Poczekalnia

O Pilicy » Żyli wśród nas » Poczekalnia

Jerzy Gerzterkorn (Gersterkorn)

Żyd. Prowadzona przez niego w Pilicy papiernia  zaopatrywała klasztor jasnogórski.

Grzegorz Gomułkowicz [Gomułkowic]

Urodzony w Pilicy ok.1616r.  Zmarł przed 1692r. Introligator.

Brat Onufry Szalewski.

Urodził się w Pilicy jako syn Marcina i Moniki. 11 lipca 1754r.  został ochrzczony w tutejszej kolegicie otrzymując imię Jan. Został giserem czyli odlewnikiem wykonującym z metalu gotowe wyroby. Mając 24 lata postanowił wstąpić do paulinów.  10 stycznia 1778 roku po okresie próbnym rozpoczął nowicjat  w klasztorze św.Barbary w Częstochowie. Już wówczas wykonywał prace giserskie na rzecz klasztornej drukarni. 11 stycznia 1780 roku został przeniesiony na Jasną Górę. Po półrocznej chorobie na gruźlicę zmarł 9 marca 1790 r.

"...był pożyteczny dla drukarni i przez 10 lat jego pracy zaoszczędzono kilka tysięcy złotych, które trzeba by w przeciwnym wypadku wydac na zakup czcionek"

Wodzyński
Po Edwardzie Podolskim był naczelnikiem w Pilicy mianowanym z ramienia  Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym.Pomimo poszukiwań nie udało się ustalić czegokolwiek więcej o tej postaci.

Szmul z Wysokiej Lipy.

Budowniczy pilickiej synagogi. Autora i rok ukończenia budowy dokumentował napis na belce.

prof. Władysław Cholewiński.

Czasy niemal współczesne a na razie niewiele udało mi się uzyskać informacji o tej postaci.

W roku 1930 wykonał polichromię w kościele w Gorzkowie.  W roku 1937 przeprowadził roboty restauracyjne przy polichromii w kościele w Pszczonowie.Wraz z prof. Wiesławem Zarzyckim był współtwórcą Studium Konserwacji Zabytków zorganizowanego w 1947 roku przy Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, które w roku 1950, po połączeniu Akademii Sztuk Pięknych i WSSP, weszło w skład Wydziału Konserwacji Zabytków. Pomiędzy 12 maja a 22 sierpnia 1954 dokonał restauracji polichromii w nawie pilickiego kościoła farnego.

Jakub z Pilicy

Na liście przeorów klasztoru  kamedułów na krakowskich Bielanach figuruje w roku 1765 o. Jakób  z Pilicy (Piotr Paweł de Lipie Lipski) ...i tyle na razie o nim wiadomo.

Tomasz Chocholaty

Chocholaty herbu Laryssa jest wymieniany w herbarzach Paprockiego, Niesieckiego czy Okolskiego: Tomasza Chocholatego pobożność i szczodrotę na Pilecki kościół sławiąc... I tyle na razie o nim wiadomo