Styczeń 2014-Kolędnicy

Pilickie Aktualności » Styczeń 2014-Kolędnicy

Jak co roku po Pilicy krążą grupy młodych koledników.Cieszy mnie bardzo nie tylko to,że ta ludowa tradycja jest kultywowana. Z radością,że stwierdzam,że w kolędników przeistacza się młodzież. Jestem przekonany, że nie symboliczne dary skłaniają młodych ludzi do przebierania się a udział w noworocznej tradycji jest pierwszym krokiem do zainteresowania się historią miejscowości . Piliczanie doceńcie to i jak nakazuje tradycja otwórzcie przed nimi drzwi.

 

 Słowiańskiemu Godowemu Świętu towarzyszył zwyczaj kolędowania czyli odwiedzania domostw z życzeniami pomyślności. W zamian za życzenia, przyjmowane jako pomyślna wróżba urodzaju i powodzenia, gospodarze obdarowywali przebierańców świątecznymi smakołykami lub wykupywali się drobnymi datkami. Z czasem zwyczaj został przyjęty przez tradycje chrześcijańską. Praktykuje się go zwykle do Trzech Króli, rzadziej również w Ostatki. Kolędnicy nosili maszkary, którymi dla żartów straszono widzów. Miały one swoje źródło posiadają w pogańskich praktykach zaklinania urodzaju. Były wśród nich:  turoń wywodzący się jeszcze z tradycji pogańskich, koza, niedźwiedź, koń, kogut, bocian. Popularne stały się  pochody z gwiazdą, wykonaną z kolorowego papieru i obracającą się na drzewcu. Kolędnik ją trzymający nazywany był gwiazdorem lub gwiaździchem. Noszenie gwiazdy początkowo symbolizowało odradzanie się słońca słońca. W tradycji chrześcijańskiej gwiazda zaczęła symbolizować z gwiazdę betlejemską. W grupie kolędników znajdowali się pasterze, Trzej Królowie, dziad, baba, Żyd, śmierć, diabeł, Cygan, żołnierz, policjant, kominiarze lub muzykanci. Chodzili też szopkarze z szopką i kukiełkami, odgrywający Herody lub Jasełka a w biblijną opowieść o przyjściu Jezusa na świat wplatano ludowe wątki i tradycje.

 

Więcej o bożonarodzeniowych zwyczajach