewicz

Samoloty Bartel

19 kwietnia 2013

Samoloty firmy Plage&Laskiewicz

Tor kolarski MTB

10 kwietnia 2013

Tablica ze Słowackim w tle

Zimowe atrakcje

Nowe informacje w temacie ratusza

9 kwietnia 2013

Film z inscenizacji powstańczej potyczki

Rozszerzony został temat  o pilickim rynku

1 kwietnia 2013
Nowe tematy:

Powstanie Styczniowe

Wirtualne spacery

Powstańcze epizody

Ślady Powstania Styczniowego

Prekursorzy i epigoni 1863 r.

Pilickie W-11

Uzupełnienie:

Hubiccy w Powstaniu Styczniowym;

Powstańcy 1863

1940.Katyń

31 marca 2013

Uzupełnienia:

Wrzesień 1939

Ludwik Jurkowski

dr Stefan Jurkowski

Fotografie: kościół w Dzwono-Sierbowicach,kościół w Dobrakowie,

Nowe tematy:
kaplica w SierbowicachKaplica w Szycach,

Pomniki ofiar wojny w Szycach ,Siadczy,Dobrakowie

ks.Józef Poniatowski

O.Jukundyn Bielak

23 marca 2013

III Spotkania z historią

15 marca 2013

Wyniki powiatowego konkursu plastycznego

13 marca 2013

"Kobieta przez dzieje"

Pilica w grafice- Frank Stella

1 marca 2013

Kościół w  Dzwono-Sierbowicach

Kościół w Dobrakowie

28 lutego 2013

Kościół w Kidowie

26 lutego 2013

Legendy-Opowieści-Tajemnica: Nowe informacje  w temacie Kaplica Padniewskich

24 lutego 2013

Uzupełnienia w tematach: RatomskiKownackaSynagogiKomunikacja pasażerskaDworkiPałac w WierbceNa starych fotografiachSmoleń w grafice... Graficzne szaleństwa

Powstanie styczniowe - Uroczystości rocznicowe

21 lutego 2013

Aktualności - Będzie ratusz

20 lutego 2013

Wirtualny cmentarz - dodatkowe informacje o  nagrobku  Elżbiety z Pilczy i o pochówku Stanisława Pileckiego

Dawne opisy Pilicy - rok 1898-1901

19 lutego 2013

Lista Schindlera z Pilicą w tle

18 lutego 2013

Nowe informacje w temacie Mecenat

Nowy temat: Tajemnica tryptyku z Trzebuni

17 lutego 2013

Nowe tematy: Przytułek

Lista nazwisk

Uzupełnienia: Inż.Kazimierz Arkuszewskimecenatgen.S.Hubickigen.W.Piekarskigen. A.Osiński

30 stycznia 2013

Nowa informacja o Długowiecznych Piliczanach

29 stycznia 2013

Wojskowi - Władysław Baliński

27 stycznia 2013

Goście - Wojciech Kętrzyński.

Dwie nowe książki w Bibliotece : "Transakcya..."  i  "Sen Elżbiety Pileckiej".

Nowe nazwiska na liście Piliczan walczących o niepodległość .

"Ludzie nauki..." dr Stefan Jurkowski

26 stycznia 2013

Relacja z "II Spotkania z historią"

22 stycznia 2013

Nowe informacje w temacie Irena Hellman

21 stycznia 2013

Fragmenty ciekawych wspomnień  Piliczan znalazły się tematach  Wrzesień.1939 oraz Edward Kwapisz

20 stycznia 2013

Kolejna "Wakacyjna opowieść" bardzo długo czekała na spisanie.Czas był już najwyższy.

18 stycznia 2013

Strona została przywrócona po awarii serwera. Część informacji, która nie została zarchiwizowana po ostatnich aktualizacjach wymaga powtórnego wprowadzenia. Na szczęście jest tego niewiele. [m.in. Aktualności - Przegląd Jasełek i WOŚP]

13 listopada 2012

Jeszcze jedna postać - por.Witkowski-  w temacie "Piliczanie w walce o niepodległość"

"Wrzesień 1939" - Informacja o wojennych losach Juliana Szczerbińskiego, Antoniego Otrębskiego  i Eugeniusza Stolarskiego.

Nowe wiadomości o początkach pilickiej apteki

Piliczanie w zakonie cysterskim

9 listopada 2012

Wielka Wojna - zamieściłem fragment  wspomnień świadka ówczesnych wydarzeń.

Henryk Fabjański - kolejna fotografia motoroweru.

 

8 listopada 2012

Nowe tematy:

Piliczanie w walce o niepodległośc w latach 1914-1920

Legendarni Piliczanie

 

7 listopada 2012

Sieć drogowa- nowe informacje o budowie dróg w roku 1916

 

6 listopada 2012

W dziale "Goście" sylweta ks.Jana Karola Krzakowskiego

W dziale "Pilica w literaturze - cudze chwalicie" - Pilica w wierszach prof. P.P.Gacha

5 listopada 2012

Cysterskim szlakiem - Szczyrzyc

 

1 listopada 2011

Nowe szczególy z życiorysu dr Kowszewicza i Konstantego Moes- Oskragiełło

 

24 października

W temacie Irena Hellman pojawiło się zdjęcie wielkiej miłości wielkiego poety.

 

15 października 2012

Nowe informace w:

 

10 października 2012

Noqwe informacje w tematach Cisowa [1915], Dobraków [1916] ,Złożeniec [1856] i Smoleń w grafice i na fotografii

Stemple - znaczki - koperty : pierwszy polski znaczek ze stemplem z Pilicy

 

8 października 2012

Szukając pilickich śladów w literaturze i w archiwach zdarza mi się natrafiać na zapomniane postacie, o których zachowały się jedynie lakoniczne informacje. Są to zbyt nikłe materiały aby ciekawym niejednokrotnie postaciom poświęcać osobne tematy.  Szkoda jest równocześnie pominąć milczeniem ich obecność w pilickiej historii. Mam nadzieję,że z czasem uda mi się dotrzeć do szerszych informacji a postacie trafią z "Poczekalni" do samodzielnych tematów.

 

7 października 2012

Nowe tematy: Apteki i  biogram uczestnika Powstania Styczniowego Konstantego Wrotnowskiego

Uzupełnienia w tematach SłodowniaPocztaLekarze [Kuwszewicz-uzupełnienie biogramu - i nowe nzawisko: Słapczyński],Militaria- do końca XIX wieku

 

1 października 2012

Powstanie kościuszkowskie

 

29 września 2012

Cementarz ewangelicki -  podałem listę zmarłych wg ksiąg zgonów filiału ewangelickiego w Pilicy z lat 1858-1870r. Za udostępnienie fotokopi dziękuje p. Schneiderom.

 

24 września 2012

uzupełnienia w tematach:

Wytwórnie octu

Prof.Aleksander Rothert

Poczta

Gwardiani

Zajazdy,karczmy,hotele

 

15 września 2012

Nowe tematy:

Wiktor Karśnicki - oficer napoleoński

Mistrzowie pędzla - Wandalin Strzałecki

Ludzie nauki i techniki - Alfred Rothert

 

2 września 2012

Długo trwała wakacyjna przerwa. Na szczęście nie był to czas całkowice zmarnowany. W domowym archiwum pojawiły się nowe zdjęcia, dokumenty i wydawnictwa. Najwyższy czas zabrać się za zamieszczanie na stronie nowych materiałów.

1945. Wyzwolenie - pojawiły się nowe informacje o jednostkach walczących w okolicy Pilicy.

Pilickie aktualności:

Prace remontowe na zamku w Smoleniu

Sensacyjne odkrycie w Krakowie - Temat został uzupełniony o plan kaplicy Pileckich

 

 

26 lipca 2012

Nowe informacje w tematach: Cmentarz wojenny ; Dworki

Nowy temat: Militarne znalezisko

 

21 lipca 2012

Nowy temat: Pilicka Madonna

 

12 lipca 2012

Ciekawe fotografie w tematach Arkuszewscy [fot. ze ślubu Heleny], Smoleń w grafice i na fotografii i kościół św.Piotra[zdjęcie wnętrza]

 

7 lipca 2012

Nowe tematy w dziale Opowieści-legendy-tajemnice:

Kalejdoskop

Tajemniczy kamień

Uzupełnienia w tematach:

Z.Ratomski

L.Epstein

Młyny

Biskupice

Dobra

Dobraków

Dzwonowice

Kidów

Przychody

Smoleń

Stemple-znaczki-koperty

W dziale Piliczanie na obrazach pojawiło się długo poszukiwane zdjęcie portretu S.Warszyckiego z Collegium Maius.

