Drożdżownia

O Pilicy » Obiekty » Obiekty przemysłowe » Drożdżownia

W roku 1912 Kazimierz Arkuszewski przystąpił do budowy drożdżowni zlokalizowanej w pobliżu słodowni Epsteina.Ówczesna prasa donosiła:

Roboty przy budowie drożdżowni budowanej przez lubelską firę Plage-Laśkiewicz-Arkszewski posuwają się obecnie w szybkim tempie .Zwożone są różne maszyny i aparaty,pracują monterzy i elektrotechnicy i.tp. gdyż otwarcie fabryki projektowane jest na kwiecień br

Fabrykę otwarto w kwietniu 1913 r. Pracowało w niej 30 robotników.Z biegiem czasu jej częścią stała się też słodownia.Po Pierwszej Wojnie fabryka drożdży w Pilicy była nadal czynna.Firma zatrudniała 30 robotników.Jej moc produkcyjna wynosiła 1.600 do 2.000 kg drożdży na dobę, ale kartel Zrzeszenia Producentów Drożdżowych ograniczał produkcję aby utrzymywać wysokie ceny.1 kwietnia 1937 r. zakład został unieruchomiony na okres 2 lat. W tym czasie zatrudniano w nim 32 osoby.Przy drożdżowni czynna była gorzelnia. W latach 1937 — 1938 Kazimierz Arkuszewski ponownie uruchomił słodownię a słód eksportowano do Stanów Zjednoczonych. Od roku 1940 w zabudowaniach zakładu znajdował się magazyn zbożai pochodzącego z kontyngentów. W roku 1944 Niemcy zdemontowali i wywieźli wyposażenie zakładu a w zabudowaniach od maja do lipca działały warsztaty remontowe samochodów wojskowych obsługiwane przez  30 żołnierzy pod dowództwem mjra Schramma, którzy kwaterowali w szkole. Budynek przetrwał okres II Wojny Światowej. Po wojnie drożdżownia została uruchomiona przez dawnych pracowników pod kierownictwem Janusza Arkuszewskiego. Z czasem zakład na podstawie zarządzenia ministra aprowizacji i handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. został przejęty przez Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Drożdżowego. Fabryka zatrudniała wówczas 22 pracowników. Do 1949 roku trwały przepychanki między Zjednoczeniem a gminą o to kto ma być właścicielem zakładu przy czym obie strony nie chciały tego twierdząc, że firma jest deficytowa. W 1949 r. fabryka została definitywnie zamknięta.

 

 

Lata 30-te XX wieku. Kadra techniczno-ekonomiczna drożdżowni

 lata 30-te XX wieku. Pracownicy drożdżowni

 

 

 

 

Nagłówek pisma firmowego z r.1914

 

 

Projekt opakowania drożdży

 

Pieczęć firmowa z r.1946

 

 

 

Rok 1914

 

Lat trzydzieste XXwieku. W tle zabudowania drożdżowni 

Początek lat pięćdziesiątych XX wieku

 

Rok 1914.W tle po lewej komin fabryczny

 

 

Lat trzydzieste XXwieku. W tle zabudowania drożdżowni

 

 Lat trzydzieste XXwieku. W tle zabudowania drożdżowni

 

 W tle zabudowania drożdżowni

 

 

 

Ślizgawka na zamarznietej sadzawce w drożdżowni (Lata 40/50 XX wieku)