Pod obcym sztandarem

O Pilicy » Militaria » Pod obcym sztandarem

Mówiąc o Polakach w Wielkiej Wojnie mamy zazwyczaj na myśli Legionistów. Tymczasem Polacy z terenów zaboru rosyjskiego trafiali z poboru do armii carskiej i na froncie walczyli i ginęli pod obcym sztandarem Cesarskiej Armi Rosyjskiej.

Taki los nie ominął wielu piliczan. Coraz szerzej otwierają się rosyjskie archiwa, w których udało mi się natrafić na pilickie ślady.

ZGINĘLI

 1. Chwałkowski Andrzej. Z gminy Pilica. Starszy unter-oficer (plutonowy) w 5 Finlandskim striełkowym połku. Zginął 24 września 1915 koło wsi Cicin. W 1914 pułk stacjonował w Mikkeli -Finlandia. Wchodził w skład 2 Finlandzkiej Brygady Strzelców w 22 Korpusie Armijnym. Dowódcą był płk Nikołaj Nikołajewicz Szilling.

 2. Filinger Jan s.Stanisława. Z gminy Pilica. Grenadier Lejb-gwardii Grenadierskiego połku. Zginął 08 sierpnia 1914 r.

 3. Grobajzan Szloma s. Mosze. Z gminy Pilica. Grenadier. 7 grenadierski Samogitskij połk. Ranny 16 sierpnia 1914 r.pod Wierciszewem (w powiecie łomżyńskim, w gminie Wizna?) przebywał w polowym szpitalu do 26.08.1914. Zginął 24 czerwca 1915 pod Urzędowem, pod koniec bitwy nad Tanwią.

 4. Selejdak Józef s.Wawrzyńca. Z Biskupic w gminie Pilica. Strzelec 7 Finlandskogo strzeleckogo połku. Zginął 15 października 1914 pod Bakałarzewem (w powiecie suwalskim?)

 5. Seweryn Jan. Z gminy Pilica. Grenadier Lejb-gwardii Grenadierskiego połku. Zginął między 24 a 27 sierpnia 1914 r. w rejonie wsi Wysokie -Tarnawka. Rosjanom zrobiono zbiorową mogiłę w formie kopca zwieńczonego krzyżem, na zachodnim skraju wsi Józefin, przy drodze nr 835 z Wysokiego do Giełtrzwi.

 6. Stajewko Iwan s.Antoniego. Z gminy Pilica. Starszy unter-oficer 17 striełkowogo połku. Zginął 6 czerwca 1915 r. w rejonie wsi Ruwili.

 7. Staśko Jan s.Franciszka. Z gminy Pilica. Szeregowy 147 Samarskogo połku piechoty. Zginął 07 listopada 1914 r.

 8. Zebra Jan s.Tomasza. Z gminy Pilica. Służył w 207 Nowobajazetskim piechotnym połku. Zmarł (z ran?) 18 listopada 1914 r. pod Gorbatkowym. Pochowany został na Minskoje Wojennoje Kładbiszcze (Miński Cmentrz Wojenny. Ul.Kozłowa)

PRZEPADLI BEZ WIEŚCI

 1. Baran Stanisław s.Jana. Z gminy Kidów. Strzelec. Przepadł bez wieści między 9 a 11 listopada 1914 r.

 2. Dziembowski Andrzej s.Antoniego. Z gmina Pilica. Szeregowy 175 Baturinskiego pułku piechoty. Przepadł bez wieści 27 kwietnia 1915 r.

 3. Fomiczew Dmitrij Nikanorowicz. Z gminy Pilica. Młodszy unter-oficer (kapral) 173 Kamienieckiego pułku piechoty. Przepadł bez wieści 16 marca 1915 r. na Wzgórzu 583.

 4. Gajba (Gajda?) Ignacy s.Jana. Z gminy Pilica. Szeregowy 117 Jarosławskiego pułku piechoty. Przepadł bez wieści 04 kwietnia 1915 r.

 5. Goncens (Goncerz?) Antoni s. Tomasza. Kawaler. Ze Złożeńca w gminie Pilica. Szeregowy. Przepadł bez wieści 15 sierpnia 1915 r.

 6. Goncerz Jan s.Marcina. Kawaler. Z gminy Pilica. Strzelec. Przepadł bez wieści między 9 a 11 listopada 1914 r.

 7. Karłowiec Franciszek. Z gmina Kidów. Z Wierzbicy (?). Szeregowy. 296 Griazowieckiego pułku piechoty. Zaginął bez wieści 22 listopada 1914 r.

 8. Kocot Franciszek s.Tomasza. Z gminy Pilica. Szeregowy203 Suchumskiego pułku piechoty. Przepadł bez wieści 12 października 1914 r.

 9. Kowal Jan s.Kazimierza. Z gminy Pilica. Strzelec 7 Finlandziego pułku piechoty. Przepadł bez wieści 23 maja 1915 r. nad Dniestrem.

