Ppłk Sławomir Rzadkiewicz

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » Ppłk Sławomir Rzadkiewicz

05 marca 2020 r. obowiązki dowódcy 100. Batalionu Łączności wchodzącego w skład Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, przyjął ppłk mgr inż. Sławomir Rzadkiewicz -absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Pilicy (1991), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1996) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2016), uczestnik i weteran operacji NATO w Kosowie (2011) oraz operacji międzynarodowej Iraqi Freedom (2005), za którą został odznaczony przez Prezydenta RP Gwiazdą Iraku. Zajmował stanowiska dowódcze oraz sztabowe w 2 Pułku Radioelektronicznym w Przasnyszu, 8. Batalionie Dowodzenia w Koszalinie, 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym oraz w Zarządzie Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

Wyznaczenie na stanowisko dowódcy 100. Batalionu Łączności w Wałczu to olbrzymi zaszczyt i zaufanie wyrażone przez przełożonych. Batalion zabezpiecza łączność dla Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie oraz był wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Otrzymał między innymi tytuł "Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych" oraz został wpisany do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.