 

27 maja 2012

Dzieje klasztoru: Lista zakonników z r.1847

Wirtualny cmentarz: Napis w miejscu pochówku Elzbiety z Pilczy

Piliczanie na obrazach: Anna z Pilczy Opalińska

Nowe tematy:

o.Józef Męciński

Krwawa historia

Dwie nowe grafiki w temacie Smoleń w grafice i na fotografii

 

23 maja 2012

Na stronie pojawiły się nowe informacje o portrecie Elżbiety z Pilczy, kilka ciekawych faktów dotyczacych płk Zahorskiego, dalsze informacje o rabinie Rozynesie. W temacie Wrzesień 1939 pojawiło się jedyne jak dotychczas ustalone nazwisko poległego pod Udorzem żołnierza niemieckiego. Ten temat zostanie wkrótce uzupełniony informacjami pochodzacymi z wydanego w roku 1940  niemieckiego wydawnictwa opisującego wydarzenia pod Kleszczową  widziane oczami najeźdźców.

 

16 maja:

Nowe tematy:

Wawrzyniec Szwej [rzeźbiarz ludowy  z Wierzbicy]

Józef Górnicki [rzeźbiarz i medalier]

Legendy- opowieści- tajemnice; Rabin Herszel Rozynes

14 maja

Nowe tematy: Wapienniki i "Żyli wsród nas"- Chanoch Gad

Uzupełnienia w tematach: Akademicy krakowscy i Produkcja żelaza

 

6 maja 2012

Uzupełnienia w tematach:

Autografy Piliczan

Utrata praw miejskich

Poczta

Wilki w Pilicy!

Stemple-znaczki-koperty

Nowy temat: Stacja benzynowa

 

 

23 kwietnia 2012

Nowe informacje w tematach:

Teodora Kownacka

Lekarze [XIX-wieczne informacje prasowe o dr Kosteckim]

Jakub Najmanowicz

Kolejne fotografie w temacie Piliczanie

W dziale "Do czytania" znajduje się link do nowego numeru [1/2012] biuletynu Towarzystwa Jurajskiego.

 

15 kwietnia 2012

Nowe informacje w tematach:

Młyny 
Zakłady powroźnicze
Słodownia
Browary i gorzelnie 
Krochmalnia
Wytwórnie octu
Olejarnia
 

9 kwietnia 2012

Sporo nowości w tematyce zydowskiej na stronach Społeczność żydowska i Synagogi. Do tego lista Żydów zamieszkujących Pilicę w roku 1791.

Drobne uzupełnienie [notka prasowa] w temacie Krzyż lotniczy.

 

1 kwietnia 2012

Kolejna pilicka tajemnica opisana została w temacie "Piliczanie ku czci cara..."

 

30 marca 2012

Uzupełnienia w temacie Poczta

 

26 marca 2012

Do grona niedoszłych właścicieli Pilicy dołączyli Radziwiłłowie.

 

25 marca 2012

Wśród właścicieli Pilicy pojawili się "Wierzyciele Teodora Wessla"

 

22 marca 2012

"Tajemnicza dama w seledynowej sukni'

"Cmentarz ewangelicki"

 

20 marca 2012

Nowe fotografie w  galeriach  "Piliczanie" i "Na starych fotografiach". Nowe skany w temacie "Papiernie". Uzupełnienie naliście Piliczan w obozach koncentracyjnych.

 

2 marca 2012

Lista ofiar 1939-45 została uzupełniona o informacje o  Piliczanach  w obozach koncentracyjnych. Rozszerzone zostały również informacje o niektórych osobach wymienionych na liscie ofiar.

Temat Konstanty Moes-Oskargiełło wzbogacił sie o skan XIX-wiecznego artykułu.

 

26 lutego 2012

Nieco informacji o początkach funkcjonowania pilickiej poczty poczty.

 

23 lutego 2012

Uzupełnienia w temacie "Wrzesień 1939"- informacje o losach chor.Piotra Szoty.

 

19 lutego 2012

Przybyło trochę "drobnicy" w tematach drożdżowniakrochmalniaolejarnia i jedna ciekawostka - zdjęcie modelu pilickiejsynagogi.

Pojawiły się obiecane fragmenty "Hrabiny Cosel" Kraszewskiego poświęcone Emerencjannie Pociejowej.

Portret  Stanisława Warszyckiego namalowany przez Jana Matejkę trafił do działu "Piliczanie na obrazach".

 

17 lutego 2012

W temacie "Piliczanie na obrazach" pokazałem kolejny portret Emerencjanny Warszyckiej autorstwa  L. de Silvestre.

 

14 lutego 2012

Nieco informacji o planach ratowania ruin zamku w Smoleniu

 

12 lutego 2012

W temacie  Życie kulturalne/Teatr znalazła się informacja o wizycie w Pilicy w roku 1867 objazdowego zespołu teatralnego.

Informacja w dziele Dla turystówPilica w miniaturze  

 

6 lutego 2012

Kolejne ciekawe postacie w dziale "Goście": ks.Stanisław Ziółkowski i gen.Romuald Wolikowski.

Do grona tych, którzy pisali o Piliczanach dołączył Józef Ignacy Kraszewski

 

4 lutego 2012

Temat  "Goście" wzbogacił się o sylwetkę literata i krajoznawcy Oskara Flatta.

 

29 stycznia 2012

Zupełnie przypadkowo natrafiłem na postać skoczka-cichociemnego, urodzonego w Kidowie Stefana Przybylika. W kilkudziesięciu książkach  traktujących o  wojennych losach Piliczan, które przejrzałem, nie było słowa o jego niezwykle ciekawych losach.

W dziale "Żyli wśród nas-Goście" pojawiła sie postać Stanisława Aleksandra hr.Małachowskiego.

 

28 stycznia 2012

Pojawiły sie biogramy mało znanych a ciekawych postaci,które pozostawiły swój ślad w pilickich dziejach- malarza Andrzeja Radwańskiego i żydowskiego publicysty i literata Febusa Straucha. W opisie cmentarza wojennego doszło  nazwisko kolejnego pochowanego tam prawdopodobnie żołnierza austriackiego. Opis historii obrazu Matki Bożej Śnieżnej wzbogacił się o fotokopię o strony z klasztornej kroniki. jest też informacja o kolejnym portrecie Piliczanina- T.Wessla , jednak na razie bez reprodukcj. Książka w której znajduje się reprodukcja jest na razie nieosiągalna. Muzeum w Krośniewicach też jeszcze nie odpowiedziało na prośbę o fotokopię kolejnego porttretu podskarbiego wykonanego przez samego Bacciarelliego.

 

15 stycznia 2012

"Pilickie duchy" wzbogaciły się  o ciekawą opowieść o smoleńskich skarbach przytoczoną przez  Adolfa Dygasińskiego.

 

14 stycznia 2012

W dziale "Ludzie nauki i techniki" doszedł, krótki na razie, biogram ks.prof. Władysława Krawczyka

Galeria "Piliczanie na obrazach" wzbogaciła się o kolejne  reprodukcje portretów  Marii z Wesslów [z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu] i Teodora Wessla [Autor i lokalizacja nieznane] .

W temacie "Autografy Piliczan" znalazł się podpis Anny z Pilicy Opalińskiej .

 

13 stycznia 2012

Na stronie "Akademicy krakowscy" pojawiła się sylwetka Mikołaja z Kozłowa, który na początku XV wieku był związany z pilickim kościołem parafialnym.

 

11 stycznia 2012

Temat "Piliczanie na obrazach" wzbogacił się o znalezioną w prasie karykaturę obecnego burmistrza. W temacie "Niedoszli właściciele" doszedł wizerunek Marcina Zborowskiego i to pędzla samego Jana Matejki.

 

5 stycznia 2012

Po długich poszukiwaniach wpadły mi w ręce "Wspomnienia rodzinne" Matyldy z Gostkowskich Grzegorzewskiej, autorki "Pamiętnika o Marii Wesslównie".  Pamiętnik nie obejmuje pilickiego okresu w życiu Marii.We "Wspomnieniach  rodzinnych" pilicki okres w życiu Marii  pojawia się kilkukrotnie. Dzięki temu tematy Maria z Wesslów i Teodor Wessel zostały wzbogacone o pierwsze ciekawe informacje pochodzące z tego źródła.

