o. Eugeniusz Krajewski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » o. Eugeniusz Krajewski

W lipcu 1955 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Dnia 2 sierpnia 1955r. przybył do domu nowicjackiego w Pilicy, gdzie 14 sierpnia rozpoczął nowicjat pod kierunkiem o. Leonarda Tatary. Dnia 15 sierpnia 1956 r. złożył śluby czasowe i udał się do Krakowa gdzie w klasztorze kontynuował naukę w zakresie zakresie szkoły średniej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1958-1964 w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy na Stradomiu. Profesję uroczystą złożył dnia 4 października 1961 r. a święcenia kapłańskich otrzymał 21 czerwca 1963 r. Do końca sierpnia 1966 r. pozostał w Krakowie. Pełnił obowiązki kaznodziei, spowiednika, opiekuna ministrantów i klasztornego moderatora spraw liturgicznych. Kongres kapitulny w sierpniu 1966 r. powierzył mu obowiązki wikariusza i katechety w Krakowie-Bronowicach Wielkich. Kongres kapitulny w 1969 r. przesunął o. Eugeniusza do Konina, gdzie do 1971r. był katechetą. Przeniesiony w połowie 1971 r. do Warszawy był do 1972 r. wikariuszem parafii św. Antoniego przy ul. Senatorskiej oraz nauczał religii dzieci szkół podstawowych. Kongres odprawiony w lipcu 1972 r. wybrał go na przełożonego klasztoru i proboszcza w Bronowicach Wielkich. W 1973 r. rozpoczął starania o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę tutejszego kościoła. W lipcu 1975 r. rozpoczęto prace. 26 września 1976 r. kardynał Karol Wojtyła poświęcił fundamenty i wmurował w nie kamień węgielny.16 maja 1982 r. o. Generał John Vaughn podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce poświęcił i wmurował kamień węgielny pod klasztor. We wrześniu tego roku gmach klasztoru, znajdował się w stanie surowym. Kongres kapitulny w czerwcu 1984 r. podjął decyzję o przeniesieniu o. Eugeniusza na wikariusza klasztoru w Brzezinach k. Łodzi. Pracował tutaj przez rok. W połowie 1985 r. ze względów zdrowotnych poprosił o przeniesienie do klasztoru w Gdańsku-Nowym Porcie.W 1987 r. wybrano go gwardianem klasztoru w Brodnicy oraz proboszczem parafii. Przeprowadził gruntowną modernizację budynku mieszkalnego i kościoła oray terenu wokół niego.W Brodnicy o. Eugeniusz był kapelanem szpitala oraz ojcem duchownym kapłanów tutejszego dekanatu. W 1993 r. otworzył w klasztorze Kuchnię św. Antoniego, która codziennie wydawała ok. 200 ciepłych posiłków najbardziej potrzebującym.W 1991 r. utworzono nową Prowincję Zakonu Braci Mniejszych pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, która swym terytorium objęła m.in. klasztory w Brodnicy i w Gdańsku-Nowym Porcie oraz strony rodzinne o. Eugeniusza. To spowodowało, że dobrowolnie zgłosił swoje przejście do tej Prowincji. Definitorium Generalne, mianując jej pierwszy zarząd, powołało o. Eugeniusza na definitora*. Pełnił ten urząd przez jedną kadencję,do kapituły prowincjalnej w 1994 r. Zmarł w w klasztorze brodnickim w nocy z 3/4 kwietnia 1997 r.   

* definitor - doradca prowincjała; przełożony mniejszego okręgu zakonnego, podległego prowincjałowi