Rezerwat Smoleń

O Pilicy » Przyroda » Rezerwat Smoleń

Rezerwat krajobrazowy "Smoleń" utworzony został w roku 1959 w pobliżu wschodniego krańca Doliny Wodącej. Obejmuje wzgórze o wysokości 486 m n.p.m. zbudowane z wapieni jurajskich,którego zbocza porośnięte są lasem bukowo-grabowo-modrzewiowym z przewagą buczyny sudeckiej. Obszar rezerwatu na wzgórzu zamkowym wynosi 4,32 ha. Na szczycie wzgórza wznoszą się ruiny zamku Pilcza wkomponowane w skalną rzeźbę terenu.Na terenie rezerwatu zaobserwowane zostały ślady procesów krasowych. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym o naturalnym charakterze jest buczyna sudecka,dla której Smoleń jest wschodnia granicą zasięgu. Na mniejszej powierzchni występuje tutaj las bukowo-grabowy. Florę rezerwatu reprezentuje ok. 160 gatunków roślin naczyniowych i ok. 60 gatunków mszaków. Najcenniejsze chronione gatunki to:

 • śnieżyczka przebiśnieg

 • wawrzynek wilczełko

 • bluszcz pospolity

 • marzanka wonna

 • kopytnik pospolity

 • obuwik pospolity,

 • języcznik zwyczajny

 

Gatunki górskie reprezentują:

 • jodła

 • kokoryczka okółkowa

 • zanokcica zielona

 • paprotnik kolczasty

 

Inne ciekawe rosliny to:

 • konwalia majowa

 • kruszyna pospolita

 • kalina koralowa

 • paprotka zwyczajna

 • pierwiosnka lekarska

 • czerniec gronkowy

 • miodownik melisowaty

 

Wśród szaty roślinnej rezerwatu wystepują liczne gatunki mszaków. W pobliżu znajdują się,objęte ochroną jako pomniki przyrody ożywionej:

 • stojąca przy domu nr 62 lipa drobnolistna o obwodzie w pierśnicy dochodzącej do ponad 3 m

 • jesion wyniosły

 • różnogatunkowa aleja przy polu biwakowym u podnóża zamku składająca się z kilkunastu okazałych drzew o obwodach dochodzących do 3 metrów. Widać tu lipy, jawory i jesiony.

 

W okolicy znajduja się,objęte ochroną jako pomniki przyrody nieożywionej, ostańce skalne:

 • Zawisza, Wypaleniec, Pośrednica w Smoleniu

 • Skała Gaj i Symulowa Skała w Złożeńcu.

 • Skały Zegarowe.