 

26 grudnia 2011

Temat  "Niedoszły właściciel" uzupełniony został o informacje o Marcinie Zborowskim, zmieniając się w "Niedoszłych właściceli".

 

25 grudnia 011

Tym razem doszło sporo informacji nie związanych z Pilicą. W dziale  "Nie tylko Pilica" pojawił się temat  "Cysterskim szlakiem" a w nim opisy wizyt w kilku niezbyt odległych od Pilicy opactw tego zakonu.

W temacie "piliczanie na obrazach" doszedł portret C.A.Moesa

Dwie ciekawe stare fotografie z roku 1915.

Trzy nowe grafiki prasowe przedstawiające kościółek św.Piotra i zamek Smoleń.

 

18 grudnia 2011

W dziale "Legendy -opowieści -tajemnice"  w temacie Niedoszły właściciel  opisałem sprawę planowanej przez Marię z Wesslów Sobieską sprzedaży Pilicy.

 

30 listopada 2011

Ubocznym efektem poszukiwań w archiwach są drobne informacje o:

 

27 listopada 2011

W temacie "Śladami Wielkiej Wojny" znalazł sie link do relacji z uroczystości na cmentarzu wojennym w Kroczycach a  w temacie Papiernie nowe informacje o zakładzie z lat 1923-1926. Oprócz tego doszły Informacje o rzymskim okresie w życiuStanisława Padniewskiego i drobne uzupełnienia w kalendarium dziejów kościoła farnego. [r.1655]

 

23 listopada 2011

Kolejne fotografie w dziale "Na starych fotografiach" .Tym razem są to stosunkowo młode ale juz historyczne  widoki Polamu-Ospel w Wierbce.

 

21 listopada 2011

Nowe informacje na temat Emerencjanny Warszyckiej

 

20 listopada 2011

Uzupełnienia biogramów J.Skorupkowej,  Z. Ratomskiego  i K. Brzozowskiego

 

17 listopada 2011

W menu górnym,w  zakładce "Na skróty", zainstalowana została wyszukiwarka oparta na technologii Google umożliwiająca wyszukiwanie haseł na stronie www.jura-pilica.com

 

15 listopada 2011

"Na starych fotografiach"- rzadkie zdjęcie kościółka św.Potra - widok od strony wschodniej. To bodaj drugie znane mi ujęcie świątyni od tej strony.

 

13 listopada 2011

W temacie "Miliitaria-Wrzesień 1939" doszły informacje o udziale Piliczan w oddziałach Obrony Narodowej.

 

27 października 2011

W temacie inż.Kazimierz Arkuszewski doszły kolejne informacje prasowe o Zakładach Mechanicznych Plage i Laśkiewicz i kolejne fotografie tego zakładu.

 

23 października 2011

-Kolejne informacje o  "Zakladach Mechanicznych Plage i Laśkiewicz" - informacje prasowe o wypadkach na produkowanych przez nie samolotach i o ich przyczynach.

-Informacje o powstańcach styczniowych Annie Kobyłeckiej.

-Strona tytułowa książki Konstantego Moes-Oskargiełło "Prirodnaja piszcza czełowieka".

-Nowa strona: "Organizacje paramilitarne"

 

14 października 2011

W temacie "Ludzie nauki i techniki- Kazimierz Arkuszewski" pojawił sie fragment ksiązki "Komisja stwierdziła" dotyczący działalności firmy Plage&Laskiewicz"

 

8 października 2011

Nowe informacje w temacie Militaria-do końca XIX wieku o zajeciu Pilicy przez wojska arcyksięcia Maksymiliana.

Nowe informacje o Stanisławie Padniewskim.

 

7 października 2100

Kolejne informacje o kampanii wrześniowej  na ziemi pilickiej.

 

4 października

Przy okazji przygotowywania broszury poświęconej kampanii wrześniowej na ziemi pilickiej  otrzymałem kilka nowych książek i artykułów. Nieco nowych informacji o losach żołnierzy III batalionu 11 pp pojawiło się więc w temacie "Wrzesień 1939" a wkrótce powinny znaleźć się na stronie informacje o pilickiej kompanii  Obrony Narodowej walczącej w składzie batalionu ON "Olkusz".

 

 

3 października 2011

Kolejne uzupełnienia  w temacie Kazimierz Arkuszewski [o Zakładach Mechanicznych Plage&Laśkiewicz) i w temacie Linia kolejowa (Projekt z roku 1922)

 

 

2 października 2011

W temacie "Dawne opisy Pilicy" doszły infromacje z lat 1835 i 1856 a w "Wirtualnym cmentarzu" pojawiło się zdjęcie nagrobka Jadwigi Arkuszewskiej na Powązkach. Na stronie "Piliczanie na obrazach" doszedł portret Ludwika Pocieja z pałacu w Kórniku

 

 

28 września 2011

Nowe informacje w tematach:

Krochmalnia

Olejarnia

W temacie Śladami dawnego przemysłu znalazł się link do informacji o pokazach dymarek podczas Festiwalu Prażonek w Porębie.

 

21 września 2011

W "Pilickich aktualnościach" znalazła się relacja z wrześniowych uroczystości w Wierbce i w Kleszczowej.

W dziale "Do czytania" pojawiło się  opracowanie w formacie pdf  poświęcone historii Wierbki.

 

17 września 2011

W dziale "Do czytania" dostępne jest  opracowanie w formacie pdf  poświęcone pilickim aspektom kampanii wrześniowej 1939r.

 

8 września 2011

Nowe informacje o Ludwiku Pocieju

W dziale Na starej fotografii pojawiło się zdjęcie obiektu,o którym od lat wiedziałem,że istniał jednak nie mogłem natrafić na żaden materialny ślad. To figura słonia,który stał niegdyś w pałacowym parku w miejscu gdzie dzisiaj znajdują się posążki sów. Udało się zdobyć zdjęcie tego ciekawego posągu :)

 

27 sierpnia 2011

Sensacyjne odkrycie w Krakowie

Jurajskie Dymarki

 

 

25 sierpnia 2011

Najwyższy czas po wakacyjnym próżniactwie  wrócić  do systematycznej pracy nad stroną,  zwłaszcza, że przybyło mnósto bardzo ciekawych materiałów. Na początek zapraszam jednak na krótki wypad poza Jurę. W "Wakacyjnej Opowieści" znalazł się link do relacji z wypadu w Świętokrzyskie. Ludwik Pociej obrodził na obrazach. Oprócz zaprezentowanego wcześniej 'wakacyjnego łupu" czyli  portretu z kościoła paulinów we Włodawie, doszły dwa kolejne portrety hetmana. Nie wiem gdzie znajdują się oryginały. Fotokopie pochodzą z "Biełaruskoj encykłapedji". Bardzo ciekawe zdjęcia rodzinne dotarły zza Atlantyku od pani Anny Jaskuła. Dziękuje i z niecierpliwością czekam na obiecany ciąg dalszy. Zza miedzy, z Ryczowa, pochodzi dzieło pani Joanny Pasek, piękna akwarela przedstawiająca stary dom przy ulicy Reformackiej

 

2 sierpnia 2011

Nowe grafiki w tematach:

Kościół św.Piotra i Pawła

Pałac w Wierbce

Fabryki włókiennicze

Papiernie

 

30 lipca 2011

Zamiast pilickickiej tematyki doszła na razie relacja z wakacyjnych wojaży po Polesiu

 

24 lipca 2011

Po urlopowej przerwie wracam do uzupełniania informacji na stronie. Na początek plon wakacyjnych wojaży po Polesiu - portret  Ludwika Pocieja z kościoła paulinów we Włodawie.

 

5 lipca 2011

Kolejne nowości w starych fotografiach

Wojskowi i powstańcy-Kacper Borzęcki - metryka

 

4 lipca 2011

Nowe temat: Ratusz i budowle komunalne

 

3 lipca 2011

Nowe informacje w tematach: Piliczanie na obrazach [Otton z Pilczy na obrazie J.Matejki] i Komunikacja pasażerska.

