Stanisław Jan Krzakowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Stanisław Jan Krzakowski

Urodził się w 1883 r. w Pilicy. Był synem Józefa, adwokata. Ukończył gimnazjum w Kielcach, a następnie Wydział Prawny Uniwersytetu w Petersburgu oraz Instytut Archeologiczny. W Petersburgu rozpoczął praktykę adwokacką. Po odbyciu aplikacji prowadził własną kancelarię adwokacką. Przez kilka lat był sekretarzem Koła Polskiego w Dumie. Podczas I wojny pełnił obowiązki prezesa Sądu Wojskowegow II Korpusie Wojska Polskiego. Po wojnie wraca przyjeżdża do Polski i wstępuje na służbę państwową, Dzięki wybitnym zdolnościom zajmuje kolejno odpowiedzialne stanowiska: szefa sekcji ustawodawczej Departamentu Wojskowo-Prawnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych, szefa sekcji prawnej Departamentu Spraw Morskich, radcy ministerialnego sekcji legislatywnej w Prezydium Rady Ministrów. Od 14 marca 1921 do 7 lipca 1921 był pierwszym wojewodą wołyńskim. Województwo zostało utworzone 19 lutego 1921 roku z terenów wchodzących w skład zachodniej części Guberni wołyńskiej. Zamieszkiwali je Ukraińcy (68 %), Polacy (17%), Żydzi, Czesi, Niemcy i Rosjanie. Prawosławne wyznawało 70 % mieszkańców, 15% było wyznania rzymskokatolickiego ,10% stanowiła ludność żydowska a 3% ewangelicy. Blisko 70% mieszkańców było analfabetami. Zarządzanie taką „wybuchową mieszanką” nie było łatwe. Stąd częste zmiany na stanowisku wojewody. Stanisław Jan Krzakowski był wojewodą cztery miesiące a jego następy: Tadeusz Łada- miesiąc i Stanisław Downarowicz – również miesiąc. Kolejny wojewoda -Tadeusz Dworakowski -pełnił urząd przez pięć miesięcy. Siedziba wojewody znajdowała się w Łucku. 21 maja 1921 r. wojewoda Krzakowski wydał rozporządzenie nt. języka urzędowego na obszarze województwa.

Budynek urzędu wojewódzkiego w Łucku

W 1922 roku powraca do adwokatury i otwiera kancelarię w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 10. W latach trzydziestych XX wieku pracował jako sędzia Sądu Apelacyjnego. Zmarł 16 lutego 1936 w Białymstoku. Dnia 19 lutego br. w Białymstoku przy licznym udziale miejscowej inteligencji z przedstawicielami adwokatury i sądownictwa na czele odbył się pogrzeb śp. adwokata Jana Krzakowskiego […] Wszechstronnie wykształcony, znakomity cywilista, utalentowany i sumienny adwokat zjednywa sobie wkrótce śp. Krzakowski liczną klientelę. Jako człowiek odznaczał się śp. Krzakowski cywilną odwagą i prawością charakteru, zapatrywań swoich nie skrywał, otwarcie je głosił, śmiało bronił, nic dbając o popularność. Dzięki tym zaletom zyskał powszechny szacunek i uznanie.

Kamienica przy Fabrycznej 10 została zbudowana w 1871 roku. Najdłużej właścicielami byli Brücknerowie, którzy wynajmowali w niej mieszkania zamożnym białostoczanom. Dzisiaj mieści się tu liceum i gimnazjum społeczne.