Wspólnota leśna

Pilickie Aktualności » Wspólnota leśna

 Jeszcze niedawno Wspólnota Leśno-Gruntowa w Pilicy kojarzyła się z hałaśliwymi zebraniami, pełnymi wzajemnych pretensji, sięgających korzeniami carskiego ukazu uwłaszczeniowego ogłoszonego w połowie XIX wieku. A można inaczej… Kilka dni temu członkowie Wspólnoty, wsparci przez wolontariuszy i postulantów z pilickiego klasztoru, zgodnie współpracując, posadzili drzewa na wyrębach.