Nowe tematy: Handel- Miary i wagi oraz Etnografia

 

1 lipca 2011

Nowe fotografie dawnej Pilicy

Nowe informacje w tematach: Edward KwapiszDrożdżownia,poczta

Nowy temat w dziale  "Informacje dla turystów" - Na ryby

30 czerwca 2011

W głównym menu [pod logo strony] pojawił się nowy dział: Do czytania

 

29 czerwca 2011

Aktualności: Informacje o odpuście i zlocie rowerowym na Górze św.Piotra

Nowe informacje w temacie Leon Epstein [portret Jakuba Epsteina]

 

23 czerwca 2011

W menu pod logo strony pojawiła się zakładka "Na skróty" a w niej indeksy tematyczne osób i obiektów, które mają ułatwić wyszukiwanie konkretnych informacji. Nie są to jeszcze pełne indeksy obejmujące całość informacji zamieszczonych na stronie. Na poczatek znalazły się tu podstawowe hasła.

 

20 czerwca 2011

Nowy temat: Produkcja śrutu

Nowości w tematach:

Grafiki prasowe

Linia kolejowa [grafika]

 

18 czerwca 2011

Nowe fotografie w dziale "Na starych fotografiach"

Nowości w działach:

Obraz Matki Bożej Śnieżnej [foto]

Inni Piliczanie- Franciszek Gruszczyński

Nowy temat: Instytucje -Poczta- stemple,znaczki ,koperty..

 

17 czerwca 2011

Nowe informacje o pałacowych fortyfikcjach

 

13 czerwca 2011

Nowi informacje w temacie obraz Matki Bożej Śnieżnej

 

11 czerwca 2011

Nowe informacje w temacie Obrazy istniejące-kościół i klasztor franciszkanów

 

10 czerwca 2011

Nowy temat:  W literaturze- Cudze chwalicie

 

8 czerwca 2011

Nowy temat: Edward Kwapisz

 

7 czerwca 2011

Na stronie Groby klasztorne pojawiła się pełna lista osób pochowanych w podziemiach opracowana na podstawie klasztornych dokumentów przez o.Wacława Michalczyka

 

6 czerwca 2011

Zmiana w organizacji strony:  Informacje o nowościach zamieszczonych na stronie podawane będą w dziale "Nowości" a w dziale "Aktualności' przedstawiane będą informacje o ciekawych bieżących wydarzeniach z  życia Pilicy.

 

Nowe informacje w tematach:

Henryk Fabiański [grafika]

Lekarze [uzupełnienie informacji o dr.Bergerze i Stechno]

Magdalena Maria Epstein [grafika]

o.Narcyz Turchan [grafika]

Na starych fotografiach

Akademicy krakowscy -uzupełnienie biogramu ks. Kazimierza LachowiczaDłu

Długowieczni Piliczanie [uzupełnienie informacji o Franciszku Solnickim]

Nowe tematy:

ks.Wincenty Wacowski

Pilica w grafice-Różni autorzy

 

 

16 maja 2011

Upłynęło sporo dni od poprzedniego wpisu. Czas nie był zmarnowany. Przybyło sporo fotografii, kilka książek i wiele dokumentów. Wszystkie te informacje pojawią sie wkrótce na stronie. Najprzyjemniejszym jednak wydarzeniem było dla mnie spotkanie z Piliczaninem przez wielkie "P", z człowiekiem, który stoworzył fundament, na którym opierają się dzisiaj wszyscy miłośnicy historii Pilicy. Miałem przyjemność poznać o. dr-a Henryka Błażkiewicza, autora trzech publikacji poświęconych dziejom naszej miejscowości i porozmawiać z nim o pilickich dziejach.

Nowości w działach:

Galeria-Na starej fotografii

Galeria-Piliczanie

Kapliczka w parku pałacowym  [kolejna fotografia]

Legendy-opowieści...Kowal-powstaniec

Wycieczka  Towarzystwa Jurajskiego

Nowa strona: prof.Piotr Paweł Gach

 

5 maja 2011

Nowości: 

Militaria-Miednoje-biogram Stanisława Janosika

Militaria-Obrona Częstochowy - obraz ilustrujący to wydarzenie

 

28 kwietnia 2011

Doszło kilkanaście map

 

26 kwietnia 2011

Stronę poświęconą prof. Wiesławowi Sadowskiemu ze smutkiem uzupełniłem o datę Jego śmierci.

Nowe informacje w temacie Handel

 

24 kwietnia 2011

Nowy temat: Gen.de Henning Michaelis

Dzwonowice w kozackiej pieśni

 

18 kwietnia 2011

Nowe tematy:

Kopiec powstańczy

Krochmalnia

Cegielnia

Farbiarnia

Uzupełnienia w tematach:

Aleksander Moes

Fabryki octu

Młyny

Papiernie

Fabryki włókiennicze

Zakłady powroźnicze,

Olejarnia,

Na starych fotografiach

Drożdżownia
14 kwietnia 2011

uzupełnienia w tematach:

Zakład powroźniczy Izaaków

Piliczanie na obrazach - portret Aleksandra Moesa

Produkcja żelaza - mapa lokalizacji kuźnic

Drożdżownia - pieczęć  firmowa

Komunikacja pasażerska 

Na starych fotografiach

Przydrożni świadkowie historii - kaplica nadrzewna na g.św.Piotra

Sieć drogowa - grafika

prof.Jan Otrębski - grafika


13 kwietnia 2011

Nowy temat: Elektrownia

W temacie Militaria-Do końca XIX wieku doszły informacje o oddziałach stacjonujących w Pilicy w ostatnich latach XIX wieku.

 

11 kwietnia 2011

Trzy dni od ostatniego wpisu nie minęły w bezczynności. Dostaliśmy do zeskanowania  dwa sporej wielkości pudła dokumentów dotyczących historii Pilicy :) Już po pobieżnym przejrzeniu zawartości wiadomo,że odsłonięte zostaną kolejne nieznane karty z pilickich dziejów.

Na razie drobne uzupełniające  informacje,głównie fotografie, pojawiły się w tematach:

-Drzewa pomniki-przyrody

-Na starych fotografiach

-Znikający świat

-Piliczanie

-kościół św.Piotra

-Ulice

-Synagogi

-OSP

 

7 kwietnia 2011

Nowe tematy: Komunikacja pasażerska i Autografy Piliczan

Nowe informacje w tematach: Park miejski i Sieć drogowa

 

4 kwietnia 2011r.

Tym razem doszła porcja informacji z różnych dziedzin odnoszących się do produkcji żelaza.

Nie tylko Pilica-Śladami dawnego przemysłu

Produkcja żelaza

Walenty Roździeński

 

1 kwietnia 2011

Kolejne fotografie w działach "Piliczanie" i "Pilica na starych fotografiach".

 

30 marca 2011

Porcja nowych fotografii w działach "Piliczanie" i "Pilica na starych fotografiach".

 

29 marca 2011

porcja nowości w działach Kazimierz Arkuszewski i Piliczanie

 

28 marca 2011

W temacie "Życie codzienne" doszedł "Handel"

 

26 marca 2011

Doszedł nowy dział "Życie codzienne" a w nim nowy temat  "Życie kulturalne"

 

24 marca 2011

Nowe informacje biograficzne o Wawrzyńcu Kolasińskim i o jego potomkach. Strona zawiera informacje o Wawrzyńcu oraz o jego synu Antonim,również malarzu. Dlatego tytuł strony został zmieniony.

 

22 marca 2011

Na stronach Alfred Łaszowski i prof.Jan Otrębski przybyło nieco ikonografii.

Dzięki kontaktowi z p.Jackiem Łowińskim,potomkiem rodziny Founes-Pace, zweryfikowana została treść informacji umieszczonych na stronie.

 

21 marca 2011

Opis Pałacu został przeredagowany i doprowadzony do roku 1939. 

Nowe informacje w temacie Olejarnia

Kilka nowych rycin w temacie Grafika prasowa

W temacie Roman Hubicki   pojawił się autograf autora "Opisu trzech zamków..."

