O.Aleksander Julian Szlachta

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » O.Aleksander Julian Szlachta

 

12 października 2020 r. w klasztorze we Włocławku zmarł o. Aleksander Julian Szlachta OFM. Urodził się 27 sierpnia 1929 r. w Gulzowie. Do Zakonu wstąpił 14 września 1948 r. w Kętach, pierwszą profesję czasową złożył 15 września 1949 r. w Pilicy, a profesję uroczystą 04 października 1952 r. w Krakowie. W latach 1951 –1956 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W latach 1956 – 1957 kontynuował studia z teologii moralnej w ATK w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 kwietnia 1955 r. w Krakowie. Pełnił posługę duszpasterską jako spowiednik, kaznodzieja, katecheta, gwardian, wikariusz, ekonom w klasztorach: św. Antoniego w Warszawie, Wieliczce, św. Kazimierza w Krakowie, Zakliczynie, Brodnicy, Włocławku, Pińczowie, Pilicy, Kazimierzu Dolnym i Brzezinach. Był prefektem Kolegium Serafickiego w Wieliczce. Od lipca 2011 r. należał do Wspólnoty we Włocławku. Przeżył 91 lat, w Zakonie 72 lata, jako kapłan 65 lat.