Prawosławni

O Pilicy » Żyli wśród nas » Prawosławni

Od roku 1831 stacjonował w Pilicy rosyjski garnizon wchodzący w skład 2 pułku bramsko-jegierskiego.W związku z epidemią cholery 4 lipca 1831 Komisja Wojskowa Województwa Krakowskiego nakazała urządzenie lazaretu w dawnym magazynie solnym przy ul.Lelowskiej. Przeznaczono na to 300 zł z kasy miejskiej.Szpitalem zarządzał lekarz Stachno.Z cmentarza przy drodze do Zawiercia wydzielono w tym czasie odrębny cmentarz dla prawosławnych.Oddziały rosyjskie stacjonowały w Pilicy do 26 września 1834 .Do tej samej daty funkcjonował szpital.Po krótkiej przerwie w dawnym magazynie solnym rozlokowała się druga brygada pułku kamczacko-jegierskiego z 11 dywizji dowodzona przez kpt .Aleksadra Łubina.Żołnierze tej jednostki w roku 1838 zbudowali w poblizu koszar,przy drodze do Dzwonowic, warsztaty rusznikarskie . Potem stacjonował w Pilicy 27 witebski pułk piechoty, który przed 1865r. zajmował w klasztorze ciemny pokój na areszt.W roku 1874 stacjonowało w Pilicy 400 żołnierzy 7 baterii kozaków dońskich.W roku 1876 było ich 499.Koszary znajdowały się w dużym budynku z cegły przy drodze do Złożeńca. W 1879r. ruszyła budowa stajni dla 104 koni. Posterunki policyjne „Ochrany” istniały w fabrykach w Sławniowie i w Wierbce a ich personel tytułowano starszymi inspektorami fabrycznymi.W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku nie było już w Pilicy stałego garnizonu jednak 27 witebski pp przyjeżdżał tu na coroczne manewry.Do 1899 roku ludność płaciła podatek kwaterunkowy na utrzymanie mieszkań oficerskich w zamku. Po 1900r. w Pilicy stacjonował już tylko jeden wachmistrz. Na potrzeby tej niewielkiej społeczności  funkcjonowała kaplica prawosławna zorganizowana w rynku,w domu Mateusza Dynerowicza.