Nowe informacje w temacie Michał Stachowicz

 

19 marca 2011

Sporo nowych zdjęć  w tematach  inż.Kazimierz Arkuszewski i prof.Ryszard Bartel

 

18 marca 2011

nowy temat - Wójt

 

16 marca 2011

Kolejne informacje o 10 ppl w Powstaniu Listopadowym

 

15 marca 2011

Nowe informacje w temacie Obrona Częstochowy

 

10 marca 2011

Nowy temat: Powstanie Listopadowe

Ciekawe zdjęcie w temacie Zbór ewangelicki

Nowe informacje o Fabryce octu

 

9 marca 2011

Nowe informacje o Wawrzyńcu Kolasińskim

 

7 marca 2011

Nowy temat: Pilickie ślady pod Grunwaldem

Nowe informacje w tematach:

Synagogi

Dobraków

 

5 marca 2011

Nowość- Panorama Pilicy

 

4 marca 2011

Nowe informacje w tematach:

Wielka Wojna

Wrzesień 1939

Sieć drogowa

Wyzwolenie

Wierbka

Pilicki herbarz

 

3 marca 2011

Uzupełnienie w temacie "Wrzesień 1939" - wspomnienia świadka

 

2 marca 2011

Zmieniłem nieco menu w dziale "O Pilicy".Doszedł nowy podrozdział "Obiekty komunalne", do którego przeniosłem przeredagowany temat  "Rynek". Pojawił się tu nowy temat "Ulice". Na opracowanie czekają nadal "Ratusz i budowle komunalne" oraz "Sieć drogowa".

 

1 marca 2011

Kolejny generał o pilickim rodowodzie : Wacław Piekarski

Nowe informacje w temacie:Bolesław Hubicki

Rozpocząłem opis obiektów w temacie: Zajazdy-Karczmy-Hotele

 

20 lutego 2011

po kilkudniowej przerwie wróciłem do przeglądania "papierków" i plików zapisanych na dysku. Natrafiłem na lepszą od dotychczas zamieszczonej,niestety również czarno-białą, kopię portretu Romana Hubickiego. Okazało się,że autorem portretu jest Rafał Hadziewicz

Doszły nowe biogramy:

Franciszek Gruszczyński

Kazimierz Czech

drobne uzupełnienia pojawiły się wtematach:

Kazimierz Arkuszewski

Cmentarz żołnierzy radzieckich -udało się ustalić nazwiska kilku poległych.

Powiat pilicki

OSP 

 

13 lutego 2011

Nowe zdjęcia:

Galeria.Na starej fotografii

Piliczanie

Przy okazji sprostowałem błąd w podpisie- "Rok 1942.Klasa 7 Szkoły Powszechnej" dotyczył niewłaściwego zdjęcia.

 

Nowe tematy:

cmentarz zołnierzy radzieckich

park miejski

Nadleśnictwo

OSP

 

12 lutego:

Nowe materiały w tematach:

Wielka Wojna

Galeria.Na starej fotografii

Galeria.Na starych mapach.

Galeria.Piliczanie

Drożdżownia

Kapliczka w parku pałacowym

Smoleń

 

6lutego 2011

Nowy temat: Urszula Górnicka-Herma

 

4 lutego 2011

Aktualizacja strony Pileccy herbu Leliwa

 

3 lutego 2011

uzupełnienia i korekty w tematach:

Akademicy krakowscy

Groby klasztorne

Wielka Wojna - fragment mapy zniszczeń wojennych

Nowy temat: Ślad Wielkiej Wojny

 

2 lutego 2011

Nowy temat: Akademicy krakowscy

 

1 lutego 2011

Nowe tematy:

Dzieje kościoła p.w.Jana Chrzcicielagr

Groby w farze

 

30 stycznia 2011

Nowe informacje:

Piliczanie na obrazach [prymas A.I.Komorowski]

prof.Wiesław Sadowski

Prof.Jan Otrębski

 

29 stycznia 2011

Nowy temat :Gwardiani

Nowe informacje:

Groby klasztorne

Piliczanie na obrazach

 

24 stycznia 2011

Nowy temat: ks.prof.Sylwester Konces Rotkiewicz

 

23 stycznia 2011

Nowe informacje w temacie:

Kościół św.Walentego

 

22 stycznia 2011

Nowe informacje w tematach:

Obraz matki Bożej Śnieżnej

Herbarz pilicki

Dzieje klasztoru i kościoła

Galeria-Piliczanie

Graficzne szaleństwa

Pilica w obiektywie

 

 

21 stycznia 2011

Nowy temat: 1940.Katyń

Uzupełnienia:

Potomkowie kasztelana

Dzieje kościoła i klasztoru franciszkanów [1803] [1872]

Alfred Hiroń

Piliczanie na obrazach  [Stanisław Warszycki]

1940.Miednoje

Długowieczni Piliczanie

Herbarz pilicki

Powiat pilicki

Synagogi

 

20 stycznia 2011

Pilicki herbarz

 

19 stycznia 2011

Ks.Grzegorz Zdziewojewski

 

17 stycznia 2011

Długowieczni Piliczanie

 

16 stycznia 2011

Nowe informacje:

Królewskie ślady

Dzieje kościoła i klasztoru franciszkanów

Militaria-do końca XIX wieku

Nowy temat :

O.Konrad Antoni Piramowicz

 

7 stycznia 2011

Nowe informacje w tematach:

Wirtualny cmentarz   [Warszycki,Filip Padniewski-grafiki]

Piliczanie na obrazach [Jerzy Zbaraski, Filip Padniewski,Anna Stanisławska-grafiki]

O.Narcyz Turchan

Groby klasztorne

 

5 stycznia 2011

Nowy temat: Wacław Chrzanowski

Nowa informacja [grafika] w temacie Jakub Najmanowicz

Nowa informacja [grafika] w temacie Kazimierz Arkuszewski

Nowe zdjęcia w galerii-Na starej fotografii

 

3 stycznia 2011

Nowe tematy:

Szkoła elementarna

Szkoła Handlowa

Stanisław Dulewicz

 

2 stycznia 2011

Nowe informacje o rosyjskich  jednostkch stacjonujących w Pilicy pod koniec XIX wieku

 

26 grudnia 2010

Przedstawiam zupełnie w Pilicy nieznaną a niezwykle ciekawą postać Jakuba Najmanowicza.

W temacie Lekarze  doszły sylwetki Kajetana Kosteckiego i  Jana Rompalskiego.

 

25 grudnia 2010

Nowe tematy:

Powiat pilicki

Województwo pilickie

Obrona Częstochowy

Nowa postać w temacie: Królewskie ślady

Nowe materiały w temacie Synagogi [grafika]

Nowy temat -Smoleń w grafice i na fotografii

 

24 grudnia 2010

Nowy temat: 1940.Starobielsk/Charków

 

23 grudnia 2010

Nowy temat-Linia kolejowa

Zaktualizowany temat:1940.Miednoje

Zmieniłem tytuł oraz poprawiłem błędne informacje. W wydawnictwie ,z którego wcześniej skorzystałem korzystałem pomylono zdjęcia i pomieszano nieco  życiorysy dwóch Gruszczyńskich. Obecne informacje oparte są na Księdze Cmentarnej Miednoje więc powinny być prawidłowe.Doszły tutaj dwa życiorysy ofiar związanych z gminą Pilica.

 

20 grudnia 2010

Nowe tematy:

Jerzy Stamirowski

Józef Kotnis

Kazimierz  Arkuszewski [Jako właściel Pilicy.Jako inżynier jest przedstawiony w innym dziale ]

Nowe informacje w tematach:

Dobraków

Dzwonowice

Smoleń

Solca

Wierzbica

Wierbka

Złożeniec

Stary kirkut

Drzewa-pomniki przyrody

Pilica w obiektywie

Na starych fotografiach

 

19 grudnia 2010

Nowe informacje w tematach:

Aleksander Moes [grafika]

Kazimierz Arkuszewski [grafika]

Dobraków [grafika]

Nowy temat:

1940.Miednoje

 

 

16 grudnia:

Nowe informacje w tematach

Sławniów [grafika]

Papiernie [grafika]

Biernat z Lublina [grafika]

 

15 grudnia 2010

Nowe infomacje w tematach:

Dobraków

Kidów

Kleszczowa

Przychody

Siadcza

Solca

Wierbka

 

 

13 grudnia 2010

Nowa strona: Konstanty Moes-Oskargiełło

 

12 grudnia 2010

Nowe materiały w tematach:

W.Kossak

1940.Francja

Drożdzownia

Kościół św.Piotra

Szyce

 

11 grudnia 2010

Nowy temat: Francja.1940

 

9 grudnia 2010

Nowe informacje w temacie Synagogi

Duża porcja nowości  Na starych mapach

Kilka nowych zdjęć w dziale  Pilica w obiektywie

 

6 grudnia 2010

Kolejna porcja starych fotografii

Portret Filipa Padniewskiego na nagrobku w katedrze wawelskiej.

