ppłk Witold Wyrodek

O Pilicy » Żyli wśród nas » Wojskowi i powstańcy » ppłk Witold Wyrodek

Witold Wyrodek urodził się 28.07.1975r. w Zawierciu . Jego ojciec, Józef Wyrodek, pochodzi ze Sławniowa i pracował w Zakładzie OSPEL w Wierbce. Mama, Anna Wyrodek z domu Roch, pochodzi z Cisowej i pracowała w Mleczarni w Pilicy. Mieszkali w Pilicy ( w tzw. bloku mleczarskim), gdzie Witold uczęszczał do miejscowego przedszkola. Następnie przeprowadzili się do Zawiercia. W latach1982-90  uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu, w latach 1990-95 do szkoły średniej -Zespołu Szkół Technicznych im. S. Staszica w Zawierciu ( Technikum Elektromechaniczne). W czasie szkoły średniej podjął szkolenie szybowcowe w Aeroklubie w Rudnikach k. Częstochowy i otrzymał licencję szybowcową. Służbę wojskową rozpoczął 16 sierpnia 1995 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Po zakończeniu szkoły oficerskiej w lipcu 1999 roku, został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe - starszy pilot w 103 pułku lotniczym w Warszawie. Od października 2000 roku służył w 49 pułku śmigłowców bojowych w Pruszczu Gdańskim, kolejno na stanowiskach służbowych: dowódca śmigłowca, szef sekcji, oficer sekcji. We wrześniu 2011 roku w związku z przeformowaniem 49 pułku śmigłowców bojowych w 49 bazę lotniczą objął obowiązki służbowe na stanowisku szefa zespołu, a następnie dowódcy eskadry. W trakcie pełnienia służby oficer dwukrotnie brał udział w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku oraz dwukrotnie w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ppłk pil. Witold Wyrodek był człowiekiem bardzo odważnym, upartym i wytrwałym. Dał temu niejednokrotnie wyraz. Za swoją pasję i poświęcenie dla ojczyzny został odznaczony Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdami Iraku i Afganistanu oraz Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Wyróżniony został również tytułem „Dowódca Eskadry Roku w Lotnictwie Śmigłowcowym” nadanym przez dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. O miłości i poświęceniu dla lotnictwa świadczy fakt, że w powietrzu spędził ponad dwa tysiące trzysta godzin.  Zmarł 19.11.2016  w wieku 41 lat...

Sposób, w jaki odszedł ppłk Wyrodek najlepiej oddają słowa księdza Jana Twardowskiego: „Odszedłeś cicho i bez pożegnania jak ten, co nie chce swym odejściem smucić…”

[Anna Jastrząb]