 10. Kowalski Abram s. Chuna. Kawaler. Z gminy Pilica. Narodowość żydowska. Szeregowy 203 Suchumskiego pułku piechoty.  11 października 1914 r. ranny w buiodro pod Suwałkami. Powrócił do służby. Przepadł bez wieści 2 czerwca 1915 r.

 11. Łobuszko Bronisław s. Michała. Z gminy Pilica, (wieś Wierzbica?) Przepadł bez wieści 16 października 1914 r. -góra Klucz.

 12. Magalski (Machalski?) Wojciech s.Mateusza. Z Solcy w gminie Pilica. Służył w 148 Kaspijskim pułku piechoty. Przepadł bez wieści 17 kwietnia 1915 r. -wzgórze 927.

 13. Malec Jan s.Wojciecha. Z gminy Pilica. Grenadier 7 grenadierskiego Samogitskogo pułku piechoty. Przepadł bez wieści 27 września 1914 r. w rejonie Pachna Wola – Klikawa (w województwie lubelskim, w gminie Puławy).

 14. Pietrus Stanisław s.Piotra. Z gminy Pilica. Przepadł bez wieści 23 maja 1915. Szeregowy 319 Bugułminskogo pułku piechoty.

 15. Rajchel Stanisław s.Antoniego. Szeregowy 164 Zakatalskogo pułku piechoty. Przepadł bez wieści 11 sierpnia 1914 r. koło Godziszewa.

 16. Rus Franciszek s.Andrzeja. Kawaler. Z gminy Pilica. Strzelec. Przepadł bez wieści między 9 a 11 listopada 1914 r.

 17. Skowronow (Skowronek?) Antoni s.Piotra. Z gminy Pilica. Strzelec. Przepadł bez wieści między 9 a 11 listopada 1914 r.

 18. Smak (Smok?) Piotr s.Marcina. Z gminy Pilica. (Ze Sławniowa?). Młodszy unter-oficer (kapral) 148 Kaspijskiego pułku piechoty. Przepadł bez wieści 22 maja 1915 w rejonie Stryj - Żurawno (w obwodzie lwowskim, nad Dniestrem).

 19. Strzyżak Paweł s.Jerzego. Kawaler. Z gminy Pilica. Przepadł bez wieści między 9 a 11 listopada 1914 r.

 20. Sznajderman Mosze. Z gminy Pilica. Narodowość żydowska. Szeregowy 82-Dagestańskiego pułku piechoty. Przepadł bez wieści między 25 a 30 kwietnia 1915 r.

 21. Szota Jan s.Konstantego. Kawaler. Z gminy Kidów. Strzelec. Przepadł bez wieści między 9 a 11 listopada 1914 r.

 22. Szycowski Stanisław s.Franciszka. Kawaler. Z gminy Kidów. Szeregowy. Przepadł bez wieści 12 października 1914 r.

 23. Wojtas Piotr s. Jacka. Z gminy Kidów. Ratnik (szeregowy) w 255 Akkermanskim piechotnym połku. Przepadł bez wieści 28 stycznia 1915 r. koło miasta Łyk [Ełk] w Prusach Wschodnich.

 

POZOSTAWIENI NA POLU BOJU

(los nieznany)

 1. Kozanik Piotr s. Piotra. Z gminy Pilica. Jefrejtor (Starszy szeregowy) w 178 Wendenskim pułku piechoty. Miejsce: wieś Chodani, 11 maja 1915 r.

 2. Paciej Jan s.Jana. Z gminy Pilica. Szeregowy 161 Aleksandropolskiego pułku piechoty. Miejsce Ostrowicze (obwód brzeski, rejon piński?) 20 lipca 1915 r.

 3. Rusaniak (Rusinek?) Jankiel. Z gminy Pilica. Strzelec 5 Finlandzkogo pułku piechoty. Miejsce: Żabcze (w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów?) 18 czerwca 1916 r.

 4. Szewczyk Piotr. Ze w si Dobra w gminie Pilica. Starszy unter-oficer (plutonowy) 5 Finlandzkogo pułku piechoty. Miejsce: Rohatyń (na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankowskim ), 17 czerwca 1915 г.

Szeroka jest również lista piliczan, którzy mieli tyle szczęścia, że w carskiej armii odnieśli tylko rany ale to temat na osobny artykuł. Na koniec ciekawostka:

ODZNACZONY

Szota Konstanty s.Mateusza. Z gminy Kidów. Mładszyj unter-oficer (kapral). Służył w 295 Swirskim pułku piechoty. 28 listopada 1916 odznaczony został Krzyżem Św. JerzegoIV stopnia. (Numer odznaczenia: 794606). Krzyż został ustanowiony 25 lutego 1807 dekretem cesarza Aleksandra I w celu nagradzania nieustraszonych aktów odwagi prostego rosyjskiego żołnierza.