 

5 grudnia 2010

Nowe informacje o:

-Dobrakowie

-Dzwonowicach

-Kidowie

 

3 grudnia 2010

Na liście miejscowości gminy Pilica doszły Dzwono-Sierbowice.

Nowe informacje o:

Dobrakowie

Dobrej

Dzwonowicach

Kocikowej

Podlesnej

Sierbowicach

Dodano opis Pilicy  z roku1955

 

29 listopada 2010

Pojawiła się interaktywna mapa Pilicy ,na której pokazana zostanie lokalizacja obiektów opisywanych na stronie.

Nowy wiadomości: Puchałowie

 

28 listopada 2010

Nowe informacje w tematach:

Ewangelicy

Kidów

Zarzecze

Złożeniec

Zbór ewangelicki

Krzyż Niepodległości

 

21 listopada 2010

Nowe materiały w tematach:

Pilica w obiektywie

Drzewa-pomniki przyrody

Nowe działy:

Śladami Wielkiej Wojny

Graficzne szaleństwa

 

14 listopada 2010

Nowe fotografie w działach Galeria-na starych fotografiach i Galeria-Piliczanie

7 listopada 2010

Nowa strona: Łaźnia żydowska

zaktualizowane strony:

Prehistoria

Woda w fosie i inne wojenne wynalazki

Źródła Pilicy

Dawne opisy Pilicy

Na starych mapach

Smoleń

Na starych fotografiach

Wierzbica

Dobraków

Przychody

 

25 października 2010

Przez bardzo długi czas Pilica przegrywała rywalizację z pracą zawodową. Gorący okres mam już za sobą i zabieram się ostro do odrabiania zaległości.

 

6 października 2010

Zaktualizowane tematy:

Dawne opisy Pilicy  [1874 i 1877]

Rzeźnia żydowska

 

4 października 2010

Zaktualizowane tematy:

Aleksander Moes

Wrzesień 1939

Piliczanie na obrazach

Kidów

Browary i gorzelnie

Ewangelicy

 

24 września 2010

 "Galeria-na starych mapach" - doszła tu duża porcja grafiki.

Zaktualizowany został temat "Zakład powroźniczy Izaaków".

W "Galerii-na starych fotografiach" doszło  kilka nowych zdjęć.

"Wielkiej  wojnie" doszły nowe materiały graficzne.

 

23 września 2010

W dziale "Miejscowości gminy Pilica"Nowe nowe  informacje [z dawnej prasy] pojawiły się w  opisach dziejów  wszystkich niemal miejscowości.

 

18 września 2010

Nowy temat - "Obiekty-usługowe-szkoły-Szkoła niemiecka"

"Obiekty-usługowe-szkoły-Szkoły prywatne" - zaktualizowane została notatka o szkole prywatnej Marianny Sorg.

Temat "Obiekty-usługowe-cheder" został zaktualizowany.

W Dziale "Nie tylko Pilica-Wakacyjna opowieść" pojawiły się  linki do wycieczki-Tomaszów Mazowiecki,Niebieskie Źródła.Sulejów,Konewka,Spała.

 

13 września 2010

Dostałem kolejne ciekawe materiały od p.Schneidera dotyczące rodziny Isaaków więc postanowiłem dla większej czytelności stworzyć,niezależnie od istniejącej strony „Zakład powroźniczy Isaaków”,osobną stronę poświęconą tej rodzinie. Zamieszczona jest w dziale „Żyli wśród nas-Inni Piliczanie”. Na stronie o George R.Isaaku [„Żyli wśród nas-Ludzie nauki i techniki” doszły zdjęcia medalu Herschela,którym został wyróżniony.

 

11 września 2010r

Przez czysty przypadek natrafiłem na opis wizyty Adolfa Dygasińskiego w Smoleniu. Powstał problem gdzie umieścić informację. Wybór padł na temat "W literaturze-Pisali o Piliczanach" chociaż pisarz skupił się na walorach krajobrazowych a nie na Piliczanach.

W temacie "Malarstwo i rzeźba-Pilica w grafice" doszedł nowy temat "Grafiki prasowe" ,w którym bedą pojawiać się ilustracje ze starych książek i artykułów prasowych nie będące fotografiami.

 

10 września 2010r.

Strona internetowa jest tworem dynamicznym. Pracując nad kolejnymi tematami staram się korzystać z wiarygodnych źródeł co,jak się często okazuje,bywa zawodną metodą. Pisząc notatkę o Kadenie korzystałem z Polskiego Słownika Biograficznego i z artykułu w "Tygodniku Ilustrowanym" napisanym pod koniec życia Kadena,prawdopodobnie na podstawie jego rozmowy z redaktorem. W międzyczasie dotarł do mnie referat pani Moritz,będącej w prostej linii potomkinią Kadena, i okazało się że w tomie Polskiego Słownika Biograficznego,wydanym w roku 1964, jest wiele nieścisłości "dzięki" pomieszaniu życiorysów dwóch braci Kadenów. Po lekturze referatu wprowadziłem do biografii Kadena kolejne sprostowania najważniejsze,ze po długich poszukiwaniach dowiedziałem się w końcu jak nazywała się zamieszkała w Pilicy córka Kadena.na razie poznałem tylko imię ale dobre i to.

8 września 2010

W rocznikach dawnych gazet spotkać można wiele informacji o Pilicy. Wzmianki o okolicznych wsiach były rzadkością. Zazwyczaj pojawiały się jedynie w przypadku niecodziennych wydarzeń – pożarów,zabójstw . Nie były to zazwyczaj wydarzenia istotne dla historii miejscowości warto je jednak dla pamięci przypomnieć. Dzisiaj,w dziale „Pilickie posiadłości -Miejscowości gminy Pilica” zamieściłem pierwszą porcję „ploteczek”, w postaci skanów notatek prasowych,dotyczących wsi: Dobra, Dobraków, Dzwonowice, Solca, Wierbka ,Złożenie.Dla niemal wszystkich wsi gminy Pilica wymienionych w dziale "Pilickie posiadłości" doszły mapy przedstawiajace wsie w połowie wieku XIX i w latach trzydziestych XX wieku.

 

5 września 2010

"Żyli wśród nas-Ludzie kościoła-Maria Magdalena Epstein"

 

4 września 2010

"Obiekty-Cmentarze-Nieistniejace-Cmentarze wojenne z roku 1914"

"Obiekty usługowe-Szkoły-Szkoły prywatne"

Zaktualizowane zostały tematy "Synagogi" [Obiekty-sakralne-nieistniejące] oraz "K.H.Kaden" ["Żyli wśród nas-goście"]

 

2 września 2010

Zmieniłem nazwę działu z  "Pomniki i miejsca straceń" na "Pomniki i miejsca pamięci",która dokładniej oddaje zawartość działu.

-"Obiekty-sakralne-istniejące-Kapliczki"- Kapliczka "Na Barbarze"

-"Obiekty-Pomniki i miejsca pamięci"-  Pomnik na rynku i "Krzyż niepodległości"

-"Żyli wśród nas-ewangelicy-A.Tochterman"

-"Obiekty-Cmentarze-Nieistniejace- "Na Barbarze"

 

31 sierpnia 2010

-"Żyli wsród nas-Ludzie nauki i techniki-prof.Richard Isaak"

-"Żyli wsród nas-Społeczność żydowska-lista nazwisk"

-Obiekty-przemysłowe-fabryka octu E.Pace&syn"

-"Żyli wsród nas-Inni Piliczani-Founes Pace"

 

28 sierpnia 2010

-"Obiekty-Przemysłowe-Zakład powroźniczy Isaaków"

-"Żyli wsród nas-Ludzie nauki i techniki-Juliusz Isaak"

 

27 sierpnia 2010

-Nowe informacje w temacie  "W literaturze -dawne opisy Pilicy".

