Pieczęcie urzędowe

O Pilicy » Instytucje » Pieczęcie urzędowe

PIECZĘCIE MIEJSKIE

 

 pieczęć z XV/XVI w., śr. 29 mm, godło bez tarczy, legenda (mieszane pismo postgotyckie): sigil[l]um secr[etum] civitatis Pilcza,

  • Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Zbiór pieczęci miejskich Wiktora Wittyga, 561/Pilica, odcisk luźny niedatowany;

  • AGAD, ASK IV, ks. 26, k. 259 i 260 (1566 r.);

 

Pieczęć z XV/XVI w."Pylcza signum tote civitas" czyli "Pilica znak wszystkich obywateli"

 

"Księga dochodów 1529r" s.339

 

pieczęć z XVI w., śr. ok. 20 mm, godło w tarczy, legenda: SIGILVM CICITATIC PILCZA,

  • AGAD, ASK IV, ks. 42, k. 107 i 107v (1589 r.);

 

pieczęć z XVI/XVII w., śr. ok. 34 mm, godło w tarczy, legenda: SIGILVM CICITATIC PILCZA,

  • Muzeum Narodowe w Warszawie, nr 49716, dokument z 1778 r.;

  • Archiwum Państwowe w Krakowie, Varia, dokument z 1679 r.;

  • Archiwum Państwowe w Krakowie, Varia różnych miast, dokumenty z 1762 i 1763 r.;

  • Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Zbiór pieczęci miejskich Wiktora Wittyga, 561/Pilica, dokumenty: 1775, 1777 i 4x 1789 r.

  • Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zbiór Jana Wincentego Smoniewskiego, 439, k. 1, dokument z 1780 r.

 

 

PIECZĘCIE GMINY

 

 

1869-1914

[?]

 

 

1914-1918

 

Pieczęć  wójta gminy Pilica na dokumencie z 1 lipca 1918 r.

Pieczęć w niemienionej formie stosowana była również  w latach 1918-1939

 

 

1918-1939

 

 

Pieczęć Urzędu Gminy.Rok 1919

 

Pieczęć Urzędu Gminy.Rok 1919

 

Lata trzydzieste XX wieku

 

Pieczęć wójta gminy Pilica w dowodzie osobistym.Lata 30-te XX wieku

 

 1939-1945

 

Lata 40-te XX wieku

 

Pieczęcie urzędowe Gminy Kidów w okresie okupacji:

 

 

 

1945-1993

 

 

 

Pieczęć Zarządu Gminy Pilica.Rok 1945

 

 

SĄDY

 

 

 

 

Pieczęć sądu pokoju z 1919 r.

 W roku 1914 wprowadzono ponownie sądy pokoju w miejsce sądów gminnych.

Funkcjonowały one do roku 1928.

 

 

Pieczęć sądu grodzkiego z r.1934

Sądy grodzkie wprowadzono w miejsce sądów pokoju  od 6 lutego 1928 r. 

 

 

ADWOKACI I NOTARIUSZE

 

Józef Dzierzbicki

 

Notariusz Czekański

 

Notariusz Franciszek Ciszek

 

Władysław Błuś