Objaśnienie ikon na mapie
Obiekty istniejące
Obiekty nieistniejące
Kościoły,klasztory obiekty sakralne
Zamki i strażnice
Kościoły,klasztory obiekty sakralne
Zamki i strażnice
Pałace
Kapliczki i krzyże przydrożne
Pałace
Kapliczki i krzyże przydrożne
Cmentarze i miejsca pochówku
Miejsca pamięci, obeliski
Cmentarze i miejsca pochówku
Miejsca pamięci, obeliski
Zabytki techniki
Przyroda, pomniki przyrody,rezerwaty
Zabytki techniki
Przyroda, pomniki przyrody,rezerwaty
Zabytkowe domy i dworki
Inne obiekty
Zabytkowe domy i dworki
Inne obiekty
Przebieg alei
           
Granica gminy Pilica
Granica miast Pilica
Opracowanie lokalizacji obiektów: Aleksander Kot - www.jura-pilica.com
Programowanie: Szymon Kot - www.sgfp.com.pl ; www.osp.pilica.com.pl