-"Legendy-opowieści-tajemnice-Tajemnica kaplicy Padniewskich"

-"Obiekty-Sakralne-Istniejące-kościół p.w.Jana Chrzciciela-Dzwonnica"

-Nowe informacje w temacie "W literaturze-dawne opisy Pilicy"

 

26 sierpnia 2010

Nowa wersja strony o Romanie Hubickim. ["Żyli wśród nas-Inni Piliczanie"]

 

24 sierpnia 2010

Zamieściłem kilka informacji biograficznych w temacie "Żyli wśród nas-Lekarze"

 

23 sierpnia 2010

Nowy temat: "W Literaturze- Mecenat"

 

21 sierpnia 2010

"Obiekty -Skralne-Istniejące-Kaplice-Kaplica w parku pałacowym"

"Obiekty -Skralne-Istniejące-Kaplice-Kaplica cmentarna"

"Obiekty -Skralne-Istniejące-Kaplice-Kaplica przy ul.27 Stycznia"

Uzupełnienia w działach: "Militaria-Wrzesień 1939" i "Militaria-1945.Wyzwolenie"

 

17 sierpnia 2010

Długa przerwa spowodowana była wakacyjnymi wojażami.Link do relacji z tegorocznego wyjazdu jest w dziale "Nie tylko Pilica-wakacyjna opowieść". Dział "Malarstwo i rzeźba-Piliczanie na obrazach" wzbogacił się o wizerunek Biernata z Lublina.

 

30 lipca 2010

Historia wszytkich miejscowości gminy Pilica została na nowo opisana w dziale "Pilickie posiadłości-Miejscowosci gminy Pilica"

 

22 lipca

"Właściciele-1730-1791 Wesslowie" - informacje o Teodorze Wesslu

 

20 listopada 2010

"Obiekty-mieszkalne-pałac-budynek"- aktualizacja

 

17lipca 2010

"Obiekty-mieszkalne"-Pałac w Wierbce

"Legendy-opowieści-tajemnice"-Olimpijski ślad

 

14 lipca 2010

"Obiekty-przemysłowe-papiernie"

 

13 lipca 2010

"Obiekty-przemysłowe-fabryki włokiennicze"

 

12 lipca 2010
-W "Galerii" doszedł nowy dział "Piliczanie"
-Nowe zdjęcia w "Galerii-Na starych fotografiach"
-W dziale "Militaria-Wyzwolenie"- zdjęcia mogiły rosyjskich żołnierzy w parku pałacowym
-"Żyli wśród nas-społeczność żydowska"- zamieściłem plan dzielnicy żydowskiej.
-"Obiekty-usługowe-rzeźnia żydowska"

 

11 lipca 2010

"Obiekty-sakralne-nieistniejące-synagoga"

 

10 lipca 2010

"Obiekty-usługowe-cheder"

 

3 lipca 2010

"O Pilicy-Pomniki i miejsca straceń-Cmentarz Wellwood"

"O Pilicy-Cmentarze-Nieistniejące-Stary kirkut-Lista pochowanych  1811-1825"

 

2 lipca 2010

"Obiekty-Sakralne-Cmentarze-Istniejące-Nowy kirkut-lista nazwisk"

"Żyli wśród nas-Społecznośc żydowska-lista nazwisk"

"O Pilicy-malarstwo i rzeźba-Pilica w grafice-Stanisław Żarnecki"

 

1 lipca 2010

"Obiekty-Sakralne-Cmentarze-Nieistniejące-Na Zarzeczu"

"Obiekty-Sakralne-Cmentarze-Nieistniejące-Cmentarz choleryczny"

"Obiekty-Sakralne-Cmentarze-Istniejące-Na Górze św.Piotra"

"Obiekty-Sakralne-Cmentarze-Istniejące-Nowy kirkut"

 

29 czerwca 2010

"Obiekty przemysłowe-olejarnia"

 

28 czerwca

"Militaria"- "Rok 1914" ,"Wrzesień 1939" i "1945.Wyzwolenie".

 

27 czerwca 2010

W menu "O Pilicy" doszedł nowy dział -"Militaria"

 

26 czerwca 2010

"Żyli wśród nas-Inni Piliczanie-Hubiccy-Roman Hubicki"

"Przyroda-bobry"

"Żyli wśród nas-Inni Piliczanie-Hubiccy-Bolesław Hubicki"

"Obiekty-Przemysłowe-szabelnia"

 

25 czerwca 2010

"Właściciele"-doszedł biogram Aleksandra Moesa.Bardzo krótko był włascicielem Pilicy ale dla porządku powinien znaleźć sie na liście

 

24 czerwca 20910

Po miesięcznej przerwie wracam do pisania. Nowości to:

"Żyli wśród nas-Społeczność żydowska"- to podstawowe informacje o ich dziejach na terenie Pilicy,nie obejmujące okresu II wojny,który bedzie tematem osobnego działu.

"Obiekty-przemysłowe-browary i gorzelnie"

"Obiekty-przemysłowe-młyny"

 

24 maja 2010

"Legendy-opowieści-tajemnice"-"Archeologiczna sensacja" - informacja o unikatowych znaleziskach w Smoleniu.

"Legendy-opowieści-tajemnice"- "Pilicka matka królów" - koronowani potomkowie Elżbiety z Pilczy.

19 maja 2010

"Przydrożni świadkowie historii" w dziale "Obiekty-sakralne-istniejące" to lista przydrożnych kapliczek i krzyży na terenie gminy Pilica.Doliczyłem się 97 sztuk ale nie gwarantuję ,że jest to kompletny spis.

W temacie "Obiekty-mieszkalne" pojawiły się listy "Zabytkowe domy" oraz "Zabytkowe obiekty w innych miejscowościach gminy"

W "Galerii" pojawił się nowy temat -"Znikający świat"

18 maja 2010

Dział "Przyroda"-alejka brzozowa

17 maja 2010

W dziale przyroda: "Park pałacowy" i "Aleja pałacowa". W dziale "Obiekty-mieszkalne" - lista "Zabytkowe domy".

16 maja 2010

Tym razem dla równowagi zamiast dat i innych trudnych do zapamiętania informacji wrzucam garść tematyki plotkarskiej. W dziale „Legendy-tajemnice-opowieści” pojawiły się „Tajemnice alkowy”. Piliczanki mogą spać spokojnie.Rzecz dotyczy czasów odległych ;)  W tym samym dziale w temacie „Bajki z mchu i paproci” pojawił się tekst „Woda w fosie i inne wojenne wynalazki”.

13 maja 2010

Nareszcie drgnęło coś w dziale "Przyroda" gdzie pojawiły sie trzy tematy:rezerwat Smoleń,rezerwat Ruskie Góry i Źródła Pilicy

10 maja

Dalszy ciąg historii zamku Pilcza [Smoleń]

3 Maja

"Legendy-opowieści-tajemnice- bajkiz mchu i paproci" - Bonerowie na Smoleniu.

1 maja

Dział "Prehistoria" doczekał się sporej porcji informacji o  zamierzchłych czasach.

29 kwietnia

Nowe informacje o pałacu - o budynku i o fortyfikacjach

27 kwietnia:

"Właściciele" -Moesowie

26 kwietnia:

"Właściciele" - Wesslowie

24 kwietnia

"Właściciele" - Pociejowie

"Właściciele-Warszyccy" - Stanisław Warszycki

22 kwietnia :

"Obiekty-mieszkalne-pałac"- Opis pałacu z czasów Padniewskich i J.Zbaraskiego oraz pierwotnych fortyfikacji.

19 kwietnia:

"Żyli wśród nas-Ludzie nauki i techniki"-H.Fabiański

18 kwietnia:

"Żyli wśród nas-Goście"- J.C.H.Kaden

"Malarstwo i rzeźba-rzeźbiarze i architekci"-Bronisław Chromy

"Malarstwo i rzeźba-Piliczanie na obrazach"-Epsteinowie

"Malarstwo i rzeźba-Pilica w grafice"-Emilia Czyż -Kędzierska

"Legendy-opowiesci-tajemnice"-zaginiony nagrobek

"Legendy-opowieści-tajemnice-Bajki z mchu i paproci"-Zbójcy w Pilicy

17 kwietnia

Nowe informacje w temacie "Malarstwo i rzeźba-Pilica w grafice-Międzynarodowy Plener.."

"Obiekty-mieszkalne-pałac" pierwsze informacje o historii pałacu.

14 kwietnia.

Praca nad stroną idzie powoli.To przecież tylko hobby,na które poświęca się wolne wieczory.Cieszy mnie spore zainteresowania i docierające do mnie pozytywne komantarze.To mobilizuje.W kolejce czekają ważne tematy,takie jak Moesowie, pałac, zamek w Smoleniu, pałac w Wierbce, Arkuszewski jako właściciel Pilicy ... trudny wybór :)

13 kwietnia

"Żyli wśród nas-Goście"- H.Sienkiewicz

"Żyli wśród nas-Literaci i artyści" - Aleksander Moszkowski

12 kwietnia

"Obiekty-sakralne-istniejące"-Spora porcja informacji o kościele i klasztorze franciszkanów

"W literaturze-pisali o Piliczanach"-Tomasz Mann

Kolejny wpis w dziale w "Dawne opisy Pilicy"

10 kwietnia

Uzupełnienie w biogramie K.Arkuszwskiego [Żyli wśród nas-Ludzie nauki i techniki]  i  K.Ulanowskiego [Malarstwo i rzeźba-Mistrzowie pędzla]

Biogram Szymona Czechowicza [Malarstwo i rzeźba-Mistrzowie pędzla]

Nowe mapy w dziale "Galeria-Pilica na starych mapach"]

8 kwietnia

W dziale "Żyli wśród nas-ludzie nauki i techniki"-biogram Mieczysława Hoffmana

W dziale "Malarstwo i rzeźba-Piliczanie na obrazach"- nowy wizerunek L.Pocieja

7 kwietnia

Doszedł nowy dział - "Nie tylko Pilica" a w nim linki do "Wakacyjnych opowieści" zamieszczonych na Forum Jurajskim.

Kilka nowych map w "Galerii-Na starych mapach"

"Obiekty-sakralne-istniejące-kościół św.Jana Chrzciciela"- początek opisu  architektury.

6 kwietnia:

"Malarstwo i rzeźba- mistrzowie pędzla"-Wojciech Eljasz Radzikowski;Karol Alfred Founes-Pace; Rafał Hadziewicz;Michał Stachowicz;Alfred Hiroń;Wawrzyniec Kołasiński; Karol Ulanowski

W "Galeria-Na starych mapach"-doszły dwie mapy

3 kwietnia:

Nowy dział:"W Literaturze-dawne opisy Pilicy"

"Malarstwo i rzeźba-Rzeźbiarze i architekci"-Wojciech Rojowski

2 kwietnia:

"Żyli wśród nas-Literaci i artyści"-Alfred Łaszowski

"W literaturze.-Pisali o Piliczanach"-H.Sienkiewicz

W"Galerii" pojawił sie nowy dział - "Na starych mapach" a w dziale "W literaturze" nowy temat  - "Dawne opisy Pilicy".

31 marca:

"Żyli wsród nas-Goście"-Zofia Unrug

"Malarstwo i rzeźba-Rzeźbiarze i architekci"-Jan Maria Padovano i Kacper Fodyga

30 marca

"Żyli wśród nas"-Prawosławni i mahometanie

"Obiekty-Obiekty usługowe"-Dom Ludowy

"Obiekty-cmentarze-Istniejące"-cmentarz parafialny

28 marca:

"Żyli wśród nas"-Ewangelicy

"Obiekty-Obiekty usługowe"-Rynek

27 marca:Nowe wpisy:

"Właściciele-Pileccy"-Elżbieta z Pilczy

"W literaturze-Pisali o Piliczanach"-Zygmunt Krasiński

"Obiekty-Cmentarze"-Wirtualny cmentarz.

"Żyli wśród nas-Goście"-I.Hellman

26 marca:Nowe wpisy:
Właściciele - Warszyccy - Potomkowie kasztelana
Malarstwo i rzeźba - Piliczanie na obrazach
Malarstwo i rzeźba - Pilica w grafice - W.Kossak
Malarstwo i rzeźba - Pilica w grafice - N.Orda,
Malarstwo i rzeźba - Pilica w grafice - Międzynarodowy Plener Malarski 1973
Malarstwo i rzeźba - Obrazy istniejące - Matka Boża Śniezna

25 marca- "Właściciele"- Padniewscy

24 marca - "Wojskowi i powstańcy"- gen.Stefan Hubicki;

"Legendy-opowieści-tajemnice"- utrata praw miejskich;

23 marca- "Żyli wśród nas-ludzie nauki i techniki"- prof.Aleksander Rothert, prof.M.Kucharzewski, prof.R.Bartel,prof.W.Sadowski,prof.R.Kozłowski,prof.Jan Otrębski

21 marca - Doszedł nowy dział- "Malarstwo i rzeźba" a w nim,na początek informacje o dziełach,które przepadły bezpowrotnie.

W dziale "Pilickie posiadłości-miejscowości gminy Pilica" pojawiły się  kalendaria dla miejscowości Biskupice, Cisowa, Dobra, Dobraków, Dzwonowice, Jasieniec, Kidów
W dziale "Żyli wśród nas-ludzie kościoła"- I.Komorowski,N.Turchan,M.Esptein
W dziale "Obiekty-pomniki i miejsca straceń"- krzyż lotniczy i mogiła Romów.

 16 marca 2010- uzupełnienie w temacie "Cmentarz wojenny" i nowy temat - "Królewskie ślady"- w dziale "Żyli wśród nas"

15 marca 2010 - Doszły informacje o starym kirkucie ["obiekty-cmentarze-nieistniejące"] oraz o cmentarzu wojennym ["0biekty-cmentarze-istniejące"]

14 marca 2010- "Żyli wśród nas-literaci i artyści" -Biernat z Lublina;"Właściciele"-Leon Epstein i Jerzy Zbaraski

13 marca 2010- Zamieściłem informacje w działach "Właściciele-Pileccy-Otton z Pilczy" i "Właściciele-Pileccy-Jan Granowski i jego rodzeństwo". W "Żyli wśród nas-ludzie kościoła" i "Żyli wśród nas-ludzie nauki i techniki" pojawiły się biogramy Jana z Pilicy i Mikołaja z Pilicy a w "Żyli wśród nas-wojskowi i powstańcy" umieściłem informacje o gen.Osieckim.

7 marca 2010 - Czas na coś dla ducha... i dla Ducha. Zapraszam do działu "Legendy-opowieści-tajemnice" gdzie przedstawiam "Pilickie duchy". Pojawiły się też opisy nieistniejących już kościołów św.Barbary i św.Walentego ["Obiekty-Obiekty sakralne-nieistniejace...."] ,kościółka p.w.św.Jerzego ["Obiekty-Obiekty sakralne-istniejace...."] oraz krótka informacja o rodzie Wiśniowieckich ["Właściciele-Wiśniowieccy"]. W dziale "Żyli wśród nas-Ludzie nauki i techniki" pojawiła się informacja o Andrei dell`Aqua.

6 marca 2010. - W  dziale "obiekty-sakralne-nieistniejące" znalazł się opis dziejów kościółka p.w. św.Piotra i Pawła

28 lutego 2010 - W dziale "Literaci i artyści" pojawiły się informacje o mającym pilickie korzenie renesansowym poecie Krzyszofie Kobylańskim oraz o burzliwym życiu Anny Stanisławskiej .W tym samym dziale,w podrozdziale "Pisali o Pilicy i o Piliczanach" znalazła się informacja o związkach,które łączyły Jana Kochanowskiego z Pilicą.
 

27 lutego 2010-Sporo nowości pojawiło się w dziale "Żyli wśród na-Wojskowi i powstańcy".
 

26 lutego 2010- W dziale "Obiekty -obiekty przemysłowe" pojawiły się wpisy dotyczące drożdżowni i słodowni.

25 lutego 2010 - W dziale "Żyli wśród nas-Ludzie nauki i techniki" zamieściłem informację o Kazimierzu Arkuszewskim a w dziale "Żyli wśród nas-Wojskowi i powstańcy" krótkie biogramy mało znanych PIliczan z pochodzenia -Franciszka Kacpra Fornalskiego,Kacpra Borzęckiego i Karoliny Wojciechowskiej z Ostoja-Ostaszewskich
 

23 lutego 2010 - Pojawiły się na stronie  pierwsze,na razie znacznie skrócone, biogramy.Zacząłem od postaci mniej znanych.Na pierwszy ogień poszli właściciele Pilicy Kownacka,Skorupkowa,Ratomski i Brzozowscy.W "czasach nieudokumentowanych" jest kilka słów o początkach pilickiej linii  rodu.W dziale  "Żyli wśród nas-Ludzie nauki i techniki" przedstawiona została mało znana postać Izydora Birnbauma.